42380

Stal HeeserVeld

€ 140.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 197
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 197 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stal HeeserVeld
Sector Land- en tuinbouw
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-05-2015

Leendoel

Ageeth Luning (moeder), Aliene Dalmollen (dochter) en Dennis Dalmollen (schoonzoon) exploiteren gezamenlijk de vennootschap onder firma Stal HeeserVeld te Ruinen. De onderneming biedt zowel paardenstalling aan als opfok voor springpaarden. Voor Ageeth en Aliene is dit als hobby gestart, wat ze nu graag willen uitbreiden met meer stallingsmogelijkheden en activiteiten. De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen een stuk grond (42.244m2) aan te kopen om zodoende meer paarden te kunnen stallen. De financiering via Collin Crowdfund zal aangewend worden voor het aankopen van bovengenoemd stuk grond. 

De levering van het onroerend goed vindt plaats op dinsdag 17 mei. Dit houdt in dat de bedenktermijn voor de investeerders, in plaats van de gebruikelijke bedenktermijn van 4 dagen, automatisch op dinsdag 17 mei aanstaande eindigt.

Er wordt een lineaire lening van € 140.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 90.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop grond € 214.000
Kosten koper € 20.000
Overig € 6.000
Totaal € 240.000
Eigen inbreng € 100.000
Collin Direct € 140.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw J.M. Luning-van der Sterre, mevrouw A.H. Luning-Dalmollen en de heer D. Dalmollen handelend onder de naam Stal HeeserVeld. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op landerijen.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stal HeeserVeld worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op de aan te kopen grond met kadastrale gegevens: sectie L, nummer 941 te Ruinen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De koopprijs k.k. bedraagt € 214.000,-.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze financiering krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. De ondernemers zijn voornemens nieuwe stallen op het onroerend goed te bouwen, waar naar verwachting eind 2022 een financiering voor benodigd is.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stal HeeserVeld. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognose cijfers van Stal HeeserVeld. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De afschrijvingen in 2022 zullen naar verwachting € 16.000,- bedragen. De rentelasten van Collin Crowdfund zijn meegenomen in de prognose, de aflosverplichtingen aan Collin Crowdfund bedragen jaarlijks € 10.000,-. Aliene en Dennis werken beide in loondienstverband, waaruit voldoende inkomsten worden gegenereerd om in de levensbehoeften te voorzien. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 Stal HeeserVeld

Activa

  2021
Vaste activa € 995.000
Vlottende activa € 208.000
Overige vlottende activa € 26.000
Totaal € 1.229.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 1.166.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 63.000
Totaal € 1.229.000

Winst- en verliesrekening prognose na financiering

Omzet € 130.000
Bruto winst € 128.000
Kosten € 116.000
Resultaat € 12.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6834 heeft € 300 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 11:16
investeerder-25822 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 11:14
investeerder-248840 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 11:14
investeerder-308116 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 11:14
investeerder-11960 heeft € 200 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders