40636

Strandpaviljoen De Zeester B.V.

€ 250.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 407
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 407 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Strandpaviljoen De Zeester B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aanschaf inventaris
Datum van oprichting 29-03-2012

Leendoel

Richard van der Horst is enig aandeelhouder van Strandpaviljoen De Zeester B.V.  welke de eigenaar is van een strandpaviljoen op het strand van Katwijk. Er is ruimte voor 100 zitplaatsen binnen en 120 zitplaatsen op het terras, daarnaast worden ook 70 strandcabines verhuurd. Het strandpaviljoen wordt op dit moment verhuurd. Per 1 januari 2023 zal de heer Van der Horst de exploitatie weer zelf gaan uitvoeren. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de horeca, en exploiteerde eerder ook al zelf het strandpaviljoen. Vooruitlopend op de exploitatie door de heer Van der Horst wordt de financiering aangewend voor aanschaf van inventaris.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 12 maanden, en een vaste rente van 6% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanschaf inventaris € 250.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Strandpaviljoen De Zeester B.V.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer R.W.T. van der Horst afgegeven ter hoogte van het leebedrag. De borgstelling is op dit moment van materiële waarde. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Strandpaviljoen De Zeester B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.  Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 14 september 2021 heeft het strandpaviljoen een marktwaarde van € 1.200.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Strandpaviljoen De Zeester B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Strandpaviljoen De Zeester B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Strandpaviljoen De Zeester B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona

Met betrekking tot de invloed van corona geeft de ondernemer het volgende aan: “In 2020 hebben ook strandpaviljoens hinder gehad van beperkingen rond corona. Door het goede weer die zomer is veel van de gemiste  omzet later in de zomer goed gemaakt. Als compensatie in de kosten is door de Gemeente besloten om de paviljoens in het najaar niet verplicht af te laten breken en in het voorjaar weer op te bouwen. In 2021 hebben de restricties minder invloed gehad op de omzet. Strandpaviljoens konden tijdens corona, dankzij de grotere terrassen, wel 75% van hun normale omzet behalen. Dit was in 2020 overigens ook het geval. Voor compensatie van de gemiste omzet hebben de strandpaviljoens waar mogelijk gebruik gemaakt van de steun van de overheid.”

Toelichting jaarcijfers

In het jaar 2022 zal het strandpaviljoen nog door de huidige huurder worden geëxploiteerd. Vanaf 2023 zal de heer Van der Horst de exploitatie van het strandpaviljoen weer zelf op zich gaan nemen. Vooruitlopend op het jaar 2023 gaat de heer Van der Horst investeren in het vernieuwen van de inventaris. De exploitatie van het jaar 2022 bestaat dan ook uit de huurinkomsten van het strandpaviljoen in combinatie met de verhuur van strandcabines. Voor het jaar 2022 wordt een verlies geprognosticeerd van € 12.000,-. Het operationele netto cashflowoverschot in het jaar 2022 bedraagt naar verwachting € 14.000,-, aangezien de afschrijvingen € 26.000,- bedragen.

Jaarcijfers

Balans overzicht prognose 2023

Activa

  2023
Vaste activa € 587.000
Vlottende activa € 178.000
Overige vlottende activa € 410.000
Totaal € 1.175.000

Passiva

  2023
Eigen vermogen € 782.000
Langlopende schulden € 266.000
Kortlopende schulden € 127.000
Totaal € 1.175.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 1.545.000  
Bruto winst € 1.004.000  
Kosten € 646.000  
Belasting € 24.000  
Netto winst € 334.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-68233 heeft € 3.400 geïnvesteerd.
08-10-2021 om 10:25
investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-10-2021 om 10:25
investeerder-62157 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-10-2021 om 10:25
investeerder-15538 heeft € 100 geïnvesteerd.
08-10-2021 om 10:24
investeerder-220752 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-10-2021 om 10:24

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders