25834

Snap Fitness Belgie

€ 300.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 235
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

76 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-01-2017 in 22 dagen volgeschreven door 235 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
Snap Fitness is een internationale franchiseorganisatie die al meer dan 13 jaar aan de weg timmert. Wereldwijd heeft de organisatie ruim 2.000 fitnesscentra en 2 miljoen klanten. Gemak staat centraal bij  deze organisatie. Snap Fitnesscentra zijn gemakkelijk te bereiken en hebben goede parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn de centra veilig, kleinschalig en 24/7 open. Verder kenmerkt het Snap Fitnessconcept zich door betrokken managers, aantrekkelijke prijzen en geen ingewikkelde contracten met langdurige opzegtermijnen. De compacte fitnesscentra zijn dicht bij de klanten gevestigd, op zichtlocaties in wijken/plaatsen van minimaal 8.000 inwoners.
 
Snap Fitness neemt BodyMove BVBA over uit België. Dit zijn twee fitnessclubs in de Belgische provincie Antwerpen, net over de grens onder Tilburg. Deze twee zelfstandige clubs worden aangepast aan het Snap Fitness concept en gaan als corporate clubs door onder de Snap Fitness formule. De Nederlandse Masterfranchise (Nederlandse franchisegever voor de Nederlandse en Belgische markt) gaat deze vestigingen zelf exploiteren.

De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd. Franchise activiteiten vinden plaats vanuit FEB247 B.V. met moedermaatschappij FEB Holding B.V. De twee aandeelhouders van moedermaatschappij FEB Holding B.V. zijn FEB CMI B.V. (60%) en FEBWAVE B.V. (40%). Via hun persoonlijke holdings hebben Theo Vermeeren en Han Walet ieder 50% van de aandelen van FEBWAVE B.V. 

FEB CMI B.V. is voor 100% in het bezit bij diverse bij Capital Mills Invest B.V. aangesloten investeerders. BodyMove BVBA (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht) wordt, evenals de vestigingen in Den Bosch en Breda, een 100% werkmaatschappij van FEB 247 B.V.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 495.000,- waarvan € 195.000,- uit eigen middelen komt. De gevraagde financiering voor Snap Fitness België bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 7,5%. 

Risico 
Dun & Bradstreet geeft voor FEB247 B.V. een Verhoogd risico aan. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn BodyMove BVBA en FEB247 B.V. De personal holdings van de ondernemers geven een gezamenlijke zakelijke borgtocht af ter hoogte van € 100.000,-. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van FEB247 B.V. inzake een minimale geconsolideerde solvabiliteit van 67%.

Video Pitch

Leendoel

Met de gevraagde lening kan de overname van twee Belgische fitnessclubs worden betaald. De overnamesom bestaat uit goodwill (gebaseerd op de Discounted Cash Flow methode), inventaris en fitnessapparatuur, voorraden, de ombouwkosten van de beide clubs naar het Snap Fitness concept en licentiekosten om het Snap Fitness concept te kunnen voeren. De omgebouwde clubs heropenen eind januari 2017.

Ondernemer

Theo Vermeeren (59 jaar) en Han Walet (48 jaar) hebben samen ruim 50 jaar ervaring in de fitnessbranche. Theo Vermeeren is sinds 1986 werkzaam in de fitnessbranche en directeur-eigenaar van verschillende fitnessclubs; op dit moment naast Snap Fitness Breda en Den Bosch ook Health Club El futUro in Tilburg, samen met Han Walet. Han Walet is daarnaast directeur en aandeelhouder geweest van een drietal fitnessclubs. Theo Vermeeren en Han Walet hebben samen met de investeringsmaatschappij Capital Mills de rechten van Snap Fitness voor de Benelux verworven. 

De exploitatie van een aantal Snap Fitness clubs zal plaatsvinden via eigen corporate vestigingen alsmede via franchise. FEB247 B.V. zal franchisegever worden voor de te openen clubs in de Benelux. De Snap Fitness vestigingen in België vormen na Breda en Den Bosch de 3e en 4e corporate Snap Fitness clubs in de Benelux. De clubs in België behouden elk hun clubmanager. Daarnaast zal de verkoper van de beide clubs betrokken blijven bij Snap Fitness om nieuwe franchisenemers in België te werven.

Participant Capital Mills Invest B.V. 
Capital Mills investeert voor aangesloten investeerders in bedrijven uit de Benelux en, in samenwerking met strategisch partner B-to-V, in bedrijven uit het Duitstalige gebied. Capital Mills voorziet in early stage, ontwikkelings- en groeikapitaal. Het Shared Value concept wordt in elke investering centraal gesteld als basis voor het realiseren van goede financiële prestaties die samengaan met goede sociale prestaties. Capital Mills investeert en helpt de ondernemer, maar zij neemt de leiding niet over. De ondernemer en zijn of haar team zijn bepalend voor een succesvolle strategie. Vertrouwen in het team is dan ook een belangrijke voorwaarde.

Onderneming

Snap Fitness staat voor compacte fitnesscentra, geleid door betrokken ondernemers, die in een lokale omgeving een bijdrage willen leveren aan een gezonde maatschappij. Daarbij staan innovatie, flexibiliteit en gemak centraal.

Innovatie: in deze snel veranderende tijd moet je meegaan met de veranderde wensen van de klanten en inspelen op de technologische mogelijkheden. Snap Fitness doet dit met haar 24/7 concept, maar ook met de interactieve trainingsapp, de virtuele instructeurs en geïntegreerde wearables.
Flexibiliteit: Snap Fitness geeft franchisenemers de mogelijkheid om hun club mede vorm te geven door het aanbod van diensten uit te breiden. De leden van Snap Fitness stellen zelf hun abonnement samen met het unieke Pay-per-use-systeem en dit zonder contracten met lange opzegtermijnen.
Gemak: door de uitmuntende ondersteuning is het runnen van een fitnesscentrum eenvoudig geworden, ook voor iemand die geen ervaring in de fitnessbranche heeft. Voor de klant: deze woont om de hoek bij een 24/7 geopend, veilig, goed bereikbaar en betaalbaar fitnesscentrum. 

Visie en strategie
De fitnesssector blijft zich in een razend tempo ontwikkelen, zowel in Nederland en België, als in Europa en wereldwijd. Onderzoek naar trends en marktontwikkelingen in Nederland en België zijn nog steeds schaars en gelimiteerd qua frequentie. Er wordt wel regelmatig onderzoek gedaan naar de Europese en wereldwijde fitnessbranche. Echter, deze rapporten bereiken maar een beperkt deel van de Nederlandse fitnessondernemers en managers, onder meer vanwege taalbarrières. 
België telt 11,5 miljoen inwoners. 770.000 inwoners zijn lid van een sportschool. Dat betekent dat de participatiegraad ruim 6% is. In Nederland ligt de participatiegraad op bijna 17%. In Europa staat België op plaats 15 in de ranking als het gaat om de totale omzet in de industrie. Met 810 clubs wordt er jaarlijks 353 miljoen dollar omgezet door in totaal 770.000 leden. Nederland staat op nummer 6 met in totaal 1.900 clubs en 2.770.000 leden (Bron: The IHRSA, Global Report, 2016).
Met een onderscheidend en beproefd concept, een uitgekiende marketingstrategie, de ondersteuning vanuit het Nederlandse en internationale hoofdkantoor, de goede bereikbaarheid en gratis parkeervoorzieningen maken deze locaties uitermate geschikt voor een Snap Fitness club. 

Positionering
Snap Fitness is een beproefd concept én het juiste concept in de huidige fitnessbranche. De relatief compacte fitnesscentra (500-800m²) geven de mogelijkheid om betaalbare fitnesstrainingen aan te bieden in speciaal geselecteerde buurten, op locaties die klanten willen: namelijk dichtbij en eenvoudig te bereiken. Natuurlijk 24/7 geopend, met de beste apparatuur, in modern ingerichte clubs, met een persoonlijke benadering en met een eigentijdse, flexibele abonnementenstructuur. Met een Snap Fitness lidmaatschap kunnen de leden sporten bij alle clubs wereldwijd. Elke club in deze franchiseformule profiteert van het inkoopvoordeel, waardoor er lagere investeringen en operationele kosten zijn. Door de verregaande automatisering zijn de loonkosten, vaak de grootste kostenpost bij een fitnesscentrum, beduidend lager. Daardoor zijn minder leden nodig om met een full service fitnesscentrum winstgevend te opereren.

Concurrentiepositie
De fitnessmarkt anno 2016 in België is, hoewel minder dan in Nederland, een verdringingsmarkt waarin de low-budget ketens meer macht krijgen en ketenvorming toeneemt. Echter biedt de fitnessmarkt anno 2016 ook kansen. Daarnaast is persoonlijke begeleiding van personal trainers in opkomst, willen klanten flexibiliteit in aanbod en abonnementen, zoeken ze het gemak van een fitnesscentrum in de nabijheid en kent de fitnessbranche tenslotte veel ambitieuze medewerkers die graag een eigen fitnesscentrum willen beginnen maar de financiële middelen niet hebben. De klanten die kiezen voor gemak (24/7 open, goede bereikbaarheid, innovatieve technologische ondersteuning, wearable devices etc.), persoonlijke aandacht en het behalen van resultaten zullen lid worden van Snap Fitness.

De over te nemen BodyMove-clubs in Meerhout en Herselt bestaan respectievelijk sinds 2005 en 2011. Beide locaties hebben een goede bereikbaarheid en gratis parkeervoorzieningen. In zowel Meerhout (10.000 inwoners) als in Herselt (14.000 inwoners) is BodyMove de enige fitnessclub en trekken ze ook klanten uit omliggende dorpen. De clubs zullen groeien tot circa 1.000 leden met een goede winstgevendheid.

Structuur 
De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill, inventaris, ombouwkosten €420.000,-
Licenties €52.000,-
Voorraden €12.000,-
Werkkapitaal €11.000,-
Totale investering €495.000,-
Eigen middelen (agio) €195.000,-
Financiering via Collin €300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Bestaande financieringen
FEB247 B.V. is mededebiteur voor een bestaande lening met een restant hoofdsom van € 186.000,- per ultimo 2016. De lening is medio 2016 verstrekt door Collin Crowdfund en heeft een looptijd van 60 maanden. 

Verder is er sprake van een financial lease met een uitstaand saldo per ultimo 2016 van € 12.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn FEB247 B.V. en BodyMove BVBA.
  • J.L.M. Walet Beheermij B.V. en T.M. Vermeeren Beheermij B.V. geven gezamenlijk een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van de FEB247 B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 67% of lager is (dit ten behoeve van de continuïteit van de centrale organisatie).

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert een Verhoogd risico voor FEB247 B.V. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de geconsolideerde prognose 2016, geconsolideerde tussentijdse cijfers tot en met september 2016 en de geconsolideerde prognose 2017. De twee BodyMove vestigingen zijn bestaande fitness clubs, maar nieuw voor FEB 247 BV. De beide fitnessclubs in België draaien al respectievelijk 4 en 11 jaar. De prognoses zijn hierop begroot, in combinatie met de ervaringscijfers van de Nederlandse clubs en cijfers van de Amerikaanse franchisegever. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
BodyMove wordt eind december 2016 overgenomen en de twee vestigingen worden omgebouwd tot de Snap Fitness formule. De EBITDA in 2015 van BodyMove was € 96.000,- ; er is derhalve sprake van een winstgevende exploitatie.
De verwachte geconsolideerde omzet van FEB247 B.V.  in 2016 komt uit op € 445.000,- en wordt onderbouwd met tussentijdse cijfers. Er is sprake van een verwachte negatieve, genormaliseerde cashflow van € 288.000,-. Deze negatieve cashflow is ontstaan door de voorziene aanloopverliezen van de twee in 2016 nieuw geopende fitnesscentra in Den Bosch en Breda. Door een aanvullende kapitaalstorting van de aandeelhouder is er uiteindelijk sprake van een netto cashflow overschot van € 199.000,- (score Matig).
Voor 2017 wordt er een stijging in de geconsolideerde omzet verwacht naar € 1.700.000,-. Deze omzetgroei wordt veroorzaakt door een groei van het ledenaantal van de corporate clubs en nieuwe franchisevestigingen die aangesloten zijn bij de organisatie. De corporate clubs in Breda en Den Bosch zullen naar verwachting per juli 2017 positieve resultaten laten zien. Hiermee komt de genormaliseerde cashflow 2017 naar verwachting uit op € 108.000,-. Het netto cashflow overschot na aflossing bedraagt naar verwachting € 7.000,- (score Voldoende).
In 2018 zal de omzet naar verwachting uitkomen op € 1.851.000,- en een verwacht netto cashflow overschot na aflossing van € 161.000,-.
Ondanks de aanloopverliezen in 2016 beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende, mede omdat vanaf medio 2017 sprake zal zijn van een winstgevende exploitatie.

Solvabiliteit
De geconsolideerde balans per ultimo 2016 zal een solvabiliteit kennen van 64% (score Excellent) op een balanstotaal van € 1.391.000,-. Per ultimo 2017 wordt een solvabiliteit verwacht van 67% op een balanstotaal van circa € 1.200.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit met een score Excellent.

Liquiditeit
Per ultimo 2016, dus na financiering, is sprake van een verwachte current ratio (vlottende activa/ vlottende passiva) van 2,7 (Excellent). Dit komt enerzijds door de extra kapitaalstortingen door de aandeelhouders en anderzijds doordat begin 2017 pas een deel van de overnamesom overgemaakt dient te worden. Per ultimo 2017 daalt de current ratio naar verwachting naar 1,4 (Ruim voldoende). In 2018 zal de liquiditeit naar verwachting weer stijgen naar > 2 (Excellent). Wij achten het passend om de Liquiditeit te kwalificeren op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Excellent     
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

  • Bij een investering van € 500,- ontvangen de investeerders 3 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades.
  • Bij een investering van € 1.000,- of € 1.500,- ontvangen de investeerders 6 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades.
  • Bij een investering van € 2.000,- tot en met € 4.500,- ontvangen de investeerders 12 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades.
  • Bij een investering van € 5.000,- of meer ontvangen de investeerders 12 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades en 24 personal training sessies.

Deze beloningen zijn bij alle Snap Fitness vestigingen in de Benelux in te wisselen.

Aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer, zal de tegoedbon digitaal via Collin worden verstuurd. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5294 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-01-2017 om 8:38
investeerder-4954 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-01-2017 om 8:06
investeerder-29090 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-01-2017 om 7:44
investeerder-1723 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
09-01-2017 om 0:20
investeerder-15181 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2017 om 22:41

Reacties

Investeerder – 20038
19-12-2016 17:33
Hoeveel geld hebben de aandeelhouders van snap ingebracht?

J.L.M. Walet
19-12-2016 17:59
Voor de overname en ombouw van Bodymove en om de aanloopverliezen te ondervangen, doen de aandeelhouders een aanvullende kapitaalstorting van € 500.000 in cash.

Investeerder – 20038
20-12-2016 11:00
Bedankt. Dus de vermelde 195.000 maakt daar deel van uit en is een storting in cash? Dan is de overname daarmee volledig gefinancierd. De bedrijfsvoering in 2016 was met een EBITDA van 96.000 winstgevend. Wordt al in 2017 een verbetering van de winstgevendheid voorzien door de investering in het Snap concept?

J.L.M. Walet
20-12-2016 13:30
Bedankt voor uw vraag. Inderdaad is de bedrijfsvoering van de twee clubs nu reeds winstgevend. De Belgische markt kent een participatiegraad van 9% (vergelijking: in Nederland is 18% lid van een fitnesscentrum) en de verwachting is, dat de Belgische fitnessmarkt snel groeit naar de Nederlandse percentages. Deze potentie in combinatie met het 24/7 Snap Fitness concept zal leiden tot meer leden en een grotere winstgevendheid.

Investeerder – 28057
21-12-2016 10:00
Hoe zit het met de ledengroei van de bestaande club in Breda? Het is een nieuwe fitness formule, in hoeverre spreekt dat het publiek aan?

J.L.M. Walet
21-12-2016 10:48
Beste investeerder, bedankt voor uw vraag. De corporate club in Breda presteert beter dan de prognose en was binnen 6 maanden cash break even. In een competitieve markt als Breda heeft Snap Fitness met de positionering als kleinschalig, modern, lokaal en 24/7 fitnesscentrum snel de doelgroep bereikt en een eigen plek veroverd.
Investeerder – 20038
21-12-2016 10:00
Is er iets te zeggen over de winstgevendheid van Snap vestigingen? Binnen hoeveel tijd is een club op een goede locatie cash break even?

J.L.M. Walet
21-12-2016 10:49
Beste investeerder, bedankt voor uw vraag. De beide clubs in Belgie draaien reeds enkele jaren een positief resultaat. Door de uitbreiding van het huidige Bodymove aanbod met 24/7 toegang, virtuele lessen enz. zal het ledenbestand snel groeien en de winstgevendheid verbeteren.

Ondernemer
Han Walet
Theo Vermeeren

Crowdfund Coach


Henk Beke


Johan Mol