32094

STR International Logistics B.V.

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 166
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-04-2019 in 7 uur volgeschreven door 166 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam STR International Logistics B.V.
Sector Logistiek
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal / uitbreiding bedrijf
Datum van oprichting 23-08-2017
Website www.str-logistics.eu

Leendoel

De ondernemers van STR International Logistics BV hebben ruime ervaring in de transportsector. STR International Logistics BV bemiddelt in alle vormen van transport per vrachtwagen, trein of schip. Vanaf 1 mei 2019 zullen de activiteiten vanuit de nieuwe locatie in Rotterdam worden uitgebreid met op- en overslag en cross docking. Om de uitbreiding en groei te realiseren is er bij STR International Logistics BV behoefte aan financiering. Een deel van de financieringsbehoefte wordt ingevuld middels factoring, waarbij Collin Crowdfund het overige deel voor haar rekening zal nemen. Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Bankgarantie loods € 100.000
Inrichting pand € 100.000
Werkkapitaal € 250.000
Totaal € 450.000
Factoring € 350.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is STR International Logistics B.V.. Door de heer J.A. Sjoukes en de heer J.T. Booij wordt een garantiestelling afgegeven voor de hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor STR International Logistics B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van STR International Logistics B.V.. Voor 2019 verwacht men een verdere doorgroei van de onderneming, mede op basis van deze investeringen. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 (concept)

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 30.000 € 34.000
Vlottende activa € 89.000 € 490.000
Overige activa € 16.000 € 33.000
Totaal € 135.000 € 557.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -18.000 € 74.000
Langlopende schulden € 60.000 € 60.000
Kortlopende schulden € 93.000 € 423.000
Totaal € 135.000 € 557.000

Winst- en verliesrekening 2018 (concept)

Omzet € 2.237.000  
Bruto winst € 372.000  
Kosten € 262.000  
Netto winst € 92.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-54398 heeft € 300 geïnvesteerd.
15-04-2019 om 16:46
investeerder-37512 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2019 om 16:35
investeerder-63231 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2019 om 16:28
investeerder-70249 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-04-2019 om 16:25
investeerder-16619 heeft € 200 geïnvesteerd.
15-04-2019 om 16:25

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Google Beoordelingen
4.4

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders