45957

Studio Hanenpad 2

€ 635.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 630
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-09-2023 in 21 uur volgeschreven door 630 investeerders

Samenvatting

Het huidige project bestaat uit het pand bestaande uit 5 garages/bedrijfsruimtes met bovenliggend één appartement. Het idee is om deze te transformeren naar 3 startersappartementen (benedenverdieping). Daarnaast is er één riant appartement op de bovenverdieping. Tevens is er sprake van een tweetal bedrijfsruimtes. 
De ondernemer vraagt nu een herfinanciering voor de bestaande Collin  lening omdat het traject langer duurt dan vooraf werd verwacht.
De marktwaarde in huidige staat bedraagt € 767.500,-. De Loan-to-Value (LTV; de waarde van het onroerend goed ten opzichte van het leenbedrag) bedraagt 83%. De LTV rekening houdende met de 2e hypothecaire inschrijving op de privéwoning bedraagt 66%.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 635.000,-. De looptijd is 24 maanden, geheel aflossingsvrij. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Studio Hanenpad B.V.
 • Er is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het appartement met bedrijfsruimten aan de Hanenpad 59A, 59B, 61A, 61B, 61D en 61E, 1501 WC te Zaandam, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 11202 A1, A2, A3, A5, A6 en A7 te Zaandam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 767.500,- op basis van een waardebepaling met waardepeildatum 7-3-2022.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door mevrouw A.J.M. van der Weijden. Gezien de overwaarde op het woonhuis is deze op dit moment van materiële waarde.
 • Ter securatie van de persoonlijke borgstelling verkrijgt Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis met als adres: Hanenpad 24, 1501 WD te Zaandam, kadastraal bekend als sectie I nummer 11078, te Zaandam welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door AEGON Hypotheken ter hoogte van € 323.000,- en een openstaande schuld van € 323.000,-. Het woonhuis kent een WOZ-waarde van € 1.057.000,- per 1-1-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de appartementen met bedrijfsruimten met als adres: Hanenpad 59A, 59B, 61A, 61B, 61D en 61E, 1501 WC te Zaandam, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 11202 A1, A2, A3, A5, A6 en A7, te Zaandam, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Naast de overeengekomen slottermijn bestaat de verplichting om na de verkoop van een gedeelte van het onroerend goed minimaal het volgende bedrag af te lossen per onderdeel tegen een vergoedingsrente van twee maanden voor de investeerders in afwijking van onze Algemene Voorwaarden:
  • Bedrijfsruimte 1: € 80.500,-
  • Bedrijfsruimte 2: € 78.000,-
  • Bedrijfsruimte 3: € 93.000,-
  • Appartement 1 (boven): € 284.000,-
  • Bedrijfsruimte 4: € 70.000,-
  • Bedrijfsruimte 5: € 47.500,-

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor herfinanciering van de bestaande lening via Collin Crowdfund.

Ondernemer

Atie van der Weijden (1969) heeft HTS Bedrijfskunde gestudeerd. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het testen van diverse sites en applicaties. Zij heeft onder andere certificeringen voor TMap NEXT test Engineer, ToscaCFUL en ze is gecertificeerd Scrum Master. 

Atie werkt momenteel als testconsultant bij Capgemini waar ze werkt met de nieuwste technieken waardoor ze tevens op de hoogte blijft van de verschillende ontwikkelingen in haar vakgebied.

Onderneming

Het huidige project bestaat uit het pand bestaande uit 5 garages/bedrijfsruimtes met bovenliggend één appartement. Het idee is om deze te transformeren naar 3 startersappartementen (benedenverdieping). Daarnaast is er één riant appartement op de bovenverdieping. Tevens is er sprake van een tweetal bedrijfsruimtes. Het onroerend goed is inmiddels volledig kadastraal gesplitst. Het tweede appartement op de bovenverdieping is inmiddels verkocht, waarbij een gedeeltelijke aflossing op de vorige crowdfundlening heeft plaatsgevonden.
De intentie was de benedenverdieping te transformeren tot startersappartementen. Het vergunningstraject heeft echter vertraging opgelopen. De gemeente had bezwaren op het gebied van parkeren en stedenbouw. Hierop zijn de tekeningen aangepast. Op het gebied van parkeren heeft de gemeente inmiddels een voorstel gedaan om de vergunningen alsnog te kunnen verlenen. 
Het appartement op de bovenverdieping staat los van deze problematiek. De verbouwing is inmiddels volledig afgerond. 
Wanneer de vergunningen alsnog niet rond komen, zal de benedenverdieping als bedrijfsunits worden verkocht. 
De marktwaarde van het onroerend goed is als volgt opgebouwd:

Onderste verdieping (vergunningstraject loopt nog)

Bedrijfsruimte 1 € 94.493,-
Bedrijfsruimte 2 € 92.038,-
Bedrijfsruimte 3 € 109.219,-

Bovenste verdieping (vergunning reeds in bezit)

Appartement 1 € 333.750,-
Bedrijfsruimte 4 € 82.000,-
Bedrijfsruimte 5 € 56.000,-
Gezamenlijke totale waarde € 767.500,-

De verwachting is dat de waarde van de bedrijfsruimte op de benedenverdieping met circa 50%% zal toenemen indien de woonvergunningen alsnog worden afgegeven.
Buiten bovengenoemde projecten bevinden zich momenteel geen activiteiten in Studio Hanenpad B.V.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande lening Collin Crowdfund € 800.000,-
Totale Financiering € 800.000,-
Aflossing vanuit verkoop appartement € 165.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 635.000,-

Leenbedrag: € 635.000,-
Rente : 8,0%
Looptijd: 24 maanden aflossingsvrij

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Studio Hanenpad B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekening 2020, 2021 en 2022 van Studio Hanenpad B.V., de  waardebepaling van het onroerend goed en de informatie omtrent het vergunningstraject. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2021 is met een voorgaand project een nettowinst behaald van ruim € 207.000,-. Deze middelen zijn gedeeltelijk ingezet als eigen inbreng bij de aankoop en voor de rentebetalingen. De middelen zullen tevens worden aangewend voor de investering. Daarnaast komen er met de gedeeltelijke verkoop nieuwe middelen vrij om aan de renteverplichtingen te kunnen voldoen. Aangezien het project nog gerealiseerd dient te worden kwalificeren wij de score voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
In 2022 bedroeg de solvabiliteit na aankoop van het onroerend goed 32% op een balanstotaal van € 1.190.000,-. Door de verkoop van het appartement is de balans verkort, waardoor de huidige solvabiliteit circa 31% bedraagt op een balanstotaal van € 958.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Studio Hanenpad B.V.
 • Er is een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het appartement met bedrijfsruimten aan de Hanenpad 59A, 59B, 61A, 61B, 61D en 61E, 1501 WC te Zaandam, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 11202 A1, A2, A3, A5, A6 en A7 te Zaandam, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 767.500,- op basis van een waardebepaling met waardepeildatum 7-3-2022.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door mevrouw A.J.M. van der Weijden. Gezien de overwaarde op het woonhuis is deze op dit moment van materiële waarde.
 • Ter securatie van de persoonlijke borgstelling verkrijgt Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis met als adres: Hanenpad 24, 1501 WD te Zaandam, kadastraal bekend als sectie I nummer 11078, te Zaandam welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door AEGON Hypotheken ter hoogte van € 323.000,- en een openstaande schuld van € 323.000,-. Het woonhuis kent een WOZ-waarde van € 1.057.000,- per 1-1-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de appartementen met bedrijfsruimten met als adres: Hanenpad 59A, 59B, 61A, 61B, 61D en 61E, 1501 WC te Zaandam, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 11202 A1, A2, A3, A5, A6 en A7, te Zaandam, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Naast de overeengekomen slottermijn bestaat de verplichting om na de verkoop van een gedeelte van het onroerend goed minimaal het volgende bedrag af te lossen per onderdeel tegen een vergoedingsrente van twee maanden voor de investeerders in afwijking van onze Algemene Voorwaarden:
  • Bedrijfsruimte 1: € 80.500,-
  • Bedrijfsruimte 2: € 78.000,-
  • Bedrijfsruimte 3: € 93.000,-
  • Appartement 1 (boven): € 284.000,-
  • Bedrijfsruimte 4: € 70.000,-
  • Bedrijfsruimte 5: € 47.500,-

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het betreffende onroerend goed als de tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108524 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2023 om 7:35
investeerder-109470 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2023 om 7:10
investeerder-75225 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2023 om 6:54
investeerder-390707 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-09-2023 om 6:49
investeerder-395388 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-09-2023 om 6:41

Reacties

Investeerder – 45417
19-09-2023 14:05
Hallo! Ik heb geïnvesteerd in de oorspronkelijke propositie welke een looptijd van 18 maanden had. Deze looptijd is op dit moment met een maand overschreden. Er is een klein gedeelte afgelost. Ik vraag me af waarom dit project nu met 24 maanden moet worden verlengd. Dat is meer dan een verdubbeling van de looptijd. Wat is er precies aan de hand met het project? Ik hoor graag, dank alvast

Collin Crowdfund
19-09-2023 14:13
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag inzake de financieringsaanvraag van Studio Hanenpad 2.

U gaf aan dat de looptijd is overschreven, echter is de looptijd niet met 1 maand overschreven. De oorspronkelijke looptijd loopt tot en met 23 september 2023. U heeft wel gelijk dat er bij de looptijd 19 maanden staat, dit komt omdat er een tussentijdse aflossing is geweest. Wij hebben hierom een extra regel in het terugbetaalschema toegevoegd. Dit is ook terug te vinden in uw persoonlijke terugbetaalschema in uw ‘Mijn Collin’.

Zoals in de pitch vermeld, is het vergunningstraject erg moeizaam verlopen en hierdoor is er vertraging opgelopen. De gemeente had enkele bezwaren en hierop zijn de tekeningen aangepast. Het traject is hierdoor nog steeds lopende. Vanwege de lange looptijd van het vergunningstraject hebben wij ervoor gekozen om de taxatiewaarden als bedrijfsruimte te presenteren in de pitch. Vanwege de nog onbekende duur van het vergunningstraject, de eventuele verbouwing en het verkooptraject hebben wij gekozen voor een verlening van 24 maanden. Mocht de woonvergunning alsnog worden afgegeven dan is de verwachting op basis van het taxatierapport dat de waarden van de drie bedrijfsruimte op de begane grond met circa 50% zal toenemen.

Wij vertrouwen erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team Collin Crowdfund

Ondernemer

A.J.M. van der Weijden

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij