36642

ZODIAC de musical

€ 450.000  |  6,0% rente  |  11 maanden  Investeerders: 621
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

14 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-11-2020 in 2 uur volgeschreven door 621 investeerders

Samenvatting

Let op: Dit betreft een “Collin Maatwerk” lening waarbij u al vanaf € 100,- kunt investeren. 
Normaliter bedraagt de minimale inleg € 500,- voor een “Collin Maatwerk” lening. 
De investeringskans voor ZODIAC de musical is echter uniek. Derhalve bieden wij alle investeerders de mogelijkheid om vanaf € 100,- mee te doen en gebruik te maken van de extra beloning (zie onderaan deze pitch)!

Stichting Zodiac zet zich in om mensen en organisaties te inspireren tot een bewuster leven. Dat doet men met eigentijdse theaterproducties. Met actuele verhalen die raken, spectaculaire toepassing van nieuwe technologie en een betoverende mix van toneel, muziek en dans. In 2021 is dat: ZODIAC de musical.

ZODIAC de musical is het eerste duurzame theaterspektakel dat vanaf het tweede kwartaal in 2021 op dagelijkse basis gaat spelen op een zeer bijzondere locatie: de Koepel te Breda. Om deze musical mogelijk te maken wordt naast de inbreng door participanten en overige financiers een lening gevraagd aan de investeerders van Collin Crowdfund, waarvoor door Brabant C (cultuurfonds van de provincie Noord-Brabant) een onvoorwaardelijke garantiestelling van 70% is afgegeven.

Alle investeerders in deze lening worden door Stichting Zodiac beloond met exclusieve voordelen ten behoeve van ZODIAC de musical, welke onderaan deze pitch zijn terug te vinden. 

Invloed Coronavirus
Uitvoering van het lowcase scenario wordt binnen de Covid-19 voorschriften als uitvoerbaar geacht. In de projecties is rekening gehouden met bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand voorschriften. De locatie (De Koepel te Breda) is erg ruim en de zaal kan flexibel aangepast worden aan de dan actuele voorschriften. Hierbij zijn ook een langere speelperiode doorgerekend. Uiteraard bevat het gehanteerde scenario Covid-19 onzekerheden die nu nog niet volledig zijn te overzien. Voor zowel Brabant C (70% garantiesteller richting Collin Crowdfund investeerders) als de investeerders van Collin Crowdfund is dit uiteraard relevant in de investeringsoverweging. Bij een eventuele latere startdatum blijven zowel de investeringen als ticketreserveringen geldig voor de latere datum.

Financieringsbehoefte
De totale theaterproductie kent een uitgavenbegroting van circa € 4.020.000,-. Op basis van de projectbegroting is een totaalbedrag van € 905.000,- benodigd alvorens de inkomsten uit kaartverkoop zullen aanvangen. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. Op dit moment is de verwachting dat de eerste voorstelling in april 2021 zal plaatsvinden. Op basis van deze verwachting is het huidige betaalschema opgesteld. De daadwerkelijke looptijd van de lening is afhankelijk van het startmoment. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De aflossingen starten één maand na aanvang van de eerste voorstelling. Vanaf dit moment geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 6 maanden. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Stichting Zodiac als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld: 

 • De debiteur is Stichting Zodiac. 
 • Door Brabant C is een onvoorwaardelijke garantiestelling afgegeven ter hoogte van 70% van het leenbedrag, ofwel € 315.000,-.

Leendoel

De lening wordt aangewend ten behoeve van benodigde projectliquiditeit, vooruitlopend op de inkomsten uit kaartverkoop, om ZODIAC de musical mogelijk te maken.

Ondernemer

Peet Nieuwenhuijsen (1966) is sinds 1997 zelfstandig ondernemer binnen de entertainmentbranche en de grondlegger van ZODIAC de musical. Peet is vanaf zijn jeugd actief in muziek, musical en marketing. Eerst in diverse functies bij Philips Media. Daarna zelfstandig vanuit Bookmark voor klanten als Walt Disney en Universal Music. Vervolgens als theaterproducent bij Muzicalz B.V. Nu dus ook als producent vanuit Stichting Zodiac en initiatiefnemer van ZODIAC de musical. Zelfs de basis van het verhaal, de prille teksten en de eerste tonen uit de muziek zijn van zijn hand. Voor een krachtige uitwerking van het concept omringde hij zich al snel met grote namen uit de theaterwereld. 
 
Scenario: Dick van den Heuvel | dramaturgie: Pieter van de Waterbeemd | muziek: Fons Merkies en Jeroen Sleyfer | choreografie: Stanley Burleson.

Leden van het creatieve team hebben diverse Musical Awards op hun naam staan: Dick van de Heuvel voor beste script (Dromen…Zijn Bedrog en Was getekend, Annie M.G. Schmidt), Fons Merkies voor beste muziek (Brugklas de Musical), Jeroen Sleyfer voor beste muziek/arrangementen (Ciske de Rat) en Pieter van de Waterbeemd voor beste script (Doe Maar!) en Stanley Burleson voor beste choreografie (Ciske de Rat).

Bij de lancering van Zodiac de musical wordt de inmiddels aangetrokken regisseur  bekend gemaakt, een grote naam. De audities voor de cast zijn afgerond en deze (top)cast wordt ook bij lancering bekend gemaakt. 

Productioneel werkt Stichting Zodiac samen met gerenommeerde partners Homemade Productions (creatieve productie), Unlimited Productions (technische productie) en FutureDome Events (facilitair en locatie-productie).

Stichting Zodiac is bovendien ontzettend trots op het onderlinge vertrouwen, de vastberadenheid en het ondernemerschap dat aan deze productie ten grondslag ligt. Zonder de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs, overheden en zzp’ers, erfgoedbewakers en technologische pioniers had ZODIAC de musical nooit kunnen bestaan.

Onderneming

Theatermakers met een missie
Stichting Zodiac zet zich in om mensen en organisaties te inspireren tot een bewuster leven. Dat doet men met eigentijdse theaterproducties. Met actuele verhalen die raken, spectaculaire toepassing van nieuwe technologie en een betoverende mix van toneel, muziek en dans. In 2021 is dat: ZODIAC de musical, een episch theaterspektakel op een iconische locatie. Juist nu. 

ZODIAC de musical
In het voorjaar van 2021 wordt de Koepel in Breda omgetoverd tot een gigantisch planetarium voor ZODIAC de musical: een episch theaterspektakel dat bezoekers voluit en rondom de toekomst van planeet Aarde laat zien – en wel door de ogen van de twaalf sterrenbeelden die toekijken vanuit de dierenriem. Dat betekent spanning, verbinding, verwondering en verbazing, maar ook humor en romantiek – want zonder liefde is de wereld natuurlijk sowieso reddeloos verloren.

ZODIAC de musical neemt bezoekers letterlijk en figuurlijk mee op een extravagant avontuur, dat hen door de vorm van het gebouw aan alle kanten omringt. Indrukwekkend hoe het karakter van de historische locatie, de spectaculaire toepassing van nieuwe technologie en een opwindend actueel en poëtisch verhaal bezoekers inzicht geven in wat ze eigenlijk al weten. Een musicalervaring die zijn weerga niet kent – simpelweg omdat er nooit eerder zoiets is geweest. 

ZODIAC de musical is een open-eind productie, om te beginnen startend voor een periode van drie tot zes maanden. 

De Koepel Breda
Het iconische gebouw ‘De Koepel Breda’ staat als ex-gevangenis inmiddels een aantal jaren leeg. In lijn met de vorm van een planetarium is de koepel de uitgelezen locatie voor het theaterspektakel. De ronde symmetrische vorm symboliseert de kern van de boodschap van ZODIAC de musical: gezamenlijkheid; alleen gezamenlijk door goede samenwerking tussen mensen kunnen we de
toekomstige problemen met de aarde het hoofd bieden. De voorstelling speelt zich deels af in de openlucht (hoog in de koepel), daar bevindt zich immers de zodiac (dierenriem).

Juist nu
De Koepel Breda is zo ruim dat ZODIAC de musical óók in tijden van een 1,5 meter samenleving in 2021 uitgevoerd kan worden. Bij de ticketverkoop wordt de speciaal ontwikkelde ‘social distancing tool’ toegepast. Verder spant de stichting zich uiteraard in om mee te bewegen met de nodige maatregelen conform de geldende richtlijnen van het RIVM.

Voor een bewuste generatie 
De extra aandacht voor duurzaamheid maakt ZODIAC de musical een noodzakelijke voorstelling voor deze tijd. Zowel het verhaal als de opzet heeft betrekking op duurzaamheid: laten we met zijn allen beter omgaan met de aarde. Stichting Zodiac investeert hiermee in de toekomst door in te zetten op een bewuste generatie. “Met een gelaagd verhaal boren we het gesprek én de verbeeldingskracht aan die nodig zijn om zelf en samen de verandering te kunnen zijn,” aldus Peet Nieuwenhuijsen. Niet gek dat rond ZODIAC de musical ook een educatief aanbod ontwikkeld wordt voor scholen. 

Juridische structuur
Stichting Zodiac is een Culturele ANBI (algemene nut beogende instelling) en heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe originele theaterproducties waarbij actuele en maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid onder de aandacht worden gebracht van een groot en nieuw publiek. Dit ter bevordering van het maatschappelijke en culturele bewustzijn en het leveren van een bijdrage aan de sociale cohesie binnen de maatschappij.

Het bestuur van de Stichting Zodiac kent de volgende samenstelling:
Voorzitter: S. Sernee
Penningmeester: R. Hoppenbrouwers
Secretaris: A.J. Meijer
Directie: P.H.J. Nieuwenhuijsen

Financieringsbehoefte

De totale theaterproductie kent een uitgavenbegroting van circa € 4.020.000,-. Een 20-tal participanten hebben in totaal € 475.000,- volledig risicodragend kapitaal geïnvesteerd in de totstandkoming van de musical (concept, script, muziek, demonstratievoorstelling, eerste marketing). De gehele creatie en daarnaast een demonstratievoorstelling in het Planetarium van Artis zijn op deze wijze gefinancierd. Verder is een tijdelijke lening van € 30.000,- aangegaan die middels de nieuwe financieringen zal worden afgelost. 

Volgens de projectbegroting is een totaalbedrag van € 905.000,- benodigd alvorens de inkomsten uit kaartverkoop zullen aanvangen.

Investeringsoverzicht

Benodigde projectliquiditeit € 905.000,-
Totaal € 905.000,-
Lening BlockBusterFonds (toegekend) € 100.000,-
Lening Brabant C (toegekend) € 105.000,-
Sponsoring / overige fondsen € 150.000,-
Kaartafname BankGiroLoterij € 100.000.-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

 

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: De aflossingen starten één maand na aanvang van de eerste voorstelling. Vanaf dit moment geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 6 maanden.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Toelichting financiers:
De lening Blockbusterfonds kent een looptijd tot 3 maanden na de laatste voorstelling en een rente van 0,0%. Er zijn geen zekerheden verstrekt. De lening Brabant C (provincie Noord-Brabant) kent een looptijd van 2 jaar en een rente van 3,0%. Er zijn geen zekerheden verstrekt. Aflossing hoeft pas plaats te vinden nadat de lening Collin Crowdfund is afgelost. Naast de lening heeft Brabant C een garantiestelling van € 315.000,- afgegeven die ingezet wordt als zekerheid richting de investeerders van Collin Crowdfund. 

Donaties/subsidie:
De financiering van Zodiac komt met name tot stand middels cultuurleningen. Een klein deel komt vanuit donaties/subsidie. ASN Bank heeft vanuit de ASN foundation een donatie gedaan van € 25.000,-. Daarnaast lopen er relatief kleine aanvragen voor aanvullende subsidie bij enkele fondsen als Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Breda.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting Zodiac is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden waaraan normaliter historische jaarcijfers en/of prognosecijfers ten grondslag liggen. Gezien het projectmatige karakter van een theaterproductie en zo ook voor ZODIAC de Musical, hebben wij de Collin Credit Score gebaseerd op de “projectbegroting”, het “financierings- en dekkingsplan” en de “zekerheden”. Wij kwalificeren de overall Collin Credit Score op Ruim Voldoende. 

Projectbegroting
Bij een theaterproductie worden de inkomsten bepaald door de samenstelling van enkele parameters: het aantal bezoekers, de (gemiddelde) ticketprijs, de zaalgrootte en bijbehorende bezettingsgraad. 
Stichting Zodiac heeft ervoor gekozen om drie scenario’s uit te werken: lowcase, midcase en highcase. Om bij ieder scenario de juiste parameters te kunnen bepalen zijn de ondernemers uitvoerig geadviseerd en ondersteund door partners met kennis van de markt. Tevens zijn alle kosten opgesteld op basis van ervaringscijfers van de productiepartners. 

Scenario’s 
De capaciteit van de grote zaal in de Koepel is vastgesteld op 1.400 stoelen. In het lowcase scenario wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 50% en een gemiddelde ticketprijs van € 51,95 (inclusief servicekosten en btw). In het midcase scenario wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 65% en een gemiddelde ticketprijs van € 61,45. In het highcase scenario wordt uitgegaan van een bezettingsgraad van 80% en een gemiddelde ticketprijs van € 61,45. Ten aanzien van de Collin Credit Score gaan wij uit van het midcase scenario, dat als realistisch haalbaar wordt geacht.

Begroting midcase scenario 
ZODIAC de Musical zal gedurende tenminste 13 weken (drie maanden) zes voorstellingen en twee schoolvoorstellingen per week spelen, dat neerkomt op totaal 104 voorstellingen. Op basis van de bezettingsgraad van 65% levert dit een totaal bezoekersaantal van 91.868 op. Uitgaande van een ticketprijs van € 61,45, bedragen de totale inkomsten uit kaartverkoop € 5.179.000,- na aftrek van de BTW. Er worden behalve de ticketverkoop inkomsten gegenereerd uit sponsoring, catering en merchandise waarmee de totale omzet op basis van drie maanden voorstellingen worden geprognosticeerd op € 5.450.000,-. Ten aanzien van dit scenario zijn de totale kosten inclusief financieringslasten begroot op € 4.020.000,- zodat een positief resultaat vóór aflossing van de leningen van € 1.330.000,- wordt verwacht. Mocht blijken dat het animo voor deze productie groter is dan verwacht, dan bestaat de mogelijkheid om de voorstellingen te verlengen met enkele maanden waardoor de winstgevendheid verder zal toenemen.

Dekkingsplan analyse
Bij een bezetting van 65% (midcase) en een speelduur van drie maanden kan Stichting Zodiac alle investeerders terugbetalen, inclusief rente. Bij 50% (bijvoorbeeld door coronabeperkingen) en een speelduur van vier maanden is dit eveneens het geval. Indien dit positieve resultaat niet gehaald wordt en er dus tekorten ontstaan treedt de garantstelling vanuit de provincie Noord-Brabant in werking en worden de investeringen voor 70% gedekt.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is Stichting Zodiac. 
 • Door Brabant C is een onvoorwaardelijke garantiestelling afgegeven ter hoogte van 70% van het leenbedrag, ofwel € 315.000,-. 

Samenvattend 
Rekening houdende met de verschillende scenario’s en de invloed van het coronavirus kwalificeren wij de Collin Credit Score op Ruim Voldoende. 

Extra beloning

Draag bij aan de missie van Stichting Zodiac en aan ZODIAC de musical als betekenisvolle theaterbelevenis met impact. Als extra beloning biedt Stichting Zodiac alle investeerders een exclusief voordeel aan:

 • Investeerders vanaf € 100,- ontvangen een unieke persoonlijke code voor het reserveren van tickets met korting, oplopend tot € 30,-* (bij afname van maximaal 2 tickets) ten behoeve van een voorstelling na première naar keuze.
 • Investeerders vanaf € 500,- ontvangen een unieke persoonlijke code voor het reserveren van tickets met korting, oplopend tot € 60,-* (bij afname van maximaal 4 tickets) ten behoeve van de voorpremière of voorstelling na première naar keuze. 
  Daarnaast ontvangt u GRATIS een programmaboek. 
 • Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen een unieke persoonlijke code ten behoeve van 2 VIP-vrijkaarten voor de “rode loper première”, met hierbij inbegrepen: persoonlijk welkomstwoord door de producent, een welkomstdrankje en een programmaboek. 
  Daarnaast heeft u de mogelijkheid om voor familie, vrienden en collega’s tot maximaal 10 tickets met korting te reserveren, oplopend tot € 150,-* voordeel (bij afname van maximaal 10 tickets) ten behoeve van één of meerdere voorstellingen naar keuze. 

*Uw voordeel betreft € 10,- per ticket op zaterdagen en zondagen (rang 1 of rang 2) en € 15,- per ticket op weekdagen (rang 1 of rang 2).

Reguliere ticketprijzen op weekenddagen: 
Rang 1 = € 89,00 incl. servicekosten
Rang 2 = € 79,00 incl. servicekosten 

Reguliere ticketprijzen op weekdagen: 
Rang 1 = € 79,00 incl. servicekosten
Rang 2 = € 64,00 incl. servicekosten

De voucher met persoonlijke code zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemers. Tickets dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de vouchers gereserveerd te worden, welke naar verwachting medio december 2020 / januari 2021 verstuurd worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18145 heeft € 300 geïnvesteerd.
27-11-2020 om 13:53
investeerder-5780 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-11-2020 om 13:52
investeerder-179661 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-11-2020 om 13:51
investeerder-47524 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2020 om 13:48
investeerder-200659 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-11-2020 om 13:46

Ondernemer

P.H.J. Nieuwenhuijsen (fotograaf: René Schotanus), foto’s Koepel Breda: FutureDome Events

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh