48290

SPT Transport

€ 150.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 289
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 289 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SPT Transport
Sector Afvalverwerking
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aanschaf vrachtwagen en machines
Datum van oprichting 19-07-2019

Leendoel

Bas Timmermans is momenteel actief in de transport met zijn eenmanszaak. Hij gaat investeren in een vrachtwagen met een compactor (merk Packmat). Met deze compactor wil hij milieudiensten en overige bedrijven ondersteunen bij het verminderen van afvalcontainerrotaties doordat met de compactor het afval in de container wordt gecomprimeerd.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een aflossingsvrije periode van 6 maanden. De rente bedraagt 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanschaf system Eco compact loods € 80.000
Aanschaf vrachtwagen en montage € 45.000
Werkkapitaal € 32.500
Totaal € 157.500
Eigen inbreng € 7.500
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering zijn S.P. Timmermans handelend onder de naam SPT Transport. Vanwege de gekozen rechtsvorm(en) is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De heer A.S.C.M. Timmermans en mevrouw M.J. van Veen (ouders van de ondernemer) geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Deze borgstelling wordt gesecureerd met een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis met als adres Grotestraat 83, 5141JN Waalwijk, kadastraal bekend als sectie G nummer 862 en 1702 te Waalwijk. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van in totaal € 200.000,- en openstaande schuld van € 186.000,-. De WOZ waarde per 1-1-2023 is € 370.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken, waaronder maar niet alleen de aan te kopen vrachtwagen en de Packmat PK601RC, van SPT Transport, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SPT Transport B.V. is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van het ondernemingsplan van SPT Transport, de aangeleverde prognoses en de aangiftes inkomstenbelasting van ondernemer en zijn ouders. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 120.000
Vlottende activa € 38.000
Totaal € 158.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 8.000
Langlopende schulden € 133.000
Kortlopende schulden € 17.000
Totaal € 158.000

Prognose Winst- en verliesrekening 2024

Omzet € 62.000
Bruto winst € 57.000
Kosten € 42.000
Resultaat € 15.000

 

Prognose Winst- en verliesrekening 2025

Omzet € 202.000
Bruto winst € 192.000
Kosten € 80.000
Resultaat € 112.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 300 geïnvesteerd.
15-05-2024 om 11:19
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
15-05-2024 om 11:19
investeerder-314391 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-05-2024 om 11:18
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2024 om 11:17
investeerder-378871 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2024 om 11:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders