27142

SMZ-IT

€ 350.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 319
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-08-2017 in 1 uur volgeschreven door 319 investeerders

Samenvatting

Systeem Management Zeeland vraagt een vastgoedfinanciering, waarbij sprake is van hypothecaire dekking. De ondernemers René en Jacqueline Romijn willen de in hun bezit zijnde panden Stationsstraat 15-17 in Middelburg herbestemmen tot toeristische short-stay appartementen. Deze faciliteiten zullen onder de handelsnaam het Waepen van Middelburg geëxploiteerd worden. Binnen het complex zal naast een zevental appartementen ook een businessunit worden gerealiseerd. De ondernemers exploiteren tevens al 20 jaar een IT-dienstverlenend bedrijf. Deze activiteit zullen ze ook na het opstarten van het Waepen van Middelburg voort blijven zetten. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 380.000,-, waarvan € 30.000,- uit eigen middelen is ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.916,67. Na 60 maanden is er een restantschuld van € 175.000,-. De restantschuld zal op dat moment door herfinanciering, verkoop van het onroerend goed of uit eigen middelen worden afgelost. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is de vof Systeem Management Zeeland, met als vennoten M. Romijn en J.J.A. Romijn – Voermans. Door de gekozen ondernemingsvorm zijn de beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk. Collin verkrijgt een hypothecaire inschrijving op de zakelijke panden (2e) en de privéwoning (3e) van € 350.000,-, welke op basis van een recent taxatierapport en na aftrek van de eerste inschrijving van de Rabobank de financiering van Collin dekt. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering zal aangewend worden om de verbouwing en inrichting van de zevental appartementen en een kantoorruimte te realiseren.

Ondernemer

René Romijn (1959) is afgestudeerd als geoloog aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Tijdens en na zijn studie heeft hij gewerkt bij een aantal milieutechnische laboratoria en bij de inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer. In 1997 kreeg René de kans zijn eigen bedrijf op te zetten. Dit bedrijf, SMZ, runt hij al 20 jaar met veel plezier en zal ook zijn basis blijven. De kernkwaliteiten van René zijn vasthoudendheid op het uiteindelijke doel en flexibiliteit op de detaillering om dat doel te bereiken. 

Jacqueline Romijn-Voermans (1964) komt uit een ondernemersgezin. Ze heeft het VHBO gevolgd, haar middenstandsdiploma personeel en management afgerond. Na in enkele winkels ervaring te hebben opgedaan als bedrijfsleider, is ze op haar 23ste een eigen duikwinkel begonnen. Dit is uitgegroeid tot een duik- en sleepbedrijf, dat ze 12 jaar succesvol heeft gerund. Op haar 35e is Jacqueline samen met René verder gegaan met SMZ-IT. Ze is zich in 2009 gaan ontwikkelen in de mediation omdat ze het fijn vindt om naar anderen te luisteren, te begrijpen en te helpen. “Anderen zien mij als een warm en vertrouwend persoon wat een begin is van een fijne conversatie, weekend en vakantie”. Met deze open, warme houding wil Jacqueline haar gasten in het Waepen van Middelburg verwelkomen.

Onderneming

In het najaar van 2017 opent het Waepen van Middelburg een zevental luxe appartementen en een kantoorunit in het centrum van Middelburg. De appartementen hebben een oppervlakte 35 tot 92 vierkante meter en beschikken over een badkamer, volledig ingerichte keuken en een open slaapkamer met tweepersoonsbed. De appartementen zijn geschikt om Middelburg en de directe omgeving te verkennen. 

Huidige onderneming
De huidige onderneming van René en Jacqueline, Systeem Management Zeeland, is gevestigd op de locatie waar in de nabije toekomst het Waepen van Middelburg zich zal vestigen. De huidige activiteiten, het verzorgen van computeropleidingen en applicatieontwikkeling, worden voortgezet. Deze activiteiten voert men al 20 jaar succesvol uit. Echter verdwijnen de trainingslokalen, aangezien deze worden omgebouwd tot appartementen. De receptie zal gelegen zijn in de kantoorunit en grenzen aan de ingang van de appartementen en studio’s. Gebruikers van de appartementen hebben de gelegenheid vragen te stellen bij de receptie en informatie in te winnen.

Doelgroep
De doelgroep van het Waepen van Middelburg zijn toeristen, waarbij men zich voornamelijk richt op de actieve 40-plusser, die de omgeving en stad wil verkennen. Er zullen verschillende faciliteiten worden aangeboden, waaronder fietsen, e-bikes, informatie over wandel- en fietsroutes, excursies, boottochten, rondvaarten stadswandelingen en gastronomische activiteiten. Buiten het toeristenseizoen zal ingespeeld worden op diverse activiteiten die plaatsvinden binnen Zeeland zoals Film by the Sea, VÓLkoren en dergelijke. Naast toeristen zal het Waepen van Middelburg zit ook inzetten voor personeel van nabije gelegen bedrijven.
 
Locatie en vindbaarheid
De ligging van het appartementencomplex is op een A1 locatie in het centrum van Middelburg, dichtbij het station. De A58 en de N57 zorgen voor een goede bereikbaarheid via de weg. Voor de deur lopen verschillende fietsroutes. Er is in de directe nabijheid goede langparkeermogelijkheden op de Loskade en iets verder in de parkeergarage bij de rechtbank. Het complex past goed in het gedachtegoed voor de lange termijn ontwikkeling van het gebied van de gemeente en in de strategie van de provincie Zeeland. 
Klanten kunnen via verschillende reserveringssystemen zoals Booking.com, AirBnB et cetera de appartementen boeken. De minimale verblijfsduur is twee nachten, wat ingezet wordt om arrangementen te verkopen in de vorm van weekenden en midweek aanbiedingen. Door gebruik te maken van wisseldagen, vrijdag en maandag willen we schoonmaak en receptie activiteiten efficiënt organiseren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Bouwkundige voorzieningen € 300.000,-
Aanloopkosten € 30.000,-
Werkkapitaal/provisies/onvoorzien € 50.000,-
Totale investeringsbehoefte € 380.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Totaal te financieren via Collin € 350.000,-
Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing. Na 60 maanden is er een restschuld van € 175.000,-. De restschuld zal op het einde van de looptijd worden afgelost middels herfinanciering, de verkoop van het onroerend goed of uit eigen middelen.
 
Op dit moment is SMZ-IT gefinancierd door de Rabobank ten behoeve van het vastgoed. De uitstaande financiering is per ultimo 2016 € 430.000,- bij de Rabobank. Er wordt ongeveer € 5.000,- per jaar afgelost op deze lening. In privé is de hypothecaire lening ten behoeve van de eigen woning € 96.000,- groot. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteur is de vof Systeem Management Zeeland, met als vennoten M. Romijn en J.J.A. Romijn – Voermans. Door de gekozen ondernemingsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk. In privé is er een gezonde vermogenspositie, mede door een ruime overwaarde in de eigen woning. 
  • Er komt een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op de panden Stationsstraat 15-17 te Middelburg. Deze hypothecaire inschrijving geldt tevens voor de eigen woning; Sint Jorisstraat 3 te Middelburg. Voor beide objecten geldt een gezamenlijke 1e inschrijving van de Rabobank ter hoogte van € 600.000,-. Voor de eigen woning geldt tevens een tweede inschrijving door de Rabobank ter hoogte van € 50.000,-. De inschrijving van Collin komt in rang achter die van de Rabobank. De panden aan de Stationsstraat 15-17 zijn in december 2016 getaxeerd op een vrije verkoopwaarde van € 910.000,- na verbouwing en een executiewaarde van € 660.000,- na verbouwing. De eigen woning heeft een woz-waarde van € 217.000,-. 
  • Indien er sprake zou zijn van een vervolginvesteringen, mogen deze pas gedaan worden na de uitdrukkelijke toestemming van Collin Crowdfund. 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Minimaal risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag is gebruik gemaakt van de definitieve jaarcijfers van 2016 en de gedetailleerde prognose voor de jaren 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 2017 zal geen representatief jaar worden voor de nieuwe activiteit, vanwege de 4 tot 5 maanden durende verbouwingen. 
 
Rentabiliteit
In 2016 werd er door Systeem Management Zeeland (SMZ) een omzet van € 128.000,- gerealiseerd. Er resteerde in 2016 een winst voor privé onttrekkingen  van € 65.000,-. De privé onttrekkingen zijn gemiddeld zo’n € 60.000,- per jaar. De aflossingsdruk is in 2016 € 5.000,-. 2017 is een minder representatief jaar voor de onderneming, doordat de ondernemers 4 à 5 maanden zeer intensief bezig zijn met de verbouwing. Dit drukt tevens iets op de omzet binnen SMZ. Volgens de prognose zal de omzet € 116.000,- zijn, met een winst voor privé onttrekkingen van € 31.000,-. 2018 zal het eerste jaar zijn waarin de beide activiteiten naast elkaar bestaan. Voor het Waepen van Middelburg is in dit jaar gerekend met een bezettingsgraad van de appartementen van 65%, waar in Middelburg de gemiddelde bezettingsgraad hoger is dan 85%. De omzet wordt op € 289.000,- geprognosticeerd, met een winst voor privé onttrekkingen van € 114.000,-. Bij een aflossingsdruk van € 37.000,- is het netto cashflowoverschot van € 27.000 (score Goed). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de rentabiliteit van de onderneming als Voldoende te kwalificeren. 
 
Solvabiliteit
Op het moment van financieren bedraagt het risicodragend vermogen van de onderneming ongeveer 18% (score Voldoende) bij een balanstotaal van ruim € 950.000,-. Dit is inclusief de stille reserve in het vastgoed. Wij kwalificeren de solvabiliteit van de onderneming als Voldoende. 
 
Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) per ultimo 2016 bedraagt 1,0 (score Voldoende) en zal naar verwachting in 2017 zakken naar 0,3 (score Matig) als gevolg van nog te betalen facturen voor de verbouwing en reeds opgenomen kortlopende aflossingsverplichtingen. Wij achten het echter passend om de liquiditeit als Voldoende te kwalificeren.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders die een bedrag van € 2.500,- of meer investeren, ontvangen bij boeking van één van onze appartementen éénmalig een mand vol Zeeuwse lekkernijen.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-39422 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2017 om 10:37
investeerder-7616 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2017 om 10:35
investeerder-34713 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2017 om 10:34
investeerder-7357 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2017 om 10:33
investeerder-3288 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2017 om 10:33

Reacties

Investeerder – 16550
03-08-2017 10:11
In de pitch staat: “Collin verkrijgt een hypothecaire inschrijving op de zakelijke panden (2e) en de privéwoning (3e) van € 350.000,-, welke op basis van een recent taxatierapport en na aftrek van de eerste inschrijving van de Rabobank de financiering van Collin dekt”. Ik kom verschillende waarden van de vastgoedobjecten tegen. Ook staan er 1e en 2e hypotheken van de Rabobank. Wie kan me helpen met de rekensom waaruit inderdaad de dekking van € 350.000 blijkt?

Collin Crowdfund
03-08-2017 10:14
Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag.

Er zijn inderdaad verschillende berekeningen te maken, aangezien er verschillende getallen beschikbaar zijn (vrije verkoop waarde & executiewaarde van het bedrijfspand, hypothecaire inschrijving Rabobank, uitstaande financiering Rabobank). Collin heeft in de pitch gerekend met de vrije verkoopwaarde en de hypothecaire inschrijving voor het bedrijfspand en de WOZ-waarde van de woning en de uitstaande hypothecaire lening hierop voor de eigen woning.

De situatie voor het bedrijfspand is als volgt: getaxeerde waarde (€ 910.000,-) minus hypothecaire inschrijving Rabobank (€ 600.000,-) = € 310.000,-.
De situatie voor het woonhuis is als volgt: WOZ-waarde (€ 217.000,-) minus hypotheek (€ 96.000,-) = € 121.000,-.
Resteert € 310.000,- plus € 121.000,- = € 431.000,- aan dekking.

Uiteraard is het zo dat op dit moment de uitstaande financiering via de Rabobank zo’n € 170.000,- lager is dan de hypothecaire inschrijving.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
Rene en Jacqueline Romijn

Crowdfund Coach


Tom Willaert