43094

StapStep B.V. 2

€ 80.000  |  8,5% rente  |  6 maanden  Investeerders: 116
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 116 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam StapStep B.V.
Sector Vervoersmiddelen
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-12-2021
Website www.stapstep.nl

Leendoel

Erwin Berkouwer, Stef Zeestraten, Yannick Steenhuisen en Martijn Crijnen zijn in augustus 2021 begonnen met het idee om een elektrische step te ontwikkelen die toegestaan is op de openbare weg in Nederland. Uit dit idee van de vier jonge ondernemers is StapStep ontstaan. Elektrische steps of e-scooters zijn al enkele jaren niet toegestaan. De ontwikkelde step van StapStep is wel toegestaan op de openbare weg. De step valt onder de wet van de elektrische fiets met trap ondersteuning. Er moet op de step om de 8 seconden bij gestept worden.

De step heeft een actieradius van 20km en behaalt een topsnelheid van 25 km/uur. De topsnelheid is door middel van vier standen (loopstand, beginner, gemiddeld en geavanceerd) te maximeren. De StapStep Lite is licht van gewicht en opvouwbaar. De step heeft een gewicht van 13,3kg. De step is geschikt voor iedereen die een compacte en draagbare step nodig heeft.
Er is eerder dit jaar succesvol een financiering opgehaald via Collin Crowdfund. Tot op heden zijn alle maandelijkse betalingsverplichtingen tijdig voldaan.

Er wordt een nieuwe financiering aangevraagd voor de voorfinanciering van een grote order, door een groot Nederlands bedrijf, welke medio september geleverd zal worden. 
Er wordt een aflosvrije lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 6 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Na de betaling van de grote order zal de lening volledig afgelost worden.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal / inventaris € 121.500
Totaal € 121.500
Eigen inbreng € 41.500
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn StapStep B.V., YMES B.V. en YMES Holding B.V.
  • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 80.000,- door de heer E.J. Berkouwer, de heer S.T. Zeestraten, de heer Y. Steenhuisen en de heer M.M. Crijnen. Deze borgstelling heeft op dit moment, mede gezien de borgstelling afgegeven in de eerdere financiering, grotendeels morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van StapStep B.V., YMES B.V. en YMES Holding B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De eerste verpanding is gevestigd ten behoeve van de eerdere financiering via Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van StapStep B.V., YMES B.V. en YMES Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om vergoedingsrentevrij vervroegd af te lossen, echter zullen te allen tijde de zes maandtermijnen voldaan worden. Indien er vervroegd afgelost wordt, worden de toekomstige termijnen tegelijk met de vervroegde aflossing voldaan.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor StapStep B.V. is Verhoogd risico. De score voor YMES B.V. en YMES Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers en de behaalde resultaten van de afgelopen maanden van StapStep B.V., YMES B.V. en YMES Holding B.V. en op basis van de grote verkooporder waarvoor deze financiering benodigd is. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De eerste maanden zijn positief verlopen voor StapStep B.V.. De omzet heeft een mooie groei gemaakt sinds de start in april. Tot augustus 2022 is een omzet behaald van € 77.000,-, met een netto cashflowoverschot van € 27.000,-. 

Inzake de grote order worden ineens 500 stuks verkocht. Hiervoor is een totale financieringsbehoefte van € 121.500,-. Hiervan zal € 41.500,- aan eigen middelen worden ingebracht. De opbrengst van de order wordt verwacht op € 209.500,-. Na het voldoen van de order zal de lening in zijn geheel worden afgelost.  

Jaarcijfers

Balans overzicht per augustus 2022

Activa

  2022
Vaste activa € –
Vlottende activa € 42.000
Overige vlottende activa € 50.000
Totaal € 92.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € 29.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 63.000
Totaal € 92.000

Winst- en verliesrekening 2022 tot en met augustus 2022

Omzet € 77.000  
Bruto winst € 50.000  
Kosten € 23.000  
Netto winst € 27.000  

 

Verwachte resultaten order

Omzet € 209.500  
Bruto winst € 88.000  
Rente en kosten € 7.500  
Belasting € 15.000
Netto winst € 65.500  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109880 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 16:04
investeerder-115765 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 16:03
investeerder-328226 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 16:03
investeerder-80282 heeft € 200 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 16:03
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 16:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders