41154

Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.)

€ 80.000  |  4,9% rente  |  120 maanden  Investeerders: 115
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 115 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stichting Akyazili Nederland
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Stichting
Leendoel Verbouw onroerend goed
Datum van oprichting 29-06-1981
Website www.akyazili.nl

Leendoel

Stichting Akyazili Nederland is gevestigd in Rotterdam. De stichting heeft als doel het bevorderen van de sociale integratie. Dit doen ze door mensen met verschillende culturen en achtergronden samen te brengen. De stichting ziet zichzelf niet enkel als brug tussen de diverse instanties (waarvan met name de Turkse gemeenschap), maar ook als bruggenbouwer met als doel de participatiegraad en de betrokkenheid van de allochtone gemeenschap binnen de samenleving te bevorderen. De stichting heeft daarnaast ook onroerend goed in bezit, welke verhuurd wordt. De liften in het complex zijn toe aan vervanging en daarvoor is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 4,9% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Renovatie liften € 80.000
Totaal € 80.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.).
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het pand aan aan Diergaardesingel 56, 3014AC Rotterdam en Diergaardesingel 58 (A, B ,C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R) 3014 AD te Rotterdam (kadastraal bekend als sectie S, nummer 4419 te Rotterdam) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde per 1 januari 2019 was € 923.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het pand aan Diergaardesingel 56, 3014AC Rotterdam en Diergaardesingel 58 (A, B ,C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R) 3014 AD te Rotterdam (kadastraal bekend als sectie S, nummer 4419 te Rotterdam) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 84 maanden voor einddatum van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stichting Akyazali Nederland (S.A.N.) is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Stichting Akyazali Nederland (S.A.N.). De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De invloed van de coronapandemie is beperkt gebleven. De huuropbrengsten zijn in 2021 gewoon doorgelopen.

Toelichting jaarcijfers
Afgelopen jaar (2021) lagen de kosten hoger vanwege achterstallig onderhoud met betrekking tot het pand aan de Diergaardesingel. In 2022 is de verwachting dat er naast de renovatie aan de liften geen extra kosten voor onderhoud gemaakt hoeven te worden. Recent is er besloten om te bezuinigen met betrekking tot de salarissen wat een positieve invloed zal hebben op het uiteindelijke resultaat.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 

Activa

  2020
Vaste activa € 490.000
Vlottende activa € 83.000
Overige vlottende activa € 26.000
Totaal € 599.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 545.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 54.000
Totaal € 599.000

 

Winst- en verliesrekening 2020 

Omzet € 217.000  
Bruto winst € 179.000  
Kosten € 141.000  
Netto winst € 38.000  

Winst- en verliesrekening tussentijds 2021 (t/m 27 december)

Omzet € 210.000  
Bruto winst € 135.000  
Kosten € 162.000  
Netto winst € -/- 27.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108165 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 11:07
investeerder-234034 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 11:07
investeerder-208248 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 11:07
investeerder-249537 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 11:06
investeerder-4452 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-01-2022 om 11:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders