44210

Stal Myway

€ 400.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 426
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 426 investeerders

Samenvatting

Celina Dijkstra en haar partner Sander Venner hebben sinds 2017 de Stal MyWay. Dit was in eerste instantie een pension- en trainingsstal. Over de afgelopen jaren heeft de stal zich ontwikkeld tot een merriefokkerij.

Celina en Sander nemen de volledige verzorging over van de paarden waar zij eicellen uit winnen (OPU/ICSI). Sommige veulens vertrekken naar een ander adres om op te groeien waarbij de andere veulens bij Stal Myway blijven tot de leeftijd van 3 jaar. Tot slot hebben zij nu een klant uit het Midden-Oosten waarvoor zij een verzamelpunt zijn van zijn aangekochte paarden. Het is de intentie dat zij zijn paarden gaan trainen en opleiden om ze vervolgens in Nederland te verkopen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 325.000,-. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn C. Dijkstra en S.J.P. Venner handelend onder de naam VOF Stal Myway. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. De privévermogenspositie is op dit moment beperkt aangezien de huidige middelen zijn gestoken in de aankoop van de boerderij. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op de bedrijfswoning met diverse bedrijfsgebouwen, ondergrond, erf en tuin en overige cultuurgrond aan de Burgemeester Nooijenlaan 2, 5764 RG, De Rips, kadastraal bekend als sectie A, nummer 4284, 4288 en 4424 te Bakel en Milheeze, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 454.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 december 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VOF Stal Myway worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel betreft een financiering voor de aankoop van een boerderij voor het fokken, stallen en trainen van paarden.

Ondernemer

Celina Dijkstra (1991) heeft een passie voor paarden. Vanaf haar zesde rijdt zij al paard en vanaf haar twaalfde vanwege een aangeboren afwijking in het linkerbeen in de aangepaste sport.

Zij begon haar carrière bij een hengstenhouderij, waarbij ze paarden zadelmak moest maken en veel moest ondersteunen in het dek/veulenseizoen. Voornoemde werkzaamheden ging zij uiteindelijk als ZZP’er uitvoeren. 

In 2017 begon Celina met haar man Sander Venner een pension- en trainingsstal, dat zich middels vraag en aanbod steeds meer transformeerde tot een merriefokkerij. 

Sander Venner (1983) heeft van zijn 18de tot zijn 35ste gewerkt bij Defensie. Hij leerde in 2012 Celina kennen en kwam zo in contact met paarden. Hij heeft Celina altijd geholpen met de verzorging van de paarden en het zadelmak maken. In 2018 verliet hij Defensie om samen met Celina een pensionstal over te nemen. Om dit te doen heeft hij nog een aanvullende opleiding gevolgd voor hoefbekapping en sportmassage voor paarden. Sander houdt zich momenteel het meest bezig met de communicatie met klanten en werkzaamheden op de stal.

Onderneming

VOF Stal Myway
Stal Myway neemt de volledige verzorging over van de paarden waar zij eicellen uit winnen (OPU/ICSI). Hierbij zorgen zij dat ze tijdig gescand worden door de dierenarts om daarna de eigenaren van de juiste informatie te voorzien. 

Vervolgens verzorgen zij het transport naar en van de locatie (Universiteit van Utrecht) waar de behandeling plaatsvindt. 

Ook dragen zij zorg voor paarden waar een embryo in geplaatst is of moet worden. Zij zorgen dat wanneer er een embryo in moet dit paard gescand wordt zodat het meest optimale moment gebruikt wordt. En wanneer een paard een embryo heeft ontvangen, deze regelmatig gecontroleerd wordt of ze nog drachtig zijn. 

Zij assisteren waar nodig bij de bevalling van de paarden en houden het nauwlettend in de gaten. 
Daarna zorgen zij voor merrie en veulen zodat de veulens socialiseren en voldoende beweging krijgen. Dit tot het moment dat de eigenaren beslissen dat het veulen bij de moeder weg mag. 

De veulens vertrekken naar een ander adres om op te groeien of blijven bij Stal Myway tot de leeftijd van 3 jaar. 

Verder verzorgen zij voor hun klanten het vervoer van hun (gehuurde/gekochte) paarden binnen Europa. 

Burgemeester Nooijenlaan 2 te De Rips
Betreft een voormalige varkensboerderij bestaande uit een woning, een opslagloods vast aan de woning, stallen, een schuur en nog een vrijstaande loods. De overige aanhorigheden bestaan uit een ruwvoeropslag en bulksilo’s.

De boerij is omstreeks 1950 gebouwd en in 1982 verbouwd. Het object is recentelijk getaxeerd op € 454.000,-. Enkele noodzakelijke verbouwingen zullen zij uit eigen middelen voldoen. 

Het bedrijf is voorzien van de vergunning Wet Natuurbescherming en heeft een milieuvergunning.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop boerderij € 465.000,-
Kosten koper € 35.000,-
Verbouwing € 40.000,-
Investeringsbehoefte € 540.000,-
Eigen middelen € 140.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,- 
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 325.000,-

Overige financiers
Geen

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor V.O.F. Stal Myway is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de IB-aangiftes 2021 van de vennoten, voorlopige cijfers 2022 en de prognose 2023/2024. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De totale omzet van 2022 bedroeg € 130.000,- met een bijbehorende netto cashflow overschot van € 6.000,- na privé onttrekkingen. De omzet wordt in 2023 na verhuizing naar de nieuwe locatie en het vervallen van reiskosten en huidige huur, geprognosticeerd op € 148.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot na privé onttrekkingen, aflossingen en inbreng van eigen middelen op € 61.000,-. In 2024 (eerste volle jaar op nieuwe locatie) wordt de omzet geprognosticeerd op € 359.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 95.000,- na privé onttrekkingen en aflossingen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit hiermee als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 25% op een totaalbalans van € 605.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit op basis van de balans na financiering als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn C. Dijkstra en S.J.P. Venner handelend onder de naam VOF Stal Myway. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. De privévermogenspositie is op dit moment beperkt aangezien de huidige middelen zijn gestoken in de aankoop van de boerderij. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op de bedrijfswoning met diverse bedrijfsgebouwen, ondergrond, erf en tuin en overige cultuurgrond aan de Burgemeester Nooijenlaan 2, 5764 RG, De Rips, kadastraal bekend als sectie A, nummer 4284, 4288 en 4424 te Bakel en Milheeze, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 454.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 december 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VOF Stal Myway worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, verpanding van de roerende zaken en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40031 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 11:55
investeerder-347372 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 11:29
investeerder-185127 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 11:29
investeerder-307461 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 11:29
investeerder-306566 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-01-2023 om 11:29

Ondernemer

S Venner en C Dijkstra

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur