40158

SMILE Installaties

€ 65.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 99
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 99 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SMILE Installaties
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 07-05-2021

Leendoel

Door zijn ervaring in de Installatie Techniek en in Audiovisuele Installaties zag ondernemer Mike Verschoor potentie op het gebied van Smarthome installaties. SMILE Installaties staat voor Smarthome Installaties & Luxe Elektronica. SMILE Installaties gaat smarthome producten installeren en diensten aanbieden bij klanten thuis of op kantoor. Er wordt een financiering aangewend voor het aankopen van een bedrijfswagen, gereedschap en voorraad.

Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 16.500
Voorraad € 5.500
Inventaris € 3.000
Aanschaf bedrijfswagen € 40.000
Totaal € 65.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer M. Verschoor handelend onder de naam SMILE Installaties. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich momenteel tot de overwaarde van de woning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SMILE Installaties worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000,- op het woonhuis aan de Napelshof 59, 3067 WJ te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 192.000,- een openstaande restschuld van € 192.000,- met een spaardeel van € 25.000,-. De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 258.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SMILE Installaties is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van SMILE Installaties. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemer Mike Verschoor: “SMILE Installaties ziet dat veel mensen door de huidige corona situatie geld hebben kunnen besparen. Hierdoor zijn er meer potentiële klanten sneller bereid om een smarthome product aan te schaffen en te laten installeren. Desondanks heeft SMILE Installaties met deze toename geen rekening gehouden in de financieel planning, zeker op de lange termijn is dit niet relevant. Als startende ondernemer is het wel een mooie kickstart met meer klandizie.”

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 42.000
Vlottende activa € 16.000
Overige vlottende activa € 7.000
Totaal € 65.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 65.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 65.000

Prognose winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 68.000  
Bruto winst € 68.000  
Kosten € 18.000  
Resultaat € 50.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-243945 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 14:12
investeerder-25662 heeft € 600 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 14:12
investeerder-249537 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 14:07
investeerder-115082 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 14:07
investeerder-243154 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 14:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders