32378

Sofie-Flowers B.V.

€ 60.000  |  9,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 101
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 101 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Sofie-Flowers B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 08-10-2002
Website www.sofieflowers.com

Leendoel

Sofie-Flowers B.V. bestaat reeds 15 jaar en is een bloemen en planten exportbedrijf. Het bedrijf koopt in bij zowel de veiling als direct bij de kwekerij. De afnemers van Sofie-Flowers bevinden zich vooral in België en Frankrijk. Om de aanhoudende groei vast te kunnen houden, is de onderneming op zoek naar werkkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 60.000 verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 60.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Sofie-Flowers B.V. Door mevrouw S.M.S. van den Broeck wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Sofie-Flowers B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Sofie-Flowers B.V. De jaarcijfers 2018 betreffen concept cijfers. Voor 2019 verwacht men een verdere doorgroei van de onderneming, mede op basis van deze investeringen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 383.000 € 337.000
Vlottende activa € 629.000 € 657.000
Overige activa € 0 € 0
Totaal € 1.012.000 € 994.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 215.000 € 247.000
Langlopende schulden € 250.000 € 261.000
Kortlopende schulden € 547.000 € 486.000
Totaal € 1.012.000 € 994.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 5.291.000  
Bruto winst € 1.020.000  
Kosten € 988.000  
Netto winst € 32.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38926 heeft € 300 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 11:49
investeerder-25032 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 11:49
investeerder-61185 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 11:47
investeerder-15426 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 11:46
investeerder-12208 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-05-2019 om 11:46

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders