47343

SunlightShop Finance B.V. 2

€ 450.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 471
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-02-2024 in 21 uur volgeschreven door 471 investeerders

Samenvatting

SunLightShop (handelsnaam Wellness Benelux) is een onderneming in de wellness sector en vooral actief in de verkoop van zonnebanken, wellness apparatuur, besturingssystemen en bijbehorende lampen en zonnecosmetica. SunlightShop heeft eigen zonnestudio’s in Vlaardingen onder de naam Ergosun en BeauNouveau. BeauNouveau is ingericht als een Experience Center/Concept Store waar je kan zonnen, afslanken, ontspannen, opladen en herstellen. Het Experience Center is in 2022 geopend in Vlaardingen en richt zich vooral op de verkoop van de exclusieve apparatuur; de Cocoon, Redfitroom en Hapro Luxura. Onder de naam PureSun voert de onderneming ook een eigen label voor de verkoop van lampen en zonnecosmetica. 

De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie met als eigenaar Peter Boshuizen. Peter heeft zijn onderneming 17 jaar geleden opgericht en inmiddels weten uit te bouwen tot een van de grotere spelers op de Nederlandse en Belgische markt. Voor de inkoop van innovatieve energiezuinige apparatuur, vraagt de onderneming een lening van € 450.000,-.

De onderneming is ook in 2017, 2018 en eind 2022 gefinancierd middels investeerders van Collin Crowdfund. De eerste 2 leningen ter hoogte van gezamenlijk € 510.000,- zijn inmiddels, na een probleemloos verloop, volledig afgelost. De lening uit 2022 ter hoogte van € 200.000,- loopt tevens conform betaalschema.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 450.000,-, gelijk aan de gevraagde financiering via Collin Crowdfund met een bodembedrag van € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn ANEM Holding B.V., SunLightShop B.V. en SunLightShop Finance B.V. 
 • De heer P.J. Boshuizen geeft samen met zijn echtgenote mevrouw M. Boshuizen-Zwanenveld een gezamenlijke borgstelling af voor € 225.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde op basis van de overwaarde op het woonhuis.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van de geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de heer P.J. Boshuizen ter hoogte van € 425.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 4% wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ANEM Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt om Hapro Luxura apparatuur te kunnen inkopen ten behoeve van de verhuurportefeuille.

Ondernemer

Peter Boshuizen (55 jaar) heeft inmiddels 35 jaar ervaring in de branche. Peter beschikt over veel kennis van de business. Deze kennis zet hij graag in als zelfstandig ondernemer voor de innovatie en vernieuwing van zijn productenpakket en dienstverlening. Het opbouwen van een lange termijn relatie met de klant staat daarbij voorop. Een no-nonsense mentaliteit en “doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, helpen hem zijn doelen te bereiken.

Inmiddels is zijn jongste dochter ook toegetreden tot het bedrijf. Zij heeft dezelfde no-nonsense mentaliteit en houdt zich voornamelijk bezig met de marketing en social-media. In eerste instantie werden de activiteiten uitgevoerd vanuit huis met een gehuurde self-storage box als magazijn. Inmiddels is de SunLightShop gevestigd in een groot bedrijfspand aan de A20 en heeft 24 personeelsleden. Van een eenmanszaak met kantoor aan huis heeft Peter Boshuizen SunlightShop ontwikkeld tot een top 2 leverancier van zonnebanken en afslankapparatuur in Nederland en België.

Onderneming

Kernprofiel 
SunLightShop/Wellness Benelux richt zich vanaf de oprichting in 2007 op de verkoop van zonnebanken, bijbehorende lampen, zonnecosmetica en de exploitatie van eigen zonnestudio’s. De zonnestudio’s worden geëxploiteerd onder de naam Ergosun en BeauNouveau. Lampen en cosmetica worden ook verkocht onder een eigen label; PureSun.

Nieuw binnen de onderneming is het afvallen, ontspannen, opladen en herstellen met de apparatuur van Cocoon en Redfitroom, dat wordt geïmporteerd uit Amerika en waarvoor SunlightShop de rechten heeft verkregen voor Europa. Met de nieuwe productlijn van Hapro Luxura, wordt op een innovatieve manier gebruik gemaakt van LED technologie, waardoor er tot 50% besparing op het energieverbruik wordt gerealiseerd, hetgeen goed aansluit bij de vraag vanuit de markt naar meer duurzame en energiezuinige apparatuur. 

Binnen de onderneming is 10 jaar geleden een start gemaakt met de financieringsactiviteiten ten behoeve van het faciliteren van de klanten van SunLightShop. Deze activiteiten zijn ondergebracht in SunlightShop Finance, het bedrijfsonderdeel waar nu een financieringsbehoefte is.

Doelgroep
De verkoop vindt plaats aan bedrijven in de wellness sector en is onder te verdelen in de volgende doelgroepen:

 • Professionele zonnestudio’s, waar met een deskundig advies op een verantwoorde manier gebruik gemaakt kan worden van de apparatuur om het welzijn van de gebruiker te bevorderen.
 • Sport- en fitnesscentra, sauna complexen, beautysalons, zwembaden/zwemparadijzen, vakantieparken, hotels en gezondheidsinstellingen.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Er is bewust gekozen voor de verkoop van hoogwaardige producten in het hogere segment. De zonnebanken van VDL Hapro Luxura en KBL megaSun is de top van de markt. 

Nieuw in de verkoop zijn de afslankapparaten van Wellness-USA, een Amerikaans product wat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in de zonne- en fitness branche. Met een eigen Experience Center BeauNouveau Fit, (nieuw in Nederland) zijn de eerste apparaten al verkocht. Verder wordt er een unieke lijn van ondersteunende producten verkocht, onder het eigen label “PureSun”, waar de eigen kennis en ervaring in is verwerkt. Dit merk wordt gevoerd op het gebied van zonnecosmetica en lampen ten behoeve van zonnebanken. Op het gebied van lampen is het eigen label PureSun de nummer 1 in het afzetgebied Nederland en België.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inkoop Hapro Luxura Jewel apparatuur € 450.000,-
Totale investering € 450.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-, met een bodembedrag van € 350.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing

Overige financiers en zekerheden
Collin Crowdfund heeft eerder 3 leningen verstrekt (totaal € 710.000,-), waarvan de lening van oorspronkelijk € 260.000,- in november 2022 geheel regulier is afgelost en de lening van oorspronkelijk € 250.000,- in juli 2023 regulier is afgelost. In november 2022 is een nieuwe lening van € 200.000,- verstrekt met een openstaande schuld per 23 januari 2023 van € 157.000,-. Naast de leningen bij Collin heeft het bedrijf diverse leningen via Rabobank afgesloten. Op deze (4) leningen stond ultimo 2023 nog € 35.000,- open. In de eerste helft van 2024 worden deze leningen geheel afgelost.

Rabobank heeft bij de eerdere leningen de verpanding van vorderingen/roerende zaken vrijgegeven zodat de investeerders in deze nieuwe campagne zekerheid kunnen verkrijgen uit hoofde van verpanding van roerende zaken en vorderingen, waarbij de investeerders in de lopende lening voorrang hebben.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SunlightShop Finance B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor ANEM Holding B.V. is Laag risico en voor SunlightShop B.V. Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Bij de beoordeling van de Collin Credit Score hebben we gebruik gemaakt van de geconsolideerde jaarcijfers 2022, tussentijdse cijfers per 30-10-2023 en prognoses op geconsolideerd niveau voor 2023 en 2024. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2022 bedroeg de geconsolideerde omzet € 1.583.000,- met een netto cashflow overschot van € 143.000,-. Voor 2023 wordt een omzet begroot van € 1.950.000,- (gebaseerd op de tussentijdse cijfers per 30-10-2023) met een netto cashflowoverschot van € 229.000,-. Voor 2024 wordt een omzet van € 2.500.000,- geprognosticeerd met een netto cashflowoverschot van € 463.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2022 bedraagt 29% op een balanstotaal van € 2.092.000,-. De solvabiliteit zal in 2023, gebaseerd op de tussentijdse cijfers per 30-10-2023, naar verwachting stijgen naar 38% op een balanstotaal van € 2.224.000,- In de berekening van de solvabiliteit is de achtergestelde lening van € 425.000,- van de heer Boshuizen meegenomen. We kwalificeren hierdoor de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn ANEM Holding B.V., SunLightShop B.V. en SunLightShop Finance B.V. 
 • De heer P.J. Boshuizen geeft samen met zijn echtgenote mevrouw M. Boshuizen-Zwanenveld een gezamenlijke borgstelling af voor € 225.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde op basis van de overwaarde op het woonhuis.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van de geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van de heer P.J. Boshuizen ter hoogte van € 425.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente van 4% wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ANEM Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door de gezamenlijke materiële borgstelling en de diverse verpandingen, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed 
Zekerheden: Ruim voldoende 
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 3.000 geïnvesteerd.
03-02-2024 om 7:42
investeerder-366754 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2024 om 7:29
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
03-02-2024 om 7:23
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-02-2024 om 7:14
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-02-2024 om 6:40

Ondernemer

P.J. Boshuizen

Crowdfund Coach


Peter Stout