38107

Sushi Volendam

€ 70.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 166
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 166 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Sushi Volendam
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 12-10-2016
Website www.sushi-volendam.nl

Leendoel

Varinthorn Sabyai – Tol (moeder) en Naparth Sabyai (dochter) exploiteren samen Sushi Volendam. De onderneemsters maken sushi welke vervolgens in regio Volendam door hen wordt bezorgd. 

De onderneemsters hebben de mogelijkheid om het pand te kopen wat zij op dit moment huren. Omdat zij het pand al huren, is een lagere koopsom overeen gekomen dan de werkelijke waarde van het pand. Het pand heeft twee verdiepingen. De benedenverdieping bestaat uit een keuken en koelcel en wordt door de onderneemsters gebruikt om de sushi in te maken en koelen. De bovenste verdieping wordt verhuurd en dit zal na aankoop zo blijven.

Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop pand € 250.000
Briqwise € 180.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • V. Tol – Sabyai en N. Sabyai handelend onder de naam Sushi Volendam. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • J.C.J. Tol
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sushi Volendam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan Julianaweg 141S te Volendam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 180.000,- door Briqwise. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 10 april 2020 heeft het onderpand een marktwaarde van € 300.000,-.
 • J.C.J. Tol geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Zuideinde 147 in Volendam wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De restschuld op de woning bedraagt € 290.000,- en de WOZ-waarde € 433.000,-. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Sushi Volendam is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Sushi Volendam. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Invloed coronavirus
Corona heeft weinig tot positieve invloed gehad op de onderneming. De onderneemsters geven aan dat er tijdens corona meer is besteld.

Toelichting jaarcijfers
De heer Tol is hoofdverdiener en is werkzaam in loondienst. Op dit moment wordt de sushi alleen via de eigen website verkocht. De verwachting is dat Sushi Volendam in de toekomst nog kan groeien door bijvoorbeeld te gaan leveren via Thuisbezorgd.nl.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 32.000 € 26.000
Vlottende activa € 1.000 € –
Overige vlottende activa € 2.000 € 15.000
Totaal € 35.000 € 41.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 28.000 € 28.000
Langlopende schulden € 5.000 € 4.000
Kortlopende schulden € 2.000 € 41.000
Totaal € 35.000 € 41.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 107.000  
Bruto winst € 73.000  
Kosten € 25.000  
Resultaat € 48.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-175867 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 10:05
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 10:05
investeerder-177508 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 10:05
investeerder-86384 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 10:05
investeerder-126015 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-10-2020 om 10:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders