25702

Station 7

€ 300.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 301
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

41 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-01-2017 in 6 uur volgeschreven door 301 investeerders

Samenvatting

Station 7 ontwikkelt, produceert en verkoopt een eigentijdse meubelcollectie. Door het gebruik van natuurlijke materialen als leer, metaal en hout creëert Station 7 meubels met een vintage look van hoge kwaliteit. Station 7 levert ‘Affordable Luxury’ voor een breed publiek door zijn uitstekende prijs kwaliteit verhouding. De consument wordt door een online strategie direct bereikt en kan in de Station 7 showrooms de look & feel en het zitcomfort van de meubels ervaren. Met haar eigen productielocatie in Roemenië heeft Station 7 het productieproces in eigen beheer en kunnen nieuwe modellen snel ontwikkeld worden. Station 7 verkoopt haar producten in de Benelux en in toenemende mate in de grensstreek in Duitsland. Het bedrijf bestaat sinds 2012 en groeit de afgelopen jaren hard door de unieke propositie en de aantrekkende vraag in de meubelindustrie. In de afgelopen jaren hebben de aandeelhouders € 325.000 geïnvesteerd in de realisatie van een complete keten van eigen productie tot directe levering aan de consument. Hiermee is de basis gelegd voor verdere (internationale) groei. Eelco Gerlag en Anouska Gerlag – van Sommeren zijn de drijvende krachten achter de onderneming. Eelco is opgeleid binnen de meubelbranche en heeft ruime ervaring in binnen- en buitenland. Anouska is styliste en vervult de creatieve rol binnen Station 7. Om de groeipotentie verder uit te nutten wil men investeren en financieren middels crowdfunding.

Financieringsbehoefte
Station 7 heeft een totale investeringsbehoefte van € 375.000,-. Deze behoefte betreft uitbreiding van de E-commerce strategie, het inrichten van een extra showroom en het opbouwen van een beperkte voorraad. Daarnaast is er behoefte aan additioneel werkkapitaal om het totale proces van inkoop tot levering sneller en goedkoper te laten verlopen. Naast de door de aandeelhouders reeds verstrekte lening van € 75.000,- vraagt men via Collin Crowdfund een financiering van € 300.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Station 7 B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. Ondernemer Eelco Gerlag en zijn echtgenote Anouska Gerlag – van Sommeren geven een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-. Alle reeds door de aandeelhouders verstrekte leningen worden achtergesteld ten opzichte van de Collin investeerders. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van Eelco Gerlag en Anouska Gerlag – van Sommeren afgesloten welke wordt verpand aan Collin. Bovendien wordt er een non-onttrekkingsverklaring op basis van 30% solvabiliteit afgegeven

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering zal worden ingezet voor de uitbreiding van de E-commerce strategie, het inrichten van een extra showroom en het opbouwen van een beperkte voorraad. Daarnaast is er behoefte aan additioneel werkkapitaal om het totale proces van inkoop tot levering sneller en goedkoper te laten verlopen.

Ondernemer

Eelco Gerlag (43 jaar) en Anouska Gerlag  van Sommeren (40 jaar) zijn getrouwd en hebben een tweeling van 8 jaar oud. Eelco komt uit een meubelfamilie en heeft het meubel maken en de meubelhandel van thuis uit meegekregen. Na zijn opleiding Meubelfabricage aan het Hout- en Meubilering College te Rotterdam heeft hij een studie Technische Bedrijfskunde afgerond. Na zijn studie heeft hij veel ervaring opgedaan in de branche waarbij hij onder andere een aantal jaren in India heeft gewoond en gewerkt voor Habufa Meubelen. In 2004 is hij in het meubelbedrijf van zijn vader gaan werken. In de crisisjaren verliep dit moeizaam wat in 2011 tot een faillissement heeft geleid van het bedrijf. Het faillissement is volledig afgewikkeld, er zijn geen openstaande verplichtingen meer. De jaren daarna is hij begonnen met de ontwikkeling van het concept van Station 7. Eelco heeft de ervaring in de branche, de productkennis en is daarnaast verantwoordelijk voor de marketing en de commercie. 

In het afgelopen jaar heeft men een deel van de aandelen verkocht aan een investeerdersgroep. Vanuit deze groep is Ed Bouwmans direct betrokken bij Station 7. Ed Bouwmans is een ervaren ondernemer en voormalig bedrijfsadviseur van Claassen, Moolenbeek en Partners met ruime ervaringen op de gebieden productie, logistiek en financiën. Samen met Eelco en Anouska bouwt hij aan de groeistrategie van Station 7.

Onderneming

Station 7 ontwikkelt, produceert en verkoopt meubelen. De nadruk ligt daarbij op zitmeubelen, maar men levert ook tafels en accessoires. De meubelen kenmerken zich door de natuurlijke materialen metaal, leer en hout en een luxe uitstraling. Het zitcomfort heeft hierbij een hoge prioriteit. Station 7 levert “Affordable Luxury” en richt zich op het midden-hoog segment. De stijl is robuust en stoer, met een eigentijdse, maar tijdloze wijze van de finishing van de materialen. Het leer wordt handmatig gekleurd, waardoor er een luxe vintage uitstraling ontstaat. De collectie en de producten worden regelmatig aangepast qua model, kleur en de samenstelling van materialen.

Verkoopconcept
Station 7 B.V. richt zich met haar online verkopen direct op de consument (B2C), geheel in lijn met de trend dat de consument steeds meer producten online aanschaft. Deze trend zal in de komende jaren alleen maar toenemen. 
Het verkoopconcept is een combinatie van online verkoop en fysieke showrooms. De showroom heeft de functie van het kunnen ervaren van de look & feel van de collectie. Kleur, stijl en het zitcomfort van de collectie wordt in de showroom letterlijk beleefd. De huidige showroom is centraal gelegen in Druten (Gelderland). Gezien het succes van het concept van de online & showroom combinatie wil men in de Randstad ook een showroom ontwikkelen.

Marketing
De marketing vindt voornamelijk online plaats door professionele online specialisten. Google Adwords, SEA, SEO, het gebruik van Markplaats en social media is continu in ontwikkeling. Na de online oriëntatie kan de klant in contact treden, de showroom bezoeken of een proefproduct thuis ontvangen. Met deze commerciële strategie is de verkoop in de afgelopen periode jaarlijks met 20% gestegen.

Productie
De productie van de collectie gebeurt onder eigen regie. De assemblage vindt in de eigen fabriek in Roemenië (Sibiu) plaats. Hier wordt het product geassembleerd en kan het klant-specifiek worden gemaakt. In deze Roemeense regio wordt gebruik gemaakt van enerzijds lage lonen en anderzijds van hoogwaardig vakmanschap op productiegebied. Men beschikt over kwalitatief goede stoffeerders en de bewerking van hout, metaal en leer is gebaseerd op vakmanschap, materiaalkennis en jarenlange productie ervaring. De grondstoffen en halffabricaten worden door verschillende leveranciers geleverd. Hout en metaal komt uit Roemenië (waar men veel expertise heeft op dit gebied) en het leer uit Italië.

Afzetmarkt
Met Nederland als thuismarkt vindt uitbreiding naar andere Europese landen plaats. Sinds 2016 richt men zich naast de Nederlandse markt ook op de Duitse markt. Daarvoor is inmiddels een Duits online marketing bureau in de arm genomen. Zij zijn gespecialiseerd in de Duitse online klant en assisteren bij de implementatie van een effectieve online marketing strategie voor Duitse markt. Dat dit een succes is, blijkt uit het feit dat inmiddels 20% van de omzet in Duitsland wordt gerealiseerd.

Logistiek
Bij het uitbreiden naar nieuwe markten zijn de logistieke en de fysieke distributiemogelijkheden mede bepalend. Een groot deel van de collectie dient te worden gemonteerd. Gespecialiseerde logistieke dienstverleners verzorgen de leveringen in de Benelux en in Duitsland.

SWOT

 • Sterkte: Business concept online marketing & eigen showrooms. Eigen collectie ontwikkeling, een uniek product met eigen stijl, veel ervaring en kennis in Nederland en in productieland Roemenië. Het bedrijf heeft grip op de eigen keten van online bestelling tot het leveren aan de eindconsument. Station 7 voert zelf de productie en logistieke planning uit.
 • Zwakte: Afhankelijkheid van de eigen productie en de deelleveranciers, met daarbij de dreiging van langere levertijden. De investeringsplannen zijn er mede op gericht om deze afhankelijkheid te verkleinen en levertijden te verkorten.
 • Kansen: De aantrekkende markt met veel huizenverkoop levert ook groei in vraag naar meubelen, de geografisch uitbreiding naar met name Duitsland en de Randstad en de toekomstige toetreding tot de horecamarkt (in Duitsland zijn eerste locaties reeds beleverd) waar het product zich goed voor leent.
 • Bedreiging: Het kopiëren van de producten middels goedkope kunstleerproducten.

Juridische structuur 

 • Maison Reve B.V. is de persoonlijke holding van Anouska Gerlag-van Sommeren die sinds 2012 DGA is geworden.
 • FP Invest B.V. is de investeringsmaatschappij van een aantal vermogende ondernemers die een 50% belang in het bedrijf hebben genomen. Ed Bouwmans is namens deze B.V. intensief betrokken bij het bedrijf.
 • Edel Invest B.V. is de Holding die de aandelen van de werkmaatschappijen houdt.
 • In Dutch Furniture Group B.V. vindt de zakelijke verkoop aan de groothandel plaats. Hier wordt aan een beperkt aantal partijen geleverd. Dit is een relatief klein deel van de omzet. Hier wordt op debiteurenvordering geleverd.
 • Station 7 B.V. is de belangrijkste werkmaatschappij waar het vernoemde concept in wordt geëxploiteerd en het grootste deel van de omzet is ondergebracht.
 • Dutch Furniture Group SRL is de Roemeense entiteit welke 50% eigendom van Edel Invest B.V. is en voor 50% van een Roemeense lokale ondernemer waarmee men reeds jarenlang zaken doet. Collin heeft inzage gekregen in de recente balans van deze SRL. De SRL produceert uitsluitend voor Edel Invest B.V.

Financieringsbehoefte

De groei is in 2016 tot nu toe volledig gefinancierd uit de cashflow en aanvullende leningen van de aandeelhouders van in totaal € 125.000,-.
Op dit moment is er een totale investeringsbehoefte van € 375.000,-. Deze bestaat uit:

Verbeteren inkoopproces* € 75.000,-
Investeringen in E-commerce (ICT, bestaande systemen) € 50.000,-
Extra voorraden snellopers aanleggen € 100.000,-
Uitbreiding capaciteit bestaande showroom en opzetten tweede showroom op andere locatie € 100.000,-
Aflossing voorfinanciering € 50.000,-
Totale financieringsbehoefte € 375.000,-
Achtergestelde lening aandeelhouders € 75.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 300.000,-

Er is reeds € 125.000,- door de aandeelhouders gefinancierd, hiervan wordt € 50.000,-. terugbetaald, de overige € 75.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin. Naast de leningen van de aandeelhouders en de crowdfunding zijn er geen andere (bancaire) financieringen aanwezig in het bedrijf.*Het verbeteren van het inkoopproces omhelst sneller betalen, continue aanleveringen en betalingskortingen bedingen.

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Maison Reve B.V., Edel Invest B.V., Dutch Furniture Group B.V. en Station 7 B.V.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Edel Invest B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is. Daarbij wordt nadrukkelijk opgenomen dat er geen gelden of financiering naar de Roemeense 50% dochter mogen vloeien.
 • Eelco Gerlag en Anouska Gerlag – van Sommeren geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De leningen van in totaal € 325.000,- die door de aandeelhouders FP Invest B.V. en Maison Reve B.V. zijn verstrekt, worden achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin. Op de lening zullen pas aflossingen worden gedaan nadat de lening via Collin volledig is afgelost (de financiële analyse heeft plaatsgevonden op niveau Edel Invest B.V., daarom worden de leningen van Maison Reve B.V., ondanks mede-debiteurschap van Maison Reve B.V. toch achtergesteld).
 • Er zal een lineair dalende (48 maanden) overlijdensrisicoverzekering van € 200.000,- worden gesloten op het leven van Eelco Gerlag en Anouska Gerlag – van Sommeren. Deze verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico aan voor Station 7 B.V. Dun & Bradstreet geeft voor Edel Invest B.V. en Maison Reve B.V. een score van Laag risico en voor Dutch Furniture Group B.V. Aanzienlijk risico in verband met de slechte balansverhoudingen in die B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers op niveau Edel Invest B.V. van 2015, de prognose 2016 gebaseerd op realisatie tot en met augustus 2016 en de prognose 2017, zoals aangeleverd door de accountant. De huidige structuur is in 2015 opgericht. De overall Collin Credit Score voor Edel Invest B.V. is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
De omzet bedroeg in 2015 € 3.127.000,- met een brutomarge van 33%. Het resultaat was net negatief, maar de kasstroom inclusief afschrijvingen was positief. Aangezien er geen aflossingen waren, was er dus sprake van een positieve operationele kasstroom. Tot en met augustus 2016 bedraagt de omzet ruim € 2.500.000,-, de geprognosticeerde omzet van € 4.000.000,- voor geheel 2016 is ook gerealiseerd. De gerealiseerde brutomarge is met 34% vergelijkbaar met 2015. De kasstroom tot en met augustus bedraagt € 78.000,-. Door de extra groei in de laatste vier maanden van 2016 zal de totale kasstroom uitkomen op € 134.000,-. Voor 2017 wordt een verdere groei van de omzet (extra showroom) verwacht tegen een verbetering van de brutomarge (36,7%) en beter rendement (5,5% nettowinst). De operationele kasstroom is dan zeer ruim toereikend voor de aflossingen van de lening via Collin. Wij achten het passend om voor de rentabiliteit de score Ruim voldoende toe te kennen.

Solvabiliteit
Voor de berekening van de solvabiliteit zijn we uitgegaan van de consolidatie op het niveau van Edel Invest B.V. Het eigen vermogen in 2015 bedroeg € 188.000,- met daarnaast € 250.000,- aan achtergestelde leningen. Met een balans van € 1.106.000,- geeft dit een solvabiliteit van bijna 40%. Nuancering hierop is de geactiveerde goodwill van € 141.000,-. Indien we deze corrigeren op het eigen vermogen en het balanstotaal, geeft dit een solvabiliteit van 30% wat nog steeds Ruim voldoende is. In 2016 groeit de balans door de investeringen en de voorraadopbouw. Door de winstneming en de aanvullende achtergestelde leningen stijgt het eigen vermogen tot € 603.000,-, en komt de solvabiliteit uit op 39%. De kwaliteit van het vermogen verbetert door de afschrijvingen op de goodwill (na correctie 35%). Voor de solvabiliteit kennen we Ruim voldoende toe.

Liquiditeit
Per ultimo 2015 bedraagt de current ratio 1,3 wat Ruim voldoende is. Kortlopende vorderingen bestaan uit debiteuren (zakelijke deel van de omzet) vooruitbetaalde inkoop, liquide middelen
(€ 121.000,-) en een vordering op Roemenië van € 110.000,-. Kortlopende schulden bestaan uit omzetbelasting, crediteuren (€ 60.000,-) en ontvangen aanbetalingen (€ 320.000,-). De liquiditeit verbetert met een goede liquide positie tot een current ratio van 1,6 wat Excellent is. Voor de liquiditeit vinden wij het passend om de score Ruim voldoende toe te kennen. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt u een waardebon van 15% korting op een aankoop bij Station 7. Deze bon is overdraagbaar. Daarnaast ontvangen alle investeerders een uitnodiging voor de opening van de nieuwe showroom.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-21207 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-01-2017 om 16:45
investeerder-20792 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-01-2017 om 16:42
investeerder-29663 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2017 om 16:27
investeerder-26291 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-01-2017 om 16:23
investeerder-7159 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-01-2017 om 16:20

Ondernemer
Eelco Gerlag

Anouska Gerlag – van Sommeren
Ed Bouwmans

Crowdfund Coach


Jeroen Poort


Marc Kogels