33953

Straalbedrijf Unicum / Schilders- en Straalbedrijf Schalekamp

€ 850.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 719
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-02-2020 in 2 uur volgeschreven door 719 investeerders

Samenvatting

Deze volledig met een eerste hypotheek gedekte leningsaanvraag wordt gebruikt voor de (her)financiering van onroerend goed en werkkapitaal om de groei van de bedrijven te kunnen financieren.
De activiteiten bestaan uit schilderen, stralen en conserveren in diverse markten. De bedrijven bieden gezamenlijk een compleet full service pakket, zodat iedere klant slechts één contact nodig heeft om alles te regelen.
Het betreft de bedrijven Schilders- en Straalbedrijf Schalekamp B.V., Unicum Schiedam B.V. en Unicum Moerdijk B.V. De bedrijven zijn moderne bedrijven die in het bezit zijn van alle kwalificaties (ISO, VCA-p) en milieucertificaten, en voldoen aan alle eisen van de vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze specialistische werkzaamheden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 850.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 400.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Deijffelbroekselaan 75 te Pernis en aan de Strickledeweg 31-33 te Schiedam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent gezamenlijk een marktwaarde van € 862.000,- (Pernis: € 120.000,- en Schiedam € 742.000,-) op basis van taxatierapporten met een waardepeildatum van 19 juni 2018 respectievelijk 7 december 2018.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De debiteuren zijn Mr. Emceha Beheer B.V., Jeroen Beheer B.V., Unicum Holding B.V., Unicum Investments B.V., Mate Beheer B.V., Schilders- en Straalbedrijf Schalekamp B.V., Ingenico B.V., Unicum Schiedam B.V., Linthorst Straal- en Schilderwerken B.V. en Unicum Moerdijk B.V. 
 • De heer M.C. Hodde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer J. Timmerman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Mr. Emceha Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Video Pitch

Leendoel

In 2019 is het gehuurde onroerend goed in Schiedam voor een interessante prijs aangekocht en elders gefinancierd. In overleg met de accountant is een stapelfinanciering uitgewerkt waarbij de huidige financiers worden afgelost. De financieringsbehoefte wordt nu ingevuld door een factormaatschappij en Collin Crowdfund, waarbij er voldoende werkkapitaal wordt gegenereerd om de groei van de bedrijven te financieren.

Ondernemer

De ondernemers zijn Marco Hodde en Jeroen Timmerman.
Marco (58 jaar) heeft na het Rotterdams Lyceum de studie ondernemersrecht aan de Rijksuniversiteit in Leiden afgerond. Hij is als jurist werkzaam geweest bij een farmaceutisch bedrijf, vervolgens heeft hij in 1989 het bedrijf Schalekamp B.V. overgenomen en de bedrijven Unicum Schiedam B.V. en Unicum Moerdijk B.V. opgericht.
Jeroen (43) heeft na de middelbare school de studie werktuigbouwkunde aan de MTS in Vlissingen afgerond. Hij is vanaf 1997 ondernemer geweest in diverse branches en is vanaf 2014 als ondernemer betrokken bij Unicum Schiedam B.V. en Unicum Moerdijk B.V.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep 
Schilder- en straalbedrijf Schalekamp B.V. (anno 1826) voert conserveringswerken uit op de locaties van de klant en is daardoor een mobiel schilders- en straalbedrijf. De meeste van haar projecten zitten in de onderhoudssfeer, maar met de komst van Unicum Schiedam B.V. in 2007 is Schalekamp B.V. zich steeds meer gaan bezig houden met conserveringswerkzaamheden in de nieuwbouw.

In veel gevallen doet Unicum Schiedam B.V.. het ‘voorwerk’ en schildert Schalekamp B.V. het werk bij de klant af om vervolgens ook onderhoud te plegen. Omdat Unicum en Schalekamp op deze wijze samenwerken kunnen zij hun klanten een gezamenlijke garantie aanbieden hetgeen als een enorm voordeel gezien wordt.

Straalbedrijf Unicum Schiedam B.V. (2007) is een stationair bedrijf dat zich de laatste 12 jaar heeft toegelegd op het verduurzamen van staalconstructies, leidingen in alle diameters en samengestelde werkstukken voor de (petro-)chemie , grote bouwkundige aannemers, offshore, overheden en de voedingsmiddelenindustrie. 
De doelgroepen voor de combinatie van disciplines die zij te bieden hebben, (als één van de zeer weinigen) zijn uiteraard de eindgebruikers in de en (petro-)chemische industrie maar nog meer de engineeringsbureau ’s en de aannemers die zich bezighouden met het ontwerpen en installeren van groot leidingwerk en appendages, staalconstructies en bouwwerken waar beton en staal in verwerkt zit.

Unicum Moerdijk B.V. is een bedrijf dat gevestigd is op het terrein van Ritchie Brothers Auctioneers op industrieterrein Moerdijk, gemeente Zevenbergen, en houdt zich in hoofdzaak bezig met het refurbishen van alle type kranen en grondverzetmachines van de welbekende fabrikanten zoals Caterpillar, Volvo, Liebherr en Sennebogen. Unicum Moerdijk is erg modern en goed uitgerust op dit gebied. Unicum Moerdijk is opgericht in 2016 met de bedoeling om de bestaande activiteiten op het gebied van conservering over te nemen, en ook te fungeren als aanvulling/uitbreiding van werkzaamheden van Unicum Schiedam. Werkstukken van klanten die te groot, te zwaar of te veel zijn worden hier behandeld. Bij Unicum Moerdijk zijn de mogelijkheden, naar eigen zeggen, bijna onbegrensd.
De ontwikkelingen binnen Unicum Moerdijk zijn hard gegaan doordat de belangrijkste klant, Ritchie Brothers Auctioneers, zich, de laatste twee jaar naast het zijn van een van de grootste veilinghuizen ter 

wereld op haar gebied, is gaan bezighouden met de handel in zwaar materieel op grote schaal. Hierdoor is de omzet van Unicum Moerdijk verdrievoudigd. Ritchie Brothers zelf is van plan om, gezien het succes, haar Moerdijk vestiging één van de belangrijkste sites in Europa te laten worden. Dit biedt voor Unicum Moerdijk B.V. nog meer perspectieven voor de nabije toekomst.

Doelstellingen
De ambitie is niet de grootste te willen zijn maar wel de beste.
Qua gezamenlijke omvang wil men naar een stabiele omzet van zo’n 10 à 12 miljoen euro per jaar met een winstpercentage van 8 %. Verder wil men een aantal disciplines verder uitbouwen die met name met verduurzaming en veiligheid te maken hebben zoals TSA (Thermal Spray Aluminium) en brandvertragende coatings in de en (petro-)chemische industrie.
Als ondernemer zijn zij tevreden met stabiele, toekomstbestendige bedrijven waar werknemers met plezier, veilig en gezond in hun levensbehoeften kunnen voorzien. Dus eigenlijk; werken BIJ een bedrijf en niet werken VOOR een bedrijf.

Positionering in markt 
Door haar centrale ligging (Spaanse Polder) ten opzichte van het Rotterdamse Europoort- en Botlekgebied bedienen Schalekamp en Unicum Schiedam de meeste van de daar gevestigde bedrijven, maar ook daarbuiten weten de opdrachtgevers de weg naar Schalekamp en Unicum Schiedam te vinden. De kracht van Unicum Schiedam is haar expertise op conserveringsvlak, haar flexibiliteit (24/7) en haar ruime bedrijfsterreinen, zodat zij grote partijen werk van opdrachtgevers kan aannemen. Daarnaast is Unicum Schiedam het enige bedrijf in haar soort en omvang binnen een cirkel van 50 km. Met het aantrekken van de economie en het jaren uitgestelde onderhoud bij onze klanten is de vraag naar onze diensten enorm aan het groeien.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
De markt kent maar enkele grote straal- en schildersbedrijven. Deze bedrijven zijn allemaal gevestigde namen en een begrip in hun vakgebied met ieder hun eigen specifieke klantenkring.
De meeste van deze klanten zijn marktleiders en met een aantal van hen hebben Schalekamp en Unicum Schiedam vaste, langdurige en in sommige gevallen exclusieve contracten. Men onderscheidt zich van hun concurrenten door de combinatie van ‘shop’ en ‘field’. Dus: het aanbieden van een full-service conserveringspakket waardoor ‘one stop shopping’ mogelijk is. Efficiënt en snel. Hierdoor kan men hun klanten een overkoepelende garantie bieden voor alle uitgevoerde conserveringswerkzaamheden, dit wordt als zeer belangrijk gevonden..

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing hypotheek Rabobank

€ 150.000,-
Aflossing hypotheek derde € 500.000,-
Additioneel werkkapitaal € 200.000,-
Totaal € 850.000,-
5 jarige lening Collin Crowdfund € 850.000,-

Leenbedrag: € 850.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 400.000,-.
Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 6
maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente
van 6 maanden (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden). Deze vergoedingsrente
komt voor 50% toe aan de investeerders en voor 50% aan Collin.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Deijffelbroekselaan 75 te Pernis en aan de Strickledeweg 31-33 te Schiedam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent gezamenlijk een marktwaarde van € 862.000,- (Pernis: € 120.000,- en Schiedam € 742.000,-) op basis van taxatierapporten met een waardepeildatum van 19 juni 2018 respectievelijk 7 december 2018.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De debiteuren zijn Mr. Emceha Beheer B.V., Jeroen Beheer B.V., Unicum Holding B.V., Unicum Investments B.V., Mate Beheer B.V., Schilders- en Straalbedrijf Schalekamp B.V., Ingenico B.V., Unicum Schiedam B.V., Linthorst Straal- en Schilderwerken B.V. en Unicum Moerdijk B.V.
 • De heer M.C. Hodde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde
 • De heer J. Timmerman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Mr. Emceha Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Mr. Emceha Beheer B.V. is Laag risico.
De kwalificatie voor Jeroen Beheer B.V., Unicum Holding B.V., Unicum Investments B.V., Schilders- en straalbedrijf Schalekamp B.V. en Unicum Moerdijk B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Mate Beheer B.V., Ingenico B.V., Linthorst Straal- en Schilderwerken B.V. en Unicum Schiedam B.V. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018, tussentijdse cijfers 2019 en prognose 2020.
De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

Afloscapaciteit 
Het Netto Cashflow Overschot in 2018 kwam uit op € 359.000,-. Voor 2019 wordt een netto cashflowoverschot (na herfinanciering) verwacht van € 467.000,-. Voor 2020 is de verwachting dat, na realisatie van de prognose, het netto cashflowoverschot zal uitkomen op € 621.000,-. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2018 komt uit op ruim 15% bij een balanstotaal van € 4.284.000,-. Ultimo 2019 komt de solvabiliteit uit op 19% bij een balanstotaal van € 5.097.000,-. Na realisatie van de prognose komt de solvabiliteit ultimo 2020 uit op 30% bij een balanstotaal van € 4.982.000,-. Bij deze beoordeling is geen rekening gehouden met een stille reserve in het onroerend goed van circa € 200.000,- (op basis van een recent taxatierapport) en aftrek van de geactiveerde goodwill. Wij hebben de score voor de solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Deijffelbroekselaan 75 te Pernis en aan de Strickledeweg 31-33 te Schiedam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 120.000,- respectievelijk € 742.000,- op basis van taxatierapporten met een waardepeildatum van 19 juni 2018 respectievelijk 7 december 2018.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.C. Hodde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer J. Timmerman geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Mr. Emceha Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Op basis van zowel de eerste hypothecaire zekerheid , persoonlijke borgstellingen, verpanding roerende zaken en de niet-onttrekkingsverklaring kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-123370 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-02-2020 om 12:17
investeerder-95163 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
05-02-2020 om 12:01
investeerder-124875 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-02-2020 om 12:01
investeerder-125266 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-02-2020 om 12:01
investeerder-65611 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-02-2020 om 12:00

Ondernemer

Ondernemers

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas