43499

Steakhouse De Pijp

€ 650.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 630
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-11-2022 in 1 dag volgeschreven door 630 investeerders

Samenvatting

De ondernemer heeft reeds 28 jaar een eethuis in Eersel, welke erg populair is in het dorp onder Eindhoven. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfspand met bovenwoning te kopen om daar een tweede zaak te openen. Door de verkoop van zijn eigen woning kan hij veel eigen middelen inbrengen en is de LTV voor deze crowdfunding 78%. Steakhouse De Pijp wordt een zaak met Brabantse gezelligheid en kwalitatief goede en royale porties tegen een eerlijke prijs. De LTV (Loan To Value) bedraagt 78% bij de start en 71% bij de slottermijn.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 900.000,-, naast de eigen inbreng van € 200.000,- en de achtergestelde familielening van € 50.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 650.000,-. De looptijd is 36 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 595.000,-. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer E.I. Melek, ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Steakhouse De Pijp. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. Op dit moment bestaat de privé vermogenspositie van de ondernemer voornamelijk uit de overwaarde in de huidige eigen woning, ad € 200.000,-, welke zal worden ingebracht bij deze transactie.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met bovenwoning aan de Nieuwstraat 2 en 2 a, 5521 CC te Eersel, kadastraal bekend als sectie F nummer 3293 te Eersel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 835.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 15 september 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Steakhouse De Pijp worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De familielening ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een bedrijfspand met een bovenwoning voor het starten van een tweede vestiging.

Ondernemer

Ehab (1971) is reeds 28 jaar ondernemer met zijn zaak Eethuis Amon in Eersel. Hij is en goed geziene man in het dorp nabij Eindhoven. Nu hij zich gaat richten op zijn nieuwe steakhouse zal zijn broer zich primair gaan richten op Eethuis Amon. Ehab is getrouwd en heeft twee kinderen.

Onderneming

Steakhouse De Pijp
Een gezellig familierestaurant met lekker eten is de grote droom van Ehab. Gastvrijheid zit in zijn cultuur, en Ehab wil dit graag delen met Eersel en omgeving. Daarom wil hij graag een restaurant beginnen en een herkenbare naam worden in de omgeving De Kempen. Lekker eten, royale porties met heerlijke kruiden wordt het kenmerk van dit Steakhouse.

Het steakhouse zal zich specialiseren in goede vleesgerechten als Steaks, spare-ribs en Rib-eyes maar ook zullen er goede salades en vegetarische gerechten zijn om zo volledige families en gezinnen in gezellige sfeer te ontvangen

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een bedrijfspand in gebruik als horeca met een zelfstandige bovenwoning, alsmede terras en ondergrond. Het perceel heeft een oppervlakte van 396 m2. Het pand ligt in een centrale omgeving in het dorp Eersel nabij Eindhoven. De bereikbaarheid en parkeermogelijkheden zijn goed. De bouwkundige staat, staat van onderhoud en courantheid voor verkoop en verhuur zijn als goed getaxeerd. De ondernemer gaat investeren in verduurzaming van het pand om ook de energiekosten te kunnen beheersen. De marktwaarde van het gehele pand bedraagt € 835.000 conform een taxatierapport met waarde peildatum 15 september 2022. 

De LTV (Loan To Value) bedraagt 78% bij de start en 71% bij de slottermijn

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand met bovenwoning € 800.000,-
K.k. € 40.000,-
Verduurzaming € 30.000,-
Overige kosten € 30.000,-
Totaal € 900.000,-
Eigen inbreng (o.a. uit verkochte woning)* € 200.000,-
Familielening € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

* De eigen woning staat momenteel in de actieve verkoop via Funda. Ter overbrugging van de verkoop is er een overbruggingslening verstrekt van € 150.000,-, met als zekerheid een tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis.

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire aflossing en een slottermijn van € 595.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor E.I. Melek, ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Steakhouse De Pijp is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021 en de tussentijdse cijfers en de forecast over 2022 en de prognose voor 2023 na opening van het restaurant. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2021 had de bestaande zaak nog last van Corona, desondanks is een omzet van € 229.000,- met een overschot in de operationele cashflow na privé-opnames van € 29.000,- gerealiseerd. Op basis van de tussentijdse cijfers stijgt de omzet in 2022 de omzet naar € 270.000,- en het overschot in de operationele cashflow tot € 38.000,-. Voor 2023 wordt een gezamenlijke omzet van € 720.000,- verwacht met een overschot in de operationele cashflow, na financieringslasten, van € 37.000,-. De jaren erna verwacht men verdere stijging van omzet en resultaat. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2021 van de bestaande zaak bedroeg 93% op een balanstotaal van € 63.000,- Om de investering mogelijk te maken wordt de overwaarde van de woning in privé ingebracht en een achtergestelde lening verstrekt. Na verkoop van de woning en investering zal de solvabiliteit naar verwachting 33% bedragen op een balanstotaal van € 970.000,- bedragen. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer E.I. Melek, ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Steakhouse De Pijp. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. Op dit moment bestaat de privé vermogenspositie van de ondernemer voornamelijk uit de overwaarde in de huidige eigen woning, ad € 200.000,-, welke zal worden ingebracht bij deze transactie.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met bovenwoning aan de Nieuwstraat 2 en 2 a, 5521 CC te Eersel, kadastraal bekend als sectie F nummer 3293 te Eersel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 835.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 15 september 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Steakhouse De Pijp worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De familielening ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-296460 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-11-2022 om 20:54
investeerder-320246 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2022 om 20:29
investeerder-195365 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2022 om 20:06
investeerder-13595 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-11-2022 om 19:59
investeerder-354967 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-11-2022 om 19:43

Reacties

Investeerder – 71845
21-11-2022 13:47
Beste Collin Crowfund, Heb toch nog wel een paar vragen over deze pitch. 1) waarom hebben jullie in de pitch rechtsboven onder Ondernemer plus zijn foto een logo van Stapelfinancieringen ? 2) in de pitch hebben jullie het over een overwaarde van 200.000 euro op zijn eigen woning. Het is echter voor de investeerders niet voorgerekend m.b.t. vermoedelijke opbrengst, vraagprijs op Funda en de uitstaande hypotheek. Kunnen jullie daar duidelijkheid in scheppen ? 3) er is een overbruggingslening van 150.000 euro verstrekt op basis van een tweede hypotheek, staat in de pitch. Door wie en op basis waarvan ? 4) hoe is de zekerheid gesteld door Collin Crowdfund dat de 200.000 euro overwaarde zal worden ingebracht in de transactie ? Alvast bedankt voor uw reactie.

Collin Crowdfund
21-11-2022 14:05
Geachte investeerder,

Dank voor uw vragen,
Onderstaand de antwoorden op uw vragen:
1) Waarom hebben jullie in de pitch rechtsboven onder Ondernemer plus zijn foto een logo van Stapelfinancieringen ?

Stapelfinancieringen is de tussenpersoon die het dossier heeft voorgelegd bij Collin en die het samen met de coach hebben begeleid.

2) in de pitch hebben jullie het over een overwaarde van 200.000 euro op zijn eigen woning. Het is echter voor de investeerders niet voorgerekend m.b.t. vermoedelijke opbrengst, vraagprijs op Funda en de uitstaande hypotheek. Kunnen jullie daar duidelijkheid in scheppen?

De eigen inbreng is o.a. uit de verkoop van de eigen woning. Die bestaat dus uit € 50.000 eigen middelen en de overbruggingslening van € 150.000. Deze overbrugging moet bij verkoop van de woning worden afgelost (vraagprijs € 450.000, huidige hypotheek € 270.000)

3) er is een overbruggingslening van 150.000 euro verstrekt op basis van een tweede hypotheek, staat in de pitch. Door wie en op basis waarvan ?

Zie antwoord 2, door een investeerder obv de verwachte overwaarde bij verkoop

4) Hoe is de zekerheid gesteld door Collin Crowdfund dat de 200.000 euro overwaarde zal worden ingebracht in de transactie?

Deze wordt ingebracht middels de verstrekking van de overbruggingslening, die vervolgens moet worden afgelost uit de verkoop van de woning

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

E.I. Melek

Crowdfund Coach


Marc Kogels