47796

Non publieke funding

€ 1.100.000  |  9,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 117
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 117 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

De te verstrekken lening door Collin Crowdfund is hypothecair gedekt, met een LTV (Loan-To-Value) van 48% op een totaalwaarde van € 2.290.000,- na realisatie. De huidige getaxeerde waarde bedraagt € 1.150.000,-.
Stichting ISKCON is in 2004 opgericht door de heer Chitan. De heer Chitan heeft in het verleden in privé een vastgoedportefeuille opgebouwd. De overige bestuursleden hebben management ervaring binnen diverse bedrijven of zijn ondernemer..
Het te ontwikkelen onroerend goed is gelegen in Den Haag vlakbij Holland Spoor en de Haagse Hogeschool, waar op dit moment veel nieuwbouw gerealiseerd wordt. Het onroerend goed waarvan de bouw reeds is aangevangen en inmiddels voor meer dan de helft is afgerond, zal bestaan uit 11 woonstudio’s en een maatschappelijke ruimte van 2 etages, beide met een aparte ingang. Een deel van de maatschappelijke ruimte zal voor eigen gebruik zijn van de stichting (Hindoestaanse gebedsruimte), het overige deel zal commercieel worden verhuurd.
Naast de 1e hypothecaire dekking op het vastgoed is er een borgstelling door de heer Chitan (penningmeester) met een materiële waarde, op basis van overwaarde in de vastgoedportefeuille en de eigen woning. Het volledige bedrag wordt bij aanvang in depot gehouden, met een rente- en kostendepot ter hoogte van € 100.000,- en een bouwdepot ter hoogte van € 1.000.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.235.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.100.000,-. De looptijd is 24 maanden waarvan de volledige looptijd aflossingsvrij is, derhalve met een slottermijn van € 1.100.000,- in maand 24. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Er zal een rente- en kostendepot ter hoogte van € 100.000,- en een bouwdepot ter hoogte van € 1.000.000,- worden aangehouden. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Minimaal Risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 

 • De geldnemer is Stichting ISKCON Sri Krishna Dhaam.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op het onroerend goed met als adres de 1e Van der Kunstraat 71, 2521 AS te 's-Gravenhage, en Verisstraat 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199 en 201, 2521 CS te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AC nummers 3878 en 3884 te ’s-Gravenhage verkregen. Het onroerend goed kent een huidige waarde van € 1.150.000,- en een waarde na realisatie van € 2.290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-02-2024.
 • Een borgstelling afgegeven door S. Chitan (penningmeester) ter hoogte van € 600.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé middels zijn woonhuis en vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een rente- en kostendepot van € 100.000,- aangehouden voor het voldoen van de maandelijkse termijnen. Nadat het rente- en kostendepot op is, zal Geldnemer (eventuele) resterende bedragen overmaken. Het rente- en kostendepot van € 100.000,- zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een bouwdepot ter hoogte van € 1.000.000,- aangehouden. Delen van het bouwdepot zullen inclusief BTW worden uitgeboekt op basis van facturen vanuit de aannemer. Het bouwdepot van € 1.000.000,- zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: 1e van der Kunststraat 71, 3151 HS te Den Haag zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres 1e Van der Kunstraat 71, 2521 AS te 's-Gravenhage, en Verisstraat 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199 en 201, 2521 CS te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AC nummers 3878 en 3884 te 's-ravenhage, worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt verstrekt voor de (af)bouw van 11 woonstudio’s en het maatschappelijke vastgoed in de 1e Van der Kunststraat 71 te Den Haag.

Ondernemer

De penningmeester is de heer Chitan. Hij heeft in 2004 de Stichting opgericht. Hij heeft altijd in loondienst gewerkt (voornamelijk bij PostNL). In de jaren ’90 heeft de heer Chitan een pand aangekocht voor de verhuur, waarna hij dit in de jaren ’90 en ’00 heeft weten uit te breiden tot uiteindelijk 4 panden in Den Haag. 

De heer Bisesser is sinds 2012 de voorzitter van de stichting en heeft een HBO opleiding afgerond in de IT en heeft vanuit deze achtergrond gewerkt bij o.a. de Bank Nederlandse Gemeenten, Ordina en de gemeente Westland. 

Mevrouw Chitan is de dochter van de heer Chitan en heeft een HBO opleiding afgerond in de IT. Mevrouw is zelfstandige met diverse opdrachten als projectmanager. Ze heeft in het verleden 15 jaar voor IBM gewerkt en heeft o.a. projecten voor SNS, KPN en Schiphol gedaan.

Onderneming

Stichting ISKCON Sri Krishna Dhaam is in 2004 opgericht door de heer Chitan vanuit zijn geloofsovertuiging van de ISKCON. De stichting heeft zich altijd op diverse manieren ingezet voor de gemeenschap en heeft een ANBI-status. 
De bouw van het onroerend goed zorgt voor een plaats waar de stichting voldoende ruimte heeft. Door de verhuur van de woningen en de overige maatschappelijke ruimtes kan de heer Chitan een stichting nalaten voor de gemeenschap die zichzelf kan onderhouden.

Inmiddels is er vanuit privé door de penningmeester een forse investering gedaan, het gaat hier om ongeveer € 1.200.000,-.

1e van de Kunststraat 72, Den Haag
Het te bouwen onroerend goed op de 1e van de Kunststraat 72 in Den Haag heeft een gemengd bestemmingsplan, inclusief wonen. Vanuit de gemeente is de bestemming gegund voor zowel de maatschappelijke- als de woonbestemming.

Het onroerend goed is gelegen in het centrum van Den Haag waar op dit moment veel nieuwbouw gerealiseerd wordt nabij de Haagse Hoge School. 
Het maatschappelijke deel van het vastgoed heeft een oppervlak van 480 m2. Een deel hiervan (op de 1e etage) zal gebruikt worden door de stichting als eigen gebruik, het overige zal worden verhuurd aan partijen vallend onder een maatschappelijke bestemming.
Aan de achterzijde komen 11 woonstudio’s met een aparte ingang (naast een ander bestaand appartementencomplex). Elke studio krijgt een oppervlakte van 24 m2. Daarnaast is er een aparte hal en is er een bergingsruimte per appartement.

De beoordeling vanuit de taxateur voor zowel de locatie, bereikbaarheid en courantheid wordt gewaardeerd als Goed. 

Op dit moment is de verbouwing in een gevorderd stadium en voor meer dan de helft afgerond.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouw 11 woonstudio’s en maatsch. ruimte 1e vd Kunststraat Den Haag: € 2.235.000,-
Rentedepot: € 100.000,-
Financieringsbehoefte:  € 2.335.000,-
Eigen inbreng € 1.235.000,-
Financiering Collin Crowdfund € 1.100.000,-

Leenbedrag: € 1.100.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 24 maanden, volledig aflossingsvrij

Overige financiers:
Er zijn geen externe financiers aanwezig in de stichting. De enige aanwezige lening is afkomstig van de penningmeester, voor een deel van de inbreng voor de bouw van het onroerend goed tot op heden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting ISKCON Sri Krishna Dhaam is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de Jaarcijfers 2022, jaarcijfers 2023, IB aangifte 2022 van de heer Chitan, taxatierapport, WOZ-waarden 2022, rekeningafschriften, kadasterinformatie en de stichtingskosten van de bouwer.
De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huurinkomsten van de 11 appartementen en het maatschappelijke deel van het vastgoed bedragen na realisatie circa € 157.000,-, hierbij is geen rekening gehouden met eventuele andere inkomsten vanuit de stichting. Na aftrek van de kosten is er een netto cashflowoverschot van € 34.000,-.
Tijdens de bouw (verwachting 6 maanden tot realisatie) worden de rentelasten betaald vanuit het rentedepot. Voor de rentekosten is er in het rentedepot voor eventuele uitloop circa 11 maanden voor de kosten aanwezig. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Tot op heden zijn alle uitgaven uit eigen middelen voldaan middels donaties en inbreng vanuit privé door de penningmeester van in totaal € 1.338.000 en is de solvabiliteit 62%. De solvabiliteit na financiering bedraagt circa 32% op een totaalbalans van € 2.363.000,-, waarvan € 509.000,- is ingebracht door penningmeester (de heer Chitan) als vreemd vermogen. 
Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Stichting ISKCON Sri Krishna Dhaam.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op het onroerend goed met als adres de 1e Van der Kunstraat 71, 2521 AS te 's-Gravenhage, en Verisstraat 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199 en 201, 2521 CS te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AC nummers 3878 en 3884 te ’s-Gravenhage verkregen. Het onroerend goed kent een huidige waarde van € 1.150.000,- en een waarde na realisatie van € 2.290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-02-2024.
 • Een borgstelling afgegeven door S. Chitan (penningmeester) ter hoogte van € 600.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé middels zijn woonhuis en vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een rente- en kostendepot van € 100.000,- aangehouden voor het voldoen van de maandelijkse termijnen. Nadat het rente- en kostendepot op is, zal Geldnemer (eventuele) resterende bedragen overmaken. Het rente- en kostendepot van € 100.000,- zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een bouwdepot ter hoogte van € 1.000.000,- aangehouden. Delen van het bouwdepot zullen inclusief BTW roden uitgeboekt op basis van facturen vanuit de aannemer. Het bouwdepot van € 1.000.000,- zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: 1e van der Kunststraat 71, 3151 HS te Den Haag zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres 1e Van der Kunstraat 71, 2521 AS te 's-Gravenhage, en Verisstraat 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199 en 201, 2521 CS te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AC nummers 3878 en 3884 te 's-Gravenhage, worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypotheek op het onroerend goed, als de materiële borg van de heer Chitan kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-61168 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 12:58
investeerder-24350 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 12:50
investeerder-94789 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 12:50
investeerder-324550 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 12:49
investeerder-7742 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2024 om 12:48

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur