Utrecht Business 26-09-2017

Software systeem BlueDolphin brengt ICT-landschap in kaart

Het innovatieve software systeem BlueDolphin van ValueBlue, brengt geautomatiseerd de opbouw en doelmatigheid van complexe ICT- landschappen in kaart bij ondernemingen en de overheid. Bij veel organisaties is het ICT-landschap een ‘black box’, het is niet duidelijk welke applicaties er zijn, wat de kosten zijn en hoe de informatiestromen lopen. Het belang van een transparant ICT- landschap wordt groter naarmate ICT-systemen, binnen en buiten organisaties, meer met elkaar communiceren en de organisatie hier meer afhankelijk van wordt.

ValueBlue heeft de afgelopen drie jaren fors geïnvesteerd in het software systeem BlueDolphin. Om een versnelling van de groei te realiseren is een financiering benodigd. ValueBlue heeft de financiering gedeeltelijk verkregen door een succesvolle crowdfund campagne via Collin Crowdfund. De lening aanvraag van € 400.000 is binnen een uur volgeschreven door 345 investeerders.

Transparant
“ValueBlue wil ICT transparant en stuurbaar maken voor haar klanten zodat de bedrijfsvoering optimaal wordt ondersteund”, vertelt Wilko Visser (zie foto), oprichter van ValueBlue. “Door slimme technologie laten we verschillende organisaties geautomatiseerd van elkaar leren. BlueDolphin is geen tool voor enkele specialisten maar een samenwerkingsplatform dat breed in de organisatie wordt gebruikt. Het is eenvoudig en laagdrempelig in gebruik. Daardoor is BlueDolphin effectiever in het behalen van de voordelen voor de klant en is het ook beter geborgd binnen de organisatie, zodat het langdurig wordt gebruikt.”

Onderscheidend
BlueDolphin heeft een innovatief zelflerend kennissysteem waar vrijwel iedere klant gebruik van maakt. Het systeem bouwt hiermee branchekennis op waardoor de toegevoegde waarde nog extra wordt vergroot. BlueDolphin wordt structureel gekoppeld aan allerlei bronnen bij de klant, waardoor alle data over het IT-landschap die de klant nu al (gefragmenteerd) heeft, bij elkaar wordt gebracht en nuttige informatie oplevert. Zo verkrijgt men in zeer korte tijd een goed beeld van de opbouw van het IT-landschap.

Groei
In 2017 heeft ValueBlue nog meer effort gestoken in BlueDolphin. Het partnernetwerk is verder uitgebouwd om de vraag en uitrol van BlueDolphin in goede banen te leiden. In Nederland zijn er inmiddels goed functionerende partners, zoals Conclusion, Microsoft, Macaw, Comparex en IT Value. Er zijn ook al opstartende partners in Zwitserland en Duitsland. Daarnaast heeft ValueBlue in BlueDolphin een module uitgebracht voor ‘business process management’ (BPM). Eind 2017 introduceert ValueBlue nog een nieuwe module voor data modellering.