46220

Stal HeeserVeld

€ 360.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 321
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-10-2023 in 1 dag volgeschreven door 321 investeerders

Samenvatting

Stal HeeserVeld houdt zich bezig met het exploiteren van een paardenstalling, een opfokbedrijf voor springpaarden en alles wat daarmee verband houdt. Het betreft een gezamenlijke onderneming (VOF) van Ageeth Luning, haar dochter Aliene en schoonzoon Dennis. 

De activiteiten zijn in 2016 gestart vanuit de hobby voor springpaarden van Ageeth en haar dochter. Sinds drie jaar worden er stevige impulsen aan de commercie gegeven; het effect daarvan is goed waarneembaar in de ontwikkeling van de exploitatie.                    
Vorig jaar is door de investeerders van Collin een financiering gefund voor de aankoop van een perceel weiland  (4.2 ha). De mogelijkheid dient zich nu voor om een gunstiger gelegen perceel weiland te verwerven (3 ha). Er wordt daarom een tijdelijk verhoogde financiering gevraagd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 360.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 360.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing gevolgd door een slottermijn ter hoogte van € 320.000,-. Na verkoop van het bestaande perceel weiland wordt € 230.000,- afgelost, waardoor de slottermijn wordt verlaagd naar € 90.000,- als gevolg van de verkoop. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • De geldnemer is Stal HeeserVeld.  Vennoten van de VOF zijn mevrouw J.M. Luning-van der Sterre, mevrouw A.H. Luning-Dalmollen en de heer D. Dalmollen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er geldt een bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op het een perceel weiland, kadastraal bekend als sectie L, nummer 941 te Ruinen. ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit perceel is in 2021 aangekocht voor € 214.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 360.000,- op het aan te kopen en nog kadastraal te splitsen perceel weiland met als adres Hees 26, 7963PB te Ruinen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 503, te Ruinen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De grond wordt voor € 230.000,- aangekocht.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stal HeeserVeld worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij verkoop van de grond, kadastraal bekend als sectie L nummer 941 te Ruinen, zal er vergoedingsrentevrij € 230.000,- worden afgelost.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Vorig jaar is door de investeerders een financiering geregeld voor de aankoop van een perceel weiland (4.2 ha). De mogelijkheid dient zich nu voor om een gunstiger gelegen perceel weiland te verwerven (3 ha). Daarvoor wordt een herfinanciering gevraagd.

Ondernemer

De activiteiten zijn sinds 2016 gestart van uit de hobby voor springpaarden van Ageeth en haar dochter.  Sinds drie jaar doet de partner van Ageeth de commercie wat een duidelijk positieve invloed op de exploitatie heeft.
Er zijn plannen voor de realisatie van een manage met 20 stallen.                                     
De dochter (Aliene) en schoonzoon (Dennis) gaan dit dan runnen, tot die tijd werken zij in loondienst.

Onderneming

De onderneming houdt zich bezig met het exploiteren van een paardenstalling en een opfokbedrijf voor springpaarden en alles wat daarmee verband houdt. Het betreft een gezamenlijke onderneming (VOF) van Ageeth Luning , haar dochter Aliene en schoonzoon Dennis. 

De activiteiten zijn sinds 2016 gestart van uit de hobby voor springpaarden van Ageeth en haar dochter.  Sinds drie jaar worden er stevige impulsen aan de commercie gegeven, het effect daarvan is goed waarneembaar in de ontwikkeling van de exploitatie.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop perceel weiland (3 ha) € 230.000,-
Herfinanciering bestaande Collin lening € 130.000,-
Totale investering € 360.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 360.000,-

Leenbedrag: € 360.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 320.000,-. Na verkoop van het bestaande perceel weiland wordt € 230.000,- afgelost.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stal Heeserveld is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 en halfjaarcijfers 2023. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Omzet en resultaat kennen jaar-op-jaar een goede ontwikkeling. In 2021 bedroeg de omzet € 112.000,- met een winst van € 7.000,-. In 2022 bedroeg de omzet € 219.000,- met een winst van € 60.000,- en voor 2023 wordt een omzet van € 250.000,- verwacht met een bijbehorende winst van  € 100.000,-.  Vanwege loondienstinkomens van de firmanten zijn er tot nu toe geen privé-opnamen gedaan waardoor de netto cashflow ruimschoots toereikend is voor de aflosverplichting bij Collin Crowdfund. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg per ultimo 2022 90% op een balanstotaal van € 1.545.000,-. De verwachte solvabiliteit na financiering 2023 is 80% op een balanstotaal van € 1.875.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Stal HeeserVeld.  Vennoten van de VOF zijn mevrouw J.M. Luning-van der Sterre, mevrouw A.H. Luning-Dalmollen en de heer D. Dalmollen. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er geldt een bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 140.000,- op het een perceel weiland, kadastraal bekend als sectie L, nummer 941 te Ruinen. ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit perceel is in 2021 aangekocht voor € 214.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 360.000,- op het aan te kopen en nog kadastraal te splitsen perceel weiland met als adres Hees 26, 7963PB te Ruinen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 503, te Ruinen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De grond wordt voor € 230.000,- aangekocht.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stal HeeserVeld worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Bij verkoop van de grond, kadastraal bekend als sectie L nummer 941 te Ruinen, zal er vergoedingsrentevrij € 230.000,- worden afgelost.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijvingen als de hoofdelijkheid van de ondernemers kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-288550 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
14-10-2023 om 17:52
investeerder-124831 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2023 om 17:28
investeerder-281941 heeft € 6.000 geïnvesteerd.
14-10-2023 om 16:11
investeerder-89834 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2023 om 14:49
investeerder-120470 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2023 om 13:37

Ondernemer

Crowdfund Coach


Ronald Seinen