29342

SunnyTent

€ 450.000  |  7,5% rente  |  6 maanden  Investeerders: 390
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-01-2018 in 2 uur volgeschreven door 390 investeerders

Samenvatting

In 2011 kocht Anton Kleemans een opzetzwembad voor zijn kinderen. Helaas bleek 2011 qua weer een slecht zwembadjaar. Bij Anton ontstond het idee om er een transparante tent overheen te plaatsen. Hij wist immers dat het in een tuinbouwkas vanaf medio april tot medio september vrijwel altijd meer dan 25 graden warm is. Ook als de zon niet schijnt. Door de tent werd het water zo zelden kouder dan 25 graden. Ook het dagelijks schoonmaken van het water (blad, vogelpoep, etc.) was met de tent verleden tijd. Maandenlang was Anton’s zwembad ‘the place to be’ voor zijn kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat bracht Anton op het idee deze tent onder de merk- en bedrijfsnaam SunnyTent op de markt te brengen. 

Na inmiddels 3 succesvolle afzetjaren is SunnyTent een krachtig bedrijf met een vrijwel uniek product. De productie vindt plaats in Bosnië, in de fabriek van medeaandeelhouder Ari Verhoeven. Via de eigen webshops en het dealernetwerk van strategisch partner Etan International (ook eigendom van Ari Verhoeven), wordt de SunnyTent inmiddels in bijna heel Europa verkocht. De eigenaren van SunnyTent zijn beide ervaren ondernemers in verschillende bedrijfstakken en hebben uiteenlopende kwaliteiten die elkaar goed aanvullen.

Structuur 
Anton Kleemans en Ari Verhoeven zijn via hun personal holdings Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. ieder voor 50% aandeelhouder van SunnyTent B.V.

Financieringsbehoefte 
De leningsaanvraag (seizoensfaciliteit) is bedoeld ter financiering van de groei en de voorraad. In totaal wordt voor ca. € 1.085.000,- aan voorraad gekocht, waarvan € 635.000,- uit eigen middelen wordt gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. De looptijd is 6 maanden met een aflossing ineens aan het einde van de looptijd. De rente bedraagt 7,5% op jaarbasis.

Risico
Dun & Bradstreet geeft aan dit jonge bedrijf (4 jaar) de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. Debiteur voor de lening is SunnyTent B.V.

Zekerheden
De lening van Kleemans Beheer B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Er geldt een vermogens-instandhoudingsverklaring voor SunnyTent B.V. wanneer de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) lager dan 35% is. Deze verklaring wordt afgegeven door Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. Verder is ter handhaving van de solvabiliteit een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SunnyTent B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van SunnyTent B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bedoeld ter financiering van de sterk groeiende (seizoens)voorraad.

Ondernemer

Anton Kleemans (49 jaar) wilde na circa 15 jaar succesvol actief te zijn geweest als zelfstandig ondernemer in de zakelijke dienstverlening zich storten op totaal iets anders. Met de nodige organisatorische, financiële en marketingkennis en -ervaringen werd de consumentenmarkt het nieuwe werkgebied voor hem. Een eerder opgedaan productidee (“een tent over een zwembad”) werd nader uitgewerkt. Een nieuwe tent werd uitgevonden die leidde tot het product en het bedrijf SunnyTent. De afgelopen 3 jaar heeft Anton Kleemans (CEO SunnyTent BV) bewezen dat zijn productidee en het businessmodel goed zijn. Kernkwaliteiten: ondernemerschap, analytisch vermogen, intelligent, drive, commercieel, financieel, sociaal en organisatorisch sterk, perfectionisme / oog voor detail, betrouwbaarheid, openheid, ruime ervaring, empathisch en breed georiënteerd. 

Ari Verhoeven (52 jaar), heeft een aantal jaar geleden Etan Trampolines overgenomen nadat hij 22 jaar actief is geweest in de agrarische sector. Dit bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en afzet van trampolines aan grote retailers en detailhandel. In 2014 startte hij hiertoe een eigen productiebedrijf in Bosnië, waar de productiecapaciteit groot / snel op te schalen, kundig en betaalbaar is. Sinds 2 jaar is Ari mede-aandeelhouder en CEO van SunnyTent BV. In Bosnië worden nu zowel trampolines als SunnyTenten geproduceerd. Kernkwaliteiten: brede oriëntatie, sterk in het leggen en benutten van contacten, intelligent, intuïtief sterk, samenwerking zoekend en benuttend, grote lijnen niet uit het oog verliezend, never give up mentaliteit.

Onderneming

Middels een landelijke TV-reclamecampagne (met name op NPO 1 en 3), gecombineerd met social-media reclame en free publicity in enkele dagbladen, werd het product in 2015 bekend gemaakt bij het grote publiek in Nederland en Vlaanderen. Hierbij lag de focus op de zwembadtoepassing: altijd warm en schoon zwemwater (zónder energiekosten) en ook nog eens seizoensverlenging. De SunnyTent bleek een schot in de roos; binnen 3 maanden was 80% van de voorraad verkocht en de tevredenheid onder de klanten was groot. Hierbij werd in 2015 gekozen voor afzet zónder dealers. Gedreven door het heilige geloof in professionele reclame in combinatie met een goed product waar de markt op zit te wachten, werd gekozen voor afzet via de eigen webshop. Inmiddels worden de SunnyTenten ook afgezet via het dealer-/retailnetwerk van Etan. Samen met de eigen webshops vindt de afzet in vrijwel heel Europa plaats.

Doelgroep
Bestaat voor de SunnyTent met name uit gezinnen met kinderen tussen 6 en 13 jaar oud. 

Missie
De missie is om de klanten meer en langer plezier te laten beleven van hun zwembad en overige te overkappen zaken middels de transparante tenten van SunnyTent. Daardoor ontstaan er meer ‘buitenspeelmogelijkheden’ voor kinderen, in een tijd van grootschalig smartphone-, TV- en spelcomputergebruik. 

Visie
Realiseren van tevreden gebruikers en ouders van gebruikers. 

Doelstelling
Over 3-5 jaar verkopen we onze tenten in nagenoeg de hele Europese Gemeenschap, de Verenigde Staten en Canada.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Vergelijkbare producten zijn er niet. De sporadisch in omloop zijnde varianten scoren ondermaats op vormgeving, kwaliteit van gebruikte materialen, prijs en/of functionaliteit. Er worden op dit moment ook geen nieuwe concurrenten verwacht, als gevolg van de scherpe prijsstelling (‘stay out marketing principe’) en de inmiddels door SunnyTent BV ingenomen sterke positie. 
Unique Selling Points (USP’s): 

  • Uniek product
  • Krachtige prijs/kwaliteitverhouding
  • Sterke klantgerichtheid en daardoor de grote klanttevredenheid

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraadfinanciering (seizoen) € 1.085.000,-
Eigen middelen € 635.000,-
Lening via Collin € 450.000,-

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 6 maanden, aflossing ineens na de looptijd van 6 maanden

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is SunnyTent B.V.
  • De lening van Kleemans Beheer B.V. ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. 
  • Er geldt een vermogens-instandhoudingsverklaring voor SunnyTent B.V. wanneer de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) lager dan 35% is. Deze verklaring wordt afgegeven door Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. Een vermogens-instandhoudingsverklaring houdt in dat wanneer het eigen vermogen van SunnyTent B.V. beneden de 35% van het balanstotaal komt of minder dan € 200.000,- bedraagt, de aandeelhouders het eigen vermogen van SunnyTent B.V. dienen aan te vullen.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SunnyTent B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van SunnyTent B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf de kwalificatie Verhoogd risico af. Voor Kleemans Beheer B.V. wordt de kwalificatie Laag risico afgegeven en voor AV B.V. een Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze leningsaanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2015 en 2016, tussentijdse cijfers 2017 alsmede de prognose 2018. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Na een omzet van € 618.000,- in 2016 is een netto cashflow overschot gerealiseerd van € 55.000,-. In 2017 is de omzet gegroeid naar € 1.344.000,- en is het netto cashflow overschot € 159.000,-. Voor 2018 wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.999.000,- en een netto cashflow overschot van € 311.000,-. De prognose is gebaseerd op de ervaringen uit de afgelopen jaren en is naar onze mening realistisch te noemen. De score komt zowel in 2016, 2017 als 2018 uit op Excellent. Omdat 2016 en 2017 reeds gerealiseerd zijn hebben wij de score vastgesteld op Excellent.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2016 is met ruim 8% op een balanstotaal van € 431.000,- score Matig. Echter, het bedrijf was via rekening-courantverhoudingen volledig door de aandeelhouders gefinancierd. Ultimo 2017 komt de solvabiliteit uit op ruim 28% bij een balanstotaal van € 685.000,- en scoort daarmee Ruim voldoende. Kleemans Beheer B.V. is bereid om de lening van € 200.000,- achter te stellen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wat ten goede komt aan het eigen vermogen. De solvabiliteit komt dan uit op ruim 57% bij een balanstotaal van € 685.000,- en scoort daarmee Excellent. Wij hebben de score van de solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende, omdat wij de score bepaald hebben op basis van de hoogst verwachte voorraadpositie, waardoor balansverlenging plaatsvindt.

Liquiditeit
De current ratio(vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) per ultimo 2016 is 1,1 en scoort daarmee Voldoende. Ultimo 2017 komt de current ratio uit op 2,3 en scoort daarmee Excellent. Eind 2018 wordt een current ratio verwacht van 5,5 (score Excellent) door de afname van het kort vreemd vermogen. Een groot gedeelte van de vorderingen bestaat uit vooruitbetaalde betalingen aan de leverancier, derhalve hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Excellent
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31713 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2018 om 12:16
investeerder-7713 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-01-2018 om 12:14
investeerder-7655 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-01-2018 om 12:14
investeerder-24306 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2018 om 12:14
investeerder-23051 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
30-01-2018 om 12:13

Reacties

Investeerder – 50828
30-01-2018 11:47
Een geweldig product, uniek!

A.A.M. Kleemans
30-01-2018 12:03
Hartelijk dank voor uw leuke reactie!
R.D. Beers
30-01-2018 13:51
Nog nooit gezien maar wel een super idee zeg! Briljant bedacht! Succes met het bedrijf en de verkoop!

Ondernemer

Ari Verhoeven en Anton Kleemans

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas