37700

SOFU Supermarkt

€ 275.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 309
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 309 investeerders

Samenvatting

De ondernemer Saman Ahmad heeft drie jaar geleden de exploitatie van SOFU Supermarkt overgenomen en krijgt nu de kans om het winkelpand dat hij momenteel huurt, aan te kopen inclusief bovenwoning aan de Hoefkade 989 en 991 te ’s-Gravenhage. 

Invloed coronavirus
De exploitatie van SOFU Supermarkt is doorgegaan zoals voorheen en ondanks het coronavirus is de omzet juist toegenomen. Dit komt overeen met het algemene beeld in de supermarktbranche.  

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 175.000,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening zeven dagen. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert SOFU Supermarkt als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteur is de heer S. Ahmad handelend onder de naam SOFU Supermarkt. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim middels overwaarde op de eigen woning.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het winkelpand met bovenwoning aan de Hoefkade 989 en 991, 2525 HH te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AB, nummers 7189 A1 en 7189 A2 , te ’s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 361.000,- op basis van de taxatierapporten d.d. 3 augustus 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SOFU Supermarkt worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien hij zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
   

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het huidige winkelpand inclusief bovenwoning dat voor eigen gebruik bestemd is.

Ondernemer

Saman Ahmad (1967) heeft drie jaar geleden de kans gekregen om de exploitatie van SOFU Supermarkt over te nemen van de toenmalige eigenaar. Daarvoor heeft hij 20 jaar in loondienst heeft gewerkt als bouwvakker, schilder en lasser. Hiervoor heeft hij tevens diploma’s behaald. Saman heeft altijd als droom gehad om ondernemer te worden. Nu krijgt hij de kans om het winkelpand met bovenwoning aan te kopen, dat hij als een investering ziet voor de toekomst van zijn gezin. 

Saman woont met zijn vrouw Samera Saleh (1973) in een koopwoning in Den Haag en samen hebben zij twee kinderen in de leeftijd van 10 en 7 jaar. Mevrouw Saleh zorgt primair voor hun kinderen en het huishouden, maar werkt daarnaast ook mee in de winkel van haar echtgenoot. 
 

Onderneming

SOFU Supermarkt is een buurtwinkel aan de Hoefkade te ’s-Gravenhage met een breed assortiment aan levensmiddelen en non-food artikelen. Het assortiment bestaat onder andere uit brood, een ruim aanbod aan exotische producten, een eigen slijterij en daarnaast weten de veelal vaste klanten de winkel goed te vinden voor een broodje döner. Ondernemer Saman is sterk in klantenbinding en naar eigen zeggen is dit medebepalend geweest voor de omzetgroei afgelopen jaren en nog steeds. 

Onroerend Goed
Het aan te kopen onroerend goed bestaat uit het huidige winkelpand (Hoefkade 989) met bovenwoning (Hoefkade 991). Het pand is gebouwd in 1927 en van beide objecten is de onderhouds- en bouwkundige staat goed conform de taxatierapporten d.d. 3 augustus 2020. De getaxeerde marktwaarde van beide objecten samen bedraagt € 361.000,- waarmee de Loan-to-Value (LTV) bij aanvang 76% bedraagt. 

De ondernemer is trots op zijn winkelpand en vanwege zijn achtergrond als bouwvakker, schilder en lasser heeft hij afgelopen jaren zelf de nodige verbouwingen en aanpassingen gedaan om er een nette zaak met frisse uitstraling van te maken, geheel naar eigen wens en smaak. De bovenwoning met alle faciliteiten als twee slaapkamers, toilet, douche en keukenblok is bestemd voor eigen gebruik: deels als magazijnruimte en deels voor de ondernemer en zijn gezin. Saman maakt namelijk lange dagen en zo kan hij ervoor kiezen om boven de winkel te slapen. Ook kunnen hun jonge kinderen rustig boven spelen, huiswerk maken of rusten als hun ouders in de winkel aan het werk zijn. 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop winkelpand met bovenwoning  € 345.000,-
Kosten koper € 22.000,-
Totale investeringsbehoefte € 367.000,-
Eigen inbreng € 92.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 175.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 76% en aan het eind van de looptijd 48%. 

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening zeven dagen. 

Juridische structuur

 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer S. Ahmad handelend onder de naam SOFU Supermarkt. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim middels overwaarde op de eigen woning.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het winkelpand met bovenwoning aan de Hoefkade 989 en 991, 2525 HH te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AB, nummers 7189 A1 en 7189 A2 , te ’s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 361.000,- op basis van de taxatierapporten d.d. 3 augustus 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SOFU Supermarkt worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien hij zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SOFU Supermarkt is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2019 en prognosecijfers 2020 en 2021, welke zijn onderbouwd middels tussentijdse cijfers 2020 tot en met 30 juni 2020. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
Sinds de overname van de exploitatie eind 2017 laat de ondernemer jaarlijks een omzetgroei zien. De omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 34% gestegen naar € 491.000,- en een netto cashflow overschot van € 62.000,-. Aangezien het coronavirus juist een positieve in plaats van negatieve invloed op de omzet lijkt te hebben, wordt in 2020 een omzet geprognosticeerd van € 538.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot , na privéonttrekkingen, van € 33.000,-. In 2021 wordt de omzet geprognosticeerd op € 589.000,- met een netto cashflow overschot, na privéonttrekkingen, van € 20.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De ondernemer heeft afgelopen jaren een gezonde vermogenspositie opgebouwd sinds de overname van de exploitatie, mede dankzij bescheiden privéonttrekkingen. Ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteit 96% op een balanstotaal van € 90.000,-. Door de inbreng van het onroerend goed en de Collin lening in de onderneming komt de balans eind 2020 na financiering naar verwachting uit op een solvabiliteit van 30% op een balanstotaal van € 397.000,-. Ultimo 2021 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 41% op een balanstotaal van € 433.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Ruim Voldoende.  

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is de heer S. Ahmad handelend onder de naam SOFU Supermarkt. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim middels overwaarde op de eigen woning.  
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het winkelpand met bovenwoning aan de Hoefkade 989 en 991, 2525 HH te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AB, nummers 7189 A1 en 7189 A2 , te ’s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 361.000,- op basis van de taxatierapporten d.d. 3 augustus 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SOFU Supermarkt worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid, de verpanding van de roerende zaken als de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-162070 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 10:28
investeerder-147442 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 10:28
investeerder-69363 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 10:27
investeerder-25822 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 10:27
investeerder-23515 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2020 om 10:27

Ondernemer

S. Ahmad

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh