36066

Stichting ijgenwys en Anders

€ 50.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 87
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-07-2020 in 1 uur volgeschreven door 87 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stichting ijgenwys en Anders
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Stichting
Leendoel Aankoop pand
Datum van oprichting 04-03-2013
Website www.ijgenwys.nl

Leendoel

Stichting ijgenwys en Anders is een kleinschalige zorginstelling die dagbesteding en doelgerichte activiteiten biedt aan mensen met een beperking. De stichting wil zo kleinschalig mogelijk werken. Het bestuur en de Raad van Advies bestaan uit vrijwilligers met hart voor de zorg. Het bestuur is op zoek naar een financiering voor de aankoop van een pand. In dit pand kan het rijdend materiaal veilig worden opgeslagen en kunnen er opleidingen/lessen worden gegeven.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Stichting ijgenwys en Anders. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting ijgenwys en Anders worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Hoge Bremberg 11 A te Etten-Leur verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand zal worden aangekocht voor € 50.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stichting ijgenwys en Anders is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Stichting ijgenwys en Anders. De overall Collin Credit Score Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
Stichting ijgenwys en Anders is niet gesloten geweest. De gemeente heeft vanuit de WMO gewoon doorbetaald.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019(concept)

Activa

  2018 2019 (concept)
Vaste activa € 516.000 € 502.000
Vlottende activa € 39.000 € 38.000
Overige vlottende activa € 23.000 € 40.000
Totaal € 578.000 € 580.000

Passiva

  2018 2019 (concept)
Eigen vermogen € 134.000 € 164.000
Langlopende schulden € 387.000 € 368.000
Kortlopende schulden € 57.000 € 48.000
Totaal € 578.000 € 580.000

Winst- en verliesrekening 2019 (concept)

Omzet € 380.000  
Bruto winst € 380.000  
Kosten € 350.000  
Netto winst € 30.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33794 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-07-2020 om 14:08
investeerder-38805 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-07-2020 om 14:08
investeerder-7616 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-07-2020 om 14:08
investeerder-103578 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-07-2020 om 14:08
investeerder-45307 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-07-2020 om 14:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders