46153

Sylz Lunch & Yoghurts

€ 40.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 84
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 84 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Sylz Lunch & Yoghurts
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opstartkosten onderneming
Datum van oprichting 20-07-2023
Website Niet van toepassing

Leendoel

Onderneemster Sylvia van Osch, momenteel werkzaam als bedrijfsleidster van een lunchroom in Schijndel, is voornemens per 1 oktober 2023 een nieuwe lunchroom te openen aan de Hoogstraat in Berlicum. Lunchroom Sylz Lunch & Yoghurts biedt een uitnodigende omgeving waarin gasten kunnen genieten van kwaliteitskoffie, gezonde yoghurts en smakelijke lunches. De locatie biedt binnen plaats voor 24 personen (12 tafels), beschikt over een terras voor 16 personen (8 tafels) en er is ook een bar waar men ook aan kan eten en/of een praatje kan maken. De opstartkosten betreffen onder andere kleine aanpassingen aan het huurpand, aanschaf van inventaris en voorraad en werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, en een vaste rente van 10% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 25.000
Voorraad en werkkapitaal € 15.000
Verbouwing € 10.000
Totaal € 50.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De Geldnemer is mevrouw E.A.C. van Osch handelend onder de naam Sylz Lunch & Yoghurts. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de Geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment voor de helft materieel op basis van de overwaarde in de privéwoning.
  • Meneer N.H.A. van Venrooij (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-. De borgstelling is op dit moment voor de helft materieel op basis van de overwaarde in de privéwoning.
  • Mevrouw E.A.C. van Osch en de heer N.H.A. van Venrooij geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan De Misse 12, 5258 JT te Berlicum, kadastraal bekend als sectie L nummer 1148 te Berlicum. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 425.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 405.000,- en een openstaande schuld van € 402.000,- per d.d. 01-08-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Sylz Lunch & Yoghurts is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de exploitatie- en balansprognoses voor de eerste twee jaar. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De partner van Sylvia heeft een fulltime inkomen. Hierdoor is het in het eerste jaar niet noodzakelijk om inkomen uit de onderneming te onttrekken, waardoor dit extra remweg geeft om tegenslagen op te kunnen vangen, indien noodzakelijk.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 35.000
Vlottende activa € 6.000
Overige vlottende activa € 9.000
Totaal € 50.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 10.000
Langlopende schulden € 40.000
Kortlopende schulden
Totaal € 50.000

Winst- en verliesrekening prognose eerste 12 maanden

 
Omzet € 162.000
Inkoopkosten € 50.000
Personeelskosten € 41.000
Overige kosten € 37.000
Afschrijvingen € 8.000
Resultaat € 26.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-319712 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 14:04
investeerder-110158 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 14:04
investeerder-110387 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 14:04
investeerder-5890 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 14:04
investeerder-110256 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-08-2023 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders