42772

Stijl interieurs

€ 80.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 180
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 180 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stijl interieurs
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2017

Leendoel

Colette Volkers – Smit exploiteert sinds 2017 de eenmanszaak Stijl interieurs. De werkzaamheden bestaan uit het leveren van diverse interieurs op maat voor haar klanten. Haar klanten lopen uiteen van winkeliers tot aan de inrichting van bedrijfspanden voor de zakelijke markt. In 2022 heeft Colette een stuk grond aangekocht waarop een nieuwbouw bedrijfsunit is gebouwd. De aankoop en de bouw is volledig uit eigen middelen gefinancierd. Door deze aankoop is de cashflowpositie van de onderneming momenteel beperkt en heeft de onderneming behoefte aan werkkapitaal, waarbij Collin Crowdfund een eerste hypotheek verkrijgt op de bedrijfsunit. 

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij, een slottermijn van € 60.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 80.000
Totaal € 80.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw C.G. Volkers – Smit handelend onder de naam Stijl interieurs. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van onder andere de overwaarde in de vastgoedportefeuille. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stijl interieurs worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 80.000,- op het bedrijfspand aan de de Lus 5 A, 1742PH te Schagen, kadastraal bekend als sectie H, nummer 578 te Schagen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De grond is in juli 2022 aangekocht voor € 50.555,- (ex. BTW), de aanneemsom bedroeg € 30.335,- (ex. BTW).
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stijl interieurs is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Stijl interieurs. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden op de balans bestaan uit de terugbetaling van de NOW-regeling in 60 maanden (€ 37.000) en de leases van de bedrijfswagens (€ 29.000).

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 (t/m kwartaal 3)

Activa

  2022 (t/m kwartaal 3)
Vaste activa € 112.000
Vlottende activa € 19.000
Overige vlottende activa € 8.000
Totaal € 139.000

Passiva

  2022 (t/m kwartaal 3)
Eigen vermogen € 53.000
Langlopende schulden € 66.000
Kortlopende schulden € 20.000
Totaal € 139.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 312.000
Bruto winst € 243.000
Kosten € 152.000
Resultaat € 91.000

 

Winst- en verliesrekening 2022 (t/m kwartaal 3)

Omzet € 292.000
Bruto winst € 174.000
Kosten € 104.000
Resultaat € 70.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-296667 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2023 om 11:06
investeerder-78001 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2023 om 11:06
investeerder-30701 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-01-2023 om 11:06
investeerder-38922 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-01-2023 om 11:05
investeerder-199795 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-01-2023 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders