42696

Styling bij Tamara

€ 90.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 177
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-07-2022 in 1 uur volgeschreven door 177 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Styling bij Tamara
Sector Fashion & Styling
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 01-08-2012
Website www.stylingbijtamara.nl

Leendoel

Tamara Croes – Schaeks (1977) exploiteert sinds 2012 de kapperszaak met nagelstudio Styling bij Tamara. Op dit moment wordt de kapperszaak uitgebreid met een barbiergedeelte. Tamara heeft een team van vijf enthousiaste dames, die al langere tijd met elkaar samenwerken. Styling bij Tamara huurt sinds 2017 het pand aan de Piusstraat 19 in Kerkrade. Bij aanvang van het huurcontract (medio 2017) is afgesproken dat Tamara het huurpand aan het einde van het huurcontract zou mogen overnemen voor een vastgestelde prijs van € 90.000,-. Van deze optie wil Tamara nu gebruik maken.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van € 80.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 90.000
Totaal € 90.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Mevrouw T.M.G.E. Croes – Schaeks handelend onder de naam Styling bij Tamara. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de onderneemster beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Styling bij Tamara worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het bedrijfspand aan de Piusstraat 19, 6467 EH Kerkrade, kadastraal bekend als sectie A nummer 4865 appartementsindex 1 te Kerkrade, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand heeft een marktwaarde van € 150.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19-05-2022.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Styling bij Tamara is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Styling bij Tamara. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
Styling bij Tamara heeft vanwege de coronamaatregelen in 2020 en 2021 minder omzet gedraaid dan normaal, respectievelijk € 122.000,- en € 160.000,-. Tamara verwacht in 2022 weer haar normale omzetniveau van € 175.000,- te behalen. De solvabiliteit op basis van de jaarcijfers 2021 bedraagt 31%. Het eigen vermogen zal na aankoop van het huidige huurpand toenemen met € 60.000,-, rekening houdende met het verschil tussen de aankoopprijs en de getaxeerde marktwaarde. De solvabiliteit zal na financiering 38% bedragen. De langlopende schuld per 31 december 2021 bestaat voor € 7.069,- uit een lening van de Rabobank. Deze lening wordt lineair afgelost met € 417,- en kent derhalve een resterende looptijd van 17 maanden. Het overige bedrag aan langlopende schulden, € 10.157,-, betreft een lening van de gemeente Maastricht als steun tijdens de coronacrisis. Styling bij Tamara lost deze lening in 36 gelijke termijnen af, waarbij de start 1 februari 2022 betrof.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020-2021

Activa

  2020 2021
Vaste activa € 24.000 € 22.000
Vlottende activa € 18.000 € 20.000
Overige vlottende activa € 7.000
Totaal € 42.000 € 49.000

Passiva

  2020 2021
Eigen vermogen € 7.000 € 15.000
Langlopende schulden € 22.000 € 17.000
Kortlopende schulden € 13.000 € 17.000
Totaal € 42.000 € 49.000

 

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 160.000
Bruto winst € 124.000
Kosten € 95.000
Resultaat € 29.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17714 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 14:10
investeerder-238899 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 14:10
investeerder-76391 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 14:09
investeerder-271880 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 14:09
investeerder-108648 heeft € 200 geïnvesteerd.
11-07-2022 om 14:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders