26168

Soleo Contact Centers

€ 300.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 234  |  Reacties: 8
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
34%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-05-2017 in 11 dagen volgeschreven door 234 investeerders

Samenvatting

Soleo Contact Centers B.V. (Soleo) is al negen jaar actief in de zakelijke dienstverlening als contactcenter specialist. Soleo beantwoordt op een efficiënte wijze de telefoon en het e-mailverkeer uit naam van verschillende bedrijven, maar is daarnaast ook specialist op het gebied van Social Media en in het verzorgen van telefonische (sales) campagnes voor bedrijven. Hierbij onderscheidt Soleo zich van haar branchegenoten door het verzorgen van deze dienstverlening met kwalitatief hoogwaardige medewerkers met de nodige levenservaring wat de dienstverlening ten goede komt. Dit vertaalt zich in een succesvolle marktpositie en een continu groeiende vraag aan de inzet van deze dienstverlening. Ondernemer Alco Bosch heeft 23 jaar ervaring in het leiden van een callcenter voor B2B en B2C en is sinds 2008 eigenaar van de door hem opgerichte Soleo Contact Centers.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 500.000,- voor het verder uitbreiden van de organisatie, de hieruit voortvloeiende noodzakelijke verhuizing en ter overbrugging van de verhoging van de openstaande facturen binnen de geldende betaaltermijn vanwege nieuwe opdrachtgevers van Soleo. De investering in de organisatie komt tot uitdrukking in de uitbreiding van de beschikbare werkplekken, welke noodzakelijk zijn vanwege reeds nieuwe opdrachten. Deze financiering wordt in nauwe samenwerking met de Rabobank verstrekt. De Rabobank verhoogt de kredietlimiet met € 200.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Soleo Contact Centers B.V. en diens aandeelhouder Amplus Holding B.V. Eigenaar Alco Bosch geeft een persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag bij Collin Crowdfund. Daarnaast is er een niet-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 35% overeengekomen.

Leendoel

De lening wordt besteed aan uitgaven voor het upgraden van analysetooling, aanschaf van chatsoftware en ontwikkeling van apps voor de mobiele telefoon. Daarnaast is door het binnenhalen van een nieuwe klant uitbreiding van het aantal werkplekken nodig. De huidige locatie is hiervoor niet meer toereikend en daarom is verhuizing naar een groter pand nodig. Deze nieuwe huisvesting moet hiervoor verbouwd en ingericht worden. Tevens moet voor de huur van het nieuwe pand een bankgarantie gegeven worden.

Ondernemer

Alco Bosch (1966) is sinds 2008 de eigenaar en oprichter van Soleo Contact Centers B.V. en Amplus Holding B.V. Hij is getrouwd met Jeanette en hij heeft 1 kind. Alco heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van een callcenter voor B2B en B2C. Na de afronding van de studie HTS Telematica heeft hij tijdens zijn carrière bij KPN, Telecom TeleServices en SNT diverse management en callcenter specifieke opleidingen gevolgd. Door samen te werken met organisaties als o.a. KPN, BAM, CCV en Euromaster is er brede kennis opgebouwd over het inrichten van succesvolle dienstverlening. Daarnaast onderhoudt hij warme contacten bij voetbalclub Vitesse.

Kernkwaliteiten: Alco kan goed zakelijke behoeften vertalen naar oplossingen, heeft de wil om klanten te verrassen met verbetervoorstellen, biedt extra tools aan om betere klantenbinding te verkrijgen en daarmee opdrachtgevers beter te helpen. Hij is degelijk in dienstverlening en adviserend. Hij is zuinig op het imago van zijn bedrijf en daardoor kritisch op het aannemen van nieuwe klanten. Zijn speerpunten zijn kwaliteit leveren, innovatie, openheid en flexibiliteit. Hij wil graag goed geïnformeerd worden qua financiën om zodoende goede afwegingen te maken.

Onderneming

Soleo Contact Centers is een ambitieuze organisatie die op deskundige wijze inbound-, outbound-, en multichannel-klantcontacten afhandelt. De naamsbekendheid van Soleo is sterk gestegen doordat Soleo wordt herkend als een gedegen, flexibele en stabiele organisatie op het gebied van Customer Care en Sales. Soleo is specialist in online support klantafhandeling voor middelgrote bedrijven. Ze biedt haar klanten goede service management, loyaliteitsprogramma’s (meten = weten) en ondersteunt bij sales & marketing campagnes en debiteurenbeheer.

De top 5 opdrachtgevers zijn: BAM, Beslist.nl, CCV, Euromaster en Van Dijk Educatie.

Missie
De missie van Soleo is een verrassende waarde toe te voegen aan de dienstverlening van onze klant door uit te blinken in partnerschap, kwaliteit, innovatie en flexibiliteit.

Visie
Elk klantcontact is een waardevol contact.

Ondernemingsdoelen
Soleo wil bekend staan in de markt als de meest servicegerichte/ ontzorgende partner voor wat betreft het uitbesteden van in- en outbound telefoniewerkzaamheden met bijhorende administratieve taken. Investeringen in uitbreiding van het aantal werkplekken, certificeringen, systemen en opleidingen zijn hierbij onontbeerlijk.

Positie in de markt en onderscheidend vermogen
Soleo wordt gezien als specialist in de branche van contactcenters. Een voorbeeld is de aanbesteding van Van Dijk Educatie die Soleo zeer recent toekwam, omdat zij bekend staat als specialist op het gebied van in- en outbound calls. Hierdoor heeft het bedrijf voor Soleo gekozen als partner voor minstens de komende 3 jaar.

Onderscheidend van concurrenten

 • Voornamelijk eigen personeel, waardoor minder verloop dan bij concurrenten die vaak veel uitzendkrachten hebben. 
 • Staat bekend als specialist met de meest diepgaande klantenanalyse
 • Beschikt over stabiliteit en goede tooling, waarmee goede voorspellingen over leadopvolging voor klanten kunnen worden gedaan.

Structuur
De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbetering software € 15.000,-
Voorinvestering voor nieuwe klant € 250.000,-
Verbouwing pand van 40 naar 100 werkplekken     € 175.000,-
Verhuiskosten € 20.000,-
Bankgarantie huur € 40.000,-
Totale investering € 500.000,-
Rabobank kredietverhoging € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bestaande financieringen:

Huisbankier Rabobank zal de bestaande kredietfaciliteit van € 100.000,- verhogen naar een limiet van € 300.000,- met handhaving van de bestaande zekerheden. Naast de kredietfaciliteit is men in maart 2016 een lening aangegaan bij de Rabobank. De oorspronkelijke hoofdsom bedroeg € 125.000,- met een looptijd van 5 jaar en een variabele rente van 3,9% (september 2016). De Rabobank heeft de volgende zekerheden bedongen voor haar totale financiering:

 • Staatsgarantie
 • Persoonlijke borgtocht door A. Bosch ter hoogte van € 75.000,-
 • Verpanding van inventaris en debiteuren van Amplus Holding B.V., Soleo Contact Centers B.V., Printrollen.com B.V. en Dutch Elite Pigeons B.V.

Tenslotte is er nog een aflossingsvrije lening ter hoogte van € 30.000,- aangegaan via een bekende relatie tegen een rente van 4,5%. Voor deze financiering zijn er geen zekerheden afgegeven.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Soleo Contact Centers B.V. en Amplus Holding B.V.
 • A. Bosch geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Amplus Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • Er is overeengekomen dat er gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund geen wijziging in het eigendom van de onderneming plaatsvindt, zonder schriftelijke instemming van Collin Crowdfund.
 • Voor de afdekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de ondernemer is een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor Soleo Contact Centers B.V. en een Laag risico voor Amplus Holding B.V. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Verhoogd risico van de werkmaatschappij.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is ingevuld op basis van de door de accountant opgestelde voorlopige jaarrekening 2016 en prognose 2017 en 2018. De overall score is vastgesteld op Voldoende.
 
Rentabiliteit
Over 2016 is er voortkomend uit (opgezegde) slecht renderende contracten een cashflow gegenereerd van € 44.000,- (omzet: ruim € 2.300.000,-), hetgeen net niet genoeg was om aan de bestaande aflossingsverplichtingen te voldoen. Het negatieve netto cashflow overschot van € 20.000,- is onttrokken aan het eigen vermogen van de onderneming.
De cashflowverwachting in 2017 bedraagt € 188.000,- bij een aflossingsverplichting van € 120.000,- en een omzetverwachting van ruim € 3.000.000,-. Het netto cashflowoverschot bedraagt daarmee € 68.000,- (score Goed). De geprognotiseerde omzet voor 2017 en 2018 zijn gebaseerd op bediening van de bestaande klanten, waarbij er één uit de top 4 qua omzet is afgevallen. Deze klant genereerde te weinig netto rendement en het zicht op verbetering ontbeerde. Daarnaast is er een drie-jaarcontract met een grote nieuwe opdrachtgever getekend voor minimaal € 760.000,- omzet per jaar. Door cross- en upselling lijkt een extra omzet van € 500.000,- tot 1.000.000,- haalbaar. Deze groei is overigens niet in de begroting opgenomen. Met een aantal grote klanten zijn vergevorderde gesprekken om aanvullende taken uit te voeren. Bovendien is er in december 2016 een commercieel manager aangesteld waardoor de omzet verder zal stijgen. Hierdoor is ook de verhuizing noodzakelijk naar de nieuwe locatie waar een verdubbeling van het aantal werkplekken mogelijk is. De aangegeven verwachte omzet van € 3.400.000,- over 2018 is behoudend berekend. De nettowinst neemt dan naar verwachting toe tot € 171.000,- en de cashflow loopt op naar een geprognosticeerde € 238.000,- (score Goed). Hiermee kunnen de aflossingen van € 145.000,- ruimschoots voldaan worden. Aangezien we ons vooral baseren op prognoses, is de score voor rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 is het eigen vermogen met € 48.000,- (5%) op een balanstotaal van € 869.000,- nog Matig. Door volledige winstinhouding groeit het eigen vermogen in 2017 volgens prognose naar € 187.000,- (16%) op een balanstotaal van ruim € 1.100.000,-. In 2018 is de verwachting dat de solvabiliteit uitkomt op 29% van een balanstotaal van ruim € 1.200.000,-. Dit laatste zou een score Ruim voldoende betekenen. Voor nu hanteren we echter de score op basis van ultimo 2016 en komt de solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
Uit de aard van de werkzaamheden is een strakke liquiditeitsplanning vereist. Met de opdrachtgevers is er een goede relatie en zijn er afspraken gemaakt over gespreide betaling, wat resulteert in een enigszins geëgaliseerde inkomstenstroom. Door de co-financiering met de Rabobank, die het kredietmaximum verruimt, kan de liquiditeitsbehoefte met name in Q3 van elk jaar goed opgevangen worden. Verreweg de grootste uitgaven betreffen de personeelskosten. Soleo werkt hoofdzakelijk met medewerkers in eigen dienst, maar voor de planperiode 2017 -2018 is voor 15% rekening gehouden met uitzendkrachten. De liquiditeit is bij aanvang Voldoende en in 2017 en 2018 volgens prognose zelfs Excellent met current ratio’s van 1,2 in 2016, 2,1 in 2017 en 1,9 in 2018. De score voor liquiditeit waarderen we vooralsnog op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Voor investeerders vanaf € 1.000,- inleg is het mogelijk om eenmalig een belcampagne (acquisitie, service, tevredenheidsonderzoek of bijvoorbeeld welkoms-calls) bij Soleo onder te brengen zonder dat er opstartkosten berekend worden (opstartkosten voor een standaard belcampagne zijn € 350,-).

De (overdraagbare) voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-35795 heeft € 54.000 geïnvesteerd.
19-05-2017 om 11:34
investeerder-2777 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2017 om 11:28
investeerder-1700 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
19-05-2017 om 11:03
investeerder-16627 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2017 om 9:51
investeerder-36086 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-05-2017 om 8:34

Reacties

Investeerder – 2654
08-05-2017 15:42
De structuur laat zien dat het een verscheidenheid van bedrijven betreft die per saldo 48K aan eigen vermogen heeft. De ontrekkingsgrens van het eigenvermogen lijkt mij duidelijk. Wat zijn de cash en investeringsbehoeften van de overige dochterbedrijven en zijn deze gecapt?

A. Bosch
08-05-2017 16:11
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
Buiten deze investeringen in Soleo Contact Centers, zijn er geen plannen om te investeren in de andere ondernemingen. Om deze reden is er ook geen grens aangegeven.

Met vriendelijke groet,
Alco Bosch

Investeerder – 32138
11-05-2017 13:52
Geachte heer Bosch, Goeie uitleg van een prachtig bedrijf, mooi om te zien. En van harte gefeliciteerd met alle uitbreidingsplannen. Ik heb nog een paar vragen voor ik investeer: de lening van Rabo heeft allerlei zekerheden aan zich gekoppeld. Begrijpelijk. Met name de Verpanding van inventaris en debiteuren van Amplus Holding B.V., Soleo Contact Centers B.V., Printrollen.com B.V. en Dutch Elite Pigeons B.V. — doet me denken dat feitelijk alles van waarde in die ondernemingen verpand is en er dus qua zekerheidsstelling niet veel meer overblijft. Klopt dat? Wat ik me naast deze verpandingen afvraag is of de Collin lening ondergeschikt/achtergesteld is aan die van Rabo of dat ze gelijk zijn in hierarchie…? met vriendelijke groet

A. Bosch
11-05-2017 15:57
Beste relatie,
Hartelijk bedankt voor uw reactie. U heeft de pitch goed bestudeerd. Terecht constateert u dat de bank het onderpand heeft en houdt. Deze co-financiering is in samenwerking met en na goed overleg met de Rabobank tot stand gekomen. De lening van Collin is niet achtergesteld, ook niet naar de Rabobank.
Soleo Contact Centers richt zich op kwalitatieve dienstverlening en heeft over de jaren een goede naam opgebouwd. Door vast te houden aan onze focus op kwaliteit en dit in de totale organisatie te borgen, met een goed en enthousiast team, heeft deze uitbreidingscontracten opgeleverd.
Mijn vertrouwen in Soleo is rotsvast en ik sta persoonlijk borg voor de gehele lening.
Hopende dat dit voor u voldoende is zie ik uw bijdrage graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Alco Bosch
Investeerder – 36179
15-05-2017 15:02
Geachte heer Bosch,
Er zijn nog 2 zaken die me triggeren: – Klopt het dat u voor ‘slechts’ 1 klant 250k moet voorfinancieren? Dit lijkt een groot risico… ps is de klant niet bereid om ook mee te investeren in deze duurzame relatie? – In uw reactie aan investeerder 32138 geeft u aan persoonlijk borg te staan voor de gehele lening. Dit is mooi en geeft vertrouwen… er staat echter dat het ‘grotendeels een morele borgstelling betreft’. Kunt u hier iets over uitleggen?
Met vriendelijke groet.

A. Bosch
15-05-2017 15:27
Beste investeerder,
Uiteraard hebben we veel meer klanten. In de pitch heb ik er ook een aantal genoemd. Van Dijk Educatie is er recent bijgekomen met een driejarig contact en heeft vooral een piek in het aanbod in de zomerperiode. De som van de dienstverlening voor alle klanten maakte het noodzakelijk om te verdubbelen in capaciteit. Hierdoor was verhuizen noodzakelijk wat vooral flinke kosten met zich meebrengt, maar ook weer enorme kansen biedt. Met Van Dijk Educatie hebben wij afspraken gemaakt door deze facturen enigszins te spreiden, maar dan nog is er een liquiditeitspiek in de zomerperiode. Om deze reden heeft de Rabobank zich bereid verklaard de kredietlimiet te verhogen.

En wat de persoonlijke borgstelling betreft, deze wordt voornamelijk geborgd door de overwaarde van mijn woning.

Met vriendelijke groet,
Alco Bosch

Investeerder – 36179
16-05-2017 14:25
Geachte heer Bosch,
Dank u wel voor uw snelle reactie. Natuurlijk heeft u meer klanten, daar was- en bent u idd duidelijk over. Begrijp ik uit uw reactie dat de 250K nog steeds over 1 klant gaat (mogelijk v Dijk Educatie)? De Rabobank vangt de liquiditeitspiek op met de uitbreiding van 200K. De kosten voor verhuizing, verbetering software, uitbreiding werkplekken etc zijn keurig gespecificeerd. Wat behelst dan nog de 250K kosten voor deze ene klant? Fijn dat de borgstelling voornamelijk (grotendeels) is gedekt door OG (overwaarde). De opmerking ‘moreel’ gaf me eerder een wat minder duidelijk beeld. Uw verduidelijking is een belangrijke/extra zekerheid voor mij.
Dank u wel voor uw nieuwe reactie en geduld met mij.

A. Bosch
16-05-2017 16:53
Beste Investeerder,

Begrijpelijk om verduidelijking te vragen over de kostenpost van 250K voor de nieuwe klant. Deze kosten bestaan uit de wervings- en trainingskosten voor de uitbreiding van de groep uitvoerende personeelsleden en voor het opvangen van de liquiditeit (betaaltermijn opdrachtgever).
Nieuwe opdrachten (van zowel bestaande als nieuwe opdrachtgevers), maken de uitbreiding van het personeelsbestand in korte tijd noodzakelijk waardoor er druk op de liquiditeit is ontstaan. De oorzaak van de groei aan uitvoerende personeelsleden komt door een nieuwe opdrachtgever, maar de beschikbaarheid van deze grotere pool uitvoerende personeelsleden heeft nieuwe opdrachten gegenereerd bij bestaande opdrachtgevers.
Tijdens de dal momenten van het verkeersaanbod van de ene opdrachtgever, worden er uitgaande servicegesprekken en e-mail beantwoordingen voor andere opdrachtgevers uitgevoerd. De grotere pool medewerkers biedt meer flexibiliteit en mogelijkheden ook voor bestaande opdrachtgevers, dus is het eigenlijk niet helemaal reëel om het qua kosten volledig aan één opdrachtgever toe te schrijven.
In het overzicht is de verdeling aan kosten wel zo gepresenteerd, om het op hooflijnen te kunnen presenteren.

Met vriendelijke groet, Alco Bosch.

Ondernemer
Alco Bosch

Crowdfund Coach


Gert-Jan van der Vegt