45073

Sprookjeshof Onroerend Goed B.V.

€ 1.670.000  |  8,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 1183
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-04-2023 in 4 dagen volgeschreven door 1183 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 25 april 2023

Beste investeerder,

21 april jl. is de crowdfunding van Sprookjeshof Onroerend Goed B.V. live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

Het streefbedrag wordt neerwaarts aangepast tot € 1.670.000,-. Het restantgedeelte wordt door private investeerders ingevuld met dezelfde zekerheidspositie als de crowdfund investeerders.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

Leenbedrag: € 2.400.000,-, waarvan € 1.670.000,- ingevuld wordt middels deze crowdfunding en € 730.000,- ingevuld wordt middels private investeerders
Rente: 8,5%
Looptijd: 24 maanden, met een slottermijn van € 1.670.000,- (crowdfundgedeelte)

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Vincent en Lois van Nie hebben een ruim track record in het ondernemen in de horeca. Op dit moment runnen ze succesvol een brasserie in Zuidlaren. Attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren biedt voor hen een mooie kans de activiteiten uit te breiden met een bekend park met goede horecafaciliteiten. De exploitatie gaan ze volledig zelf doen, de aankoop van het vastgoed wordt gedaan samen met een aantal andere ondernemers. 

Het Attractiepark Sprookjeshof is een attractiepark in de Drentse plaats Zuidlaren. 
Het is sinds 2015 eigendom van de huidige exploitant. Deze ondernemer houdt zich normaal gesproken bezig het kopen, opknappen en verkopen van pretparkattracties. Na 8 jaar Sprookjeshof wil hij zich weer concentreren op zijn kernactiviteiten. Het attractiepark kwam in de stille verkoop en zodoende onder de aandacht van horecaondernemers Vincent en Lois van Nie. Om de aankoop mogelijk te maken zijn zij in contact gekomen met vastgoedondernemers Chris Sanderink, Carlus Lenferink en Emiel Brink. De opzet is het attractiepark eerst gezamenlijk aan te kopen, middels volledige overname van de aandelen van de vastgoedvennootschap Sprookjeshof Onroerend Goed B.V., waarin het vastgoed zich momenteel bevindt. Vincent en Lois van Nie hebben een 10-jarige huurovereenkomst gesloten met Sprookjeshof Onroerend Goed B.V., die in zal gaan zodra de aankoop van het attractiepark is gepasseerd. De LtV (Loan to Value) bedraagt 92% ten opzichte van de aankoopprijs en 60% ten opzichte van de taxatiewaarde waarbij rekening is gehouden met verhoging van de huur.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 2.800.000,-. De verkopende partij verstrekt een lening ter hoogte van € 400.000,-. De lening via Collin Crowdfund bedraagt € 2.400.000,-. De looptijd is 24 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 2.400.000,-. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico . De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De geldnemers zijn Sprookjeshof Onroerend Goed B.V., Lovi Zuidlaren B.V., Chris Sanderink Vastgoed 1 B.V., L&L Real Estate Investments Finance Holding B.V. en MEC Brink Consultancy B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.400.000,- op het onroerend goed en parkeerterrein aan de Groningerstraat 10, 9471 AR te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie G nummer 4033 te Zuidlaren en aan de Borgwallinge 1 b, 9471 BA te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie K nummers 295, 1240 en 1798 te Zuidlaren. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 4.000.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 maart 2023.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed en parkeerterrein aan de Groningerstraat 10, 9471 AR te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie G nummer 4033 te Zuidlaren en aan de Borgwallinge 1 b, 9471 BA te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie K nummers 295, 1240 en 1798 te Zuidlaren, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De solvabiliteit van Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. bedraagt 19% op een balanstotaal van € 300.636.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van Attractiepark Sprookjeshof, middels overname van de aandelen Sprookjeshof Onroerend Goed B.V.

Ondernemer

Horecaondernemers Vincent en Lois van Nie (42 en 31 jaar) wonen in Zuidlaren en werken al bijna 10 jaar samen in de horeca. Beiden komen ze uit ondernemersfamilies. Het is voor hen een bewuste keuze geweest om het hart te volgen richting de horeca en niet aan het werk te gaan in de familiebedrijven.
In 2014 zijn ze in Oosterhesselen een horecazaak gestart, eind 2019 hebben ze ervoor gekozen om het pand om te bouwen tot appartementen en te stoppen met het restaurant. In 2020 zijn ze vervolgens een nieuwe onderneming gestart: Brasserie Joost, een gezellige brasserie in het centrum van Zuidlaren. 
Vincent en Lois gaan de exploitatie van het attractiepark verzorgen in Sprookjeshof B.V. Ze worden mede-eigenaren van het vastgoed, dat is ondergebracht in Sprookjeshof Onroerend Goed B.V. Hiervan krijgen zij 31% van de aandelen. De andere aandeelhouders en vastgoedondernemers Chris Sanderink, Carlus Lenferink en Emiel Brink, die elk 23% van de aandelen verkrijgen.
Het beheer van het vastgoed zal worden uitgevoerd door de Lenferink groep (Carlus Lenferink en Emiel Brink). De Lenferink groep is in ruim 30 jaar uitgegroeid naar een grote, ervaren partij op de vastgoedmarkt. De totale vastgoedportefeuille bestaat inmiddels uit circa 100 panden, verspreid door heel Nederland, met een waarde van ongeveer € 300.000.000,-. Met een deskundig team wordt op professionele wijze een gevarieerde onroerendgoedportefeuille beheerd, gemanaged en geëxploiteerd. Deze portefeuille bestaat uit onder meer winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels, woningen en monumenten op uitstekende locaties in heel Nederland.
Chris Sanderink is reeds 33 jaar actief in het vastgoed en richt zich op de aan- en verkoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen, bedrijfspanden, hotels en leisure panden in het Noorden van Nederland.

Onderneming

Het Attractiepark Sprookjeshof is een attractiepark in de Drentse plaats Zuidlaren. 
De basis van het bekende park ligt in het restaurant, voorheen huize 'Entinge' met de oorsprong in 1830, waarna vanaf 1936 (herbouw) een speeltuin is gerealiseerd bij het hotel en restaurant. Het hoofdgebouw en voormalige stallen (thans entreegebouw met kiosk) zijn uit deze periode. 
Het sprookjeshof is sinds 1957 actief waarna er voortdurend aanpassingen en uitbreidingen zijn geweest. De laatste grote aanpassing is het Kabouter Klauter Kasteel (indoor speelparadijs) in 2012.

Het attractiepark is deels buiten en deels binnen gelegen. Het buitengedeelte bestaat uit enkele attracties, een kinderboerderij en een sprookjesbos met 25 sprookjes die met knoppen kunnen worden geactiveerd. Het binnen gedeelte bestaat uit een indoor speelhal van 3.000 m2 met de naam Kabouter Klauter Kasteel en een Sprookjestheater. Buiten het park is een restaurant te vinden met de naam 't Hof van Zuidlaren.

Het is sinds 2015 eigendom van de huidige exploitant. Deze ondernemer houdt zich normaal gesproken bezig het kopen, opknappen en verkopen van pretparkattracties. Na 8 jaar Sprookjeshof wil hij zich weer concentreren op zijn kernactiviteiten. 

Het attractiepark kwam in de stille verkoop en zodoende onder de aandacht van horecaondernemers Vincent en Lois van Nie. Zij wonen in Zuidlaren en exploiteren daar succesvol Brasserie Joost in het centrum van Zuidlaren. Zij zien volop kansen en willen het park weer de nodige aandacht geven, waarbij het restaurant net buiten het park zal worden omgetoverd tot pannenkoeken belevingsrestaurant. Zij zullen het attractiepark gaan exploiteren in het recent opgerichte Sprookjeshof B.V.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed inclusief roerende zaken € 2.650.000,-
Werkkapitaal € 150.000,-
Totale investering € 2.800.000,-
Financiering door verkoper € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.400.000,-

Leenbedrag: € 2.400.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 24 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 2.400.000,- in de 24e maand. 
Overige financiers
De verkopende partij zal een lening van € 400.000,- verstrekken tegen een rente van 5% met een looptijd van 60 maanden, op basis van een 2e hypotheek.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Sprookjeshof Onroerend Goed B.V., Chris Sanderink Vastgoed 1 B.V. en MEC Brink Consultancy B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Lovi Zuidlaren B.V. en van L&L Real Estate Investments Finance Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de verhuurexploitatie, tezamen met de geconsolideerde balans na financiering van Sprookjeshof Onroerend Goed B.V. en het taxatierapport. De overall score is Ruim Voldoende. 

Afloscapaciteit
De huurinkomsten bedragen op jaarbasis € 395.000,- (met index). In het eerste jaar wordt een huurkorting verleend van € 100.000,-, die in de 4 volgende jaren met € 25.000,- per jaar wordt afgebouwd. Het netto cashflow overschot bedraagt hierdoor in het eerste jaar naar verwachting € 7.000,-. In het tweede jaar wordt er een netto cashflow overschot verwacht van € 28.000,- en in het derde jaar is de verwachting dat het netto cashflow overschot € 57.000,- zal bedragen. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na kredietverstrekking bedraagt 29% op een balanstotaal van € 4.000.000,- (gebaseerd op de taxatiewaarde van het onroerend goed). Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn Sprookjeshof Onroerend Goed B.V., Lovi Zuidlaren B.V., Chris Sanderink Vastgoed 1 B.V., L&L Real Estate Investments Finance Holding B.V. en MEC Brink Consultancy B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.400.000,- op het onroerend goed en parkeerterrein aan de Groningerstraat 10, 9471 AR te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie G nummer 4033 te Zuidlaren en aan de Borgwallinge 1 b, 9471 BA te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie K nummers 295, 1240 en 1798 te Zuidlaren. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 4.000.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 maart 2023. 
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed en parkeerterrein aan de Groningerstraat 10, 9471 AR te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie G nummer 4033 te Zuidlaren en aan de Borgwallinge 1 b, 9471 BA te Zuidlaren, kadastraal bekend als sectie K nummers 295, 1240 en 1798 te Zuidlaren, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De solvabiliteit van Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. bedraagt 19% op een balanstotaal van € 300.636.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.

Door de hypothecaire inschrijving en de borgstelling van Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., op dit moment materieel van aard is, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-223474 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2023 om 12:23
investeerder-331876 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2023 om 12:22
investeerder-27309 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-04-2023 om 12:04
investeerder-195291 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-04-2023 om 11:55
investeerder-285712 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-04-2023 om 11:38

Ondernemer

Crowdfund Coach


Rick van Griensven