26590

Stone Company

€ 125.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 158  |  Reacties: 4
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-05-2017 in 1 uur volgeschreven door 158 investeerders

Samenvatting

Stone Company is sinds 1997 gevestigd in Rotterdam en is specialist op het gebied van kwalitatief hoogwaardig, luxe en modern sanitair. De voornaamste activiteiten van Stone Company bestaan uit het ontwerpen en bouwen van badkamers op maat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van niet alledaagse ontwerpen, artikelen en materialen. Tot voor kort richtte Stone Company zich met name op de welgestelde particulier, maar het afgelopen jaar is men ook gaan samenwerken met The Hospitality Factory en heeft men de samenwerking met architecten gezocht. Hierdoor is de zakelijke markt toegevoegd als doelgroep van Stone Company. Na enkele moeilijkere jaren in de crisisperiode zijn de omzet en de resultaten de afgelopen jaren weer fors verbeterd. Momenteel profiteert men van het betere economische klimaat en de hogere bestedingen van de consument aan woninginrichting en verbouwing.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Stone Company B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed. Aandeelhouder mevrouw C.A.M. van Wijck en echtgenoot E.W.A. van Wijck geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 25.000,-. De huidige en toekomstige voorraad en inventaris wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast is er een niet-onttrekkingsverklaring van 40% overeengekomen op het niveau van Stone Company B.V.

Leendoel

De gevraagde financiering zal worden gebruikt voor enerzijds het aflossen van een bancair krediet, anderzijds de modernisering en vernieuwing van de showroom en de professionalisering van de webshop.

Ondernemer

Carolien van Wijck (53 jaar) is sinds 1997 aandeelhoudster van Stone Company. Voor deze periode heeft ze gewerkt als product designer en is internationaal agent geweest in de schoenenindustrie. Daarna heeft ze ruim 8 jaar een eigen vastgoed onderneming gehad, voordat ze besloot Stone Company op te richten. Carolien houdt zich onder andere bezig met het ontwerpen, logistiek en inkoop. De echtgenoot van Carolien, Erik, is het creatieve brein en verzorgt mede de ontwerpen en offertes van Stone Company.

In toenemende mate is hun zoon Koen van Wijck (23 jaar) een belangrijke schakel in het bedrijf. Hij is marketingmanager van Stone Company. Koen houdt zich voornamelijk bezig met de marketing, de webshop en de administratie.

Onderneming

Stone Company is sinds 1997 gevestigd in Rotterdam, in de voormalige TIMS Limonadefabriek aan de Bergse Rechter Rottekade. In dit verzamelgebouw zijn diverse bedrijven gevestigd met allemaal een link naar inrichting, sanitair, meubels, ontwerp en keukens.

Stone Company is specialist op het gebied van kwalitatief zeer hoogwaardig, luxe en modern sanitair. De voornaamste taak van Stone Company is het ontwerpen en bouwen van badkamers op maat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van niet alledaagse ontwerpen, artikelen en materialen. Stone Company richt zich op particulieren uit het hoge segment, die bereid zijn geld te besteden aan luxe, statusbepalende badkamerartikelen van een hoge prijscategorie. De productgroepen waarmee Stone Company werkt zijn sanitair, welness-artikelen, tegels, natuursteen en houten vloeren. Deze productgroepen vallen allen binnen het type consumentenproduct ‘specialty products’. Deze ‘specialty products’ kenmerken zich door een hoge prijs, hoge marge, lage omloopsnelheid en vooral maatwerk.

De particulier van tegenwoordig wil graag investeren in op maat gemaakte ontwerpen, waar ze zichzelf in herkennen. Hierin onderscheidt Stone Company zich van haar concurrentie. Volledig in samenspraak met de opdrachtgever wordt de badkamer ontworpen, die deze via een 3D presentatie kan bekijken en zich zo in de zelf ontworpen badkamer kan verplaatsen. Stone Company biedt naast de volledige, gepersonaliseerde badkamer ook haar producten aan via een webshop.

Hospitality Factory
Om de samenwerking van de in het gebouw gevestigde bedrijven te vergroten, is er nu een Hospitality Factory gevestigd. De Hospitality Factory heeft een shop-in-shop concept ontwikkeld voor onder andere de Hospitality/Leisure sector. Een toonzaal over meerdere verdiepingen waar een ieder zijn specialisme kan tonen in een sfeervolle ambiance, maar waar men ook tevens een architect aantreft, een ontwerpbureau en een adviesbureau voor de horeca.

Door deze samenwerking ontstaat er een grote doelgroep die kan worden bediend vanuit een totaalconcept. Stone Company heeft zich tot nu toe vooral gericht op de particuliere markt met een kleine touch richting de zakelijke markt, maar wil juist met de Hospitality Factory de zakelijke markt verder gaan ontwikkelen. Onder het motto “jouw klanten zijn mijn klanten en vice versa” werken de verschillende ondernemers binnen The Hospitality Factory samen. De eerste projecten zijn al samen uitgevoerd en meerdere aanvragen lopen.

Architecten
Naast bovengenoemde ontwikkelingen is Stone Company zich ook steeds meer gaan richten op een aantal architecten. Deze doelgroep groeit in aantal en heeft tevens een groeiende omzet. Daarnaast hebben architecten meerdere projecten per jaar, wat zorgt voor een hogere omloopsnelheid. Hiermee kunnen de bedreigingen ‘conjunctuurgevoeligheid’ en ‘wisselvallige afname’ afgewend worden. De opdrachtgevers van de architecten bestaan uit dezelfde doelgroep als waar Stone Company zich op richt. Stone Company maakt zich hierbij via online kanalen vindbaar.

Uit de interviews met architecten bleek dat de volgende aspecten als doorslaggevende factor werden beschouwd: architecten vinden het belangrijk dat afspraken per project omtrent levertijden worden nageleefd. Het wordt belangrijk gevonden dat er expertise is met betrekking tot het efficiënt plaatsen van de badkamer, zodat het binnen tijdsschema’s van een project past. Kwaliteit van producten wordt belangrijk gevonden, omdat slechte kwaliteit de reputatie van een architect kan schaden. Het assortiment moet aan de laatste woontrends voldoen. Dit moet ook up-to-date en met de juiste productspecificaties online te vinden zijn. Architecten zien de leverancier en hun showroom als een verlengstuk richting hun opdrachtgevers. Hiervoor is klantvriendelijkheid (meedenken in het proces) en klachtenmanagement belangrijk. Productontwikkeling van nieuwe producten via verschillende kanalen en vooral via de webshop, waarin Stone Company de enige is vanuit haar segment en hier al de eerste successen mee heeft geboekt.

Webshop
Uit de diverse ingeslagen wegen blijkt steeds het belang van een omnichannel, een showroom gecombineerd met een up-to-date webshop. Hiertoe heeft Stone Company reeds een snel groeiende webshop. Naast de webshop zal men actief gebruik maken van Facebook, vloggen en andere sociale media.

Markt
Er zijn een aantal marktontwikkelingen die de groei van Stone Company mogelijk maken:

  • De generatie “nieuwe ouderen” is een koopkrachtige groep die op zoek zijn naar luxe en maatwerk en daarvoor ook geld wil uitgeven
  • Rondom de Randstad groeit het aantal huishoudens in de nabije toekomst snel
  • Bestedingen aan duurzame kleding en woninginrichting stijgen fors
  • Het aantal verkochte woningen stijgt fors
  • De omzet van de architecten stijgt de laatste jaren weer

Juridische structuur 
Op dit moment is A. Den Boer Holding B.V. nog 50% aandeelhouder zonder stemrecht. Direct na aflossing van het bancaire krediet zullen deze aandelen overgaan op de andere aandeelhouder zoals in bovenstaand organigram reeds is weergegeven. Dit is juridische reeds vastgelegd.

Financieringsbehoefte

Investeringsbegroting

Herfinanciering bancair krediet € 65.000,-
Vernieuwing showroom € 30.000,-
Professionalisering webshop € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Na herfinanciering van het bestaande krediet zijn er geen andere externe financieringen meer aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Stone Company B.V.
  • C.A.M. van Wijck en E.W.A. van Wijck geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De huidige en toekomstige voorraad en inventaris worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Stone Company B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor Stone Company B.V. en C.A.M. van Wijck-Van Hal Holding B.V. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers 2015, de voorlopige cijfers 2016 en de prognose voor 2017 van Stone Company B.V.

Rentabiliteit
In 2015 is er een omzet behaald van € 537.000,-, met een nettowinst van € 37.000,-. Mede door de omzetstijging van 20% ten opzichte van 2014 is er een netto cashflow overschot behaald van € 82.000,-. In 2016 is de omzet met 22% verder gestegen naar € 657.000,-, met een nettowinst van € 55.000,-. Aangezien er in 2016 ook geen aflossingsverplichtingen waren, is er een netto cashflow overschot in 2016 gerealiseerd van € 103.000,-. In 2017 wordt er een verdere omzetgroei verwacht, mede gebaseerd op een beter gevulde orderportefeuille van ruim 15% ten opzichte van 2016. Daarmee komt de verwachte operationele cashflow uit op € 131.000,- met een netto cashflow overschot na aflossing van € 106.000,-. Voor de Rentabiliteit kennen wij voorzichtigheidshalve de score Goed toe.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2015 is 49% op een balanstotaal van € 163.000,-. Mede door de gerealiseerde winst bedraagt de solvabiliteit in 2016 49% op een verlengd balanstotaal van € 284.000,-. De solvabiliteit na investering komt uit op 42% (score Goed). Per ultimo 2017 zal de solvabiliteit naar verwachting uitkomen op 64% op een verder verlengd balanstotaal van € 358.000,-. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Goed, gelijk aan het moment na investering.

Liquiditeit
Per ultimo 2016 is de current ratio gestegen naar 1,0 ten opzichte van de current ratio in 2015 van 0,7. Mede door de verwachte winstverbetering in 2017 en de omzetting van kortlopende schuld naar langlopende schuld verbetert de liquiditeit in 2017 naar verwachting naar 6,2. Aangezien de score mede gebaseerd is op prognoses kennen we voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-25572 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-05-2017 om 11:04
investeerder-12705 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2017 om 11:04
investeerder-29090 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2017 om 11:04
investeerder-9063 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2017 om 11:04
investeerder-21228 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2017 om 11:04

Reacties

Investeerder – 5025
10-05-2017 11:03
Geachte,
Succes met uw project.
Vraag: waarom zijn de debiteuren niet mee verpand, nu er toch geen externe financier meer aanwezig zal zijn?

Collin Crowdfund
10-05-2017 11:07
Beste investeerder,
Dank voor uw vraag.
De verpanding debiteuren is niet meegenomen omdat we naar onze mening op de manier zoals gepresenteerd een verantwoorde investering aanbieden. In zijn algemeenheid zijn we zeer terughoudend met verpanding debiteuren omdat dit een tijdrovende en daardoor kostbare zekerheid is gedurende de looptijd van de lening.Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund
Investeerder – 17247
10-05-2017 11:28
Hoeveel omzet is een gemiddelde badkamer ? De omzet van 6 ton valt mij nogal tegen ?

CAM Van Wijck-Van Hal
10-05-2017 12:17
Beste investeerder,
De gemiddelde badkamerwaarde is tussen de €8000,- en €15.000,-. De jaren voor 2008 draaiden wij een gemiddelde omzet van € 1.200.000,-. Tijdens de crisis is dit afgenomen. Echter is de omzet de laatste jaren weer sterk groeiende en verwachten we dat deze de komende jaren, mede door de economische vooruitgang en onze plannen binnen Stone Company, nog verder doorontwikkelt.
Vriendelijke groet,
Stone Company

Ondernemer

Luuk van Wijck, Carolien van Wijck-Van Hal en Koen van Wijck

Crowdfund Coach


Marc Kogels