38657

Studentenhotel de Postelse Hoeve

€ 2.500.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 1433
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

89 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-02-2021 in 13 uur volgeschreven door 1433 investeerders

Samenvatting

Het vastgoed
Het reeds aangekochte vastgoed betreft hotel ‘De Postelse Hoeve’ te Tilburg. Het hotel beschikt momenteel over 35 hotelkamers, een restaurant en vergaderzalen. Door gebruik te maken van een Groninger akte heeft de levering, maar nog niet de betaling, reeds plaatsgevonden, tegen het overdrachtsbelastingtarief uit 2020. De ondernemers zijn reeds bezig het hotel gefaseerd om te bouwen tot studentenhotel met 85 kamers.
De geprognosticeerde jaarlijkse huuropbrengsten in volledig verhuurde staat bedragen € 400.000,- per jaar.
Specifiek voor internationale studenten worden samenwerkingsafspraken met Tilburg University gemaakt om te borgen dat er voldoende aanbod is aan geschikte wooneenheden. Dit omdat het met name voor internationale studenten van belang is dat er, voor aanvang van het collegejaar, huisvesting beschikbaar is.
De gemeente Tilburg heeft reeds aangegeven bereid te zijn mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar via de kruimelgevallenregeling op basis van de WABO.

De ondernemingen
De groep van ondernemingen staat met name bekend door hotel De Druiventros te Berkel-Enschot. Echter naast de horeca-activiteiten, is men zich door de jaren heen ook meer en meer actief bezig gaan houden in de verhuur.
Momenteel zijn dit:

 • Een sportschool in eigen beheer (dus geen verhuur aan derde) onder de naam Ranksport, met 1.150 betalende leden;
 • Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) i.v.m. het afnemen van praktijkexamens, het 10-jarige huurcontract loopt tot februari 2025;
 • Een casino, sinds 2015, met een huurcontract voor 15 + 15 jaar, met een vergunning voor onbepaalde tijd.

Bovenstaande activiteiten zijn complementair aan elkaar. De hotelgasten kunnen gebruikmaken van de fitnessruimte en het casino en de examenkandidaten van het CBR maken gebruik van het restaurant.

De verhuuractiviteiten vanuit het aan te kopen hotel De Postelse Hoeve, binnen entiteit Mourvedre B.V., zullen hier na verbouwing aan worden toegevoegd.

Daarnaast zijn de ondernemers 50% eigenaar van Hotel Nieuwvliet-Bad in Zeeland. Dit hotel wordt verhuurd aan Fletcher Hotels. Op dit hotel zit geen financiering. Het hotel heeft momenteel 35 hotelkamers en 4 zalen. Hotel Nieuwvliet-Bad heeft een intentieovereenkomst met de lokale gemeente voor de verbouw van het hotel naar 115 hotelkamers met daarnaast de bouw van 48 appartementen op het huidige parkeerterrein. De ondernemers zijn voornemens om dit hotel, inclusief de nieuwe vergunningen, te verkopen.

De onderneemster
Janny Zoontjens-Mutsaers (1977) is letterlijk opgegroeid in de horeca. In 1980 is het gezin verhuisd naar Berkel-Enschot en in hotel De Druiventros gaan wonen. Janny heeft de middelbare hotelschool K.T.A. gevolgd te Turnhout (België). Hier heeft ze in 1997 haar diploma behaald.

Invloed coronavirus
De activiteiten binnen de groep ondernemingen bestaan voor een substantieel deel uit de verhuur van onroerend goed. Dit zorgt er voor dat, ondanks dat het horecagedeelte logischerwijs veel hinder ondervindt van de huidige en vorige lockdowns, er toch voldoende liquiditeiten ontvangen worden uit de verhuur van natuurlijk de hotelkamers, maar vooral ook vanuit het CBR en het casino. Geconsolideerd is men zelfs nog cashflowpositief.
De verhuur van studentenkamers aan internationale studenten ondervindt maar beperkt belemmering door het coronavirus.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 2.500.000,- met een bodembedrag van € 1.800.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 1.500.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.
Op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 9 mei 2018 is bij start, uitgaande van een volledige funding van € 2.500.000,-, de Loan To Value (LTV) 83% en ten tijde van de slottermijn is deze 50%. Uitgaande van de getaxeerde waarde na verbouwing à € 4.570.000,-, blijkens een taxatierapport met een waardepeildatum van 01-12-2020, is de LTV ten tijde van de slottermijn 33%.

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leenbedrag op het hotel aan de Dr. Deelenlaan 10 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.001.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 9 mei 2018. De marktwaarde, in verhuurde staat, na verbouwing tot 85 studentenkamers is € 4.570.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 01-12-2020.
 • De debiteuren zijn Mourvedre B.V. en Rank – Enschot B.V.
 • Wingerd-Enschot B.V. en J.A.C. Mutsaers Holding B.V., beiden personal holdings/pensioen bv’s, geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Mourvedre B.V., waar vanuit de verhuur van het aan te kopen vastgoed plaats zal vinden, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Daarnaast heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Ten slotte heeft men de mogelijkheid om eenmalig, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, een verhoogde aflossing van € 500.000,- te doen zonder vergoedingsrente. Indien er gebruik gemaakt wordt van deze optie, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening zal worden aangewend ter financiering van het pand en de verbouwing.

Ondernemer

De heer Ad Mutsaers (1947) is geboren in Tilburg alwaar zijn ouders een taxibedrijf hadden. In 1971 zijn Ad en Mieke (1948) met elkaar getrouwd.
Samen hebben zij twee kinderen, zoon Cees (1976) en dochter Janny (1977). Dochter Janny heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf.

In 1978 kochten ze hotel De Druiventros in Berkel-Enschot, een restaurant met 8 hotelkamers. De eerste aanbouw aan het hotel volgde daarna snel. Een kegelcentrum met 6 banen en 14 hotelkamers.

De heer Mutsaers was in deze tijd voorzitter geworden van de Koninklijke Horeca Nederland, regio Tilburg. Mevrouw Mutsaers was penningmeester bij Holland Hotels, een club van 35 hotels.

Medio jaren tachtig werden ze benaderd voor de (mede-) organisatie van de horecabeurs, destijds in de Stadssporthal te Tilburg. Na een paar jaar werd deze locatie te klein en namen de heer en mevrouw Mutsaers sr. de organisatie over. In overleg met Libema Groep verhuisde de beurs naar het Autotron te Rosmalen.

In 1997 is gestart met de bouw van het hotel in de huidige vorm. Het nieuwe gedeelte bestaat uit 8 zalen, een grote gang, grote keuken, magazijn en nieuwe receptie met kantoor.
In 2000 heeft de familie het hotel in Nieuwvliet-Bad gekocht. Dit hotel ligt op een steenworp afstand van Cadzand en Knokke.

Janny Zoontjens-Mutsaers (1977) is letterlijk opgegroeid in de horeca. In haar eerste levensjaren woonde het gezin boven café Barradje in Tilburg, de eerste horecazaak van Ad en Mieke Mutsaers. In 1980 is het gezin verhuisd naar Berkel-Enschot en in hotel De Druiventros gaan wonen. Janny heeft de middelbare hotelschool K.T.A. gevolgd te Turnhout (België). Hier heeft ze in 1997 haar diploma behaald.
Janny heeft altijd meegewerkt in het familiebedrijf. Na het behalen van haar diploma is ze fulltime in het familiebedrijf aan de slag gegaan. In verband met het zwangerschapsverlof van de toenmalige bedrijfsleidster, werd ze meteen in het diepe gegooid om het hotel te runnen. In datzelfde jaar werd de capaciteit van het hotel vergroot van 22 naar 56 kamers met de daarbij behorende uitbreiding van het restaurant.

Rob Zoontjens (1977) heeft in zijn jeugd diverse baantjes gehad in de horeca. Na zijn studie heeft Rob gewerkt in de automotive, in de verkoop. Eind 2002 ging zoon Cees Mutsaers uit de zaak en zijn Janny en Rob in het hotel gaan wonen om als nachtportier te fungeren. Medio 2003 is Rob Zoontjens in het hotel komen werken. Na een paar jaar ervaring op te hebben gedaan zijn Rob en Janny samen het hotel in Nieuwvliet-Bad gaan runnen. Dit hotel hebben ze 2,5 jaar gerund, waarbij de omzet met 40% is verhoogd. Hierdoor heeft de familie Mutsaers het hotel voor 10 jaar kunnen verhuren aan Fletcher Hotels. Inmiddels wonen Rob en Janny samen met hun zoon (2011) en dochter (2013) in Hotel De Druiventros.

Onderneming

Het vastgoed
Het door middel van een Groninger akte reeds aangekochte vastgoed betreft hotel ‘De Postelse Hoeve’ te Tilburg. Het hotel beschikt over 35 hotelkamers, een restaurant en vergaderzalen. Door gebruik te maken van een Groninger akte heeft de levering, maar nog niet de betaling, reeds plaatsgevonden, tegen het overdrachtsbelastingtarief uit 2020. Op het moment van schrijven zijn de kamers van het hotel voor lange tijd volledig bezet. De hotelkamers van De Postelse Hoeve worden veelal voor langere tijd gehuurd door werknemers van diverse bedrijven in de omgeving van Tilburg. De ondernemers zijn echter reeds bezig het hotel gefaseerd om te bouwen tot studentenhotel met 85 kamers. Deze uitbreiding zal ten koste gaan van de vergaderaccommodatie en een deel van de horeca/restaurant.
De geprognosticeerde jaarlijkse huuropbrengsten in volledig verhuurde staat bedragen € 400.000,- per jaar.
De gemeente Tilburg heeft reeds in september jongstleden aangegeven het initiatief onder een aantal voorwaarden wenselijk te vinden, de gemeente geeft ook aan bereid te zijn mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar via de kruimelgevallenregeling op basis van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).
Tilburg University ziet met de groei van haar universiteit, dat er een grote vraag is naar studentenhuisvesting. Met name voor internationale studenten is het van belang dat er, voor aanvang van het collegejaar, huisvesting beschikbaar is. Specifiek voor internationale studenten worden samenwerkingsafspraken gemaakt om te borgen dat er voldoende aanbod is aan geschikte wooneenheden.

De ondernemingen
Hoofdactiviteiten betreffen de exploitatie van het welbekende hotel De Druiventros te Berkel-Enschot. Naast de logische horeca-activiteiten die men van een hotel mag verwachten, is men zich door de jaren heen ook meer en meer actief bezig gaan houden in de verhuur. Deze verhuuractiviteiten zijn complementair aan de horeca-activiteiten.
Dit zijn:

 • Een sportschool onder de naam Ranksport, 1.150 betalende leden. Dit betreft geen verhuur, men beheert de sportschool zelf. Deze sportschool is on 2013 geopend onder de naam Global Fit samen met een compagnon. Na dat deze in 2015 is uitgetreden, is de familie Mutsaers verder gegaan onder eigen naam: Ranksport;
 • De voormalige kegelbaan in het hotel is in 2015 verbouwd naar ruimte voor het CBR, het 10-jarige huurcontract loopt tot februari 2025;
 • Een inpandig casino sinds 2015. De vergunning (voor onbepaalde tijd) voor het casino zit op het onroerend goed van De Druiventros. De duur van het huurcontract is op basis van 15 + 15 jaar. Er zijn plannen om o.a. het casino te verbouwen in 2021, om zo de huuropbrengsten te verhogen.

De verhuuractiviteiten vanuit het aan te kopen hotel De Postelse Hoeve, binnen entiteit Mourvedre B.V., zullen hier na verbouwing aan worden toegevoegd.

Daarnaast zijn de ondernemers ook voor 50% eigenaar van een hotel in Nieuwvliet-Bad. Op dit hotel zit geen externe financiering. Na dit hotel eerst jarenlang zelf gerund te hebben, is het voor 10 jaar verhuurd geweest aan de Fletcher hotelgroep. In 2019 is het vastgoed van hotel Nieuwvliet-Bad ondergebracht in een nieuwe vennootschap Nieuwvliet-Bad Plaza B.V., in 2019 zijn vervolgens de aandelen van Nieuwvliet-Bad B.V. voor 50% verkocht voor € 1.450.000,-.
Het hotel heeft 35 hotelkamers en vier zalen. Hotel Nieuwvliet-Bad heeft een intentieovereenkomst met de gemeente Sluis voor verbouw van het hotel naar 115 hotelkamers met daarnaast de bouw van 48 appartementen op het huidige parkeerterrein. Deze waardestijging is verwerkt in de verkoopprijs van het hotel.
De familie Mutsaers is inmiddels in en zeer vergevorderd stadium om het hotel te verkopen (LOI). De getaxeerde waarde, na afgifte van de vergunning echter voor daadwerkelijke realisatie van de verbouwing, bedraagt € 5.796.000,-. Deze taxatiewaarde is echter gebaseerd op 80 hotelkamers, in plaats van de te realiseren 115 hotelkamers en 24 appartementen, in plaats van de daadwerkelijke 48 appartementen. Inmiddels zijn er al diverse partijen die meer dan € 4.750.000,- hebben geboden voor hotel Nieuwvliet-Bad. De mogelijkheid die de ondernemers hebben een eenmalige verhoogde aflossing van € 500.000,- te doen, komt voort uit de verwachte verkoop van dit hotel.
De herinvesteringsreserve van € 1.627.413,- die is gerealiseerd in 2019 met de verkoop van 50% van het onroerend goed van Hotel Nieuwvliet Bad aan de nieuwe vennootschap Nieuwvliet-Bad Plaza B.V. is reeds gebruikt met de aankoop, middels een Groninger akte, van het onroerend goed van Hotel De Postelse Hoeve. De fiscale last wordt hiermee vermeden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand De Postelse Hoeve € 1.800.000,-
Overdrachtsbelasting 6% (door Groninger akte) € 108.000,-
Verbouwing € 600.000,-
Onvoorzien € 42.000,-
Totale investering € 2.550.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 2.500.000,-

Leenbedrag: € 2.500.000,- met een bodem van € 1.800.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.500.000,-

Indien niet de volledige € 2.500.000,- wordt gefinancierd, dan hanteren we een bodembedrag van € 1.800.000,- om de aankoop van het pand doorgang te kunnen laten vinden. Het resterende bedrag tot € 700.000,- wordt dan vanuit de eigen liquiditeiten bekostigd, waardoor enkele investeringen in Hotel De Druiventros uitgesteld of op andere wijze gefinancierd zullen worden.

Op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 9 mei 2018 is bij start, uitgaande van een volledige funding van € 2.500.000,-, de Loan To Value (LTV) 83% en ten tijde van de slottermijn is deze 50%. Uitgaande van de getaxeerde waarde, met een waardepeildatum van 01-12-2020, na verbouwing à € 4.570.000,-, is de LTV ten tijde van de slottermijn 33%.

Overige financiers
Binnen Mourvedre B.V. zal Collin Crowdfund enig financier zijn.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Mourvedre B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Rank – Enschot B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers (op het niveau van Rank – Enschot B.V.) over 2019 en de prognose over 2020 en 2021. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De geconsolideerde jaarcijfers kennen een totaalomzet van € 2.395.000,- in 2019. Mede door een forse negatieve afschrijving vanuit de herinvesteringsreserve horende bij de verkoop van hotel Nieuwvliet-Bad Plaza, is er een nettowinst geschreven van € 1.322.000,-. In 2020 is er naar verwachting, ondanks de invloed van de coronapandemie op de horeca, een beperkte omzetgroei tot € 2.458.000,- gerealiseerd met een netto cashflowoverschot van € 52.000,-. In 2021 zal de verbouwing aan het aan te kopen pand gefaseerd plaatsvinden, waarbij nieuwe kamers worden gecreëerd maar waarbij de huidige kamers ook voor langere tijd verhuurd blijven aan werknemers van diverse bedrijven in de omgeving van Tilburg. Hierdoor blijven de inkomsten ook tijdens de verbouwing doorlopen.
Per september, wanneer de nieuwe lichting internationale studenten verwacht wordt in Tilburg, mogen er reeds huurinkomsten vanuit de studentenwoningen verwacht worden. De verwachte geconsolideerde omzet komt hierdoor uit op € 2.782.000 met daarbij een netto cashflowoverschot van € 212.000,-. De huurinkomsten van het aan te kopen vastgoed, na volledige verbouwing, bedragen € 400.000,- per jaar.
De ondernemers overwegen om het hotel Nieuwvliet-Bad te verkopen. Op dit hotel zit geen financiering. De beoogde verkoop van dit hotel zal leiden tot een forse surplus in de liquiditeiten. We kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit zal door de te verstrekken financiering naar verwachting van 2019 tot ultimo 2020 enigszins zijn gedaald van een percentage van 54,0% op een balanstotaal van € 10.264.000,- naar een solvabiliteit van 43% op een balanstotaal van € 12.452.000,- ultimo 2020. In 2021 wordt er een kleine groei verwacht naar 44% op een balanstotaal van € 12.267.000,-. Relevant is ook dat de marktwaarde van het bestaande onroerend goed van De Druiventros ver boven de boekwaarde ligt. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van het leenbedrag op het hotel aan de Dr. Deelenlaan 10 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.001.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 9 mei 2018. De marktwaarde na verbouwing tot 85 studentenkamers is € 4.570.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 01-12-2020.
 • De debiteuren zijn Mourvedre B.V. en Rank – Enschot B.V.
 • Wingerd-Enschot B.V. en J.A.C. Mutsaers Holding B.V., beiden personal holdings/pensioen bv’s, geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Mourvedre B.V., waar vanuit de verhuur van het aan te kopen vastgoed plaats zal vinden, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Daarnaast heeft men de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Ten slotte heeft men de mogelijkheid om eenmalig, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, een verhoogde aflossing van € 500.000,- te doen zonder vergoedingsrente. Indien er gebruik gemaakt wordt van deze optie, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door met name de hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-104462 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2021 om 0:23
investeerder-20745 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
03-02-2021 om 0:11
investeerder-38721 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2021 om 0:11
investeerder-8682 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2021 om 0:10
investeerder-219041 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
03-02-2021 om 0:01

Reacties

Investeerder – 4234
03-02-2021 13:52
Wat is de status van de vergunning aanvraag tot verbouwing naar studenten hotel op dit moment? Hoe denkt men de schuld af te lossen als de vergunningaanvraag afgewezen wordt daar ik begrijp uit berichten in de pers dat de buurt in zijn geheel tegen deze verbouwing en gebruik als studentenhotel is?

Collin Crowdfund
03-02-2021 14:05
Beste investeerder,

De ondernemers verwachten binnen maximaal enkele maanden definitief uitsluitsel te ontvangen vanuit gemeente Tilburg, zij zijn er van overtuigd dat de uitkomst hiervan, positief zal zijn. Indien de uitkomst hiervan onverhoopt negatief blijkt, dan zullen de betalingen verricht worden vanuit de huidige verhuuractiviteiten.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 145560
03-02-2021 13:52
Men heeft de mogelijkheid om gedurende de gehele looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. = Waarom wordt dit zo makkelijk toegezegd? Als ik mijn hypotheek wil omzetten betaal ik het volledige renteverschil. Dit is een koopje. Als het risicovol is hier geld lenen zodra het tij verandert / risico minder wordt kun je voor een koopje naar een goedkoper alternatief. Ik vindt dat dit te gemakkelijk wordt toegezegd.

Collin Crowdfund
03-02-2021 14:47
Beste investeerder,
Hartelijk dank voor de gegeven terugkoppeling, wij nemen deze ter harte.

Bij de financieringen welke wij plaatsen op onze website, trachten wij zo goed mogelijk een afweging te maken tussen de belangen van u als investeerder en de belangen van de ondernemers als leningnemer. Ons oordeel was dat deze mogelijkheid tot een vervroegde aflossing, acceptabel is. Uw feedback in dezen is echter waardevol om ook in de toekomst dergelijke afwegingen te kunnen maken, hartelijk dank dus hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 49996
03-02-2021 15:35
Wanneer begint men met rente betaling en aflossing ?

Collin Crowdfund
03-02-2021 16:54
Beste investeerder,

Er is bij deze financiering geen aflossingsvrije periode afgesproken, waardoor er één maand na activatie rente en aflossingen betaald dienen te worden.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 21111
03-02-2021 17:05
Bedankt voor uw antwoord op de eerste vraag. Het is inderdaad wel relevant wat de uitkomst wordt, dat is een belangrijk onderdeel van de plannen en dus voor de pitch. Kunt u iets meer zeggen waarop de positieve verwachting is gebaseerd: contacten met de gemeente? eerdere beslissingen in soortgelijke gevallen? verbeterde contacten met de omwonenden? iets anders? Graag dus nog iets meer toelichting bij uw antwoord.

Collin Crowdfund
03-02-2021 17:51
Beste investeerder,

De ondernemers staan in nauw contact met de gemeente Tilburg. De vordering van deze gesprekken geeft hen veel vertrouwen in een positieve uitkomst.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

R. Zoontjens en J. Zoontjens-Mutsaers

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen