43720

Smit Sokken

€ 142.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 315
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-11-2022 in 22 uur volgeschreven door 315 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Smit Sokken
Sector Retail
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 10-05-2015
Website www.smitbeenmode.nl

Leendoel

Roald Smit exploiteert sinds 2015 zijn eenmanszaak Smit Sokken, waarmee hij kledingstukken zoals kniekousen, sokken en panty’s verkoopt. Deze producten worden online en in de omgeving van Apeldoorn op de markt verkocht. Roald heeft de kans gekregen om een bedrijfsunit aan te kopen aan de Lage Brink te Apeldoorn waar hij zijn werkzaamheden gaat uitvoeren. De totale koopsom van de bedrijfsunit bedraagt € 142.500,- exclusief BTW. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van de bedrijfsunit. 

Er wordt een lineaire lening van € 142.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 9 maanden aflossingsvrij en een slottermijn van € 95.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 142.000
Aanvullende kosten € 30.000
Totaal € 172.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 142.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is R.G. Smit handelend onder de naam Smit Sokken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment voor ongeveer de helft materieel van aard en bestaat uit de overwaarde in zijn woning en na financiering uit de overwaarde van de bedrijfsunit. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 142.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Lage Brink 100, 7317 BD te Apeldoorn (bedrijfsunit 8), kadastraal bekend als sectie AB, nummer 2890 (gedeeltelijk) te Apeldoorn verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 142.500,- op basis van het koopcontract (11-11-2022). 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het woonhuis aan de Poortersveld 106, 7327 AE te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie AC, nummer 2247 te Apeldoorn verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 263.309,- en openstaande schuld van € 154.800,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 225.000,- op basis van de WOZ-waarde per januari 2021.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de eerste 9 maanden éénmaal € 30.000,- vergoedingsrentevrij af te lossen. De slottermijn zal hierbij gelijk blijven.
 • Collin zal de gelden in depot houden, waarbij de uitboekingen plaatsvinden conform de koop/aanneemovereenkomst. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Smit Sokken is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Smit Sokken. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 13.000
Vlottende activa € 46.000
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 69.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 55.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 69.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 136.000
Bruto winst € 76.000
Kosten € 21.000
Resultaat € 45.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-45227 heeft € 400 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:39
investeerder-338756 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:34
investeerder-297675 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:34
investeerder-189702 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:33
investeerder-19662 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-11-2022 om 11:31

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders