34462

Stefan Zut

€ 85.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 245
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-01-2020 in 1 dag volgeschreven door 245 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stefan Zut Sector Automotive
Rechtsvorm Eenmanszaak Leendoel Overname/werkkapitaal
Datum van oprichting 23-06-2011 Website N.v.t.

Leendoel

Ondernemer Stefan Zut gaat zijn passie achterna en daarmee neemt hij garagebedrijf Otostore uit Heerhugowaard over. Voor de overname en de opstart heeft hij een financiering nodig. Er wordt een lineaire lening van € 85.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname garage € 53.000
Aanschaf inventaris € 45.000
Werkkapitaal € 37.000
Totaal € 135.000
Eigen inbreng € 30.000
Lening verkopende partij € 20.000
Collin Direct € 85.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer S. Zut handelend onder de naam Stefan Zut. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stefan Zut worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 85.000,- op het woonhuis aan de Regthuisstraat 30 te Oudkarspel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 210.600,- en openstaande netto schuld van € 198.600,- . De WOZ waarde per 01-01-2018 is € 224.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stefan Zut is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Stefan Zut. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € – € –
Vlottende activa € 6.000 € 12.000
Overige vlottende activa € 6.000 € 14.000
Totaal € 12.000 € 26.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 9.000 € 18.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 3.000 € 8.000
Totaal € 12.000 € 26.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 65.000  
Bruto winst € 63.000  
Kosten € 26.000  
Resultaat € 37.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56841 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 11:07
investeerder-7531 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 11:04
investeerder-89834 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 11:02
investeerder-49206 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 11:01
investeerder-124465 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-01-2020 om 10:59

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders