33260

Sprookjesbos Exploitatie B.V.

€ 435.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 321
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 321 investeerders

Samenvatting

Sprookjesbos Exploitatie B.V. in Valkenburg biedt sprookjes, attracties, speeltoestellen en horeca. De entree wordt met name betaald door gezinnen met kinderen tot 8 jaar uit de regio of als toerist in Valkenburg. Door de komende tijd te investeren in attracties en voorzieningen zullen de bezoekersaantallen naar verwachting toenemen. Daarnaast zal naar verwachting ook de verblijfsduur verder toenemen, waardoor ook de secundaire bestedingen (horeca, merchandise) verder zullen groeien.
In 2019 zijn al verdere verbeteringen gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in toename van omzet, efficiency en winstgevendheid.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 960.000,-. Dit bedrag is nodig om het themapark (sprookjesbos Valkenburg) aantrekkelijker te maken. Het grootste gedeelte (ca. € 850.000,-) wordt besteed aan nieuwe attracties. Het resterende deel zal vooral als werkkapitaal fungeren. 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 435.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij met een lineaire maandelijkse aflossing verdeeld over de resterende 57 maanden. De rente bedraagt 8%.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Sprookjesbos Exploitatie B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Innoxite B.V. is Laag risico. We hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteuren zijn Sprookjesbos Exploitatie B.V. en de bovenliggende Innoxite B.V. 
 • Mark de Ruiter geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de overwaarde op het privé appartement.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Sprookjesbos Exploitatie B.V. en de bovenliggende Innoxite B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De nieuw aan te kopen attracties welke zullen worden aangeschaft vanuit de Collin-financiering aan Sprookjesbos Exploitatie B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Mark de Ruiter geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige appartement gelegen in de binnenstad van Eindhoven. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er een eerste hypothecaire inschrijving op het appartement te Eindhoven met een ingeschreven bedrag van € 325.000,- en een huidige openstaande schuld van € 175.000,-. De huidige WOZ-waarde is € 285.000,-, echter dit jaar is er een vergelijkbaar appartement verkocht voor een prijs van € 425.000,-.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aanschaf van nieuwe attracties met een hogere belevingswaarde voor zowel de allerkleinsten evenals de iets oudere kinderen (basisschoolniveau). Een kleiner deel van de financiering (met name vanuit werkkapitaal) is voor het verbeteren van diverse bestaande objecten en voorzieningen op het park. De attracties en verbeteringen op bestaande objecten en voorzieningen zullen voor het grootste deel voor de start van het nieuwe seizoen gereed zijn terwijl diverse attracties gedurende het seizoen in gebruik worden genomen.

Ondernemer

De ondernemer is drs. Mark de Ruiter (1978). Mark is geboren en getogen in Eindhoven en groeide op in een ondernemersgezin. Hij is afgestudeerd Bestuurskundige aan de Universiteit Twente met als specialisatie ‘Organisatie en Financieel Management’. Al van jongs af aan heeft hij een passie voor de thema- en pretparken en vanaf zijn 18de bezoekt hij internationale vakbeurzen in de branche vanuit persoonlijke interesse. Mark besloot de ‘kloof’ tussen passie en kunde te overbruggen en richtte in 2004 daartoe een marketingbedrijf op dat zich specialiseerde in de werking van ‘beleving’, marktonderzoeken en conceptontwikkeling voor de leisurebranche. Na het bedrijf succesvol opgebouwd te hebben, heeft Mark het in 2017 verkocht om met zijn droom aan de slag te gaan: het zelf exploiteren en (door-)ontwikkelen van themaparken en Family Entertainment Centers. Nadat de bedrijfsverkoop geheel was afgerond, gaf Mark aan Imagine Leisure de opdracht om middels acquisitie een kleinschalig thema-of pretpark ter overname te zoeken met een sterk authentiek karakter en een ontwikkelingsperspectief. 

Onderneming

Sprookjesbos Exploitatie B.V. in Valkenburg biedt sprookjes, attracties, speeltoestellen en horeca. De entree wordt met name betaald door gezinnen met kinderen tot 8 jaar uit de regio of als toerist in Valkenburg. Door de komende tijd te investeren in attracties en voorzieningen zullen de bezoekersaantallen naar verwachting toenemen. Daarnaast zal naar verwachting ook de verblijfsduur verder toenemen, waardoor ook de secundaire bestedingen (horeca, merchandise) verder zullen groeien.
In 2019 zijn al verdere verbeteringen gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in toename van omzet, efficiency en winstgevendheid.

Organisatie
Bedrijfsleiding CEO: Mark de Ruiter, 0,8 FTE. De nieuwe ondernemer is proactief op het park aanwezig, maar stuurt strategisch op basis van het al aanwezig management. 
General Manager: 1,0 FTE. Dagelijkse leiding van het park: stuurt teamleiders aan en werkt mee aan parkvernieuwingen. Verantwoordelijk voor behalen omzetdoelstellingen op alle niveaus. 
Teamleider: 1,0 FTE. Verantwoordelijk voor dagplanning, opstart- en afsluitprocedures, dagelijkse veiligheid attracties, HACCP, sociale hygiëne, ultieme gastbeleving. 
Technische onderhoud & groen: 2,0 FTE. Hoofd TD is verantwoordelijk voor de veiligheid en onderhoud van de attracties en speeltoestellen en zorgt voor de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan. Wordt operationeel ondersteund in werk in de tuinen en het bos, aan attracties en speeltoestellen. 
 

Operations: 
Supervisors: vormen de schakel tussen operationeel personeel (teamleiders) en het parkmanagement. 
Operations Attracties & Horeca: bedienen de attracties en leven de veiligheids-protocollen na. Werken in de keukens en bedienen de gasten in horecagelegenheden van het park. Leven HACCP en Sociale hygiëneprotocollen na. 

Strategie
De doelstelling is om de omzet binnen vijf jaar te verdubbelen. De strategie om dit te realiseren, bestaat uit het laten toenemen van de bezoekersstroom én de verblijfsduur, waardoor de gemiddelde bezoekersbesteding toeneemt. Een toename in bezoekersaantallen en verblijfsduur levert zowel meer omzet uit entree op als exponentieel meer secundaire omzet. Om de winstmarge te verhogen, wordt ook kritisch naar de kosten en prestatie van de organisatie en backoffice gekeken. 

Het verhogen van de omzet moet volgen uit: 

 • meer bestedingen per bezoeker via de verkoop in het park en productontwikkeling
 • het verhogen van het bezoekersaantal als gevolg van marktontwikkeling en marktpenetratie 

De groei daarin wordt als realistisch gezien door:

 • het verzorgingsgebied, 
 • de prestatie uit het verleden met 150.000 bezoekers 
 • het vergelijkbaar is met soortgelijke pretparken en 
 • de prestaties van standaard speelparadijzen die al 80.000 tot 100.000 bezoekers per jaar halen. 

Markt in afzetgebied van 8,9 miljoen mensen
Zuid-Limburg heeft 604.000 inwoners die binnen een straal van 30 km rond Valkenburg wonen. Groter is de zogenaamde Euregio waar Valkenburg zich centraal in bevindt, incl. Belgen en Duitsers met in totaal 3,9 miljoen inwoners in een straal van 40 km rondom Valkenburg. In Valkenburg zelf vinden jaarlijks ruim één miljoen toeristische overnachtingen plaats. Het toeristische bereik reikt echter verder naar toeristen in heel Zuid-Limburg waar jaarlijks vijf miljoen overnachtingen plaatsvinden binnen een afstand van 30 km tot het Sprookjesbos Valkenburg. De totale regionale en toeristische markt bedraagt daarmee 8,9 miljoen mensen (dit is nog zonder dagjesmensen waar geen recente cijfers over beschikbaar zijn).

Concurrentiestrategie in dagrecreatie
Het aanbod van toeristische activiteiten in Valkenburg en Zuid-Limburg is sterk vertegenwoordigd. Sprookjesbos Exploitatie B.V. moet sterke (pull) marketing plegen en aan haar onderscheidend karakter werken om de positie in het recreatielandschap te versterken. Daarnaast moeten binnen de pretparkenbranche rekening worden gehouden met nabijgelegen pretparken, alsook de regionale aanbieders van indoor kindervermaak. 

Met een toegangsprijs van € 9,50 onderscheidt het Sprookjesbos zich op inhoud van deze aanbieders:

•Regionale attractieparken € 15,00 – € 25,00: storytelling, vriendelijk(er) voor kleine kinderen, rustig(er)/veilig(er), natuur, uitzicht
•Indoor Speelparadijzen € 7,95/ € 8,50: een heel park met sprookjes en attracties i.p.v. alleen een ballenbak en volwassenvriendelijke horecalounges (ontspanning), uitzicht
•Trampolineparken a € 10 per uur: springen, rennen, bos en attracties, incl. volwassenvriendelijke horecalounges (ontspanning), uitzicht

Met meer zichtbaarheid van de authentieke sprookjeskracht, familievriendelijkheid en parkschoonheid, de 4D-belevingsstrategie in combinatie met het A-kwaliteitsplan, het uitbreiden van het aanbod aan familie-attracties en het benutten van horecagelegenheden als ontspannen lounges waar de hele familie en dagtoerist kan genieten van een prachtig uitzicht, natuur en spel, wordt Sprookjesbos Exploitatie B.V. steeds meer onderscheidend in de markt.

Sterke punten

 • scherpe prijsstelling: hierdoor aantrekkelijk voor een grote doelgroep 
 • gunstige ligging: in de toeristische trekpleister Valkenburg
 • meerdere mogelijkheden om rendement te laten groeien: aantal bezoekers en gemiddelde besteding
 • compacte bedrijfsstructuur, beperkte overhead en grote schil variabele kosten

Zwakke punten

 • toegankelijkheid park: heuvelachtig, in toekomst is intern transport/lift gewenst 
 • sterk afhankelijk van het weer: in het investeringsplan zijn in de toekomstplannen vierseizoenenvoorzieningen opgenomen

Drs. Mark de Ruiter (1978) is enig aandeelhouder van Innoxite B.V. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
De financiering heeft met name betrekking op investeringen in attracties en werkkapitaal om daarmee de groei van de onderneming voort te zetten.
 

Investeringen in activa (met name attracties) € 850.000,-
Werkkapitaal € 110.000,-
Totaal € 960.000,-
Leningen investerings-financieringsfonds € 425.000,-
Rabobank (rekening-courant krediet) € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 435.000,-

Leenbedrag: € 435.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij zijn.

Extra informatie:
Op de lening van het investerings-financieringsfonds wordt tussentijds niet afgelost. Volledige aflossing zal plaatsvinden op 1 oktober 2024. Als zekerheid voor deze financiering is er een tweede pandrecht afgegeven op de aan te kopen attracties. 

Het rekening-courant krediet van de Rabobank zal met name fungeren als buffer om de periode van de belangrijkste investeringen (leveringen, montage en dergelijke in het park) op te vangen. Deze periode zal lopen tot april 2020. Als zekerheid voor dit rekening-courant is een eerste pandrecht op de vorderingen van Sprookjesbos Exploitatie B.V. afgegeven, tezamen met een borgtocht à € 75.000,- welke gesecureerd is met een eerste hypothecaire inschrijving op het appartement te Eindhoven met een ingeschreven bedrag van € 325.000,- en een huidige openstaande schuld van € 175.000,-

Vanaf het voorjaar 2020 zullen de meeste nieuwe attracties functioneren. Een deel van de attracties zal gedurende het seizoen in gebruik worden genomen. 

Risico

Risico´s 
Er is een brede organisatie en er zijn duidelijk omschreven taken. De ondernemer kan terugvallen op een dagelijks team en er is ondersteuning door adviseurs die volledig op de hoogte zijn van alle facetten van de exploitatie.
De risico´s ten aanzien van de exploitatie zijn natuurlijk aanwezig. Slecht weer kan tegenvallende bezoekersaantallen tot gevolg hebben. Het blijkt echter, gezien over een heel jaar, dat de goede dagen de slechte dagen hierin compenseren. Ook de toename van het aanbod van indoorfaciliteiten draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het park. De organisatie kan door te anticiperen op de weersvoorspellingen hun flexibele schil aan oproepkrachten snel aanpassen. Op slechte dagen is er minimale bezetting met extra taken ten aanzien van onderhoud en andere zaken en op goede dagen is er een optimale bezetting zodat ook de bestedingen verder kunnen toenemen.

Sprookjesbos Exploitatie B.V. Valkenburg is op 1 april 2019 in de nieuwe opzet gestart onder de hoede van Mark de Ruiter. Op basis van de werkelijke cijfers t/m augustus 2019 zal boekjaar 2019 worden afgesloten met een positief resultaat. 
De nieuwe attracties passen perfect in het park en verhogen de belevingswaarde en automatisch de bezoekduur. Dat betekent dat bestedingen per bezoeker gaan toenemen en men kan profiteren van het zogenaamde hefboomeffect. Daarnaast blijft een groot deel van de vaste kosten redelijk stabiel. Personeel achter de kassa, horecafaciliteiten en bediening van attracties blijft normaliter ook bij forse toename van bezoekersaantallen redelijk stabiel.

In de bedrijfsvoering zien we dat de ondernemer en zijn adviseur de zaken goed in beeld hebben. De investeringen zijn in detail uitgewerkt en er wordt rekening gehouden met voldoende rekening courant-krediet zodat ze richting het nieuwe seizoen 2020 ruim voldoende liquide middelen ter beschikking hebben. Vanaf het voorjaar 2020 zien we vervolgens een periode aanbreken van ruim zes maanden waarin de hoogste bezoekersaantallen en omzetten worden verwacht en waarin de buffer voor het naseizoen moet worden opgebouwd. In 2019 wordt er al intensief gewerkt om het naseizoen rendabeler te maken en dit zal in het seizoen 2020 nog beter tot zijn recht moeten komen. Door de inzet van bepaalde indoorvoorzieningen in combinatie met diverse speciale evenementen wil men ook het naseizoen (herfst en winter) tot een winstgevende periode maken. Hier liggen derhalve nog grote uitdagingen maar ook de grote kansen.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Sprookjesbos Exploitatie B.V. en de bovenliggende Innoxite B.V. 
 • Mark de Ruiter geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Sprookjesbos Exploitatie BV en de bovenliggende Innoxite BV mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De nieuw aan te kopen attracties welke zullen worden aangeschaft vanuit de Collin-financiering aan Sprookjesbos Exploitatie B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Mark de Ruiter geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige appartement gelegen in de binnenstad van Eindhoven. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er een eerste hypothecaire inschrijving op het appartement te Eindhoven met een ingeschreven bedrag van € 325.000,- en een huidige openstaande schuld van € 175.000,-. De huidige WOZ-waarde is € 285.000,-, echter dit jaar is er een vergelijkbaar appartement verkocht voor een prijs van € 425.000,-. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Sprookjesbos Exploitatie B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Innoxite B.V. is Laag risico. We hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Voor de berekening hebben wij gebruik gemaakt van de prognose-cijfers 2019 waarin de werkelijke cijfers t/m augustus 2019 zijn verwerkt. Vervolgens zijn de prognoses van 2020 en 2021 bekeken en is vooral gelet op de veronderstellingen ten opzichte van de stijging van de bezoekersaantallen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Voor 2019 wordt een omzet verwacht van € 505.000,- (vanaf 1 april 2019) en een genormaliseerde cashflow van € 55.000,- en een netto cashflow van € 40.000,- na aflossingen.
Voor 2020 wordt volgens prognose een omzet verwacht van € 813.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 161.000,- en een netto cashflow van € 50.000,- na aflossingen.
Voor 2021 wordt een omzet verwacht van € 994.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 241.000,- en een netto cashflow van € 114.000,- na aflossingen.
De afloscapaciteit kwalificeren wij op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Per 31-12-2019 bedraagt volgens de prognoses de solvabiliteit ruim 28% op een balanstotaal van € 866.000,-. Volgens de prognoses zal de solvabiliteit per 31-12-2021 uitkomen op ruim 23% op een balanstotaal van € 1.229.000,- en per 31-12-2021 op ruim 30% op een balanstotaal van € 1.199.000,-.
De solvabiliteit kwalificeren wij op Ruim voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Mark de Ruiter geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van een overwaarde op de privéwoning.
 • De nieuw aan te kopen attracties welke zullen worden aangeschaft vanuit de Collin-financiering aan Sprookjesbos Exploitatie B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

De zekerheden kwalificeren wij als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Voldoende 
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

 • Alle investeerders worden uitgenodigd voor een presentatie, waarbij zij met hun gezin die dag toegang krijgen tot het park.
 • Investeerders met een investering vanaf € 1.500,- krijgen twee jaarabonnementen voor 2020.

De uitnodiging voor de presentatie zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
Door aanspraak te maken op de beloning vanaf € 1.500,- zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110889 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 11:41
investeerder-8825 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 11:41
investeerder-111015 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 11:39
investeerder-47790 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 11:39
investeerder-81864 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2019 om 11:39

Reacties

Investeerder – 52957
27-11-2019 9:27
Vraag me af… Wat is de totale oppervlakte van het perceel. Eelk deel is in gebruik genomen voor de bestaande exploitatie? Wat is er nog beschikbaar voor verdere groei?

Collin Crowdfund
27-11-2019 9:29
Beste investeerder,

De oppervlakte gaat in totaal richting 3 hectare. Dat is een oppervlakte gelijk aan 6 voetbalvelden. Op dit moment is er veel ruimte tussen de diverse bestaande attracties waardoor er op meerdere plekken mogelijkheden zijn om de attracties beter op elkaar te laten aansluiten. Het karakter van het park wordt hierdoor niet aangetast omdat de imposante bomen en het vele groen zal overheersen.

Met vriendelijke groeten,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Mark de Ruiter

Crowdfund Coach


Jacques Smeets