25588

Sup & Watershop

€ 85.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 99
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 99 investeerders

Samenvatting

De Sup & Watershop wordt gevestigd bij de ingang van het meest duurzame recreatiepark van Nederland: Landal De Reeuwijkse plassen. Met deze winkel biedt Sandra de enige watersport winkel- en aanbieder van kano/supverhuur in Reeuwijk en omstreken. 

De nieuwe Sup & Watershop zal gevestigd zijn aan de rand van het park bij de entreehal, duidelijk in het zicht van passanten en de bezoekers van de Surfplas in Reeuwijk (een zeer druk recreatiegebied). 

De Sup & Watershop is de eenmanszaak van Sandra Rutjes. Sandra wil dat het genieten van de prachtige waterrijke natuur van Reeuwijk bij haar in de shop begint. Naast een aantrekkelijk en uniek assortiment voor de verkoop, zijn materialen te huur voor de watersport en zijn de meest bijzondere watersportlessen te volgen (Sup & Yoga, Zeemeerminzwemmen, etc.).

Het businessmodel van de Sup & Watershop is gebaseerd op drie pijlers:
– De watersportwinkel
– Watersportverhuur
– Watersportlessen

Financieringsbehoefte
Voor de opstart van de nieuwe winkel en verhuurshop is de totale investeringsbehoefte € 137.500,-. De financiering wordt gevraagd voor de inrichting van de winkel, uitbreiding van inventaris en het verhuurassortiment. De onderneemster heeft reeds € 27.500,- aan eigen vermogen in de vorm van de bestaande inventaris en het verhuurassortiment ingebracht en wil dit met behulp van de financiering verder uitbreiden. De Rabobank verstrekt een co-financiering in de vorm van een rekeningcourant krediet van € 25.000,-. De overige financiering van € 85.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Sup & Watershop op een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn de eenmanszaak van Sandra Rutjes h.o.d.n. Sup & Waterschop en Coen Rutjes. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele financiering.

Leendoel

De lening zal worden gebruikt voor de inrichting, de opstart en uitbreiding van het verhuurassortiment van de nieuwe watersportwinkel en het verhuurbedrijf. Sup & Watershop vestigt zich op een A-locatie bij de ingang van het meest duurzame recreatiepark van Nederland: Landal Reeuwijkse Plassen. 

Naast de verkoop van bad- en recreatiekleding wordt een uitgebreid recreatief verhuurassortiment aangeboden van fietsen, elektrische boten, surfplanken, sups en kano’s.

Ondernemer

De ondernemer achter de Sup & Watershop is Sandra Rutjes (44 jaar). Sandra is een gedreven, communicatief, creatief en sociaal sterk persoon, die al van kinds af aan winkeltje speelde. Nog steeds, na al die jaren vindt zij dit het leukste dat er is. De mensen, het zoeken naar de juiste producten, het verlenen van service en een tevreden klant die de winkel verlaat. Vanuit het bedrijf van haar man Coen (Jachtwerf Coen Rutjes) is zij de afgelopen jaren voorzichtig gestart met de Sup & Watershopactiviteiten. Dit is dermate succesvol dat nu de stap naar een eigen winkel wordt gezet.

Met de Sup & Watershop heeft Sandra ruimte aan haar ondernemersgeest kunnen geven. De komst van Landal in Reeuwijk zorgde voor een prachtige kans om haar eigen winkel te openen als Sup & Watershop

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Sup & Watershop is een eigentijdse, prettige watersportwinkel en recreatieverhuurbedrijf met een breed assortiment en diverse watersportlessen. Door de frisse, levendige en ongedwongen sfeer in de winkel waan je je even op vakantie. De winkel is een zomerse strandbeleving, die prettig oogt en goed aanvoelt. De doelgroepen van de Sup & Watershop zijn het jonge gezin en de watersporter. 

Doelstellingen

 1. Vanaf 1e kwartaal 2017: start watersportlessen voor parkgasten
 2. Vanaf mei 2017: 
  a. Webshop, met als extra service het bestellen online en afhalen/passen en omruilen in de winkel. 
  b. Start seizoen met suplessen, surflessen, bootverhuur, kanoverhuur.

Missie
Water doet energie stromen, mensen genieten van het recreëren op het water. De huidige watersportwinkels in Nederland bieden vaak niet die voorpret voor het genieten op het water. Dit wil de onderneemster veranderen. Ze wil een locatie creëren waardoor mensen haar winkel willen binnenstappen en hen zo’n aantrekkelijk assortiment bieden dat de waterpret al bij de Sup & Watershop begint.

Doelgroepen
Jonge gezinnen
De klanten van Landal, de parkgasten bestaan voornamelijk uit jonge gezinnen. Voor deze doelgroep is een leuke en betaalbare collectie vrijetijdskleding beschikbaar en kunnen zij gebruik maken van alle aangeboden activiteiten, namelijk bootverhuur, fietsverhuur, supverhuur en kanoverhuur. Sup & Watershop verzorgt ook sportlessen op ’t water en in de natuur (Sup & Yoga, Suplessen, Surflessen, Zeemeerminzwemmen). 

Watersporters
De watersporters bestaan uit twee verschillende groepen: bootbezitters en de echte watersporters (zeilers en surfers). Voor de bootbezitters (dit zijn er erg veel in Reeuwijk) is de winkel van waarde vanwege de mogelijkheid tot aankoop van bootaccessoires zoals reddingsvesten, landvast, picknickmanden, ankers en vaarvergunningen. De tweede groep is de actieve watersporter die kan worden voorzien van zeilbenodigdheden, wetsuits en zwemvesten. Ook deze groep is een potentiële klant voor de verhuur van sups en kano’s en eenmaal in de winkel ook voor de collectie vrijetijdskleding. 

Positionering in de markt
De Sup & Watershop bevestigt het hart van Reeuwijk dat bruist en leeft rondom het water. Eigentijds, fris en zeer servicegericht op een unieke waterrijke locatie. In 2017 gaat ook de webshop open, waarbij online gekocht kan worden en de bestelling afgehaald of opgestuurd. Op die manier is Sup & Watershop ook online 7 dagen per week voor het publiek bereikbaar.

Sterktes 

 • Kennis van retail en watersport 
 • Connecties en contacten met alle watersportverenigingen 
 • Netwerk van leveranciers, netwerk van ondernemers van recreatie en toerisme 
 • Een fantastische locatie op Landal park 
 • Enige watersportwinkel in de regio 
 • Compleet aanbod verhuur watersportrecreatie, sups, kano’s en elektrisch varen 
 • Met de parkgasten van Landal zijn er iedere week nieuwe klanten! 

Zwaktes 

 • Nog te weinig naamsbekendheid 
 • Nog geen online store 

Kansen

 • Een gespecialiseerde watersportwinkel die mensen trekt uit de hele regio 
 • Een online store met een uniek assortiment 

Bedreigingen 

 • Retail staat onder druk, vooral als deze niet onderscheidend is 
 • Online aankopen stijgt enorm 

Onderscheidend vermogen
Sup & Watershop is de enige watersport winkel- en aanbieder van kano/supverhuur in Reeuwijk en omstreken. Tot nu toe gingen de Reeuwijkse watersporters naar Rotterdam voor hun aankopen, dit is met de Sup & Watershop niet meer nodig. De nieuwe Sup & Watershop zal gevestigd zijn aan de rand van het park bij de entreehal, duidelijk in het zicht van passanten en de bezoekers van een druk bezocht recreatiegebied.

Wat wordt bereikt met de financiering
Met behulp van de financiering is de onderneming in staat om het verhuurassortiment, het assortiment en de uitstraling van de winkel op het niveau te brengen dat past op een locatie van het meest duurzame recreatiepark van Nederland.

Structuur

Financieringsbehoefte

Voor de inrichting van de winkel is een minimaal budget nodig. Een deel van de inventaris die nu in gebruik is bij de jachtwerf wordt hergebruikt. Voor de uitbreiding van het assortiment en het verhuurassortiment is aanvullende financiering nodig. 

Investeringsoverzicht

Voorraad € 41.000,-
Inventaris € 4.750,-
Zeemeermin vinnen, kano's en zwemvesten € 5.000,-
8 Goboats € 60.000,-
Webshop € 5.000,-
Kosten funding etc. € 3.500,-
Bankgarantie huur € 3.000,-
Onvoorzien € 15.250,-
Totaal € 137.500,-
Eigen investering € 27.500,-
Rekening Courant krediet Rabobank € 25.000,-
Financiering via Collin € 85.000,-

Omdat er sprake is van een seizoenpatroon is een liquiditeitsbuffer van € 10.000,- ingebouwd.

Leenbedrag: € 85.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de eenmanszaak van Sandra Rutjes h.o.d.n. Sup & Waterschop en Coen Rutjes. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele financiering.

Echtgenoot Coen Rutjes geniet inkomen uit eigen onderneming. Onderneemster is niet afhankelijk van Sup & Watershop voor haar levensonderhoud. Sandra en Coen bezitten een eigen woning, waarin geen overwaarde zit.

Dun & Bradstreet
Sup & Watershop is een startende eenmanszaak. Dun & Bradstreet geeft voor Sup & Watershop een score Verhoogd Risico aan. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Sup & Watershop is een starter en de prognoses over 2017, 2018 en 2019 zijn de basis voor de waardering. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Sup & Watershop in Reeuwijk vestigt zich op een aantrekkelijke locatie in het nieuwe Landal Greenpark Reeuwijk. In de prognose is een onttrekking voor privé uitgaven opgenomen. Hierin zit ruimte om tegenvallers op te vangen, aangezien de partner van de onderneemster voldoende inkomen heeft (uit eigen onderneming) om te voorzien in de belangrijkste privé uitgaven. In 2017 is de rentabiliteitsscore Goed met een verwacht cashflow van € 26.000,- bij een geprognosticeerde omzet van € 180.000,-. Na het aanloopjaar 2017 wordt in verband met de te verwachten vervangingsinvesteringen een score geprognotiseerd van Ruim voldoende in 2018 (omzet € 232.000,- en cashflow € 36.000,-) tot Goed tot in 2019 (omzet € 280.000,- en cashflow € 53.000,-). Wij hanteren voorzichtigheidshalve een rentabiliteitsscore van Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De onderneming beschikt bij de start over een risicodragend vermogen van € 27.500,-. Dit is 20% op een balanstotaal van € 137.500,- en geeft een score Voldoende. Het eigen vermogen per ultimo 2017 komt naar verwachting uit op ruim 38% bij een balanstotaal van € 105.000,- met een score van Goed. Daarna ontwikkelt de solvabiliteit zich volgens prognose naar 55% in 2018 (score Excellent). We hanteren voor nu de solvabiliteitsscore bij aanvang van Voldoende.

Liquiditeit
Bij de start van de onderneming wordt vooral geïnvesteerd in vaste activa (huurdersinvesteringen en aanschaf boten en sups). De verwachte current ratio na 1 jaar eind 2017 is 2,2, wat een score Excellent betekent. Er wordt jaarlijks circa € 17.000,- afgelost op de lening van Collin. Deze jaarlijkse aflossingsverplichting is opgenomen als kort vreemd vermogen, daarnaast is de kredietfaciliteit van de Rabobank opgenomen als kort vreemd vermogen. Op basis van de winstverwachtingen zal de liquiditeit zich positief ontwikkelen. Voorzichtigheidshalve hanteren wij in verband met de opstart de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen als beloning een (overdraagbare) tegoedbon voor de huur van een elektrische sloep (2 uur).

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17675 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2017 om 11:04
investeerder-5707 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2017 om 11:04
investeerder-26606 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-01-2017 om 11:04
investeerder-17930 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2017 om 11:04
investeerder-20497 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-01-2017 om 11:03

Ondernemer

Sandra Rutjes

Crowdfund Coach


Servicedesk