47870

Steenwijk Schoenmode B.V.

€ 375.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 397
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 397 investeerders

Samenvatting

Steenwijk Schoenmode is een detailhandel in schoenmode. Gevestigd centraal in de koopkrachtige regio Driebergen, Doorn , Elst, Amerongen, Rhenen, Maarn/Maarsbergen & Woudenberg. Er is geen vergelijkbare winkel met breed aanbod in directe omgeving gevestigd. Ook wordt er via de webshop verkocht. Reputatie, vooral aanbod, sfeer en service staan wijd en zijd bekend en klanten blijven van generatie op generatie trouw.

De ondernemers zijn creatief en wendbaar. In de coronaperiode is men met de schoenen op huisbezoek geweest bij de klanten, de resultaten hebben dankzij deze werkwijze niet geleden onder de lockdown periodes. Er zijn een vijftal parttimers in dienst.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 375.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 175.000,-. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemers zijn
  • Do Schoenmode B.V.
  • Steenwijk Schoenmode B.V. 
  • Steenwijk Onroerend goed Maatschappij B.V.
  • Steenwijk Beheer Maatschappij B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het winkelpand en bovengelegen appartement aan de Rijksstraatweg 134 en 136, 3956 CT te Leersum, kadastraal bekend als sectie C nummer 2958 en sectie C nummer 3002 appartementsindex 1 te Leersum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 445.000,-. Het onroerend goed kent een totale waarde op basis van WOZ van € 949.000,- per 01-01-2022.
 • De heer H. Steenwijk en mevrouw R.G de Jong geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 375.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor de helft materieel op basis van overwaarde op de privéwoning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het woonhuis aan de Meester Bosweg 2a, 3956 XH te Leersum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 365.000,- en een openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 506.000,- op basis van WOZ per 1-1-2023.
 • De heer S.A. van Engelen en mevrouw D.R.G. Steenwijk geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 375.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor de helft materieel van aard op basis van overwaarde op de privé woning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het woonhuis aan de Meester Bosweg 2b, 3956 XH te Leersum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 365.000,- en een openstaande schuld van € 323.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 489.000,- op basis van WOZ per 01-01-2023.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het appartement met als adres: Meester Bosweg 2a, 3956 XH te Leersum. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden;
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het appartement met als adres: Meester Bosweg 2b, 3956 XH te Leersum. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Rijksstraatweg 136, 3956 CT te Leersum, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 3002 appartementsindex 1 te Leersum worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De middelen van deze financiering zullen aangewend worden voor (hogere) seizoeninkopen. Tevens zal het segment comfortschoenen worden uitgebreid. In verband met een eenmalige privé opname in verband met omstandigheden zijn deze middelen benodigd.

Ondernemer

Henk Steenwijk (69) is in 1985 een schoenenzaak in Harlingen begonnen. In 1989 verhuisde men naar Leersum toen ook het huidige pand werd gekocht. In 2008 werd de winkel uitgebreid tot wat het nu is. Henk is een vitale en energieke ondernemer met een uitstekende reputatie. Hij heeft nog erg veel lol in zijn werk en wil nog jarenlang doorgaan. Zijn echtgenote werkt beperkt mee en doet HR en Marketing.

De dochter van Henk (44) werkt inmiddels al 18 jaar mee in de zaak. Zij is de vierde generatie en zal t.z.t. aandeel van vader overnemen. Haar echtgenoot werkt mee in het bedrijf en runt daarnaast de webshop. Dochter hebben we leren kennen als kordate en complete onderneemster.

Onderneming

Steenwijk Schoenmode is een detailhandel in schoenmode. De onderneming is centraal gevestigd in een koopkrachtige regio rondom Driebergen, Doorn, Elst, Amerongen, Rhenen, Maarn/Maarsbergen en Woudenberg. Er is geen vergelijkbare winkel met breed aanbod in directe omgeving gevestigd. De ondernemers verkopen het aanbod niet alleen via de winkels, er wordt ook via de webshop verkocht. Reputatie, vooral aanbod, sfeer en service staan wijd en zijd bekend en klanten blijven van generatie op generatie trouw. De ondernemers zijn creatief en wendbaar. In de coronaperiode is men met de schoenen op huisbezoek geweest bij de klanten, de resultaten hebben daarom niet geleden onder de lockdown periodes.

Er zijn een vijftal parttimers in dienst bij de onderneming.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 375.000,-
Totale investering € 375.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 375.000,-

Leenbedrag: € 375.000,-
Rente: 8,5 %
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 175.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Steenwijk Beheer Maatschappij B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Do Schoenmode B.V., Steenwijk Schoenmode B.V. en Steenwijk Onroerend goed Maatschappij B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de (geconsolideerde) jaarrekening 2022/2023 per 1 september 2023 (er is sprake van een gebroken boekjaar). De overall Colin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
De omzet in het boekjaar 2021/2022 bedroeg € 1.701.000,- met een netto cashflow overschot van € 155.000,-. De omzet in het boekjaar 2022/2023 bedroeg € 1.701.000,- met een netto cashflowoverschot van € 148.000,-. Voor het lopende boekjaar wordt een vergelijkbare omzet verwacht met een netto cashflowoverschot, na financieringslasten, van € 103.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo boekjaar 2021/2022 bedroeg de solvabiliteit 46 % op een balanstotaal van € 1.960.000,-. Ultimo boekjaar 2022/2023 bedroeg de solvabiliteit 54 % op een balanstotaal van € 1.989.000,-. Per einde lopende boekjaar wordt een solvabiliteit van 55 % verwacht op een balanstotaal van € 2.127.000,- Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn
  • Do Schoenmode B.V.
  • Steenwijk Schoenmode B.V. 
  • Steenwijk Onroerend goed Maatschappij B.V.
  • Steenwijk Beheer Maatschappij B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het winkelpand en bovengelegen appartement aan de Rijksstraatweg 134 en 136, 3956 CT te Leersum, kadastraal bekend als sectie C nummer 2958 en sectie C nummer 3002 appartementsindex 1 te Leersum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 445.000,-. Het onroerend goed kent een totale waarde op basis van WOZ van € 949.000,- per 01-01-2022.
 • De heer H. Steenwijk en mevrouw R.G de Jong geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 375.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor de helft materieel op basis van overwaarde op de privéwoning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het woonhuis aan de Meester Bosweg 2a, 3956 XH te Leersum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 365.000,- en een openstaande schuld van € 280.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 506.000,- op basis van WOZ per 1-1-2023.
 • De heer S.A. van Engelen en mevrouw D.R.G. Steenwijk geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 375.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor de helft materieel van aard op basis van overwaarde op de privé woning.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het woonhuis aan de Meester Bosweg 2b, 3956 XH te Leersum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 365.000,- en een openstaande schuld van € 323.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 489.000,- op basis van WOZ per 01-01-2023.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het appartement met als adres: Meester Bosweg 2a, 3956 XH te Leersum. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden;
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het appartement met als adres: Meester Bosweg 2b, 3956 XH te Leersum. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Rijksstraatweg 136, 3956 CT te Leersum, kadastraal bekend als sectie C complexaanduiding 3002 appartementsindex 1 te Leersum worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de tweede hypotheek als de afgegeven borgstellingen kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 11:56
investeerder-426511 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 11:55
investeerder-419600 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 11:55
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 11:50
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 11:48

Ondernemer

H. Steenwijk & D.R.G. Steenwijk

Crowdfund Coach


Ronald Seinen