34431

Snap Fitness Terneuzen

€ 125.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 139
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 139 investeerders

Samenvatting

Vijf jaar geleden heeft ondernemer Han Walet Futuro Fitness in Terneuzen opgezet samen met zijn compagnon Theo Vermeeren. Zij zijn op dat moment financieel ondersteund door mevrouw Huijsmans en de heer Van Sprundel. Voor de verdere ontwikkeling van de club wordt nu aansluiting gezocht bij de internationale franchiseorganisatie Snap Fitness en kunnen de aandeelhouders mevrouw Huijsmans en de heer Van Sprundel worden uitgekocht.

Snap Fitness is een internationale franchiseorganisatie die al meer dan 15 jaar aan de weg timmert. Wereldwijd heeft de organisatie ruim 2.000 fitnesscentra en 2 miljoen klanten. In de Benelux zijn 14 clubs open. Gemak staat centraal bij Snap Fitness. Snap Fitnesscentra zijn gemakkelijk te bereiken en hebben goede parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn de centra veilig, kleinschalig en 24/7 open. Verder kenmerkt het Snap Fitness-concept zich door betrokken managers, aantrekkelijke prijzen en geen ingewikkelde contracten met langdurige opzegtermijnen. De compacte fitnesscentra worden dichtbij de klanten gevestigd, op zichtlocaties in wijken/plaatsen van minimaal 8.000 inwoners.

Via Collin Crowdfund zijn twee keer eerder clubs gefinancierd:
Augustus 2016: Snap Fitness Breda
Januari 2017: Snap Fitness België (Bodymove)
 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 280.000,-, waarvan € 55.000,- uit eigen middelen komt en € 100.000,- van de verkopers van de aandelen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico voor zowel Snap Fitness Terneuzen als J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V. De Collin Credit Score komt overall uit op Voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Snap Fitness Terneuzen en J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V.
 • J.L.M. Walet geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van J.L.M. Walet aan J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V. ter hoogte van € 459.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van J.L.M. Walet voor een bedrag van minimaal € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van Huijsmans Holding B.V. en Mr. J.G.A.A. van Sprundel Tax Consultants B.V. aan J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag tot een bedrag van € 40.000,- (per 1 mei 2021) en € 60.000,- (per 1 mei 2022) worden afgelost, als de vrije cashflow dat toestaat. Als zekerheid voor deze lening zijn de verkochte aandelen verpand. Zodra deze achtergestelde lening in zijn geheel is afgelost zal het pandrecht op de aandelen door Huijsmans Holding B.V. en Mr. J.G.A.A. van Sprundel Tax Consultants B.V. worden vrijgegeven.
 • Er wordt een Bankgarantie van € 50.000,- afgegeven ten behoeve de investeerders van Collin Crowdfund. Op het moment dat van de lening van Collin Crowdfund 50% van de hoofdsom is afgelost, komt de Bankgarantie als zekerheid te vervallen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Snap Fitness Terneuzen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De franchisegever FEB 247 B.V. geeft een terugkoopverklaring af voor de fitnessapparatuur voor de taxatiewaarde van € 45.000,- met een afschrijvingstermijn van 60 maanden. Deze terugkoopverklaring, afgegeven door FEB 247 B.V., heeft op dit moment materiële waarde. FEB 247 B.V. is opgericht in 2015 en Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming op Laag risico.
 • De vordering op T.M. Vermeeren Beheer B.V. mag niet oplopen. 

Leendoel

Met de gevraagde lening kan de ombouw naar het Snap Fitness-concept worden gefinancierd, een lening van de oude aandeelhouders wordt afgelost en verwerft ondernemer de resterende 50% van de aandelen, waarmee hij alle aandelen in zijn bezit heeft.

Ondernemer

Han Walet (1968) en zijn businesspartner Theo Vermeeren hebben samen meer dan 50 jaar ervaring in de fitnessbranche. Theo Vermeeren is sinds 1986 werkzaam in de fitnessbranche. Han Walet is directeur en aandeelhouder geweest van een drietal fitnessclubs, waarvan Futuro Fitness Terneuzen sinds 2014. Han Walet en Theo Vermeeren voeren ook de directie van Snap Fitness in de Benelux.

De vestiging in Terneuzen wordt een eigen franchisevestiging van de Masterfranchisegevers van Snap Fitness Benelux. De beide directeuren zijn sinds 2016 verbonden aan dit fitnessconcept. De clubmanager in Terneuzen is een ervaren en zelfstandig opererende manager, die maximale ondersteuning zal krijgen van alle afdelingen van de franchisegever.

Han Walet woont samen met zijn vriendin Monique Konings in Oud Gastel. Samen hebben ze een zoon.
 

Onderneming

Vijf jaar geleden heeft ondernemer Han Walet samen met zijn compagnon Theo Vermeeren Futuro Fitness in Terneuzen opgezet. Zij zijn op dat moment financieel ondersteund door mevrouw Huijsmans en de heer Van Sprundel. Voor de verdere ontwikkeling van de club, wordt nu aansluiting gezocht bij Snap Fitness en kunnen de aandeelhouders mevrouw Huijsmans en de heer Van Sprundel worden uitgekocht.

Snap Fitness staat voor compacte fitnesscentra, geleid door betrokken ondernemers, die in een lokale omgeving een bijdrage willen leveren aan een gezonde maatschappij. Daarbij staan innovatie, flexibiliteit en gemak centraal. Wereldwijd heeft de organisatie ruim 2.000 fitnesscentra en 2 miljoen klanten. In de Benelux zijn 14 clubs open.

Innovatie: in deze snel veranderende tijden moet je meegaan met de veranderde wensen van de klanten en inspelen op de technologische mogelijkheden. Snap Fitness doet dit met haar 24/7 concept, maar ook met de interactieve trainingsapp, de virtuele instructeurs en geïntegreerde wearables.

Flexibiliteit: Snap Fitness geeft franchisenemers de mogelijkheid om hun club mede vorm te geven door het aanbod van diensten uit te breiden. De leden van Snap Fitness stellen zelf hun abonnement samen met het unieke “Pay-per-use-systeem” en dit zonder contracten met lange opzegtermijnen.

Gemak: door de uitmuntende ondersteuning is het runnen van een fitnesscentrum eenvoudig geworden, ook voor iemand die geen ervaring in de fitnessbranche heeft. Voor de klant: deze woont om de hoek bij een 24/7 geopend, veilig, compleet en betaalbaar fitnesscentrum. 

Positionering
Snap Fitness is een internationaal beproefd concept en het juiste concept in de huidige fitnessbranche. De relatief compacte fitnesscentra (500-800m²) geven de mogelijkheid om betaalbare fitnesstrainingen aan te bieden in speciaal geselecteerde buurten, op locaties die klanten willen; namelijk dichtbij en eenvoudig te bereiken. Natuurlijk 24/7 geopend, met de beste apparatuur, in modern ingerichte clubs, met een persoonlijke benadering en met een eigentijdse abonnementenstructuur door middel van flexibele abonnementen.

Met een Snap Fitness lidmaatschap kunnen de leden sporten bij alle clubs wereldwijd. Als club in een franchiseformule kan geprofiteerd worden van het inkoopvoordeel, waardoor er lagere investeringen en operationele kosten zijn. Door de verregaande automatisering zijn de loonkosten, vaak de grootste kostenpost bij een fitnesscentrum, beduidend lager. Daardoor zijn minder leden nodig om met een full service fitnesscentrum winstgevend te opereren. 

Concurrentiepositie
Futuro Fitness Terneuzen staat bekend om haar goede begeleiding en gemoedelijke sfeer. De leden komen uit Terneuzen en omliggende plaatsen. Door de toevoeging van het 24/7 Snap Fitness-concept aan het huidige aanbod, ontstaat een sterkere propositie. Terneuzen heeft met diverse grote bedrijven gelieerd aan de haven, veel inwoners die werken in ploegendiensten. De 24 uur, 7 dagen in de week openingstijden zal zorgen voor een behoorlijke aanwas van leden. Bovendien sluit de vestiging aan bij een wereldwijd bekende formule met een grotere naamsbekendheid. 

De doelgroep van Snap Fitness in het algemeen kiest voor gemak (24/7 open, goede bereikbaarheid en innovatieve technologische ondersteuning), persoonlijke aandacht en het behalen van resultaten.
Door de overgang naar Snap Fitness ontstaat een win-win situatie: de kracht van de huidige club (zoals de persoonlijke aandacht voor de leden) blijft gewaarborgd en wordt aangevuld met de ondersteuning van een grote organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. Hierdoor verwacht men dat de concurrentiepositie aanzienlijk zal verbeteren.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ombouw naar Snap Fitness-concept € 28.000,-
Franchiselicentie Snap Fitness € 26.000,-
Koopprijs aandelen € 100.000,-
Aflossing lening € 126.000,-
Totaal € 280.000,-
Eigen inbreng vanuit J.L.M. Walet Beheersmaatschappij B.V. € 55.000,-
Lening verkopers € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financiers:
De lening van de verkopers (Huijsmans Holding B.V. en Mr. J.G.A.A. van Sprundel Tax Consultants B.V.) ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Als de vrije cashflow dat toestaat, wordt per 1 mei 2021 € 40.000,- afgelost en € 60.000 per 1 mei 2022. Als zekerheid voor deze lening zijn de verkochte aandelen verpand. Zodra deze achtergestelde lening in zijn geheel is afgelost zal het pandrecht op de aandelen door Huijsmans Holding B.V. en Mr. J.G.A.A. van Sprundel Tax Consultants B.V. worden vrijgegeven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Snap Fitness Terneuzen en J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V.
 • J.L.M. Walet geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van J.L.M. Walet aan J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V. ter hoogte van € 459.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van J.L.M. Walet voor een bedrag van minimaal € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van Huijsmans Holding B.V. en Mr. J.G.A.A. van Sprundel Tax Consultants B.V. aan J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag tot een bedrag van € 40.000,- (per 1 mei 2021) en € 60.000,- (per 1 mei 2022) worden afgelost, als de vrije cashflow dat toestaat. Als zekerheid voor deze lening zijn de verkochte aandelen verpand. Zodra deze achtergestelde lening in zijn geheel is afgelost zal het pandrecht op de aandelen door Huijsmans Holding B.V. en Mr. J.G.A.A. van Sprundel Tax Consultants B.V. worden vrijgegeven.
 • Er wordt een Bankgarantie van € 50.000,- afgegeven ten behoeve de investeerders van Collin Crowdfund. Op het moment dat van de lening van Collin Crowdfund 50% van de hoofdsom (met rente en kosten) is afgelost, komt de Bankgarantie als zekerheid te vervallen.
 • De (huidige en toekomstige) interieur, inventaris en voorraden van Snap Fitness Terneuzen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De franchisegever FEB 247 B.V. geeft een terugkoopverklaring af voor de fitnessapparatuur voor de taxatiewaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden. Deze terugkoopverklaring heeft op dit moment materiële waarde. FEB 247 B.V. is opgericht in 2015 en Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming op Laag risico. 
 • De vordering op T.M. Vermeeren Beheer B.V. mag niet oplopen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties Snap Fitness Terneuzen en J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V. zijn beide Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de jaarcijfers 2018 en interne cijfers 2019, plus een (geconsolideerde) prognose 2020-2023 na financiering, rentebetalingen en aflossingen. De prognoses zijn passend bij de formule, zij het dat Snap Terneuzen nu al een grotere club is met meer leden dan gemiddeld. De Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De overgang naar het Snap Fitness concept leidt volgens de prognose tot een verbetering van het resultaat door hogere omzet (door een lichte stijging van het aantal leden) en besparing op de kosten (door te profiteren van de schaalvoordelen van de Franchisegever). Eind november 2019 had de club 1.650 leden, de prognose gaat uit van een groei naar 1.720 leden eind 2020.

In boekjaar 2019 realiseerde Futuro Fitness Terneuzen B.V. een omzet van € 583.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 19.000,-. Voor 2020 wordt door de ombouw naar het Snap Fitness-concept een omzet geprognosticeerd van € 644.000,- en een netto cashflowoverschot van € 11.000,- waardoor de score voor de afloscapaciteit uitkomt op Ruim voldoende. Omdat de verwachte resultaatsverbetering nog wel gerealiseerd dient te worden, hanteren wij voorzichtigheidshalve de score Voldoende voor de afloscapaciteit.

Solvabiliteit
Per ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteit 25% bij een balanstotaal van € 355.000,-. Na realisatie van de prognoses 2020, na investering en aflossingen op de leningen, zal de solvabiliteit naar verwachting stijgen naar 28% bij een balanstotaal van € 343.000,-. We kwalificeren de score voor de solvabiliteit op Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn Snap Fitness Terneuzen en J.L.M. Walet Beheermaatschappij B.V.
 • J.L.M. Walet geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van J.L.M. Walet voor een bedrag van minimaal € 125.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Er wordt een Bankgarantie van € 50.000,- afgegeven ten behoeve de investeerders van Collin Crowdfund. Op het moment dat van de lening van Collin Crowdfund 50% van de hoofdsom (met rente en kosten) is afgelost, komt de Bankgarantie als zekerheid te vervallen.
 • De (huidige en toekomstige) interieur, inventaris en voorraden van Snap Fitness Terneuzen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De franchisegever FEB 247 B.V. geeft een terugkoopverklaring af voor de fitnessapparatuur voor de taxatiewaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden. Deze terugkoopverklaring heeft op dit moment materiële waarde. FEB 247 B.V. is opgericht in 2015 en Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming op Laag risico. 

Door de persoonlijke borgstelling, de afgegeven bankgarantie, de verpanding van de overlijdensrisicoverzekering, de verpanding van apparatuur en de daarbij afgegeven terugkoopverklaring kwalificeren wij de zekerheid als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden Voldoende 
Overall: Voldoende

Extra beloning

 • Bij een investering van € 500,- ontvangen de investeerders 3 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades.
 • Bij een investering vanaf € 1.000,- t/m € 1.500,- ontvangen de investeerders 6 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades.
 • Bij een investering vanaf € 2.000,- t/m € 4.500,- ontvangen de investeerders 12 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades.
 • Bij een investering vanaf € 5.000,- of meer ontvangen de investeerders 12 maanden een gratis lidmaatschap inclusief alle upgrades en 24 personal training sessies.

Deze beloningen zijn bij alle Snap Fitness vestigingen in de Benelux te wisselen.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-54075 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2020 om 11:07
investeerder-40005 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-02-2020 om 11:07
investeerder-110781 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2020 om 11:07
investeerder-94791 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2020 om 11:07
investeerder-69866 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-02-2020 om 11:07

Ondernemer

J.L.M. Walet

Crowdfund Coach


Henk Beke