47391

Space2Home B.V.

€ 265.000  |  10,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 163
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 163 investeerders

Samenvatting

Emil Adigyozalov, eigenaar van Space2Home B.V., is vastgoedontwikkelaar en actief in de Amsterdamse vastgoedmarkt. Hij richt zich op het high end woningsegment. Emil ontwikkelt vastgoed zoals je dit niet vaak tegenkomt. Ongekende luxe, in combinatie met oog voor detail en een hoogwaardig afwerkingsniveau.

Emil wil tijdelijk gebruik maken van de overwaarde op het appartement gelegen aan de Johannes Verhulststraat 127 2 te Amsterdam. De gelden van deze financiering worden aangewend als werkkapitaal voor het betalen van de financieringslasten en salarissen zolang het appartement nog niet verkocht is en is benodigd door het hoger uitvallen van de verbouwing.

Er is een hypothecaire financiering verstrekt door de eerste hypotheekhouder voor een bedrag van € 1.662.500,- welke geen tweede hypotheek toe staat. De marktwaarde bedraagt € 2.375.000,- op basis van een taxatie van juli 2022, derhalve bedraagt de overwaarde € 712.500,-.
Het appartement staat sinds juli 2023 te koop op Funda voor een vraagprijs van € 2.495.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 265.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 265.000,-. De looptijd is 12 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Space2Home B.V. en Space2Home Holding B.V.
 • De heer E.R. Adigyozalov geeft een borgstelling af voor € 265.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé/vastgoedportefeuille.
 • De leningen van E.R. Adigyozalov ter hoogte van € 955.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente wordt wel betaald.
 • Space2Home B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement gelegen aan de Johannes Verhulststraat 127 2, 1071 NA te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie U, complexaanduiding 10781, appartementsindex 2 te Amsterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Johannes Verhulststraat 127 2, 1071 NA te Amsterdam mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.375.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 21-07-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.925.000,- en een openstaande schuld van € 1.662.500,- per d.d. 01-01-2024. De overwaarde bedraagt derhalve € 712.500,-
 • E.R. Adigyozalov geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement gelegen aan de Jan Olphert Vaillantlaan 89, 1086 XZ Amsterdam, kadastraal bekend als sectie AU nummer 1940 te Amsterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Jan Olphert Vaillantlaan 89, 1086 XZ Amsterdam mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.245.000,- op basis van de WOZ waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.188.541,- en een openstaande schuld van € 803.887,- per d.d. 07-01-2024. De overwaarde bedraagt derhalve ruim € 440.000,-.
 • Het is Geldnemer wel toegestaan om het appartement Johannes Verhulststraat 127 2, 1071 NA te Amsterdam te verkopen, hiermee zal in eerste instantie de eerste hypotheekhouder worden afgelost en met het overige wordt Collin Crowdfund afgelost. Ook mag Geldnemer Collin Crowdfund aflossen met de verkoop van het appartement Stadionweg 116 3, 1077 SV te Amsterdam.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) zes maanden rentevergoeding te voldoen. 

Leendoel

Het doel van de lening is het vrij maken van liquiditeit ten behoeve van werkkapitaal zolang het appartement nog niet verkocht is.

Ondernemer

Emil Adigyozalov (1982), eigenaar van Space2Home B.V. is vastgoedontwikkelaar en actief in de Amsterdamse vastgoedmarkt en richt zich op het high end woningsegment. Emil ontwikkelt vastgoed zoals je dit niet vaak tegenkomt. Ongekende luxe, in combinatie met oog voor detail en een hoogwaardig afwerkingsniveau.

Voordat Emil zich richtte op vastgoed was hij 12 jaar werkzaam bij Signify Netherlands B.V. beter bekend als Philips Lighting waarvan hij de laatste jaren werkzaam was als Head of Global Commercial Excellence. Emil was wereldwijd verantwoordelijk voor de marketing van 4 bedrijven en 17 markten. Daarnaast zat hij in het Management Team van Signify en gaf leiding aan een team dat betrokken was op marketinggebieden van B2C tot B2B. 

Emil is goed op de hoogte van de Amsterdamse vastgoedmarkt waar hij zelf ook woonachtig is. Emil heeft afgelopen jaren een bewezen trackrecord laten zien.

Onderneming

Space2Home B.V. betreft een vastgoed onderneming. De onderneming bezit twee objecten die beide sinds juni en juli 2023 in de verkoop staan op Funda. Betreft de Johannes Verhulstraat 127 2, 1071 NA te Amsterdam en de Stadionweg 116 3, 1077 SV te Amsterdam. De onderneming is gericht op het aankopen, verbouwen en verkopen van vastgoed.
Space2Home Holding B.V. heeft geen vastgoed in eigendom. Op basis van de consolidatiecijfers van beide ondernemingen is de solvabiliteit Ruim voldoende te noemen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 265.000,-
Totaal € 265.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 265.000,-

Leenbedrag: € 265.000,-
Rente: 10,0%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij

Overige financiers:
Er is een hypothecaire financiering verstrekt door de eerste hypotheekhouder voor een bedrag van € 1.662.500,- welke geen tweede hypotheek toe staat. De marktwaarde bedraagt € 2.375.000,- op basis van de taxatie van juli 2022, derhalve bedraagt de overwaarde € 712.500,-.
Het appartement staat sinds juli 2023 te koop op Funda voor een vraagprijs van € 2.495.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Space2Home B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Space2Home Holding B.V. is eveneens Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022 van zowel de Holding als de werkmaatschappij welke wij geconsolideerd hebben. Daarnaast hebben wij de kolommenbalans tot en met september 2023 ontvangen. Tevens is de overwaarde gebaseerd op taxatierapporten. Op basis van de aangeleverde cijfers is de overall Collin Credit Score Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
Op basis van de te verstrekken liquiditeit zijn de renteverplichtingen goed te betalen, echter is de liquiditeit ook benodigd voor de overige renteverplichtingen bij de huidige eerste hypotheekverstrekker. Collin wordt met de verkoop van de woning in één keer afgelost. De overwaarde op het onderpand is toereikend gezien de overwaarde van € 712.500,-. De afloscapaciteit is daarmee Ruim voldoende. 

Space2Home B.V. en Space2Home Holding B.V. bestaat uit enkel twee panden die beide in de verkoop staan, te weten Johannes Verhulststraat 127 2 te Amsterdam en Stadionweg 116 3 te Amsterdam. Indien beide panden verkocht worden voor de vraagprijs zoals deze op Funda staan komt er na aflossing van de eerste hypotheekverstrekker en Collin een surplus vrij van € 887.500,-.
Aangezien het een vastgoed B.V. is waar momenteel geen opbrengst uit voortkomen maar er wel diverse kosten gemaakt worden geven de jaarcijfers op papier een ander beeld. Indien beide panden verkocht worden voor de gevraagde verkoopopbrengst resteert er een netto cashflowoverschot van € 660.000,- in de B.V. Emil heeft vanuit zijn privé vermogen een bedrag van circa 1.2 miljoen geleend aan zijn eigen B.V. hetgeen vanuit het netto cashflowoverschot niet volledig aan privé terug te betalen is. 

Solvabiliteit
Op basis van de jaarcijfers 2023 is het eigen vermogen € 1.130.000,- versus balans totaal € 4.475.000,- hiermee is de solvabiliteit 25% op basis van de consolidatie. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Space2Home B.V. en Space2Home Holding B.V.
 • De heer E.R. Adigyozalov geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 265.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé/vastgoedportefeuille.
 • De leningen van E.R. Adigyozalov ter hoogte van € 955.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Space2Home B.V. geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement gelegen aan de Johannes Verhulststraat 127 2, 1071 NA te Amsterdam, kadastraal bekend als sectie U, complexaanduiding 10781, appartementsindex 2 te Amsterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Johannes Verhulststraat 127 2, 1071 NA te Amsterdam mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.375.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 21-07-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.925.000,- en een openstaande schuld van € 1.662.500,- per d.d. 01-01-2024. 
 • E.R. Adigyozalov geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement gelegen aan de Jan Olphert Vaillantlaan 89, 1086 XZ Amsterdam, kadastraal bekend als sectie AU nummer 1940 te Amsterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Jan Olphert Vaillantlaan 89, 1086 XZ Amsterdam mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.245.000,- op basis van de WOZ waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.188.541,- en een openstaande schuld van € 803.887,- per d.d. 07-01-2024. De overwaarde bedraagt derhalve ruim € 440.000,-.
 • Het is Geldnemer wel toegestaan om het appartement Johannes Verhulststraat 127 2, 1071 NA te Amsterdam te verkopen, hiermee zal in eerste instantie de eerste hypotheekhouder worden afgelost en met het overige wordt Collin Crowdfund afgelost. Ook mag Geldnemer Collin Crowdfund aflossen met de verkoop van het appartement Stadionweg 116 3, 1077 SV te Amsterdam.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. Indien de geldnemer in de eerste zes maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) zes maanden rentevergoeding te voldoen. 

Doordat de borgstelling materieel van aard is kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-328732 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 14:04
investeerder-71275 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 14:04
investeerder-52247 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 14:02
Anonieme investeerder heeft € 6.000 geïnvesteerd.
19-01-2024 om 14:02

Ondernemer

Crowdfund Coach


Juliet Postma