26363

SunLightShop Finance

€ 350.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 267  |  Reacties: 8
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
35%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-05-2017 in 11 dagen volgeschreven door 267 investeerders

Samenvatting

WIJZIGING LEENBEDRAG SUNLIGHTSHOP FINANCE
In samenspraak met de ondernemer van SunLightShop Finance, is het leenbedrag van onderstaande crowdfund campagne verlaagd van € 350.000,- naar € 260.000,-. De reden van de verlaging is dat het gevraagde leenbedrag via Collin Crowdfund tot dusverre niet volledig is gefund. Daarom zijn we in goed overleg getreden met de ondernemer en is de volgende, gewijzigde financieringsopzet tot stand gekomen.

Gewijzigde financieringsopzet per 16 mei 2017
De ondernemer van SunLightShop Finance heeft op basis van de op dit moment geboekte (pre) orders voor de levering van VDL Hapro Luxura zonnebanken zijn kredietbehoefte opnieuw bepaald. Hieruit blijkt dat er met een lening van € 260.000,- voldoende ruimte ontstaat om de desbetreffende zonnebanken in te kopen en vervolgens te verhuren aan haar klanten. Dit, in combinatie met het gegeven dat het oorspronkelijke leenbedrag van € 350.000,- nog niet volledig is gefund, betekent dat SunLightShop Finance met een lager leenbedrag van € 260.000,- haar kredietbehoefte volledig kan invullen. Hiermee kan zij voldoen aan de vraag naar verhuur van zonnebanken. Zowel de historische als toekomstige verwachte operationele kasstroom is toereikend om de financieringslasten van de lagere lening te kunnen opbrengen. Verder zal door deze wijziging de verwachte solvabiliteit 2017 stijgen naar circa 25%. Wij handhaven, ondanks het lagere leenbedrag, de Collin Credit Score zoals onderstaand weergegeven.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt
Leenbedrag: € 260.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden

Zekerheden en voorwaarden per 16 mei 2017
De zekerheden en voorwaarden blijven onveranderd van kracht ten opzichte van de initiële pitch.

 • De debiteuren zijn ANEM Holding B.V., SunLightShop B.V., SunLightShop Finance B.V. en Ergosun B.V.
 • De heer P. Boshuizen geeft samen met zijn echtgenote mevrouw M. Boshuizen – Zwaneveld een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 175.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ANEM Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • Een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige huurinkomsten (voortvloeiende uit de verhuurovereenkomsten), apparatuur en voorraad van SunLightShop Finance B.V.

Bestaande investeerders geven wij 14 dagen de mogelijkheid (ingaande per 16-5-2017) om hun investering te heroverwegen. 

16 mei 2017
Collin Crowdfund

SunLightShop is een onderneming in de wellness sector en actief in de verkoop van zonnebanken en bijbehorende lampen en zonnecosmetica. Verder heeft zij eigen zonnestudio’s in Rotterdam en Vlaardingen onder de naam Ergosun B.V. Onder de naam PureSun voert de onderneming ook een eigen label voor de verkoop van lampen en cosmetica. De onderneming wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie met als eigenaar Peter Boshuizen. Peter heeft zijn onderneming 10 jaar geleden opgericht en inmiddels weten uit te bouwen tot een van de grotere spelers op de Nederlandse en Belgische markt.
De leningaanvraag heeft betrekking op de jongste onderneming binnen de groep, SunLightShop Finance B.V. Deze B.V. geeft klanten de mogelijkheid om zonnebanken (VDL Hapro Luxura apparatuur) aan te schaffen door middel van een huurkoopovereenkomst.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn ANEM Holding B.V., SunLightShop B.V., SunLightShop Finance B.V. en Ergosun B.V. De ondernemer en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 175.000,-. Verder is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen van 35% op het niveau van ANEM Holding B.V. Tenslotte worden de huidige en toekomstige voorraad alsmede de huurinkomsten, voortvloeiende uit de aangegane huurkoopovereenkomsten, verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

SunLightShop Finance B.V. richt zich op de verhuur aan haar klanten van VDL Hapro Luxura zonnebanken. Vanwege de grote vraag naar verhuur van deze zonnebanken, dient geïnvesteerd te worden in aankoop van apparatuur. De gevraagde financiering wordt gebruikt om de benodigde apparatuur aan te kunnen kopen.  

Ondernemer

Peter Boshuizen (49 jaar) heeft na zijn middelbare school een ICT opleiding succesvol afgerond. Tijdens een van zijn stages kwam hij in contact met de directeur van het toenmalige SunService, een bedrijf met een grote zonnestudio en een verkooptak voor particuliere zonnebanken. Bij dit bedrijf is Peter in loondienst getreden en heeft hij zich vanuit een aanvangsfunctie op logistiek- en administratief gebied ontwikkeld tot de rechterhand van de directeur, met de nadruk op sales. Toen SunService verkocht werd, heeft Peter besloten voor zichzelf te beginnen in dezelfde branche. In eerste instantie werden de activiteiten uitgevoerd vanuit huis met een gehuurde self-storage box als magazijn. Inmiddels heeft Peter het bedrijf uitgebreid tot wat het nu is: een top 3 leverancier van zonnebanken in Nederland en België. 

Peter beschikt door zijn 25 jaar praktijkervaring over veel kennis van de business. Deze kennis zet hij graag in als zelfstandig ondernemer voor de innovatie en vernieuwing van zijn productenpakket en dienstverlening. Het opbouwen van een lange termijn relatie met de klant staat daarbij voorop. Een no-nonsense mentaliteit en “doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, helpen hem zijn doelen te bereiken.

Onderneming

Kernprofiel 
SunLightShop richt zich vanaf de oprichting in 2007 op de verkoop van zonnebanken, bijbehorende lampen, zonnecosmetica en de exploitatie van eigen zonnestudio’s. De zonnestudio’s worden geëxploiteerd onder de naam Ergosun. Lampen en cosmetica worden ook verkocht onder een eigen label; PureSun. Binnen de onderneming is drie jaar geleden een start gemaakt met de financieringsactiviteiten ten behoeve van het faciliteren van de klanten van SunLightShop. Deze activiteiten zijn ondergebracht in SunLightShop Finance.

Doelgroep
De verkoop vindt plaats aan bedrijven in de wellness sector en is onder te verdelen in de volgende 2 doelgroepen:

 1. Professionele zonnestudio’s, waar met een deskundig advies op een verantwoorde manier gebruik gemaakt kan worden van de apparatuur om het welzijn van de gebruiker te bevorderen.
 2. Sport- en fitnesscentra, sauna complexen, beautysalons, zwembaden/zwemparadijzen, vakantieparken, hotels en gezondheidsinstellingen. Bij de verkoop wordt zowel gebruik gemaakt van het fysieke kanaal, door het gebruik van salesmanagers, als van verkoop via de website (www.sunlightshop.nl).

Er wordt een actief marketingbeleid gevoerd door middel van gebruik van social media, verkoopbrochures, de websites en advertenties in de vakbladen. Ook is het bedrijf regelmatig aanwezig op vakbeurzen (B2B).

Missie en visie
Een brede klantenkring in de wellness sector aan de onderneming binden door:

 • Het leveren van apparatuur en producten van hoge kwaliteit;
 • Het adviseren van de klant op basis van veel kennis en langdurige ervaring;
 • Het uitvoeren van de opdracht welke bestaat uit de levering, installatie, aftersales, beschikbaarheid, garantie en onderhoud volgens het principe: “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.

Het streven van de onderneming daarbij is: een tevreden klant die ook je klant wil blijven.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Door de jarenlange ervaring in de branche beschikt SunLightShop over een grote kennis van de markt en kan daardoor snel inspelen op de ontwikkelingen en trends in de markt. De markt kunnen ‘lezen’ is voor dit bedrijf dan ook een onderscheidend punt. 
Er is bewust gekozen voor de verkoop van hoogwaardige producten in het hogere segment. De zonnebanken van VDL Hapro Luxura is de top van de markt. Verder wordt er een unieke lijn van ondersteunende producten verkocht, onder het eigen label “PureSun”, waar de eigen kennis en ervaring in is verwerkt. Dit merk wordt gevoerd op het gebied van zonnecosmetica en lampen ten behoeve van zonnebanken. Op het gebied van lampen is het eigen label PureSun de nummer 1 in het afzetgebied Nederland en België.

Wat wordt bereikt met de financiering
Verder onderscheidt SunLightShop zich van de concurrentie door het aanbieden van een verhuurmogelijkheid aan klanten specifiek voor de aankoop van VDL Hapro Luxura apparatuur. Dit is voor de komende jaren ook een speerpunt om zo de onderneming verder te kunnen laten groeien. De speciaal hiervoor opgerichte B.V., SunLightShop Finance, stelt de klant in staat om door middel van een huurovereenkomst de gewenste zonnebank beschikbaar te krijgen, met een koopoptie aan het einde van de huurtermijn. De looptijd van deze contracten varieert tussen de 36 en 60 maanden. Op dit moment zijn er al ruim 20 lopende huurcontracten. De gevraagde lening bij Collin biedt de mogelijkheid om aan de huidige vraag naar verhuur van apparaten te kunnen voldoen. 

Structuur
De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Inkoop zonnebanken ten behoeve van verhuur   € 350.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bestaande financieringen
De onderneming heeft de volgende bestaande financieringen:

 • Rabobank heeft op dit moment een uitstaande financiering van € 200.000,-, waaronder een kredietfaciliteit van € 150.000,-. Alle B.V.’s hebben hoofdelijk meegetekend voor deze financiering. Als zekerheid voor deze financiering heeft Peter Boshuizen een persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 75.000,- en geldt er een eerste pandrecht op de voorraad/ vorderingen en inventaris van de gehele groep. Echter; met de Rabobank is overeengekomen dat zij de verpanding met betrekking tot voorraad/ vorderingen en inventaris van SunLightShop Finance vrijgeeft aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er is een onderhandse lening verstrekt door familie ter hoogte van € 140.000,-. Voor deze financiering zijn er geen zekerheden bedongen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur(en) zijn ANEM Holding B.V., SunLightShop B.V., SunLightShop Finance B.V. en Ergosun B.V.
 • De heer P. Boshuizen geeft samen met zijn echtgenote mevrouw M. Boshuizen-Zwaneveld een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 175.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ANEM Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • Een eerste pandrecht op de huidige en toekomstige huurinkomsten (voortvloeiende uit de verhuurovereenkomsten), apparatuur en voorraad van SunLightShop Finance B.V.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de holding ANEM Holding B.V. met een Laag risico. De onderliggende werkmaatschappijen SunLightShop Finance B.V., Ergosun B.V. en Sunlightshop B.V. worden gekwalificeerd met een Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de door de accountant opgestelde geconsolideerde en vennootschappelijke (nagenoeg) definitieve jaarcijfers 2015 en 2016 van ANEM Holding B.V. cs. en prognoses 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2016 is er een geconsolideerde omzet gerealiseerd van € 1.624.000,-. Binnen deze geconsolideerde omzet, bedroeg de omzet van SunLightShop Finance € 111.000,- met een winstbijdrage van € 31.000,-. De totale geconsolideerde nettowinst in 2016 komt uit op € 56.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 129.000,-. Het netto cashflow overschot in 2016 kwam uit op € 83.000,- (Excellent).
Op basis van de prognoses voor 2017 en 2018, wordt er vooral een verbetering van de exploitatie verwacht bij SunLightShop Finance B.V. Door de gevraagde financiering is SunLightShop Finance in staat meer klanten van een passende oplossing te voorzien om een zonnebank aan te kopen. Hierdoor zal naar verwachting de omzet uit financieringsovereenkomsten (huur met koopoptie) stijgen. De verwachte geconsolideerde omzet over 2017 komt uit op € 2.242.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 315.000,- en een netto cashflow overschot van € 233.000,- (Excellent). Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit
Het geconsolideerde eigen vermogen in 2016 bedraagt € 149.000,- op een geconsolideerd balanstotaal van € 915.000,-. Dit komt uit op een solvabiliteit van 16% (Voldoende). Op basis van de geprognosticeerde groei van de exploitatie in 2017 en 2018 zal het eigen vermogen zich naar verwachting positief ontwikkelen. De verwachte solvabiliteit per ultimo 2017 uit op 23% op een verlengd balanstotaal van € 1.388.000,-. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) in 2016 komt uit op 1,0. Door de financiering in combinatie met de winstgevende exploitatie stijgt de current ratio naar verwachting in 2017 naar 1,3 en 1,9 in 2018. Daarnaast heeft de onderneming een kredietfaciliteit van € 150.000,- welke gebruikt wordt om liquiditeitskrapte op te vangen. Wij bepalen de score Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-20145 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2017 om 21:07
investeerder-30526 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-05-2017 om 19:29
investeerder-12536 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
15-05-2017 om 15:36
investeerder-35980 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
15-05-2017 om 15:13
investeerder-13302 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-05-2017 om 13:37

Reacties

Investeerder – 5025
05-05-2017 11:39
Dag, vraag: op welke wijze wordt geborgd dat de lening daadwerkelijk wordt ingezet voor te financieren huurkoopcontracten, en niet (bijvoorbeeld) om bestaande leningen en crediteuren mee af te betalen? Waarom is gekozen voor één vrije forse lening ineens, en niet voor een lening in enkele tranches, wat gezien de reden van de aanvraag, misschien meer voor de hand zou liggen? Alvast succes!

P.J. Boshuizen
05-05-2017 12:01
Beste investeerder,

Wij beschikken over een forse portefeuille aan opdrachten voor Hapro Luxura zonnebanken, die op korte termijn uitgeleverd gaan worden. Collin heeft inzage in de opdrachten. De gevraagde financiering past bij de financieringsbehoefte die uit de aanwezige opdrachten voortvloeit en geeft ruimte om potentiële opdrachten om te zetten in contracten. Met de bank is afgestemd dat de financiering niet gebruikt wordt om de bestaande leningen af te lossen.

Met vriendelijke groet,
Peter Boshuizen

Investeerder – 19861
08-05-2017 12:54
Vraag: Deze materiële waarde bij de borgstelling. Wat houdt deze materiële waarde in? Pand?
Vriendelijke groet

Collin Crowdfund
08-05-2017 13:16
Beste investeerder
Op basis van de door de ondernemer aangeleverde informatie over zijn privé vermogen hebben wij bepaald dat de waarde van de borgstelling van de heer Boshuizen en zijn echtgenote op dit moment grotendeels materieel is. Deze waarde wordt bepaald door een optelling van alle privévermogensbestanddelen zoals bijvoorbeeld de waarde van het aanwezige onroerend goed en de waarde van mogelijke spaar-, beleggings- en kapitaalverzekeringsproducten minus alle schulden.
Investeerder – 8044
08-05-2017 13:17
U schrijft: Wij beschikken over een forse portefeuille aan opdrachten voor Hapro Luxura zonnebanken, die op korte termijn uitgeleverd gaan worden. Kunt u ook aan ons potentiële investeerders inzicht geven in het bedrag aan getekende orders en daarmee samenhangend het bedrag aan zonnebanken dat komende 6 maanden zeker uitgeleverd wordt.

P.J. Boshuizen
08-05-2017 14:11
Beste Investeerder,

Wij beschikken over een 30-tal getekende opdrachten, die bij elkaar goed zijn voor een omzet in de groep van ca. € 550.000,- aan uit te leveren apparaten. Dit betreft alleen de omzet die wij kunnen realiseren dankzij de verhuurmogelijkheid die wij door de crowdfunding lening kunnen aanbieden aan onze klanten.

Investeerder – 35183
09-05-2017 17:27
De Dun & Bradstreet kwalificatie is “verhoogd risico”. Kunt u dit wat meer toelichten en welke waarde moet ik hier aan toekennen m.b.t. het investeringsrisico?

Collin Crowdfund
09-05-2017 17:29
Beste investeerder,
Bedankt voor uw reactie.
De kwalificatie Verhoogd risico is een kwalificatie die afgegeven wordt door het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. Hoe zij tot hun ratings komen kunt u teruglezen op onze eigen website op de pagina ‘Risico’s’. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de website van Dun & Bradstreet zelf raadplegen.
Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer

Peter Boshuizen

Crowdfund Coach


Peter Stout