33397

Solombra

€ 170.000  |  8,0% rente  |  54 maanden  Investeerders: 194
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 194 investeerders

Samenvatting

Wijziging tekst hypothecaire inschrijving Amstelhuys N.V.

Bart (1970) heeft na 24 jaar werkzaam te zijn geweest bij een raamdecoratie groothandel als onder andere Sales Manager Europa besloten om voor zichzelf te beginnen. Hieruit is Solombra (handelsnaam van Gagatem B.V.) ontstaan, een productie- en verkoopbedrijf van maatwerk raamdecoratie via een netwerk van onafhankelijke adviseurs.

Solombra heeft onder andere als onderscheidend vermogen dat zij als aanbieder van raamdecoratie een 24-uurs service bieden van een beperkt aantal rolgordijnen, welke op voorraad aanwezig zijn om dit te verwezenlijken. Tevens heeft Solombra een erg groot assortiment en een hoge commissie voor de adviseurs.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 170.000,-. De looptijd is 54 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing van 48 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie voor Gagatem B.V. is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
Voorwaarden en gestelde zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen;
  • Gagatem B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 74735691. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden.
  • Gagatem Holding B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 74729446. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden.
 • De lening van € 100.000,- door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden, wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen (4%) op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 170.000,- door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 voor een bedrag van minimaal € 70.000,-. De looptijd hiervan is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Gagatem B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis adres: Veluwemeer 250, 3446 JD te Woerden kadastraal bekend als sectie A nummer 8082 , te Woerden. Tevens op de bijbehorende bedrijfsruimte (welke bestemming omgezet gaat worden naar woonruimte): Ladogameer 1, 3446 JA te Woerden, kadastraal bekend als sectie A nummer 8083 , te Woerden welke zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Amstelhuys N.V. ter hoogte van € 561.600,- met een restschuld van € 346.000,-. De restschuld is € 346.000,- d.d. 31-12-2018, echter heeft Amstelhuys N.V. verklaard de inschrijving te verlagen naar € 404.000,-. De actuele marktwaarde is € 450.000,- conform recente taxatie d.d. 28-10-2019.

Leendoel

Het leendoel is om de reeds aangekochte machines ten behoeve van de productie, de marketingkosten en de kosten van het produceren van de collectieboeken te herfinancieren.

Ondernemer

Bart Veen (1970) is 24 jaar werkzaam geweest bij een van de grootste producent van raamdecoratie van Europa. Hij is nauw betrokken geweest bij een divers aantal activiteiten binnen deze organisatie zoals het opzetten van productiebedrijf in Polen, acquisitie bouwmarkten (o.a. IKEA, OBI, Bauhaus, La Redoute, Intergamma), prijscalculaties, productspecificaties (o.a. labels / verpakkingen) en het opzetten logistieke netwerk. Sinds 2000 was hij actief als Sales Manager voor de Europese markt. 

Onderneming

Solombra is een productie- en verkoopbedrijf van maatwerk raamdecoratie via een netwerk van onafhankelijke adviseurs. Bart is deze onderneming gestart en met alle kennis die aanwezig is bij Bart van deze markt en de kennis van het product heeft hij een grote voorsprong op menig ander. 

Het onderscheidende vermogen van Solombra is een beperkte lijn beschikbaar gesteld met een 24-uurs service. Hierdoor is een collectie van 30 kleuren rolgordijnenstof op voorraad. Solombra bied een hoge commissie voor adviseurs van minimaal 45%, waar bij andere bedrijven dit niet hoger dan 35% komt. Het betreft een lage investering voor de adviseurs om de collectieboeken aan te schaffen, slechts € 500,- in tegenstelling tot de gebruikelijke € 1.500,-. En als laatste USP (unique selling point) heeft Solombra een uitgebreid assortiment.

Het assortiment bestaat uit een erg ruim aanbod van verschillende soorten raamdecoratie, namelijk: 

 • aluminium jaloezieën in ruim 80 kleuren in 25 en 50 mm breedte; 
 • houten jaloezieën in de meest populaire kleuren in 50mm met verschillende koord bedieningen;
 • rolgordijnen in ruim 270 stoffen van diversen kwaliteit;
 • duo rolgordijnen in ruim 80 kleuren;
 • plisségordijnen van enkel en dubbele stoffen, transparant en verduisterend in diversen opties.

De doelstelling van Solombra is het opzetten van een landelijk verkoopnetwerk van adviseurs van maatwerk raamdecoratie. Gespecialiseerd in het advies geven bij mensen thuis en een totaal oplossing aanbieden inclusief inmeten en monteren. 

Het huidige aanbod van maatwerk raamdecoratie gaat momenteel via drie kanalen: de traditionele vak-/ speciaalzaken, bouwmarkten en internet/online retail. Solombra wil hierin onderscheidend zijn door adviseurs bij de mensen thuis te laten komen en via de site direct een order in te voeren. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Computers € 5.000,-
Auto € 15.000,-
Stofrekken € 4.000,-
Zaagtafel € 5.000,-
Snijtafel € 7.000,-
Website € 15.000,-
Collectieboeken € 60.000,-
Samples € 30.000,-
Trainingsprogramma € 5.000,-
Onvoorzien € 10.000,-
Werkkapitaal € 14.000,-
Totaal € 170.000,-

Leenbedrag: € 170.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 54 maanden, waarvan 6 maanden aflossingsvrij en daarna 48 maanden lineaire maandelijkse aflossing.

Bij verkoop van de eigen woning vindt er een extra aflossing plaats van € 70.000,- tegen een vergoeding van 6 maanden rente. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen;
  • Gagatem B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 74735691. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden.
  • Gagatem Holding B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 74729446. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden.
 • De lening van € 100.000,- door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden, wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen (4%) op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 170.000,- door de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 te Woerden.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer B. Veen, geboren op 19-04-1970 voor een bedrag van minimaal € 70.000,-. De looptijd hiervan is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Gagatem B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis adres: Veluwemeer 250, 3446 JD te Woerden kadastraal bekend als sectie A nummer 8082 , te Woerden. En op de bijbehorende bedrijfsruimte (welke bestemming omgezet gaat worden naar woonruimte): Ladogameer 1, 3446 JA te Woerden, kadastraal bekend als sectie A nummer 8083 , te Woerden welke zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Amstelhuys N.V. ter hoogte van € 561.600,- met een restschuld van € 346.000,-. De restschuld is € 346.000,- d.d. 31-12-2018, echter heeft Amstelhuys N.V. verklaard de inschrijving te verlagen naar € 404.000,-. De actuele marktwaarde is € 450.000,- conform recente taxatie d.d. 28-10-2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Gagatem B.V. is Verhoogd risico. Voor Gagatem Holding B.V. is de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op prognosecijfers 2019, 2020 en 2021. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
Er is een omzet in 2019 geprognosticeerd van € 70.000,- deze heeft betrekking op de komende 3 maanden, met een netto cashflowtekort van € 66.000,-. Dit is het aanloopverlies van het eerste jaar. Voor geheel 2020 is een omzet van € 810.000,- geprognosticeerd met een netto cashflowtekort van € 34.000,- wat een totaal aanloopverlies geeft van € 100.000,- welke uit eigen middelen wordt gefinancierd. Het break-even punt wordt naar verwachting medio 2020 bereikt. De omzet welke voor 2021 geprognosticeerd is, is € 1.425.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 120.000,-. Hiermee beoordelen wij de rentabiliteit met een Voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2019 is het geprognosticeerde risicodragend vermogen € 24.000,- ten opzichte van een balanstotaal van € 199.000,- wat een solvabiliteitspercentage geeft van 12%. Eind 2020 is het risicodragend vermogen -€ 9.000,- geprognosticeerd in relatie tot een balanstotaal van € 161.000,-. De prognose eind 2021 wordt positief gezien ook de aanloopverliezen hierin niet meer aanwezig zijn met een risicodragend vermogen van € 122.000,- opzichte van een balanstotaal van € 261.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio gebaseerd op de prognose cijfers 2019 komt uit op 1,7. Voor 2020 geldt een current ratio gebaseerd op prognose cijfers van 1,1 en in 2021 conform de prognose zou deze op 4,2 uitkomen. Hiermee kwalificeren wij de liquiditeit op Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

De waardebon/voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. 

20% korting bij een investering vanaf € 500,- tot € 1.000,-
25% korting bij een investering vanaf € 1.000,- of meer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38049 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 11:33
investeerder-100983 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 11:32
investeerder-59665 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 11:32
investeerder-7911 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 11:32
investeerder-12208 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-11-2019 om 11:31

Ondernemer

Bart Veen

Crowdfund Coach


Simone Denissen-Kafoe