43235

SunlightShop Finance B.V.

€ 200.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 208
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-11-2022 in 2 uur volgeschreven door 208 investeerders

Samenvatting

SunLightShop is een onderneming in de wellness sector en actief in de verkoop van zonnebanken, wellness apparatuur, besturingssystemen en bijbehorende lampen en zonnecosmetica. SunlightShop heeft eigen zonnestudio’s in Vlaardingen onder de naam Ergosun en BeauNouveau. BeauNouveau is ingericht als een Experience Center/Concept Store waar je kan zonnen, afslanken, ontspannen, opladen en herstellen. Het Experience Center is dit jaar geopend in Vlaardingen en richt zich vooral op de verkoop van de exclusieve apparatuur; de Cocoon en Redfitroom. Klanten kunnen in dit Experience Center zelf de unieke werking van de apparatuur ervaren. Het Experience Center is zowel op business to consumer als business to business gericht. Onder de naam PureSun voert de onderneming ook een eigen label voor de verkoop van lampen en zonnecosmetica. 

De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie met als eigenaar Peter Boshuizen. Peter heeft zijn onderneming 16 jaar geleden opgericht en inmiddels weten uit te bouwen tot een van de grotere spelers op de Nederlandse en Belgische markt.

De onderneming is reeds in 2017 en 2018 gefinancierd middels investeerders van Collin Crowdfund. Beide financieringen zijn tot op heden probleemloos verlopen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn SunlightShop Finance B.V., ANEM Holding B.V. en SunlightShop B.V.
 • De heer P.J. Boshuizen en zijn echtgenote mevrouw M. Boshuizen-Zwanenveld geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ANEM Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SunlightShop Finance B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van SunlightShop Finance B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding in eerste verband bevind zich bij de investeerders van Collin Crowdfund in de lening van 2018.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt gebruikt om Cocoon en Redfit apparatuur te kunnen inkopen ten behoeve van de verhuurportefeuille. 

Ondernemer

Peter Boshuizen (55 jaar) heeft inmiddels 34 jaar ervaring in de branche. Peter beschikt over veel kennis van de business. Deze kennis zet hij graag in als zelfstandig ondernemer voor de innovatie en vernieuwing van zijn productenpakket en dienstverlening. Het opbouwen van een lange termijn relatie met de klant staat daarbij voorop. 
Een no-nonsense mentaliteit en “doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, helpen hem zijn doelen te bereiken.
Inmiddels is zijn jongste dochter ook toegetreden tot het bedrijf. Zij heeft dezelfde no-nonsense mentaliteit en houdt zich voornamelijk bezig met de marketing en social-media.

In eerste instantie werden de activiteiten uitgevoerd vanuit huis met een gehuurde self-storage box als magazijn. Inmiddels is de SunLightShop gevestigd in een groot bedrijfspand aan de A20 en heeft 24 personeelsleden. Van een eenmanszaak met kantoor aan huis is SunLightShop nu uitgegroeid tot een top 2 leverancier van zonnebanken en afslankapparatuur in Nederland en België. 

Onderneming

Kernprofiel 
SunLightShop richt zich vanaf de oprichting in 2007 op de verkoop van zonnebanken, bijbehorende lampen, zonnecosmetica en de exploitatie van eigen zonnestudio’s. De zonnestudio’s worden geëxploiteerd onder de naam Ergosun en BeauNouveau. Lampen en cosmetica worden ook verkocht onder een eigen label; PureSun.
Nieuw binnen de onderneming is het afvallen, ontspannen, opladen en herstellen met de apparatuur van Cocoon en Redfitroom, dat wordt geïmporteerd uit Amerika en waarvoor SunlightShop de rechten heeft verkregen voor Europa. Binnen de onderneming is acht jaar geleden een start gemaakt met de financieringsactiviteiten ten behoeve van het faciliteren van de klanten van SunLightShop. Deze activiteiten zijn ondergebracht in SunlightShop Finance, het bedrijfsonderdeel waar nu een financieringsbehoefte is.

Doelgroep
De verkoop vindt plaats aan bedrijven in de wellness sector en is onder te verdelen in de volgende doelgroepen:

 • Professionele zonnestudio’s, waar met een deskundig advies op een verantwoorde manier gebruik gemaakt kan worden van de apparatuur om het welzijn van de gebruiker te bevorderen.
 • Sport- en fitnesscentra, sauna complexen, beautysalons, zwembaden/zwemparadijzen, vakantieparken, hotels en gezondheidsinstellingen.

Bij de verkoop wordt zowel gebruik gemaakt van het fysieke kanaal, door het gebruik van salesmanagers, als van verkoop via de website (www.sunlightshop.nl).
Er wordt een actief marketingbeleid gevoerd door middel van gebruik van social-media, verkoopbrochures, de websites en advertenties in de vakbladen. Ook is het bedrijf regelmatig aanwezig op vakbeurzen (B2B).

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Door de jarenlange ervaring in de branche beschikt SunlightShop over een grote kennis van de markt en kan daardoor snel inspelen op de ontwikkelingen en trends in de markt. De markt kunnen ‘lezen’ is voor dit bedrijf dan ook een onderscheidend punt. 
Er is bewust gekozen voor de verkoop van hoogwaardige producten in het hogere segment. De zonnebanken van VDL Hapro Luxura en KBL megaSun is de top van de markt. 
Nieuw in de verkoop zijn de afslankapparaten van Wellness-USA, een Amerikaans product wat zich de afgelopen jaren heeft bewezen in de zonne- en fitness branche. Met een eigen Experience Center BeauNouveau Fit, (nieuw in Nederland) zijn de eerste apparaten al verkocht. Verder wordt er een unieke lijn van ondersteunende producten verkocht, onder het eigen label “PureSun”, waar de eigen kennis en ervaring in is verwerkt. Dit merk wordt gevoerd op het gebied van zonnecosmetica en lampen ten behoeve van zonnebanken. Op het gebied van lampen is het eigen label PureSun de nummer 1 in het afzetgebied Nederland en België.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inkoop Cocoon en Redfit apparatuur € 200.000,-
Totaal € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
Collin Crowdfund heeft eerder 2 leningen verstrekt (totaal € 510.000,-), waarvan de lening van in oorsprong € 260.000,- (2017) deze maand geheel regulier is afgelost en de lening van in oorsprong 
€ 250.000,- (2018) nog een uitstaand saldo heeft van € 33.333,-.

Door Rabobank zijn leningen verstrekt met een nog uitstaand saldo van € 155.798,-. 
Rabobank heeft tevens een krediet in rekening-courant verstrekt ad € 100.000,-.

Via familie is € 81.510,- geleend (geen aflossingen en zekerheden). 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SunlightShop Finance B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor ANEM Holding B.V. is Laag risico en voor SunlightShop B.V. Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Bij de beoordeling van de Collin Credit Score hebben we gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021 en prognoses op geconsolideerd niveau voor 2022 en 2023. De overall score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
In 2021 bedroeg de geconsolideerde omzet € 1.334.000,- met een netto cashflow overschot van 
€ 46.000,-. Voor 2022 wordt een omzet begroot van € 1.677.000,- (mede gebaseerd op de tussentijdse cijfers) met een netto cashflow overschot van € 271.000,- Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt per 31-12-2022 16% op een balanstotaal van € 1.511.000,-. De solvabiliteit zal in het jaar 2023 naar verwachting stijgen naar 31% op een balanstotaal van € 1.800.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn SunlightShop Finance B.V., ANEM Holding B.V. en SunlightShop B.V.
 • De heer P.J. Boshuizen en zijn echtgenote mevrouw M. Boshuizen-Zwanenveld geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ANEM Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SunlightShop Finance B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van SunlightShop Finance B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding in eerste verband bevind zich bij de investeerders van Collin Crowdfund in de lening van 2018.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de materiele persoonlijke borgstelling als de verpandingen, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-93124 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2022 om 15:39
investeerder-100270 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2022 om 15:39
investeerder-18608 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2022 om 15:38
investeerder-262140 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2022 om 15:34
investeerder-29935 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-11-2022 om 15:33

Ondernemer

P.J. Boshuizen

Crowdfund Coach


Peter Stout