30127

Sportscentre Fudochi

€ 65.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 95
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 95 investeerders

Samenvatting

Sinds 2002 is Sportscentre Fudochi actief als vechtsportschool, die de traditionele Japanse vechtsporten geeft. Na de investering en verbouwing worden er drie nieuwe activiteiten aan het verdienmodel toegevoegd, namelijk het concept Milon Cirkel, groepslessen en onderverhuur aan onder andere een masseuse en fysiotherapeut. Hierdoor wordt er een groot sportcentrum opgezet, waar verschillende soorten sporters mee worden aangesproken en wat onderscheidend is ten opzichte van de low budget sportketens.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 235.000,-. De ondernemer brengt zelf € 10.000,- in. € 160.000,- wordt door middel van operational lease via ABC Finance verkregen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Sportscentre Fudochi als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is M.R. Stoltz h.o.d.n. Sportscentre Fudochi. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ongeveer gelijk aan de helft van het leenbedrag via Collin. Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van M.R. Stoltz voor een bedrag van minimaal € 65.000,-. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Sportscentre Fudochi wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Tegen het huidige pand van Sportscentre Fudochi wordt een moderne nieuwe vleugel geplaatst door de verhuurder. Hiermee wordt het pand, dat nu 205 vierkante meter is, uitgebreid met ruim 365 vierkante meter, waarmee een multifunctioneel modern sportcentrum ontstaat. De verbouwing en alle gebouwgebonden zaken worden door de verhuurder verzorgd. Sportcentre Fudochi gaat het concept van Milon Circle aan haar aanbod toevoegen en ruimten onderverhuren aan derden, waardoor er geïnvesteerd moet worden in de aanschaf van apparatuur, ICT en overige inventaris. 

Ondernemer

Ondernemer Marco Stoltz (1964) heeft naast zijn vaste baan als inkoper, al ruim 15 jaar Japanse Vechtsportschool Fudochi. Marco is zelf al sinds zijn zevende jaar actief met judo. In 1993 werd Marco een officieel door Judo Bond Nederland erkend Jiu Jitsu leraar. Naast zijn activiteiten binnen de sportschool is Marco actief binnen de Gemeente Nijmegen met diverse sport stimuleringsprojecten en binnen de Judo Bond Nederland als Districtsdocent. Marco staat bekend als een bevlogen, maatschappelijk betrokken en kundig vechtsportdocent en ondernemer. Naast het ondernemerschap is Marco nog in vaste loondienst voor 32 uur per week als inkoper bij Hyster-Yale Nederland B.V. Dit loondienstverband is thans goed te combineren met het ondernemerschap. Op termijn als er voldoende middelen uit Fudochi komen zal dit loondienstverband worden afgebouwd of beëindigd. 

Onderneming

Sinds 2002 is Sportscentre Fudochi actief als vechtsportschool, die de traditionele Japanse vechtsporten geeft. Voor kinderen vanaf drie jaar de ideale start om met zelfvertrouwen in het leven te staan. Maar ook volwassenen staan sterker en gezonder in het leven met Judo, Jiu Jitsu of Aikido. De vechtsportschool, die in de regio Nijmegen goed bekend staat, vervult tevens een belangrijke maatschappelijke functie in de regio door allerlei projecten voor met name de jeugd te organiseren. Op dit moment heeft Sportscentre Fudochi ongeveer 150 leden. Na de investering en verbouwing worden er drie nieuwe activiteiten aan het verdienmodel toegevoegd, namelijk het concept Milon Cirkel, groepslessen en onderverhuur aan onder andere een masseuse en fysiotherapeut.

Milon Cirkel 
De kern van Fudochi Fitness zal worden gevormd door het unieke Milon Cirkel concept. Dit volledig elektronische trainingsconcept wordt inmiddels met succes toegepast in ruim 200 sportcentra in de Benelux. De trainingmethodiek is uniek in zijn soort. De apparatuur van Milon Cirkel stelt zich volledig automatisch in op de sporter. De trainingsweerstand wordt automatisch berekend, waardoor iedereen traint met zijn ideale trainingsgewicht. Alle resultaten worden geautomatiseerd bijgehouden en opgeslagen. Trainers hebben hier inzage in en kunnen de sporter op deze manier perfect begeleiden naar zijn doelen. Dit alles resulteert in veilig en optimaal trainen voor de klant. Het Milon Cirkel trainingsconcept heeft een capaciteit van circa 500 sporters per week. 

Groepslessen
In een markt waar reeds enkele sportcentra opereren, is het van essentieel belang dat een sportcentrum zich kan onderscheiden door middel van een uniek aanbod van faciliteiten, lesaanbod en docenten. Fudochi zal zich ook met de groepslessen sterk onderscheiden van de reguliere fitness centra. Door het aanbieden van een mix unieke groepslessen zal er een duidelijk onderscheidend karakter van het sportcentrum ontstaan. Deze ‘one of a kind’ benadering zal ervoor zorgen dat het lesaanbod uniek is in de regio en dat er feitelijk geen concurrentie strijd wordt aangegaan met de reguliere fitness centra.

Sportcentrum
Door het aanbod van de vechtsportlessen, groepslessen, Milon Cirkel en ook onderverhuur aan derden (waaronder een masseuse en fysiotherapeut), ontstaat er een echt sportcentrum, waar mensen ‘one stop shopping’ hebben om hun wekelijkse sporturen te kunnen maken. 

Marktontwikkeling
De afgelopen jaren heeft er binnen de fitness sector een duidelijk kentering plaatsgevonden. De mainstream reguliere middelgrote fitness centra hebben het moeilijk om zich te onderscheiden ten opzichte van de budget clubs zoals Basic Fit en Fit for Free. Onder deze invloed is er een duidelijke verschuiving in de markt gekomen, waardoor er steeds meer kleinere, gespecialiseerde fitness centra bijkomen. Deze trend wordt boutique fitness genoemd. Fudochi zal zich qua aanbod, faciliteiten, lesaanbod en abonnement aan de bovenkant van de boutique fitness markt gaan positioneren. Er zijn veel fitnessclubs in Nijmegen, maar met name het grote aanbod van low budget sportcentra is opvallend. Er is geen enkel centrum dat zich in aanbod en positionering kan vergelijken met Fudochi.

Doelgroep
Fudochi heeft door zijn opzet een brede doelgroep, maar iedere doelgroep wordt met een uniek en aanbod apart aangesproken. Hierdoor is het aanbod zeker geen ‘one size fits all’. Met de vechtsporten richt de ondernemer zich vanuit zijn passie op de jeugd en de volwassenen die willen genieten van de vele unieke aspecten die de Japanse vechtsporten bieden. Met het Milon Cirkel trainingsconcept worden de personen aangesproken die moeite hebben met een reguliere sportschool, die weinig tijd hebben maar toch een hele goede training willen hebben in relatief weinig tijd, die in een kleine en persoonlijke setting willen trainen en die gemiddeld genomen wat ouder zijn. De Fudochi groepslessen richten zich op de sporter die komt voor het specifieke aanbod als boksen, yoga, pilates en dat alles in kleine groepen met gespecialiseerde docenten. De sporter die niet in de massa wil opgaan, maar die bereid is voor een hoogstaand aanbod ook wat meer te betalen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aanschaf Milon Cirkel € 160.000,-
ICT € 10.000,-
Inventaris € 45.000,-
Voorfinanciering BTW € 12.000,-
Herfinanciering Rabobank € 5.000,-
Onvoorzien € 3.000,-
Totaal € 235.000,-
Eigen inbreng € 10.000,-
Operational lease* € 160.000,-
Collin Crowdfund € 65.000,-

*De lease van de Milon Cirkel wordt gefinancierd middels een operationele lease via ABC Finance. Door de goede contacten tussen de leverancier van de Milon Cirkel en ABC Finance is er geen aanbetaling vereist door Sportscentre Fudochi. 

De investering voor het uitbreiden van het onroerend goed waar Sportscentre Fudochi zich in gevestigd heeft, komt volledig voor rekening van de verhuurder en valt buiten de investeringsbegroting van Sportscentre Fudochi.

Externe financiering
Er is, buiten de Rabobank lening die middels de lening via Collin geherfinancierd wordt en de lease via ABC-finance, geen externe financiering aanwezig bij Sportscentre Fudochi. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is M.R. Stoltz h.o.d.n. Sportscentre Fudochi. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ongeveer gelijk aan de helft van het leenbedrag via Collin. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van M.R. Stoltz voor een bedrag van minimaal € 65.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad, exclusief de Milon Cirkel apparatuur, van Sportscentre Fudochi wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Sportscentre Fudochi als Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2016 en 2017 en de goed onderbouwde prognose voor 2018. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
In 2016 realiseerde Sportscentre Fudochi een omzet van ongeveer € 122.000,-. Er werd dat jaar een resultaat voor privé onttrekkingen gerealiseerd van € 46.000,- (score Excellent). In 2017 was de omzet € 117.000,- en het resultaat voor privé-onttrekkingen negatief € 5.000,- (score Matig). Er was in 2016 en 2017 geen aflossingsdruk. Er dient vermeld te worden dat er in 2016 een subsidie ontvangen is ter hoogte van € 54.000,- voor het uitvoeren van een maatschappelijk project, waarvoor de kosten in de exploitatie van zowel 2016 als 2017 vallen, waardoor de exploitatie op papier in 2016 positiever uitvalt en de exploitatie in 2017 negatiever. Genormaliseerd zou er in beide jaren een resultaat van ongeveer € 25.000,- voor privé-onttrekkingen worden gerealiseerd. 
Na de investering en verbouwing wordt er voor 2018 een omzet van ongeveer € 290.000,- geprognosticeerd. Hiervan resteert een resultaat voor privé-onttrekkingen van € 50.000,-. De privé onttrekkingen worden in de financiële analyse van Collin op € 20.000,- ingeschat in 2018. Dit is een ruime inschatting, aangezien Marco in loondienst een prima salaris ontvangt en derhalve niet per se onttrekkingen aan het vermogen van de eenmanszaak hoeft te doen. Bij een genormaliseerde cashflow van € 37.000,- en een aflossingsdruk van € 8.000,- in 2018, resteert er in de prognose een cashflowoverschot van € 39.000,- (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit van Sportscentre Fudochi op dit moment als Voldoende. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van Sportscentre Fudochi ongeveer 35% (score Ruim voldoende) bij een balanstotaal van ruim € 100.000,-. Hierbij is de vermogenspositie van de ondernemer in privé meegenomen in de berekening. Naar verwachting verbetert de solvabiliteit per ultimo 2018 naar ruim 60% (score Excellent) bij een balanstotaal van ongeveer € 130.000,- door winsttoevoeging en aflossing van het vreemd vermogen. Vooralsnog kwalificeren we de Solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Sportscentre Fudochi was per ultimo 2017 1,3 (score Ruim voldoende). Per ultimo 2018 verbetert deze current ratio volgens de prognose naar 3,3 (score Excellent). Hierbij bestaan de kortlopende passiva bijna volledig uit aflossingsdruk aan Collin en de kortlopende activa uit liquide middelen een voorraad. We kwalificeren de Liquiditeit als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder krijgt levenslang 10% korting op een sportabonnement bij Sportscentre Fudochi. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22301 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2018 om 10:08
investeerder-39381 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2018 om 10:07
investeerder-53330 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2018 om 10:06
investeerder-9344 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
07-06-2018 om 10:06
investeerder-47038 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-06-2018 om 10:06

Ondernemer
Marco Stoltz

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans