42338

Tabaru Holding B.V.

€ 250.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 480
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-05-2022 in 20 uur volgeschreven door 480 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Tabaru Holding B.V.
Sector Logistiek
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 03-01-2017

Leendoel

Vippost B.V. is een koerierdienst, die pakketbezorging verzorgt in en rond de Randstad. De ondernemer Ümit Tabaru heeft daarnaast een holding (Tabaru Holding B.V.). Samen met zijn partner Funda Tabaru (TBR Finance Holding B.V.) wilt hij verder uitbreiden. Funda heeft ook een koeriersdienst en een lopende financieringsaanvraag bij Collin Crowdfund. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van zes nieuwe bussen. De lening van TBR Finance Holding B.V. verloopt conform schema en het openstaande leenbedrag bedraagt per 15 mei 2022 € 330.277,77.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Zes nieuwe bussen € 250.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Tabaru Holding B.V.
  • Vippost B.V. 
 • De heer Ü. Tabaru en mevrouw F. Tabaru geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft een materiële waarde en beperkt zich op dit moment op de overwaarde in de woning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tabaru Holding B.V. en Vippost B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Texeleroog 4, 2993 VN te Barendrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 288.600,-. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 29 april 2022 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 450.000,-. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Vippost B.V. is Verhoogd risico. De score voor Tabaru Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Vippost B.V. en Tabaru Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De omzet van Vippost B.V. in 2020 was € 622.000,- met een resultaat van € 9.000,-.

De openstaande langlopende schulden van Tabaru Holding B.V. zijn leaseverplichtingen, waarop jaarlijks € 8.000,- wordt afgelost. De openstaande kortlopende schulden hebben betrekking op een rekening-courant van de heer Ü. Tabaru, een rekening-courant van Vippost B.V., crediteuren en omzetbelasting. 

Jaarcijfers

Balans overzicht Tabaru Holding B.V.  2020(ultimo)-2021 (concept)

Activa

  2020 2021(concept)
Vaste activa € 326.000 € 431.000
Vlottende activa € 104.000 € 39.000
Overige vlottende activa € 35.000 € 15.000
Totaal € 464.000 € 485.000

Passiva

  2020 2021(concept)
Eigen vermogen € 206.000 € 241.000
Langlopende schulden € 95.000 € 72.000
Kortlopende schulden € 164.000 € 172.000
Totaal € 464.000 € 485.000

Winst- en verliesrekening Tabaru Holding B.V. 2021 (concept)

Omzet € 313.000
Bruto winst € 307.000
Kosten € 173.000
Belasting € 20.000
Netto winst € 114.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110105 heeft € 200 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 6:56
investeerder-13522 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 6:45
investeerder-109357 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 6:19
investeerder-97425 heeft € 100 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 6:06
investeerder-16976 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 5:26

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders