40306

Stomerij Collectief Coöperatie U.A.

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 158
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-07-2021 in 1 uur volgeschreven door 158 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stomerij Collectief Coöperatie U.A.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Coöperatie
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 23-01-2020
Website www.stomerijcollectief.nl

Leendoel

Stomerij Collectief Coöperatie U.A., geëxploiteerd door de heer Van Barneveld, is een logistieke dienstverlener voor het reinigen van textiel (kleding, gordijnen, kleden, paardendekens, beddengoed, etc). Dit doen ze voor zowel bedrijven als particulieren. Het concept inclusief platform wordt ook als franchiseformule aangeboden. Recent is ook Was te Goed B.V. opgericht. Het label "Was te Goed" is een kilowas abonnement om huishoudens te ontzorgen. Voor de aanschaf van nieuwe wasmachines en drogers is een financiering benodigd. Daarnaast is er behoefte aan (werk)kapitaal voor onder andere een verbouwing.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Wasmachines en drogers € 47.500
Verbouwing € 35.000
Werkkapitaal € 17.500
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Stomerij Collectief Coöperatie U.A.
  • Was te Goed B.V.
  • RAM 7 Beheer B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stomerij Collectief Coöperatie U.A., RAM 7 Beheer B.V., Was te Goed B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Hillegommerdijk 500  te Beinsdorp (kadastraal bekend als sectie AE, nummer 152 te Haarlemmermeer) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 301.347,- en een openstaande schuld van € 273.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 386.000,-.
 • De heer M.J. van Barneveld en mevrouw S.J. van Barneveld geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres: Hillegommerdijk 500 te Beinsdorp wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer M.J. van Barneveld ter hoogte van € 100.000,- afgegeven. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score van Was te Goed B.V.  is Verhoogd risico. De score voor zowel Stomerij Collectief Coöperatie U.A. als RAM 7 Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde prognosecijfers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat corona een redelijke invloed gehad heeft op de onderneming. De sluiting van de horeca heeft ertoe geleidt dat een van de omzetkanalen vrijwel stil is komen te staan. Door nu onder andere ook te richten op was-abonnementen en paardendekens zal de impact van corona naar verwachting afnemen. 

Toelichting jaarcijfers
De activa en passiva zijn onder andere afkomstig van de eenmanszaak van de heer Van Barneveld die zijn ingebracht in de Coöperatie. Zo hebben de langlopende schulden, naast de financiering van Collin onder andere betrekking op een lease verplichting op vervoersmiddelen.

Jaarcijfers

Balansoverzicht geconsolideerd prognose jaar 1

Activa

  Jaar 1
Vaste activa € 108.000
Vlottende activa € 50.000
Overige vlottende activa € 75.000
Totaal € 233.000

Passiva

  Jaar 1 
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 155.000
Kortlopende schulden € 78.000
Totaal € 233.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd prognose jaar 1 

Omzet € 259.000  
Bruto winst € 232.000  
Kosten € 193.000  
Belasting € 5.000  
Netto winst € 34.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12813 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-07-2021 om 11:02
investeerder-5977 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2021 om 11:01
investeerder-137839 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2021 om 11:01
investeerder-63610 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-07-2021 om 11:01
investeerder-145560 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-07-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders