31257

Soci.Bike

€ 250.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 214 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2019 in 1 uur volgeschreven door 214 investeerders

Samenvatting

Soci.Bike B.V. is een bedrijf dat elektrisch ondersteunde bakfietsen ontwikkelt, produceert en verkoopt aan de consument en het bedrijfsleven. Dit gebeurt met mensen die moeite hebben om aan een betaalde baan te komen. 

Financieringsbehoefte
De Soci.Bike voor personenvervoer is geheel ontwikkeld en klaar voor productie en verkoop. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een afgeleid model ten behoeve van Cargo-vervoer. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire aflossing in 42 maanden. De rente bedraagt 8,0 % per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie voor Soci.Bike B.V. is Aanzienlijk risico en voor Soci-Com Holding B.V. Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed gevestigd met een voorbelasting van € 450.000,- (pro-resto schuld € 410.000,-) en een Woz-waarde van € 682.000,-. De hypothecaire inschrijving is voor een groot deel materieel van aard. De door de aandeelhouders verstrekte leningen worden achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin. De beide aandeelhouders van Soci-Com Holding B.V. geven ieder een zakelijke borgstelling af van € 125.000,-. Beide borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en vorderingen worden in derde verband verpand. Er geldt een niet-onttrekkingsclausule voor Soci.Bike B.V. van 30%.

Leendoel

De afgelopen jaren heeft men binnen Soci.Bike B.V. een hoogwaardige elektrische bakfiets voor personenvervoer ontwikkeld en verder verfijnd. Deze versie kan nu grootschalig in de markt worden gezet. Voor een goede marketingcampagne en voorraad-uitbreiding is financiering noodzakelijk. Daarnaast heeft men budget nodig voor werkkapitaal en de verdere ontwikkeling van een Cargo-versie van de Soci.Bike.

Ondernemer

Drijvende krachten achter Soci-Com Holding B.V., Soci.Bike B.V. en de overige werkmaatschappijen zijn de heren Peter (J.J.) Schouten (gehuwd, 54 jaar) en Patrick (M.) de Haan (gehuwd, 54 jaar). Peter Schouten is HBO-opgeleid en heeft een ruime ondernemerservaring. In zijn woonplaats heeft hij diverse bestuursfuncties binnen de Sport en Cultuur. Patrick Haan is eveneens HBO-opgeleid en heeft ook ruime ervaring als ondernemer. Patrick is geruime tijd actief geweest binnen de Stichting Ondernemersklankbord. In zijn vrije tijd is hij zweminstructeur en imker. Samen hebben Peter en Patrick destijds de Soci-Com groep overgenomen en deze verder ontwikkeld. In de praktijk heeft de onderlinge samenwerking zich inmiddels bewezen. Zij vullen elkaar op een goede manier aan en kunnen elkaar vervangen binnen de onderneming. Beiden hebben een “sociaal hart”, hetgeen in de bedrijfscultuur duidelijk terug te vinden is.

Onderneming

Soci.Bike B.V. is een bedrijf dat elektrisch ondersteunde bakfietsen ontwikkelt, produceert en verkoopt aan de consument en het bedrijfsleven. Dit gebeurt met mensen die moeite hebben om aan een betaalde baan te komen. Middels de werkervaring en andere trainingen die ze tijdens de productie opdoen stromen ze uit naar lokale fietsenmakers met een leuke baan. 

Soci.Bike B.V. is ontstaan vanuit Soci-Com B.V. Soci-Com is een Social Enterprise waar mensen aan een betaalde baan worden geholpen die moeite hebben op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld wajongers). Dit doet Soci-Com met technische assemblage voor onder andere PipeLife gaskoppelingen voor Boon Edam hoogfrequent kasten. Voor andere bedrijven worden scheepsnavigatie, led-verlichtingsarmaturen, luchtverwarmingsunits, TFT schermen voor op NS stations, stembussen etc. geassembleerd. Een aantal jaren geleden meldde zich een klant met de opdracht om 100 bakfietsen te assembleren. Vanuit deze order is het model van de fiets overgenomen en verder doorontwikkeld, zowel technisch als esthetisch. Tijdens de ontwikkeling is ervoor gekozen om deze activiteit in een aparte BV onder te brengen. 

De missie van het bedrijf is duurzame mobiliteit. De visie daarop is:

 • Door middel van de productie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam bij het arbeidsproces betrekken.
 • Consumenten stimuleren de tweede auto te vervangen door een elektrische bakfiets. 
 • Circulair model voor de fiets en de materialen. 
 • Deelfietsen gebruik stimuleren in samenwerking met Mobilock (www.mobilock.nl)
 • De fietsen tegen een gegarandeerde prijs weer terugnemen opdat de delen en onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden hergebruikt in nieuwe fietsen. Bijvoorbeeld de EPP bak kan weer opnieuw gegoten worden.

Over drie tot vijf jaar staat er een robuust en rendabel bedrijf met een ruim assortiment aan fietsen 
(breed, smal, cargo, kleuren mogelijkheden, opties etc.) Daarnaast verwacht men een jaarlijkse uitstroom van tien junior fietsenmakers richting reguliere arbeidsplaatsen. 

De markt bestaat momenteel voornamelijk uit gezinnen met jonge kinderen. Met name vanwege de klep en de stabiliteit, blijkt tevens een grote groep senioren, veelal met een hondje, de fiets te zien zitten. Voor het Cargo-model in ontwikkeling bestaat een specifieke doelgroep. Hierbij valt onder andere te denken aan distributie in stedelijk gebied.

Inmiddels worden er online en via 20 dealers met 30 verkooppunten, fietsen verkocht in Nederland, Duitsland, België, Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden. Met name in Duitsland is er ruimte voor een aanzienlijke expansie. Via gerichte marketing zal hieraan in 2019 aandacht gegeven worden. 

Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe actieve dealers. Online heeft permanente aandacht en ook zullen diverse specifieke beurzen bezocht worden. 

De positie in de markt is die van upcoming star. De reacties van dealers zijn goed, klanten zijn tevreden en de fiets is ook in de media niet onopgemerkt gebleven. Lees hier meer over door te klikken op dit artikel in de volkskrant. 
Soci.Bike weet zich te onderscheiden door een kwaliteitsfiets te leveren met een bijzonder design tegen een scherpe prijs. Daarnaast is het sociale aspect bij de productie een belangrijk punt. 
Voor meer informatie over Soci-Com B.V. en Soci.Bike B.V. verwijzen wij graag naar de websites: www.soci-com.nl en www.socibike.nl.
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkelingkosten Cargo versie     € 84.000,-
Marketingkosten   € 60.000,-
Voorraad    € 60.000,-
Werkkapitaal    € 46.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing van € 5.952,38 op basis van 42 termijnen.

Bestaande verplichtingen en zekerheden:
Soci-Com Holding B.V.:

 • Startfoundation heeft een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- op het bedrijfspand in Enkhuizen aan de Voorland 5. De aflossing is € 2.500,- per maand met een openstaande schuld van € 410.000,- en een rente van 3,95%. 
 • Propolis B.V. heeft een rekening courant lening met een openstaande schuld van € 218.000,- en 6% per jaar achtergesteld t.o.v. investeerders Collin. De lening is aflossingsvrij zolang solvabiliteit lager dan 25% is. 
 • 2016 Holding B.V. heeft een rekening courant lening met een openstaande schuld van € 160.000,- en 6% per jaar achtergesteld t.o.v. investeerders Collin. De lening is aflossingsvrij zolang solvabiliteit lager dan 25% is.
 • Senzo B.V. heeft een rekening courant lening met een openstaande schuld van € 218.000,- en 6% per jaar achtergesteld t.o.v. investeerders Collin. De lening is aflossingsvrij zolang solvabiliteit lager dan 25% is.
 • Financial lease PSA C4 en Jumpy hebben een openstaande schuld van € 24.767,-
 • Rabobank heeft een krediet tot wederopzegging van € 50.000,-

Soci.Bike B.V.:

 • Senzo B.V. heeft een rekening courant lening met een openstaande schuld van € 400.000,- en 6% per jaar achtergesteld t.o.v. investeerders Collin. De lening is aflossingsvrij zolang solvabiliteit lager dan 25% is. 
 • Soci-Com Holding B.V. heeft een rekening courant lening met een openstaande schuld van € 165.000,- en 6% per jaar achtergesteld t.o.v. investeerders Collin. De lening is aflossingsvrij zolang solvabiliteit lager dan 25% is. Rabobank heeft een krediet tot wederopzegging van € 50.000,-. Rabobank heeft hierbij een verpanding in eerste rang vanSoci.Bike B.V. op de roerende zaken.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed in het bezit van Soci-Com Holding B.V. aan het Voorland 5 te Enkhuizen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en openstaande schuld van € 410.000,-. Het onroerend goed kent een waardebepaling van € 682.000,- op basis van een woz-waarde met als peildatum van 01-01-2017. Het onroerend goed is hierbij grotendeels materieel van aard. 
 • De debiteuren zijn Soci.Bike B.V. en Soci-Com Holding B.V. 
 • Senzo B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • P.H.M.-Haan Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van Soci-Com Holding B.V. ter hoogte van € 165.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Senzo B.V. ter hoogte van € 400.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Propolis B.V. ter hoogte van € 218.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Senzo B.V. ter hoogte van € 218.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van 2016 Holding B.V. ter hoogte van € 160.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Soci.Bike B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30 % of lager is.
 • Zolang Soci.Bike B.V. een negatief bedrijfsresultaat toont, zullen de aandeelhouders afzien van een management fee.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris, voorraad en vorderingen van Soci.Bike B.V. wordt,in derde rang direct na Rabobank en Senzo B.V.- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Soci.Bike B.V. is Aanzienlijk risico en voor Soci-Com Holding B.V. Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de berekening van de Collin Credit Score hebben wij de beschikking gekregen over o.a. de definitieve jaarcijfers van 2017 van Soci.Bike B.V., interne cijfers van 2018 van Soci.Bike B.V., alsmede een prognose van Soci.Bike B.V. voor de periode 2019/2021. De cijfers van Soci-Com Holding B.V. zijn niet meegenomen in de Collin Credit Score, maar wel in de beoordeling van de aanvraag. Omdat de uitkomst van de Collin Credit Score voor een groot deel is vastgesteld op basis van prognoses, is voorzichtigheidshalve een neerwaartse correctie toegepast. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Na de zorgvuldige ontwikkelfase zijn de eerste Soci.Bikes (personenversie) in 2018 verkocht. In 2019 en verder zullen de daadwerkelijke verkopen plaatsvinden. De prognose toont tot en met 2019 een nettoverlies. 2018 zal sluiten met een nettoverlies van € 98.000,-. In 2019 wordt er volgens de prognose een nettoverlies verwacht van € 93.000,-. Vanaf 2020 zullen de eerste positieve resultaten verwacht worden. Na 2020 zal de rentabiliteit naar verwachting gestaag gaan toenemen. Doordat Soci-Com Holding B.V. hoofdelijk wordt meeverbonden als debiteur, zijn ook de resultaten vanuit verhuur omzet derden en de overige werkmaatschappijen (Soci-Com Enkhuizen B.V., Soci-Com Edam B.V., Soci-Com Talent B.V.) meegenomen in de totale beoordeling. De Collin Credit Score voor Rentabiliteit komt uit op Voldoende.

Solvabiliteit
De vermogenspositie van Soci.Bike B.V. over het boekjaar 2018 bedraagt een negatief eigen vermogen van € 151.000,-, echter door de achterstelling van twee leningen kan het risicodragend vermogen worden vastgesteld op € 414.000,- bij een balanstotaal € 432.000,-. De solvabiliteit bedraagt daardoor in 2018 96%. Voor 2019 wordt voor Soci.Bike B.V. een solvabiliteit verwacht volgens prognose van 48% op een balanstotaal € 701.000,-. Hoofdelijk mededebiteur Soci-Com Holding B.V. kent op basis van de definitieve jaarcijfers 2017 een solvabiliteit van 58% op een balanstotaal van € 1.254.000,-. In 2019 wordt er volgens de prognose een solvabiliteit verwacht van 48% op een balanstotaal van € 701.000,- voor Soci.Bike B.V. Voor 2020 wordt er volgens de prognose een solvabiliteit verwacht van 54% op een balanstotaal van € 631.000,-. De Collin Credit Score Solvabiliteit komt, na een neerwaartse correctie, voorzichtheidsgehalve uit op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit berekenen wij op basis van de current ratio (vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden). Deze toont een uitkomst van 16,1 in 2018, 5,0 in 2019 en 4,5 in 2020. De Collin Credit Score Liquiditeit komt, na een neerwaartse correctie, uit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders van Collin kunnen een speciale open dag bezoeken. Daarnaast ontvangen zij een overdraagbare korting van 25% bij aanschaf van een Soci.Bike. De waardebon en uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de aard van de beloning.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8825 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2019 om 11:32
investeerder-67349 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2019 om 11:32
investeerder-20087 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2019 om 11:31
investeerder-67070 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2019 om 11:31
investeerder-15376 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2019 om 11:31

Ondernemer

Peter Schouten & Patrick de Haan

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman