32723

Strong Viking

€ 400.000  |  6,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 213
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 213 investeerders

Samenvatting

Het betreft de tweede groeifinancieringsaanvraag van Strong Viking. De eerste financiering stamt uit 2015 en is in 2019 volledig en probleemloos afgelost. Dit stelde Strong Viking in staat door te groeien naar de beste en grootse obstacle run-organisatie in de Benelux.

Strong Viking Group B.V. is actief in het organiseren en realiseren van obstacle runs. Deze uitdagende manier van sporten neemt een steeds belangrijkere positie in binnen de (internationale) sportmogelijkheden en groeit nog steeds in populariteit. In een periode van vijf jaar is de onderneming gegroeid van 3.000 deelnemers in 2013 naar 90.000 deelnemers in 2019. 

Het is de ambitie van Strong Viking om deze runs (inter)nationaal groot te maken. Bovendien sluit de ambitie aan bij de nog steeds groeiende vraag naar professioneel georganiseerde evenementen. Daarom worden in Duitsland en de Benelux komende jaren nieuwe events gestart. Gegeven de prijzen die jaarlijks gewonnen worden, o.a. beste internationale obstacle run, de grote naamsbekendheid en gerealiseerde groei van afgelopen jaren is Strong Viking hard op weg om haar doelstellingen te realiseren.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 400.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 48 maanden. De rente bedraagt 6% gedurende de gehele looptijd.
Na 24 maanden heeft de onderneming de mogelijkheid om éénmalig een extra aflossing te doen zonder dat er een extra vergoedingsrente verschuldigd is. Dit met een minimum van € 40.000,-.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de Dun & Bradstreet score Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

  • De debiteuren voor de financiering zijn Tantor B.V., Strong Viking International B.V., Strong Viking Group B.V. en Strong Viking Deutschland GmbH.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000,- door de heer J. Reijs. De borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van alle debiteuren worden verpand (in tweede verband achter de Rabobank).

Video Pitch

Leendoel

 De crowdfundlening wordt aangewend voor de financiering van de (inter)nationale expansie.

Ondernemer

Jan Reijs (1968) is bijna 25 jaar zelfstandig ondernemer. Hij is getrouwd en vader van een dochter en een zoon. In 2013 is hij gestart met Strong Viking. Inmiddels nemen twee compagnons deel en staat er een sterk team.
Hun missie: “We empower people to enjoy breakthrough moments.”
Hoe? Door de beste obstacle run ter wereld te organiseren. 

Met vrienden deelnemen aan Strong Viking brengt een gemeenschappelijk gevoel naar boven. Dat gemeenschappelijke gevoel bestaat net als duizend jaar geleden uit het overwinnen van het onbekende door vertrouwen, geborgenheid en vriendschappen. Daarbij staat veiligheid, uitdaging en innovatie bij Strong Viking voorop. 
Focus en goede voorbereiding zijn bij een obstacle run organiseren van primair belang. Het zijn ook exact deze eigenschappen die Jan en zijn team bezitten om succesvol te zijn en te blijven. Bovendien laat hij zich ondersteunen/adviseren door deskundige derden waarvan de meesten al vanaf de start erbij zijn. 
Naast Strong Viking exploiteert Jan in Tantor B.V. een rendabele sportclub en verhuurt hij vastgoed. 
Als persoon is Jan Reijs no-nonsense, resultaatgericht en ondernemend. Bovendien heeft hij vijf jaar lang alle Strong Viking edities gelopen.

Onderneming

Strong Viking Group B.V. is opgericht in 2013 en houdt zich bezig met de organisatie van obstacle runs in Nederland, Duitsland en België. Obstacle runs zijn als sport snel groeiend, waarbij hardlopen gecombineerd wordt met het overwinnen van obstakels om de fysieke en mentale gesteldheid op de proef te stellen. De onderneming is in ruim vijf jaar gegroeid van 3.000 deelnemers naar 90.000 deelnemers in 2019. De ambitie is om door te groeien naar ruim 130.000 deelnemers in 2023. 
Innovatie en productontwikkeling is binnen Strong Viking ‘key’. Een actieve benadering van de consument, partnerships met grote merken zoals Björn Borg en Herbalife in combinatie met veel (social)media-aandacht en tv aandacht zorgen voor nationale en internationale exposure. In dit kader worden in Duitsland het aantal events uitgebreid op drie nieuwe locaties (Stuttgart, Berlijn & München) terwijl in Nederland en België de activiteiten worden uitgebreid met trail running en mogelijk ook indoor obstacle run in het winterseizoen. Strong Viking heeft inmiddels een effectieve marketingstrategie, niet alleen via Social Media maar ook door de medeorganisatie van het tv programma ‘Helden door de modder’ welke wordt uitgezonden bij SBS6. 

De onderneming wordt geleid door een managementteam van drie ondernemers met ervaring in bedrijfsvoering, extreme sporten en met een mariniersachtergrond. De onderneming kent een vrij kleine vaste personele bezetting van 15 fte. Voorts wordt er per project/event zowel personeel als materialen ingehuurd. Hierdoor blijft de onderneming maximaal flexibel in de kosten. Een flexibel kostenpatroon is cruciaal omdat het verdienmodel van de onderneming hoofdzakelijk gebaseerd is op de verkoop van tickets aan consumenten (B2C) voor deelname aan een event, geen event = geen kosten! 

Het concept heeft tevens veel potentie in de zakelijke markt (B2B). De focus op teamspirit en het gezamenlijk leveren van uitzonderlijke prestaties maken de runs een effectieve HR-tool voor veel organisaties. Zo sluit het deelnemen aan een Strong Viking naadloos aan bij een vitaliteitsprogramma binnen een organisatie

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 400.000,-
Totaal € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Na 24 maanden heeft de onderneming de mogelijkheid om éénmalig een extra aflossing te doen zonder dat er een extra vergoedingsrente verschuldigd is. Dit met een minimum van € 40.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Tantor B.V., Strong Viking International B.V., Strong Viking Group B.V. en Strong Viking Deutschland GmbH.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 50.000,- door de heer J. Reijs. De borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van alle debiteuren worden verpand (in tweede verband achter de Rabobank).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Strong Viking Group B.V. en Strong Viking International B.V. en Tantor B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Strong Viking Deutschland GmbH is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Wij hanteren de gerealiseerde cijfers van 2018 en de prognose voor 2019 en 2020 van Strong Viking Group B.V. en Tantor B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
Op basis van de resultaten over 2018 van Strong Viking Group B.V. (omzet 2018: € 5.171.000,-, cashflow: € 411.000,-) kan de toekomstige rente en aflossing in voldoende mate worden voldaan. De verwachting op basis van de prognose is dat er een netto cashflow overschot van ruim € 200.000,- gerealiseerd zal worden in 2019. Ondanks de behoudende prognose voor 2019 en 2020 (omzet: € 5.100.000,- respectievelijk € 5.500.000,-) kan de toekomstige rente en aflossing naar verwachting ook komende jaren in voldoende mate worden voldaan. Wij beoordelen de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De vermogenspositie van Tantor B.V. bedraagt ruim € 2.000.000,- op een balanstotaal 2018 ter hoogte van ruim € 4.600.000,-. De solvabiliteit bedraagt 44%. Wij beoordelen daarmee de Solvabiliteit als Goed. 

Liquiditeit
Door de verstrekte werkkapitaalfinanciering beschikt de onderneming over voldoende liquiditeit en kunnen tegenvallers en seizoensinvloeden in voldoende mate worden opgevangen. Desalniettemin wordt een deel van de onderneming gefinancierd met vooruit ontvangen inschrijfgelden. Daarom beoordelen wij de Liquiditeit als Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Wij stellen per investering van € 2.500,- een Strong Viking ticket naar keuze beschikbaar. 
De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending. Deze voucher is overdraagbaar aan derden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-30884 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 11:05
investeerder-9447 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 11:05
investeerder-89041 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 11:05
investeerder-40891 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 11:04
investeerder-16044 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 11:04

Ondernemer

Jan Reijs

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen