37873

Supermarkt RAM

€ 150.000  |  7,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 369
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

19 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-10-2020 in 6 dagen volgeschreven door 369 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Supermarkt RAM / Groothandel RAM
Sector Detailhandel / Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 28-06-2001
Website www.supermarktram.nl 

Leendoel

Ondernemer Ramperkash Bhugoea heeft een groothandel en supermarkt in exotische producten. De ondernemer heeft op dit moment drie vestigingen en een groothandel. Een van de vestigingen wordt geëxploiteerd in een huurpand. De ondernemer heeft de mogelijkheid dit pand te vervangen door een nieuwe winkel. Voor de aankoop van dit nieuwe pand is een financiering nodig.

De huidige vestigingen richten zich op het verkopen van het basisassortiment en maaltijden. In de nieuwe vestiging zullen luxere producten zoals vlees- en vispakketten worden verkocht.

De ondernemer heeft al twee eerdere financieringen gekregen via Collin Crowdfund. De eerste financiering is aangegaan in 2017 voor de aankoop van de groothandel en is volledig ingelost. De andere financiering is aangegaan voor de aankoop van een van de huidige vestigingen en loopt naar tevredenheid. Deze is te zien via de volgende link: https://www.collincrowdfund.nl/groothandel-ram-supermarkt-ram/ 

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden, een aflossingsvrije periode van 3 maanden en een vaste rente van 7% per jaar. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum van de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop In de Fuik 52 € 190.000
Aankoop In de Fuik 54 € 245.000
Kosten aankoop € 30.000
Inrichting € 50.000
Totaal € 515.000
Eigen middelen € 85.000
Finstage € 280.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • De heer R. Bhugoea handelend onder de naam RAM Supermarkt. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Mevrouw C. Bhugoea-Lalsingh
 • Er wordt een gezamenlijke tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de volgende bedrijfspanden:
  • Slaghaam 285 en 287 te Hoogvliet Rotterdam (samen één bedrijfspand) welke zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ING Bank N.V. ter hoogte van € 250.000,- en een gezamenlijke openstaande restschuld van € 129.902,- bij ING Bank N.V. (per 31-12-2019 o.b.v. jaarrekening 2019). De gezamenlijke waarde van de panden volgens het taxatierapport (15-06-2020) bedraagt € 355.000,-.
  • In de Fuik 52 en 54, 3192HD te Hoogvliet Rotterdam (aan te kopen bedrijfspanden op nummers 52 en 54, samen één bedrijfspand) welke zullen worden voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Finstage van € 280.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Supermarkt Ram is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Supermarkt RAM. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat corona geen of wellicht zelfs positieve invloed heeft gehad op de onderneming. Klanten eten meer thuis en zijn meer bereid om uitgebreid te koken.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 704.000
Vlottende activa € 263.000
Overige vlottende activa € 31.000
Totaal € 998.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 250.000
Langlopende schulden € 460.000
Kortlopende schulden € 288.000
Totaal € 998.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 884.000  
Bruto winst € 360.000  
Kosten € 297.000  
Resultaat € 63.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-135976 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2020 om 14:49
investeerder-95339 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2020 om 14:28
investeerder-109933 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-10-2020 om 13:45
investeerder-7216 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-10-2020 om 13:21
investeerder-23949 heeft € 300 geïnvesteerd.
20-10-2020 om 12:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders