32986

Stadscafé Meesters

€ 970.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 698
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-10-2019 in 9 uur volgeschreven door 698 investeerders

Samenvatting

Wijziging verdeling leenbedragen

De verdeling van de leenbedragen op de platformen Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding zijn gewijzigd. De totale investeringsbehoefte van € 1.200.000,- blijft ongewijzigd. De maandelijkse aflossing en slottermijn behorend bij de leningaanvraag is naar rato meegewijzigd. Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde communicerende vaten.

Het oorspronkelijke leenbedrag via Collin Crowdfund is gewijzigd van € 900.000,- naar € 970.000,-.
Het oorspronkelijke leenbedrag via Knab Crowdfunding is gewijzigd van € 300.000,- naar € 230.000,-.

Aangezien de totale investeringsbehoefte gelijk blijft, is de pitch hier niet verder op aangepast.

9 oktober 2019
Collin Crowdfund

Stadscafé Meesters is een begrip in Tilburg en is gevestigd in een schitterend monumentaal pand in het stadscentrum van Tilburg. De financieringen op dit monumentale pand worden geherfinancierd en uitgebreid, waardoor deze crowdfunding een goede eerste hypothecaire dekking kent. Met de financiering kan Stadscafé Meesters overbruggen tot de stadsverbouwing is afgerond en de bereikbaarheid weer optimaal is. De ondernemers Arie en Rebecca runnen het restaurant al meer dan 20 jaar met veel passie en inzet en zijn door de vof-constructie hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.200.000,-. De gevraagde financiering via Knab Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 900.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van circa € 1.271,- en een slottermijn van € 825.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert ART V.O.F. als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteuren zijn A.H. Moret en R.E.S. Woerdeman handelend voor zich en als vennootschap onder firma ART V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Monumentstraat 4-4a en 6 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.010.000,- op basis van een taxatierapport van november 2016 in opdracht van de bank gemaakt en een update van de taxateur van augustus 2019.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ART V.O.F. worden verpand aan de investeerders.
  • Ten behoeve van de lening wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op de levens van A.H. Moret en R.E.S. Woerdeman voor een bedrag van minimaal € 200.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening. Deze wordt verpand aan de investeerders.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsaanvraag wordt voor € 900.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 300.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding, met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Op 9 oktober 2019 in de middag is het leenbedrag gewijzigd naar € 970.000,- bij Collin Crowdfund en € 230.000,- bij Knab Crowdfunding. De maandelijkse aflossing en slottermijn behorend bij de leningaanvraag is naar rato meegewijzigd.

Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Knab Crowdfunding als de lening via Collin Crowdfund wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

Met de financiering zullen een aantal bestaande leningen met relatief hoge aflossingen worden geherfinancierd, een aantal crediteuren worden betaald en zal er werkkapitaal ter beschikking worden gesteld om ook de resterende periode van de verbouwingen in de directe omgeving te kunnen overbruggen.

Ondernemer

Het bedrijf wordt geleid door Arie Moret (1960) en Rebecca Woerdeman (1964). Zij besturen reeds meer dan 20 jaar de onderneming en zijn in het bezit van alle noodzakelijke diploma’s en certificaten. Beide firmanten zijn operationeel actief op de werkvloer en verrichten daar alle voorkomende werkzaamheden. Voorts voert Rebecca de dagelijkse administratie en houdt zij zich bezig met de personele aangelegenheden. Arie richt zich op de creatieve kant van de onderneming (menusamenstelling, assortimentsbepaling, inrichting etc.) en onderhoudt met name de externe contacten met leveranciers, adviseurs en gemeente. 

Onderneming

Stadscafe Meesters is gevestigd in een voormalige kaarsenfabriek van de familie Bressers. Nadat de activiteiten gestopt zijn, is er in 1978 een restaurant gevestigd dat ooit begon onder de naam “De Gouden Zwaan”. In 1997 werd dit bedrijf overgenomen en voortgezet als Stadscafé Meesters. Het bedrijf is tot 2017 geëxploiteerd door drie vennoten. Ruim twee jaar geleden is de derde vennoot uitgetreden om zelfstandig een nieuw bedrijf op te zetten.

Stadscafé Meesters is een gevestigde naam in de Tilburgse horeca. De zaak onderscheidt zich door een bijzonder interieur, waarbij de historie van het pand is gecombineerd met moderne invloeden, mooie ruimtes voor vergaderen of borrelen en een mooi en groot terras. Er wordt voorts veel aandacht aan het product besteed. De kwaliteit is hoog met zeer veel verse producten en bereidingen, waardoor de prijs ook iets boven die van andere gelegenheden ligt. Er is sprake van een Mediterrane keuken met veel variatie en elke drie maanden een nieuwe kaart. Meesters staat ook bekend om zijn goede en gevarieerde wijnkaart. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van het bedienend personeel wat hoger dan bij veel andere gelegenheden. Hierdoor wordt makkelijker aansluiting gevonden bij de gasten en kan er bij gelegenheid op een ander “niveau” een gesprek gevoerd worden. 

Onroerend goed
Stadscafé Meesters is gevestigd in een schitterend monumentaal pand aan de Monumentenstraat in Tilburg. Het pand dateert van 1890 en heeft eerst gefunctioneerd als fabriek en sinds 1978 als horecagelegenheid. Het pand heeft een oppervlakte van 400 m2 met grote kelder waar ruimtes zijn voor borrelen, besloten dineren en de wijnkelder. Op de begane grond is het café met het restaurant, op de eerste verdieping diverse (vergader)zalen en een appartement om in te wonen. De bouwkwaliteit wordt door de taxateur als goed beoordeeld, het onderhoud binnen ook en het onderhoud buiten op voldoende. De locatie beschikt over een groot terras met goede bereikbaarheid en zichtbaarheid en voldoende bescherming tegen de zon door een mooie grote boom. De verhuurbaarheid en verkoopbaarheid wordt door de taxateur als goed ingeschat. Het pand zou door de bouw en de locatie ook prima geschikt kunnen zijn voor retail-activiteiten. 

Verbouwing gemeentekantoor en stadscentrum
Stadscafé Meesters ligt direct achter het gemeentekantoor van Tilburg midden in het stadscentrum. In mei 2016 is gestart met de sloop van het naastgelegen stadskantoor van de gemeente Tilburg voor de realisatie van nieuwbouw voor een Primark-vestiging. Daarnaast is ook de renovatie gestart van het gemeentehuis. De overlast was en is dusdanig groot dat de exploitatie er direct onder is gaan lijden. Het terras kon als gevolg van geluidsoverlast, stof en zelfs rondvliegende stenen, inmiddels vier jaar niet of nauwelijks meer gebruikt worden. Ook de belangrijkste toegangsweg tot de zaak is in het geding gekomen als gevolg van een aan- en afvoerroute voor het bouwverkeer. De bouwwerkzaamheden zijn erg uitgelopen en vertraagd waardoor de Primark vestiging veel later is geopend en de totale bouw pas eind 2020 zal zijn afgerond.

Na de afronding van de bouw zal Stadscafé Meesters wederom een zeer gunstige ligging hebben met veel groen en met goede bereikbaarheid. Gemeente-ambtenaren die tot aan de verbouwingen Stadscafé Meesters regelmatig wisten te vinden, zullen terugkeren in het stadskantoor tegenover Stadscafé Meesters. Door de goede bereikbaarheid zal het winkelend publiek voor het stadscentrum, de Primark en het traditioneel aanwezige publiek van Stadscafé Meesters, het stadscafé weer trouw kunnen bezoeken. Het gebouw en het terras zullen dan weer een centraal punt in directe omgeving zijn zoals dat al meer dan 20 jaar was.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bank € 875.000,-
Herfinanciering brouwer € 40.000,-
Herfinanciering voormalig vennoot € 75.000,-
Crediteurenbetaling € 100.000,-
Werkkapitaal € 110.000,-
Totaal € 1.200.000,-
Knab Crowdfunding € 300.000,-
Collin Crowdfund € 900.000,-

 
Collin Crowdfund 
Leenbedrag: € 900.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.271,19 en een slottermijn van € 825.000,-

Na 24 maanden mag de crowdfunding vervroegd worden afgelost tegen vergoeding van 3 maanden rente aan de investeerders in plaats van de in de Algemene Voorwaarden overeengekomen 6 maanden rentevergoeding.

Er zijn geen andere financieringen meer aanwezig na verstrekking van de crowdfundlening.
 

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 1.200.000,-. 

Zekerheden en voorwaarden:

  • De debiteuren zijn A.H. Moret en R.E.S. Woerdeman handelend voor zich en als vennootschap onder firma ART V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Monumentstraat 4-4a en 6 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.010.000,- op basis van een taxatierapport van november 2016 in opdracht van de bank gemaakt en een update van de taxateur van augustus 2019.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van ART V.O.F. worden verpand aan de investeerders.
  • Ten behoeve van de lening wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op de levens van A.H. Moret en R.E.S. Woerdeman voor een bedrag van minimaal € 200.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening. Deze wordt verpand aan de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ART V.O.F. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de conceptjaarcijfers over 2017 en 2018 en de prognoses 2019 (gebaseerd op de halfjaarcijfers 2019) en 2020.

Rentabiliteit
De gemeente Tilburg is bezig met een zeer ingrijpende verbouwing aan het Gemeentehuis en het stadscentrum pal voor de deur bij Stadscafé Meesters. Deze verbouwing verloopt zeer moeizaam met een vertraging waardoor de bouw twee jaar later dan gepland eind 2020 volledig zal zijn gerealiseerd. Op dat moment is er wel sprake van een schitterend gerenoveerd stadscentrum met veel groen en zeer goede bereikbaarheid van Stadscafé Meesters. Voor de start van de verbouwingen bedroeg de omzet in 2015 van Stadscafé Meesters € 1.113.000,- waar deze in 2018 is uitgekomen op € 882.000,- inclusief een kleine tegemoetkoming van de gemeente. De operationele cashflow na privé-opnames bedroeg € 36.000,- wat juist voldoende was voor de verplichtingen, aangezien de bank de aflossingen had opgeschort. Voor 2019 wordt op basis van de gegevens over het eerste half jaar een omzet van € 876.000,- met een operationele cashflow van € 18.000,- verwacht. Dit is ontoereikend voor de bancaire aflossingen die per januari weer gestart zijn, waardoor er een stuk werkkapitaal wordt meegefinancierd in de financiering om dit te compenseren. Voor 2020 wordt een kleine groei verwacht op basis van de verbetering van de bereikbaarheid en het verminderen van de overlast van de verbouwing met een omzet van € 916.000,- en een operationele cashflow van € 27.000,- na privé-opnames en de rentelasten van de financiering. Dit is voldoende voor de aflossingen. In de opzet zijn eventuele compensaties van de gemeente welke worden verwacht nog niet meegenomen. Na 2020 zijn de verbouwingen klaar en wordt verdere groei van omzet en resultaat verwacht. De Rentabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ultimo 2018 met 35% op een balanstotaal van € 1.649.000. Dit is nog exclusief de stille reserve van € 500.000,- op het bedrijfspand. Indien we dit corrigeren is de solvabiliteit 50%. We kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
De liquiditeit staat onder druk door het dalen van de omzet en het starten van de aflossingen bij de bank. De current ratio is historisch matig. Door de herfinanciering en de financiering van het werkkapitaal hersteld de current ratio tot een voldoende doordat de kortlopende schulden worden betaald en er een voldoende liquide buffer is. De Liquiditeit kwalificeren we op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders met een investering vanaf €1.000,- ontvangen kofie met huisgemaakte appelkruimel gebak voor 2 personen. Investeringen vanaf €2.500,- hebben recht op een gratis lunch voor de 2e persoon in de vorm van onze bekende Meesters combi. Investeerders met een investering vanaf €5.000,- mogen een fles witte of rode wijn uitkiezen bij wijnhuis L'Arjolle. 
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29176 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
09-10-2019 om 18:18
investeerder-6124 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2019 om 18:16
investeerder-6283 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2019 om 18:16
investeerder-26310 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-10-2019 om 18:07
investeerder-95900 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-10-2019 om 18:00

Reacties

Investeerder – 45417
09-10-2019 13:13
Hallo Arie en Rebecca, Ik heb net geinvesteerd in jullie bedrijf en wil jullie feliciteren met dit mooie initiatief. Jullie gaan er vast en zeker weer een succes van maken zodra alle verbouw perikelen achter de rug zijn. Ik echter 1 vraag. Ik lees in de pitch dat jullie gedurende de looptijd slechts een klein deel van de lening terugbetalen en aan het einde een slottermijn afdragen aan de leningverstrekkers van 825.000 euro. Waar gaat deze som dan vandaan komen? Is het de bedoeling dat jullie tzt opnieuw gaan financieren of willen jullie over 5 jaar het bedrijf verkopen? Ik hoor graag, met groet, Sjoerd

Collin Crowdfund
09-10-2019 13:15
Beste Sjoerd,
Dank voor je investering in ons bedrijf en het gegeven vertrouwen. Zoals je weet is het gebied rondom onze zaak nog volop in ontwikkeling. Na de realisatie hiervan wordt een verder aantrekkende exploitatie verwacht. Het is de bedoeling om dan op grond hiervan een herfinanciering aan te trekken.

Met vriendelijke groet,
Stadscafé MeesterS

Ondernemer

Arie Moret en Rebecca Woerdeman

Crowdfund Coach


Marc Kogels