33610

SunnyTent BV

€ 600.000  |  7,0% rente  |  46 maanden  Investeerders: 540
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

89 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-11-2019 in 5 dagen volgeschreven door 540 investeerders

Samenvatting

Na twee succesvolle kortlopende crowdfund campagnes wil SunnyTent B.V. de investeerders van Collin Crowdfund de mogelijkheid bieden om opnieuw te investeren in SunnyTent B.V. om de voorraad voor de komende seizoenen te financieren. Hierbij treft u de links naar de eerdere campagnes:

In 2011 kocht Anton Kleemans een opzetzwembad voor zijn kinderen. Helaas bleek 2011 qua weer een slecht zwembadjaar te zijn.

Bij Anton ontstond daardoor het idee om er een transparante tent overheen te plaatsen. Hij wist immers dat het in een tuinbouwkas vanaf medio april tot medio september vrijwel altijd meer dan 25 graden is.
Dankzij de tent werd het water zelden koud en ook het schoonmaken (blad, vogelpoep etc.) was door de tent verleden tijd. Maandenlang was Anton’s zwembad the ‘place to be’ voor zijn kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat bracht Anton op het idee deze tent onder de merk- en bedrijfsnaam SunnyTent op de markt te brengen.

De productie vindt plaats in Bosnië-Herzegovina in de fabriek van medeaandeelhouder Ari Verhoeven. Via eigen webshops wordt de SunnyTent inmiddels in heel Europa en erbuiten verkocht.
Anton en Ari zijn allebei ervaren ondernemers in verschillende bedrijfstakken en hebben uiteenlopende kwaliteiten die elkaar goed aanvullen.

Na de stokkenproblemen van 2018 is 2019 het ‘jaar van herstel’ geworden. Er is gekozen voor exclusieve afzet via de eigen webshops. Het klantenserviceteam heeft de klachten uit 2018 goed behandeld en vrijwel alle klachten zijn naar tevredenheid van de klanten opgelost. In 2019 is de tentenafzet via de eigen webshops met 40% gestegen ten opzichte van 2017. Uiteindelijk wordt er in 2019 weer een positief bedrijfsresultaat verwacht.

Financieringsbehoefte
De afgelopen twee jaar is gekozen voor kortstondige voorraadfinancieringen, echter deze keer is meer ‘rust’ in de financiering gewenst en wordt een lening van € 600.000,- aangevraagd voor 46 maanden. De aflossingen bedragen € 100.000,- in september 2020 en 2021 en € 200.000,- in september 2022 en 2023. De rente bedraagt 7,0% op jaarbasis.

Risico
Dun & Bradstreet geeft aan SunnyTent B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is SunnyTent B.V. 
 • De rekening-courant vordering ter hoogte van € 291.220,- van Kleemans Beheer B.V. wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Op de rekening-courant vordering mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 40%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. Rentebetalingen zijn wel toegestaan, als ook het uitkeren van de management fee.
 • De rekening-courant vordering ter hoogte van € 211.389,- van AV B.V. wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Op de rekening-courant vordering mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 40%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. Rentebetalingen zijn wel toegestaan, als ook het uitkeren van de management fee.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SunnyTent B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SunnyTent B.V. mogen plaatsvinden zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. geven een vermogensinstandhoudingsverklaring af inzake een minimale solvabiliteit van 35% (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) met een minimum bedrag van € 400.000,- risicodragend vermogen in SunnyTent B.V. Deze verklaring houdt in dat de aandeelhouders additioneel risicodragend vermogen in SunnyTent B.V. moeten inbrengen als de solvabiliteit van SunnyTent B.V. 35% of minder dan € 400.000,- bedraagt.
 • Op basis van de concept cijfers 2018 van Kleemans Beheer B.V. bedraagt het eigen vermogen € 1.776.000 op een balanstotaal van € 2.242.000,-. Ultimo 2018 beschikte de onderneming over € 374.000,- aan liquide middelen. Dun & Bradstreet kwalificeert Kleemans Beheer B.V. op Laag risico.
 • Op basis van de definitieve cijfers 2018 van AV B.V. bedraagt het eigen vermogen € 37.000,- op een balanstotaal van € 161.797. Binnen de onderneming waren ultimo 2018 geen substantiële liquide middelen aanwezig. Dun & Bradstreet kwalificeert AV B.V. op Verhoogd risico.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bedoeld ter financiering van bedrijfskapitaal.

Ondernemer

Anton Kleemans (1968) wilde, na circa 15 jaar succesvol actief te zijn geweest als zelfstandig ondernemer in de zakelijke dienstverlening, zich storten op totaal iets anders. Met de nodige organisatorische, financiële en marketingkennis en -ervaringen werd de consumentenmarkt het nieuwe werkgebied voor hem. Een eerder opgedaan productidee (“een tent over een zwembad”) werd nader uitgewerkt. Een nieuwe tent werd uitgevonden die leidde tot het product en het bedrijf SunnyTent. De afgelopen vijf jaar heeft Anton Kleemans (CEO SunnyTent B.V.) bewezen dat zijn productidee en het businessmodel goed zijn. 
Kernkwaliteiten: ondernemerschap, analytisch vermogen, intelligent, drive, commercieel, financieel, sociaal en organisatorisch sterk, perfectionisme / oog voor detail, betrouwbaarheid, openheid, ruime ervaring, empathisch en breed georiënteerd. 

Ari Verhoeven (1965), heeft een aantal jaar geleden Etan Trampolines overgenomen nadat hij 22 jaar actief is geweest in de agrarische sector. Dit bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en afzet van trampolines aan grote retailers, trampolineparken en detailhandel. In 2014 startte hij hiertoe een eigen productiebedrijf in Bosnië-Herzegovina, waar de productiecapaciteit groot/snel op te schalen, kundig en betaalbaar is. Sinds drie jaar is Ari medeaandeelhouder en CEO van SunnyTent B.V. In Bosnië-Herzegovina worden nu zowel trampolines als SunnyTenten geproduceerd. 
Kernkwaliteiten: brede oriëntatie, sterk in het leggen en benutten van contacten, intelligent, intuïtief sterk, samenwerking zoekend en benuttend, grote lijnen niet uit het oog verliezend, never give up mentaliteit.

Onderneming

Door middel van een landelijke TV-reclamecampagne (met name op NPO 1 en 3), gecombineerd met social-media reclame en free publicity in enkele dagbladen, werd de SunnyTent in 2015 bekend gemaakt bij het grote publiek in Nederland en Vlaanderen. Hierbij lag de focus op de zwembadtoepassing: altijd warm en schoon zwemwater (zónder energiekosten) en ook nog eens seizoensverlenging. De SunnyTent bleek een schot in de roos; binnen drie maanden was 80% van de voorraad verkocht en de tevredenheid onder de klanten was groot. Gedreven door het heilige geloof in professionele reclame in combinatie met een goed product waar de markt op zit te wachten, werd gekozen voor afzet via de eigen webshops in vrijwel heel Europa.

Het seizoen 2019 kenmerkte zich als ‘een jaar van herstel’. In 2018 was er namelijk sprake van problemen met de kwaliteit van de tentstokken. Dit heeft geleid tot imago-/merkschade, welke in 2019 moest worden overwonnen. Met vereende krachten is dit gelukt. Ook was er geld gereserveerd voor nog te verlenen garantie voortkomend uit de verkopen van 2018. Dit bedrag is echter aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot. 

Doelgroep
De doelgroep voor de SunnyTent bestaat met name uit gezinnen met kinderen tussen 6 en 13 jaar oud. 

Missie
De missie is om de klanten meer en langer plezier te laten beleven van hun zwembad en overige te overkappen zaken middels de transparante tenten van SunnyTent. Daardoor ontstaan er meer buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, in een tijd van grootschalig smartphone-, TV- en spelcomputergebruik. 

Visie
Realiseren van tevreden gebruikers en ouders van gebruikers. 

Doelstelling
Over 1-3 jaar verkopen we onze tenten in de hele Europese gemeenschap én de Verenigde Staten en Canada.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Vergelijkbare producten zijn er vrijwel niet. De sporadisch in omloop zijnde varianten scoren ondermaats op vormgeving, kwaliteit van gebruikte materialen, prijs en/of functionaliteit. Er worden op dit moment ook geen nieuwe concurrenten verwacht, als gevolg van de scherpe prijsstelling (‘stay out marketing principe’) en de inmiddels door SunnyTent ingenomen sterke positie. 

Unique Selling Points (USP’s): 

 • Uniek product
 • Krachtige prijs/kwaliteitverhouding
 • Sterke klantgerichtheid en daardoor de grote klanttevredenheid

Structuur 
Anton Kleemans en Ari Verhoeven zijn via hun personal holdings Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. ieder voor 50% aandeelhouder van SunnyTent B.V.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bedrijfskapitaal € 600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 46 maanden met een aflossing van € 100.000,- per september 2020, september 2021, en € 200.000,- per september 2022 en september 2023. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is SunnyTent B.V. 
 • De rekening-courant vordering ter hoogte van € 291.220,- van Kleemans Beheer B.V. wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Op de rekening-courant vordering mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 40%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. Rentebetalingen zijn wel toegestaan, als ook het uitkeren van de management fee.
 • De rekening-courant vordering ter hoogte van € 211.389,- van AV B.V. wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Op de rekening-courant vordering mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 40%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. Rentebetalingen zijn wel toegestaan, als ook het uitkeren van de management fee.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SunnyTent B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SunnyTent B.V. mogen plaatsvinden zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
 • Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. geven een vermogensinstandhoudingsverklaring af inzake een minimale solvabiliteit van 35% (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) met een minimum bedrag van € 400.000,- risicodragend vermogen in SunnyTent B.V. Deze verklaring houdt in dat de aandeelhouders additioneel risicodragend vermogen in SunnyTent B.V. moeten inbrengen als de solvabiliteit van SunnyTent B.V. 35% of minder dan € 400.000,- bedraagt.
 • Op basis van de concept cijfers 2018 van Kleemans Beheer B.V. bedraagt het eigen vermogen € 1.776.000 op een balanstotaal van € 2.242.000,-. Ultimo 2018 beschikte de onderneming over € 374.000,- aan liquide middelen. Dun & Bradstreet kwalificeert Kleemans Beheer B.V. op Laag risico.
 • Op basis van de definitieve cijfers 2018 van AV B.V. bedraagt het eigen vermogen € 37.000,- op een balanstotaal van € 161.797. Binnen de onderneming waren ultimo 2018 geen substantiële liquide middelen aanwezig. Dun & Bradstreet kwalificeert AV B.V. op Verhoogd risico.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SunnyTent B.V. is Verhoogd risico. Voor Kleemans Beheer B.V. wordt een Laag risico afgegeven en voor AV B.V. Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2018, de tussentijdse cijfers 2019 alsmede de prognose 2020 en 2021. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Na een tegenvallend 2018, met een resultaat van € 301.000,- negatief als gevolg van de slechte kwaliteit van de tentstokken, is het bedrijf in 2019 weer in een winstgevende situatie terechtgekomen. Het verlies is opgevangen door de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben zowel op financieel als operationeel gebied het bedrijf verder geoptimaliseerd. Het netto cashflow overschot komt in 2019 naar verwachting uit op € 81.000,-. Voor 2020 wordt een netto cashflow overschot van € 16.000,- verwacht. Na realisatie van de (groei)prognose komt het netto cashflow overschot in 2021 uit op € 191.000,-.
Wij hebben de score voor de Rentabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Volgens prognose komt de solvabiliteit inclusief achtergestelde leningen ultimo 2019 uit op circa 40% bij een balanstotaal van € 1.132.000,-. Na realisatie van de prognose komt de solvabiliteit eind 2020 uit op 50% bij een balanstotaal van € 1.163.000,-. Na verdergaande groei van het bedrijf wordt verwacht dat de solvabiliteit ultimo 2021 uitkomt op 64% bij een balanstotaal van € 1.341.000,-. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Goed.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt ultimo 2019 uit op 6,4. Ultimo 2020 komt de current ratio na realisatie van de prognose uit op 6,3 en in 2021 op 4,8. Omdat een groot deel van de vlottende activa uit voorraad bestaat, hebben wij de score Liquiditeit voorzichtigheidshalve gewaardeerd op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50661 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
05-11-2019 om 10:41
investeerder-64742 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2019 om 10:34
investeerder-110766 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2019 om 10:22
investeerder-110001 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-11-2019 om 9:46
investeerder-23822 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-11-2019 om 23:48

Ondernemer

Ari Verhoeven en Anton Kleemans

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas