47228

’t Boerderijtje Holding B.V.

€ 1.630.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 1407
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

64 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2024 in 20 dagen volgeschreven door 1407 investeerders

Samenvatting

Joost en Daisy hebben een mooi bedrijf in de opvang van jongeren en jongvolwassenen opgebouwd. Door hun contacten met de gemeente merkten ze dat er veel behoefte is aan locaties voor de opvang van langdurige of acute opvang van jongeren onder de 18 jaar. De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen om een woonboerderij aan te kopen. De woonboerderij zal verbouwd worden, zodat er woonruimte ontstaat voor in totaal 17 jongeren. Naast een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed, verstrekken de ondernemers als extra zekerheid een tweede hypothecaire inschrijving op de privé woning.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.630.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 13e geldt een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.330.000. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn:
  • ’t Boerderijtje Holding B.V.
  • ‘t Boerderijtje B.V.
  • J.H.C.H. Peters en D.I.T. Kwaspen. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel grotendeels materieel van aard op basis van de overwaarde op het privé woonhuis en overig onroerend goed, waarop een 2e hypothecaire inschrijving wordt gevestigd
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.630.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Beekstraat 19, 5721 PC te Asten, kadastraal bekend Sectie M, Nummer 1789, te Asten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.120.000,- vóór verbouwing en € 1.450.000,- ná verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-10-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het woonhuis met als adres: Nieuwedijk 7, 7 a en 7 b, 6021 RL te Budel, kadastraal bekend Sectie A, nummer 2939 te Budel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 815.000 en een openstaande restschuld € 800.812,06 per 04-01-2024 en kent een waarde van € 1.380.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-10-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op: 
  • De berging met als adres Scheldestraat 31 g 1 te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4793 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 31, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4801 te Budel;
  • De berging kadastraal bekend als sectie F nummer 4848 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 33, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4850 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 35, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4851 te Budel; 
   • De panden zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund van € 505.000,-, met een openstaande restschuld van € 502.212,84 per 10-12-2023. De totale marktwaarde bedraagt € 558.500,- conform taxaties met waardepeildatums 16-03-2023 en 31-05 2023 en de WOZ-waarde.
 • De lening verstrekt door de heer J.H.C.H. Peters wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de crowdfunding worden er geen aflossingen gedaan. De rente mag wel worden uitbetaald
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden van € 300.000,-, van waaruit facturen ten behoeve van de bouw zullen worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een woonboerderij en de verbouwing van het onroerend goed, waardoor er woonruimte ontstaat voor in totaal 17 jongeren.

Ondernemer

Joost Peters (1974) had lange tijd een bedrijf in het plaatsen van industriële deuren. Zijn partner Daisy Kwaspen (1982) zit al langer in de zorg en samen zagen ze dat het ook anders kan voor de jeugd en jongvolwassenen met een beperking en hebben ze een eigen bedrijf gestart. Dit hebben ze gestaag uitgebouwd tot het bedrijf dat het nu is.

De ondernemers hebben reeds een crowdfunding bij Collin lopen, welke in september 2023 succesvol is gefund.

Onderneming

’t Boerderijtje is een kinderdagverblijf gespecialiseerd in kinderen met een beperking. In 2019 is daarnaast een activiteit gestart genaamd Gewoonthuis. Dit betreft gespecialiseerde woonbegeleiding voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Inmiddels heeft men 9 locaties, waarvan een aantal gehuurd, een aantal in eigendom in de BV-structuur en vier eigen panden in privé́. In 3 panden (en in de toekomst 4) wonen jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Alle locaties liggen op een steenworp afstand van elkaar in Budel. 

Het Levensatelier is eind 2022 overgenomen en is een onderneming welke integrale “maatwerk” diensten verleent binnen de ambulante hulp (GGZ), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en voor persoonlijke ondersteuning in het kader van het bevorderen van het welzijn van mensen. Bij Het Levensatelier mag iedere cliënt onvoorwaardelijk zichzelf en authentiek zijn en de cliënten worden zonder oordeel hierop benaderd vanaf het moment van de intake. Dit alles vindt plaats in een huiselijke, laagdrempelige, kleurrijke, welkome en professionele ambiance. Binnen het Levensatelier waren er meerdere maatschap structuren met de professionals die nu geleidelijk aan worden omgezet naar loondienst contracten.

Door de overname van Het Levensatelier heeft men veel contact met Gemeente Asten waarbij herhaaldelijk naar voren kwam dat de gemeente veel behoefte heeft aan locaties voor de opvang van kinderen tot 18 jaar. Dat betreft langdurige uit huisplaatsingen van meer dan 12 maanden, maar ook acute opvang in crisissituaties. Daarom wensen de ondernemers het onroerend goed aan te kopen. Na verbouwing van het onroerend goed is er plaats voor de opvang van 17 kinderen inclusief 4 crisisplekken. Voor de prognoses van 2024 en 2025 is er gerekend met de standaardtarieven die staan voor dergelijke opvang. In 2024 is er gerekend met een bezettingsgraad van 65% gedurende 6 maanden vanwege de verbouwingsperiode. Voor het jaar daarna is er gerekend met een bezettingsgraad van 70% uitgroeiende tot 80% bezetting.

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed betreft een vrijstaande woonboerderij met bijgebouwen met als oorspronkelijke bouwjaar 1940. Het pand wordt flink verbouwd waarbij de bijgebouwen ook als woonruimte worden ingericht waardoor het woonoppervlak fors toeneemt tot 587 m². De marktwaarde voor verbouwing bedraagt € 1.120.000,-, na verbouwing is de marktwaarde € 1.450.000,- conform een taxatie d.d. 31-10-2023

De eigen woning waarop een 2e hypothecaire inschrijving wordt gevestigd is ook een woonboerderij op een perceel van 2124 m² en met bouwjaar 2009. Het woonoppervlak is 461 m². De woning heeft een marktwaarde van € 1.380.000,- conform taxatie d.d. 03-10-2023

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed  € 1.110.000,-
Verbouwing  € 300.000,-
Overige kosten € 220.000,-
Totale investering € 1.630.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.630.000,-

Leenbedrag: € 1.630.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.330.000,-

De Rabobank heeft leningen voor in totaal € 1.710.000,- verstrekt voor aankoop vastgoed en de overname van Het Levensatelier, de totale aflossing hierop is € 248.000,- per jaar, daarnaast lopen er nog een tweetal leasecontracten. De leningen van de Rabobank zijn volledig primair gedekt door vastgoed in ’t Boerderijtje Holding B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ’t Boerderijtje Holding B.V. en ’t Boerderijtje B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022, tussentijdse cijfers 2023, forecast 2023 en prognoses over 2024 en 2025 van ’t Boerderijtje Holding B.V., ’t Boerderijtje B.V. en VOF Het Levensatelier. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De geconsolideerde omzet op niveau van ’t Boerderijtje Holding B.V. bedraagt in 2022 € 1.324.000,- met een operationele cashflow van € 319.000,-. Het Levensatelier had in 2022 een omzet van € 891.000,- met een operationele cashflow van € 335.000,-. De ondernemers zijn sinds september 2022 eigenaar van de vof. Het levensatelier V.O.F. is geen geldnemer, daarentegen zijn de vennoten wel Geldnemer. De totale aflossingen bedroegen € 273.000,-. Voor 2024 wordt, gebaseerd op de verwachting dat de nieuwe locatie ongeveer een half jaar operationeel zal zijn, een overschot op de gecombineerde operationele cashflow van € 95.000,- verwacht, voor 2025 zal dat verder stijgen als de nieuwe locatie het hele jaar door operationeel zal zijn. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2022 bedroeg de geconsolideerde solvabiliteit op niveau van ’t Boerderijtje Holding B.V. 18% op een balanstotaal van € 3.376.000,- en 26% inclusief de achtergestelde lening. De solvabiliteit in Het Levensatelier bedroeg 28% op een balanstotaal van € 527.000,-.. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • ’t Boerderijtje Holding B.V.
  • ‘t Boerderijtje B.V.
  • J.H.C.H. Peters en D.I.T. Kwaspen. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel grotendeels materieel van aard op basis van de overwaarde op het privé woonhuis en overig onroerend goed, waarop een 2e hypothecaire inschrijving wordt gevestigd
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.630.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Beekstraat 19, 5721 PC te Asten, kadastraal bekend Sectie M, Nummer 1789, te Asten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.120.000,- vóór verbouwing en € 1.450.000,- ná verbouwing op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 31-10-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- op het woonhuis met als adres: Nieuwedijk 7, 7 a en 7 b, 6021 RL te Budel, kadastraal bekend Sectie A, nummer 2939 te Budel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 815.000 en een openstaande restschuld € 800.812,06 per 04-01-2024 en kent een waarde van € 1.380.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-10-2023.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op: 
  • De berging met als adres Scheldestraat 31 g 1 te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4793 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 31, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4801 te Budel;
  • De berging kadastraal bekend als sectie F nummer 4848 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 33, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4850 te Budel;
  • Het woonhuis met als adres Scheldestraat 35, 6021 ER te Budel, kadastraal bekend als sectie F nummer 4851 te Budel; 
   • De panden zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund van € 505.000,-, met een openstaande restschuld van € 502.212,84 per 10-12-2023. De totale marktwaarde bedraagt € 558.500,- conform taxaties met waardepeildatums 16-03-2023 en 31-05 2023 en de WOZ-waarde.
 • De lening verstrekt door de heer J.H.C.H. Peters wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de crowdfunding worden er geen aflossingen gedaan. De rente mag wel worden uitbetaald
 • Er wordt een bouwdepot aangehouden van € 300.000,-, van waaruit facturen ten behoeve van de bouw zullen worden voldaan. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de hoofdelijkheid van de ondernemers kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed 
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1696 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 7:57
investeerder-288550 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 7:56
investeerder-201263 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 7:54
investeerder-354309 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2024 om 6:18
investeerder-95914 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2024 om 23:40

Ondernemer

D.I.T. Kwaspen en J.H.C.H. Peters

Crowdfund Coach


Marc Kogels